نتایج جستجو

381

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

39

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

CLINICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  405-410
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  7931
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7931

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

کدیور ملیحه | نظری علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3894
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

آسیت کیلوس در دوره نوزادی نادر بوده که علت آن دقیقاً مشخص نمی باشد. بیماری که گزارش می نمائیم نوزاد پسری است با سابقه پلی هیدرآمینوس مادر که با اتساع شکم در هفته 36 داخل رحمی به طور طبیعی متولد شده است. تنها نکات مثبت درمعاینه وجود آسیت و هیدروسل دو طرفه بود. پاراسنتز مایع آسیت مایع شیری رنگ حاوی تری گلیسرید بالا را نشان داد و بررسی رادیوگرافی تنها وجود مایع آسیت رامشخص نمود. با رد انسداد داخل شکمی و تشخیص آسیت کیلوس برای بیمار شیر خاص حاوی چربی با زنجیره متوسط " پرژستمیل" از هفته دوم پس از تولد شروع شد و بتدریج از میزان مایع آسیت درون شکم کاسته گردید و پیگیری بیمار تا یک سال بعد رشد و نمو طبیعی و عدم برگشت آسیت رانشان داد. پیش آگهی این بیماری در اکثر موارد در دوره شیرخوارگی خوب می باشد و به درمان طبی پاسخ می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 3894

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم طیور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  435
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 435

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  517-519
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18211
 • دانلود: 

  12447
چکیده: 

Introduction. Calcium channel blockers (CCBs) are commonly used agents in the treatment of hypertension as part of monotherapy or combination therapy. Peripheral edema is the most common side effect that requires discontinuation or replacement of treatment. Some studies in the literature have shown that long-acting dihydropyridine type CCBs lead chylous ASCITES in peritoneal dialysis patients. However, amlodipine-associated serous ASCITES cases are not available in the literature. Case Report. In this case report, we describe a rare case of amlodipine induced massive ASCITES in a 30-year-old male with renal transplantation. Conclusion. We aimed to create awareness that pharmacologic causes should be considered in cases of ASCITES of unknown aetiology.

آمار یکساله:  

بازدید 18211

دانلود 12447 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CANCER MICROENVIRON

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  181-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  255
 • بازدید: 

  1253
 • دانلود: 

  26274
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1253

دانلود 26274 استناد 255 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHANG BILI | ZHANG XUEQIN | WANG YIJING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1034-1036
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70714
 • دانلود: 

  34445
چکیده: 

Idiopathic chylous ASCITES in pregnancy is extremely rare. Here, we report a 24-yr-old patient with idiopathic chylous ASCITES in pregnancy. The patient was hospitalized in Xiamen Maternity and Child Health Care Hospital, Xiamen China in 2014 due to G1P0 intrauterine pregnancy 39+2 week, LOA, and time of labor. The patient gave birth to a live baby boy (3. 6 kg) by spontaneous vaginal delivery, with complete delivery of placenta. Three hours after delivery, the patient reported abdominal distension and pain, as well as asthma. Later, milky white liquid was drawn from left lower abdomen by puncture. Exploratory laparotomy was performed, and 800 ml milky white liquid was drawn from the abdominal cavity. Subsequently, drainage tube was placed in the ab-dominal cavity, and the abdomen was closed. After the surgery, the patient was given low-fat diet, supplemented with parenteral nutrition support and intravenous injection of antibiotics. Extubation was performed on day 3. On day 7 after surgery, the mother and baby left the hospital without any health problems. No abnormality was observed during six months of follow-ups. Idiopathic chylous ASCITES in pregnancy may be related to congenital lymphatic system dysplasia, and directly caused by chylous flow from ducts into abdominal cavity induced by progesterone during pregnancy or pressure from enlarged uterus during late pregnancy. After pregnancy, the disease is cured by the release of disease cause and the reduction of thoracic duct pressure.

آمار یکساله:  

بازدید 70714

دانلود 34445 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  8-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  39536
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 39536

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  102-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75432
 • دانلود: 

  40238
چکیده: 

Massive post-transplantation ASCITES is a rare but serious condition following liver transplantation. Although, many etiologies are suggested as the cause of this complication, in some cases the definitive etiology remains unknown. Drug-induced post-transplantation ASCITES is one of the possible etiologies. In this study we present a case of ASCITES caused by tacrolimus in the post-liver transplantation period. A 49-year-old man with hepatitis B virus cirrhosis underwent liver transplantation and received tacrolimus, mycophenolate and prednisolone, as the immunosuppressive regimen. Progressive ASCITES developed after 10 days, in spite of a normal liver function. Various studies, including liver biopsy, were performed but we could not find any etiology for this complication. The tacrolimus was switched to rapamune. ASCITES was completely disappeared and up to the last follow-up visit, the patient remained asymptomatic for more than two years. We concluded that after ruling out other etiologies, tacrolimus as a rare cause of post-transplantation ASCITES should be taken into account. The treatment is discontinuation of the drug.

آمار یکساله:  

بازدید 75432

دانلود 40238 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  101-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

در پژوهش حاضر، رکوردهای فنوتیپی مربوط به وزن زنده بدن و نرخ رشد متعلق به دونسل از خط پدری یک لاین تجاری جوجه گوشتی شامل 47 و 71 پدر به صورت مجزا برای برآورد پارامترهای ژنتیکی و همبستگی های بین صفات مرتبط با رشد، تحت شرایط پرورش استاندارد و تنش سرمایی استفاده شد. برآورد وراثت پذیری و اجزا واریانس صفات مرتبط با رشد با تجزیه و تحلیل رویه تک متغیره و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات مذکور با تجزیه و تحلیل چند متغیره با رویه REML نرم افزار WOMBAT انجام گرفت. نتایج حاصل از مطالعه در خصوص، ضرایب وراثت پذیری صفات مرتبط با رشد در هر دو شرایط پرورشی از مقادیر پایین تا بالا دامنه نوسان داشت (از 08/0تا 76/0) و همچنین، به طورکلی بیشترین مقادیر وراثت پذیری مربوط به اوایل دوره رشد بود که البته با افزایش سن، روند کاهشی را نشان داد به طوریکه، در این خصوص در هر دو نسل روندهای مشابهی در نتایج بدست آمد. از نتایج حاصل دیگر تحقیق، دامنه ضریب همبستگی های ژنتیکی بین وزن های زنده مختلف بدن و نرخ رشد، در سنین مختلف از مقدارپایین تا بالا برآورد شد. به طور کلی، همبستگی های فنوتیپی در تمام هفته ها پایین تر از همبستگی های ژنتیکی بودند. از سوی دیگر، همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی برای همه صفات با افزایش سن روند کاهشی را نشان داد. تفسیر نتایج حاصل از کاهش وراثت پذیری های صفات مرتبط با رشد حاکی از این ست که علاوه بر اینکه عوامل غیرژنتیکی در کاهش سهم واریانس ژنتیکی افزایشی از کل واریانس دخیل بوده، ابتلا به عارضه آسیت در هفته های آخر (به ویژه شرایط تنش سرمایی) نیز منجر به کاهش وراثت پذیری شده است. همچنین، دلیل فقدان همبستگی ژنتیکی مشاهده شده بالا، بین صفات مرتبط با رشد در شرایط دمایی استاندارد و تحت تنش سرمایی، احتمالاً این ست که ژن های کاندیدای یکسانی بر روی این صفات در هر دو شرایط محیطی تأثیرگذار نیستند. در نهایت، برآوردهای وراثت پذیری و واریانس ژنتیکی در دامنه متوسط تا بالا صفات مورد مطالعه با در نظر گرفتن همبستگی های موجود فی مابین، حاکی از این ست که با انتخاب ژنتیکی صفات هدف گذاری شده در این تحقیق، می توان انتظار پیشرفت ژنتیکی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

POURKHALILI R. | MIR HOSSEINI A. | KHALILI H.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  316-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76595
 • دانلود: 

  35607
چکیده: 

Cerebrospinal fluid (CSF) ASCITES is a rare complication after ventriculopritoneal (VP) shunts. Most patients have gradual abdominal protrusion without any neurological sign or symptom of shunt malfunction. We presented a girl with posterior third ventricle glioblastoma and acute hydrocephalus who developed increasingly abdominal protrusion one month after VP shunt operation. ASCITES fluid examination showed characteristic findings similar to CSF with no evidence of infection or malignant cells. Ventriculo-atrial shunt revision cured patient's ASCITES. Review articles of patients with CSF ASCITES after VP shunt were presented in details.

آمار یکساله:  

بازدید 76595

دانلود 35607 استناد 0 مرجع 0
litScript