نتایج جستجو

11316

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1132

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  119-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  592
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

مقدمه: خطر ابتلا به بیماری های عفونی در محیط کار دندان پزشکی مستقیما به درجه تماس با مایعات بدن هم چون خون، بزاق دهان و وسایل کار بستگی دارد. میکروارگانیسم های مختلفی چون ویروس ایدز، هپاتیت B و یا عوامل قارچی، قابلیت انتقال در دندان پزشکی دارند. فدراسیون بین المللی دندان پزشکی اظهار می دارد که تمام بیماران دندان پزشکی، اگر چه به ظاهر سالم باشند، عفونت زا محسوب می شوند. لذا رعایت اصول بهداشتی و پیش گیری در تمام مراحل الزامی است.هدف: تعیین نگرش و عملکرد دندان پزشکان در زمینه رعایت موازین بهداشتی به منظور جلوگیری از انتقال عفونت در محیط کار دندان پزشکی هدف این مطالعه می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه که به صورت توصیفی- مقطعی (cross–sectional) بود، با توجه به سوال های استاندارد شده در زمینه مورد پژوهش انجام گردید. اطلاعات از طریق پرسش نامه و در خصوص نگرش و عملکرد دندان پزشکان، با مراجعه به مطب ها در سال 1385 جمع آوری گردید. نمونه مورد پژوهش 140 نفر از بین تمامی دندان پزشکان شهرستان اصفهان بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند.نتایج: میانگین نمرات مربوط به نگرش دندان پزشکان 5.36 به دست آمد. میانگین نمرات مربوط به عملکرد دندان پزشکان مورد پژوهش 8.03 بود. بین نگرش و سابقه خدمت (0.092=P و 0.17= r) رابطه معنی داری دیده نشد. بین عملکرد وسابقه خدمت (0.12=P و0.15 -=r) نیز رابطه معنی داری وجود نداشت. بین نگرش و عملکرد دندان پزشکان مورد پژوهش رابطه معنی داری (0.1= P و0.16 -=r) دیده نشد.نتیجه گیری: دندان پزشکان مورد پژوهش از نظر رعایت اصول بهداشتی و ایمنی نسبت به راه های جلوگیری از انتقال عفونت از نگرش بالا و عملکرد خوب و قابل قبولی برخوردار بودند. نتایج حاصله با مطالعات مشابهی که در کشورهای پیشرفته انجام گرفته هماهنگی داشت. تداوم آموزش دندان پزشکان و آگاه کردن بیماران دندان پزشکی جهت جلوگیری از انتقال عفونت در محیط دندان پزشکی، مفید خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 592

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  479-486
تعامل: 
 • استنادات: 

  383
 • بازدید: 

  5311
 • دانلود: 

  15214
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5311

دانلود 15214 استناد 383 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

KAMPS J. | MARX M.

نشریه: 

TESOL QUARTERLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  82-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  21306
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21306

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

روابط خارجی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  45-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

در دهه های اخیر تبیین های متفاوتی از خیز اقتصادی چین ارایه شده است. فصل مشترک این تبیین ها، به رغم تفاوت های فراوان، این است که خیز اقتصادی چین از اواخر دهه 1970 و مشخصا پس از روی کار آمدن «دنگ شیایوپینگ» رقم خورده است. با این حال، آنچه در این تبیین ها آغاز توسعه گرایی چین تلقی شده، در واقع پایان فرایندی بلندمدت در تحول ذهنیت چینی بوده است. به عبارت دیگر، ظهور ذهنیت توسعه گرا در چین را نباید از بستر تاریخی و فرایند تکوین آن منتزع کرد و آن را صرفا به دهه 1970 و برخی اصلاحات نهادی یا ویژگی های شخصیتی دنگ شیایوپینگ نسبت داد. این مقاله با الهام از انقلاب های علمی «تامس کوهن» و وضع مفهوم «پارادایم ذهنی» و با روش فرایندکاوی، به بررسی ویژگی ها و تحولات ذهنیت جمعی چینی ها، به ویژه رهبران چین، در دو سده اخیر پرداخته و نشان داده که رویکرد توسعه گرایانه رهبران چین در اواخر دهه 1970 در واقع از تغییر پارادایم ذهنی ای سرچشمه می گیرد که ریشه های آن به تحولات سده نوزدهم برمی گردد. این تغییر پارادایم ذهنی که ابتدا در میان روشنفکران و سپس در میان رهبران ملی گرای چین در نیمه نخست سده بیستم نمودار شد از خلال نوعی وابستگی به مسیر ذهنی، برسازنده نوعی ذهنیت توسعه گرا در میان رهبران حزب کمونیست چین شد که هرچند در دوره «مایو» و تحت تاثیر فضای ایدیولوژیک حاکم راهی به توفیق نگشود، در اواخر دهه 1970 و به دنبال پدید آمدن فرصت های داخلی و خارجی و جابه جایی نخبگان، امکان موفقیت پیدا کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  189-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  814
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

از تفاوت های اساسی میان انسان وسایر موجودات از جمله فرشتگان این است که اندیشه ورزی و احساسات او همواره دارای تحول و بالندگی است؛ به گونه ای که این بعد اساسی از شخصیت او حتی به معتقدات دینیش هم سرایت می کند؛ واز این بابت است که می بینیم شیوه عبادت این آفریده که فلسفه آن از سوی آفریدگار در یک جمله خلاصه شده است «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» (الذاریات:56) هم دچار تحول شکلی و حتی ماهوی می شود، وضمن حفظ جوهر خود که بندگی خداوند باشد، چنان معقد وپیچ در پیچ می شود که بایستی از جنس این آفریده مکلف به عبادت در شکل های مختلف زندگی، انسان های دیگری بیایند و دست به تحقیق بزنند تا زوایای شیوه پرستش و سیر و سلوک او را روشن کنند.ابن الفارض در دورانی می زیسته است که عبادت برخی از مومنان از شکل ساده خود عبور کرده و به مرحله زهد وانقطاع الی الله در قرن اول سپس به سیر وسلوک در آغاز قرن دوم و بعد از آن به پدیده فنا و حلول و اتحاد در اواخر این قرن ونیز قرن سوم وبالاخره به وحدت وجود یا شهود و مفاهیم غامض آن در قرن هفتم رسیده است. این پژوهش در صدد بررسی و تحلیل دیدگاه عرفانی ایشان است.

آمار یکساله:  

بازدید 814

دانلود 305 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  1-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1742
 • دانلود: 

  1063
چکیده: 

تبلیغات به عنوان یکی از مهم ترین عناصر ارتباطی سازمان، نقشی شگرف را در جهت موفقیت سازمان ایفا می کند. هدف اولیه این پژوهش تبیین نگرش مصرف کنندگان جوان نسبت به تبلیغات می باشد. در این راستا مدلی مفهومی جهت بررسی تاثیر شش متغیر مستقل اطلاعات محصول، لذت جویی، ارزش اقتصادی، تصویر و نقش اجتماعی، مادی گرایی و انحراف از ارزش ها، بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات ارائه شده است. شرکت کنندگان این پژوهش از میان دانشجویان دانشگاه یزد انتخاب شدند. نتایج تحلیل ها حاکی از آن است که از شش فرضیه موجود، سه فرضیه مورد تایید قرار می گیرند. همچنین دو متغیر انحراف از ارزش ها و مادی گرایی تاثیری منفی بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات دارد. این نتایج مدیران تبلیغاتی را قادر خواهد نمود تا نسبت به نگرش مصرف کنندگان حساسیت بیشتری داشته و اطمینان حاصل کنند که مبارزات تبلیغاتی آن ها تاثیری معکوس بر عملکرد شرکت آن ها در پی نخواهد داشت. همچنین این یافته ها به مصرف کنندگان، جهت درک بهتر نقش تبلیغات در ترغیب آن ها به خرید یاری خواهد داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1742

دانلود 1063 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GARRETSON J.A. | FISHER D.

نشریه: 

JOURNAL OF RETAILING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  78
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  91-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  20424
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20424

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
نویسندگان: 

OGLETREE S. | MATILE W.J.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  136-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  368
 • بازدید: 

  11177
 • دانلود: 

  13406
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11177

دانلود 13406 استناد 368 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  4-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  799
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

مقدمه: شیر مادر نه تنها یک غذای کامل برای شیرخوار است بلکه یک مایع فعال و زنده با ویژگی های عدیده است که علاوه بر تامین رشد جسمی کودک جوابگوی نیازهای عاطفی بوده و در جلوگیری از عفونتها نقش حیاتی دارد. با توجه به اهمیت شیر مادر، تصمیم گیری مادر جهت شیردهی و تداوم آن، تحت تاثیر عواملی چون انگیزه، حمایت خانوادگی، حمایت فرهنگی جامعه، آگاهی مادران قبل و بعد از بارداری و نیز روش شیردهی قرار می گیرد. تعیین آگاهی و نگرش اولین و مهمترین عامل مورد نیاز در طراحی و برنامه ریزی جهت توسعه اجرای روش تغذیه با شیر مادر می باشد که باید در جامعه شناسایی شود. هدف، تعیین آگاهی و نگرش دانشجویان دختر رشته های غیر پزشکی در زمینه تغذیه با شیر مادر در دانشگاههای دولتی منتخب شهر تهران در سال 1385 بوده است.مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی بود که آگاهی و نگرش800 نفر از دانشجویان دختر رشته های غیر علوم پزشکی دانشگاه های دولتی شهر تهران در زمینه تغذیه با شیر مادر مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید و تکمیل پرسش نامه ها توسط خود دانشجویان بود. جهت تعیین اعتبار ابزار از روش اعتبار محتوا و جهت تعیین پایایی آن از روش آزمون مجدد استفاده شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی چند مرحله ای انجام گرفت.یافته ها: نتایج این مطالعه بیانگر این بود که 51.6 درصد دانشجویان دختر که در رشته های غیر علوم پزشکی تحصیل میکنند، دارای آگاهی متوسط و 41.6 درصد دارای آگاهی خوب در رابطه با تغذیه شیر خوار با شیر مادر بودند. بعلاوه، آگاهی دانشجویان رشته های فنی – مهندسی بیش از سایر رشته ها بوده است. همچنین 75.4 درصد دانشجویان نسبت به تغذیه با شیر مادر نگرش مثبت داشتند. بین میانگین رتبه نگرش نمونه ها در سه گروه آگاهی (ضعیف – متوسط - خوب) تفاوت معنی دار وجود داشت (P<0.01) و آزمون مقایسه چند گانه نشان داد که نمره نگرش مثبت در گروه آگاهی ضعیف کمتر از نمره نگرش در دو گروه آگاهی متوسط و آگاهی خوب بوده است.بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه در رابطه با اهمیت دادن دانشجویان به تغذیه با شیر مادر و نگرش مثبت آنان در این رابطه در بعضی از حیطه ها جهت اجرای یک برنامه شیردهی به صورت کاملا موفقیت آمیز نیاز به افزایش آگاهی آنان وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 799

دانلود 277 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1384
 • دانلود: 

  635
چکیده: 

امروز بیش از هر زمان دیگر رمز استقلال کشورها و جوامع در تدبیر سازوکارهای جدید توسعه برای ورود به شرایط نوین جهانی، نهفته است. با توجه به این که اطلاعات، دیگر یک مزیت محسوب نمی شود، تولید فکر و اندیشه برای روبه رو شدن با مسائل داخلی و جهانی، اهمیت منابع انسانی جوامع را به عنوان یک سرمایه بالقوه، بیش از پیش، آشکار می نماید. حرکت های اولیه برای نهضت آزاداندیشی و جنبش نرم افزاری، جهت تشویق نوآوری، صورت پذیرفته است اما استمرار آن برای بقاء حرکت های توسعه ای، ضروری است لذا توجه جدی در این زمینه، سازوکارهای سیاست آموزشی جدیدی را می طلبد. متاسفانه وضعیت فعلی اقتصادی کشور، رویداد افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه ها و موضوع فرار مغزها، شاخص های مثبتی در بخش ارزشگذاری اهمیت و منزلت علم، به شمار نمی آیند. الگوهای علمی و دانشگاهی در جامعه، آسیب پذیر گردیده اند و دانشگاه ها بیشتر به منزله مراکزی برای صدور مدرک دانشگاهی، مورد توجه قرار گرفته اند. ورودی های سیستم نظام آموزش عالی کشور با توجه به آسیب هایی که به ارزش و جایگاه علمی در جامعه وارد آمده است، آسیب دیده اند و بدون انگیزه کافی برای یادگیری نیز نمی توانند به خروجی های مطلوب و مورد نیاز توسعه در کشور تبدیل گردند در نتیجه آموزش عالی در بحران است. مقاله حاضر با بهره گیری از منابع و الگوهای موجود در علوم مدیریت رفتار سازمانی، بازاریابی و... محدودیت ها و مشکلات پیش روی توسعه کشور در بخش آموزش عالی را شناسایی کرده، راهکارهای عملی را با استفاده کردن از فرصت ها و موقعیت های موجود، جهت کارآفرین پروری به منظور افزایش فرهنگ کارآفرینی و نوآوری از طریق نظریه «مهندسی مجدد نگرش» در دانشگاه ها معرفی و پیشنهاد می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1384

دانلود 635 استناد 0 مرجع 12
litScript