نتایج جستجو

4403

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

441

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

MOLECULES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  265
 • بازدید: 

  1598
 • دانلود: 

  9552
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1598

دانلود 9552 استناد 265 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  68-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  6136
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6136

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Human Microbiome Journal

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  973
 • دانلود: 

  12698
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 973

دانلود 12698 استناد 401 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1128-1137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41890
 • دانلود: 

  29078
چکیده: 

Streptomyces are capable of producing secondary metabolites including antibiotics and the main environment of these microorganisms is soil. The purpose of this study was to isolate and evaluate Streptomyces producing ANTIBACTERIAL compounds from different east parts of Gilan province and optimizing ANTIBACTERIAL compounds produced by them. After isolation and purification of Streptomyces, its ANTIBACTERIAL activity against pathogenic microorganisms including Micrococcus luteus PTCC 1408, Bacillus cereus PTCC 1154, Staphylococcus aureus PTCC 1189, Pseudomonas aeruginosa PTCC 1310, Salmonella typhi PTCC 1609 and Proteus mirabilis PTCC 1776 was investigated. Streptomyces was identified based on morpholigaical, biochemical, physiological, 16SrRNA gene sequencing and phylogenetic analysis. Optimization of various factors in the content of production of ANTIBACTERIAL compounds was investigated. In this study, 16SrRNA gene sequencing revealed that the isolate belonged to Streptomyces genus and with the highest similarity (95. 70%) to Streptomyces malachitospinus indicating significant differences at species level and it can be introduced as a new species. This isolate showed significant activity against pathogenic microorganisms. The optimum culture medium, pH, temperature, carbon and nitrogen sources and incubation time for the maximum ANTIBACTERIAL compounds production were ISP2, 7, 28° C, glycerol, yeast extract and 7 days, respectively. The results show that the soils of the eastern regions of Gilan province are a rich source of antimicrobial compounds, which due to the resistance of the pathogenic microorganisms to antimicrobial drugs, is essential for the production of antimicrobial compounds from natural origin.

آمار یکساله:  

بازدید 41890

دانلود 29078 استناد 0 مرجع 1058
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  5-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  9893
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9893

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
نویسندگان: 

Niroomand Azadeh | SHAHBAZI FATEMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26619
 • دانلود: 

  18999
چکیده: 

Background: Nowadays the use of herbs as an alternative to the chemical drug is considered by researchers. Aloe vera belongs to the Asphodelaceae family, a medicinal plant that has been used since ancient times for different pharmaceutical products. This study aimed to evaluate the ANTIBACTERIAL properties of Aloe vera grown in Khouzestan, southwest of Iran. Materials and Methods: For this purpose, ethanol extract was prepared from aerial parts of Aloe vera and its activity was tested against some gram-positive (Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus) and gram-negative (Pseudomonass aeruginosa, Salmonella Typhi, Proteus mirabilis) bacterial species through standard Kirby-Bauer disc diffusion method. Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration were also investigated. Results: The Aloe vera extract showed ANTIBACTERIAL activity against the majority of bacteria. The highest activity (about 25mm inhibition zone) happened against P. aeruginosa but it did not show any inhibitory activity against S. aureus and P. mirabilis. The MIC was found as 10 mg/ml while MBC ≥ 80. Conclusion: Based on the results of this study it can be suggested that Aloe vera contains active ANTIBACTERIAL substances that can be used efficiently for bacterial pathogen control and it should be considered as a potent antimicrobial source for finding new antibiotics, especially against resistant species.

آمار یکساله:  

بازدید 26619

دانلود 18999 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10488
 • دانلود: 

  9824
چکیده: 

Background: Medicinal plants have now attracted more attention due to their ANTIBACTERIAL activity and also increasing antibiotic resistance among bacteria. Native plants of each region are potential resources for this purpose.Objectives: The aim of the present study was to detect the ANTIBACTERIAL effect of Eucalyptus microtheca (Myrtaceae family) which is currently used as an ANTIBACTERIAL fumigation medicine.Materials and Methods: Using standard disk diffusion method, the ANTIBACTERIAL activity, MIC, and MBC indexes of alcoholic extracts from this plant were tested on some pathogenic bacteria. The structural changes following the exposure to these extracts were also investigated in test bacteria.Results: Significant ANTIBACTERIAL activity was found against gram-positive and gram-negative bacteria, which among them, Escherichia. coli andPseudomonas. aeruginosa showed the most sensitivity and Staphylococcus. aureus the least. The value of MIC and MBC for both extracts was 8 mg/mL forE. coli, while they were 8 mg/mL and 16 mg/mL for Bacillus cereus, respectively. Both MIC and MBC values of methanolic and ethanolic extracts againstP. aeruginosa were 8 and 16 mg/mL respectively. SEM revealed structural changes in the affected bacteria that suggest the cell wall was the main target site of active constituents.Conclusions: It can be concluded that this plant has potential application in infection control, especially against E. coli and P. aeruginosa and regarding their recent reported epidemic, this plant can be a good choice for antibiotic discovery.

آمار یکساله:  

بازدید 10488

دانلود 9824 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BMC MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  172-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  26
 • بازدید: 

  1
 • دانلود: 

  2578
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1

دانلود 2578 استناد 26 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1471-1474
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  3247
 • دانلود: 

  14360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3247

دانلود 14360 استناد 376 مرجع 0
نویسنده: 

AMOLI A.E. | GHORBANI M. | EISAZADEH H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

CONDUCTING POLYMERS (CPS) HAVE BECOME ONE OF THE MOST ATTRACTIVE SUBJECTS OF INVESTIGATION IN LAST DECADES. POLYMERIC ANTIMICROBIAL AGENTS HAVE THE ADVANTAGES THAT THEY ARE NONVOLATILE, CHEMICALLY STABLE, AND FIND IT DIFFICULT TO PERMEATE THROUGH THE SKIN OF MAN.CONDUCTING POLYMERS HAVE BECOME ONE OF THE MOST ATTRACTIVE SUBJECTS OF ANTIMICROBIAL POLYMERS INVESTIGATION IN RECENT YEARS.PPY WAS SYNTHESIZED BY CHEMICAL OXIDATIVE POLYMERIZATION OF MONOMER IN THE PRESENCE OF HYDROXYPROPYLCELLULOSE (HPC) AS A STABILIZER AND FECL AS AN OXIDANT. IN FIGURE &NBSP;SEM MICROGRAPH OF PPY IS DEPICTED. AS IT IS EXPECTED PPY SHOWS AN AMORPHOUS MORPHOLOGY WITH UNIFORMLY DISPERSED SPHERICAL PARTICLES WITH AVERAGE DIAMETER OF 50-100 NM AND MAJORITY OF THE PARTICLES ARE <60NM IN DIAMETER. THE ANTIBACTERIAL PROPERTIES WERE MEASURED BY DISK DIFFUSION TECHNIQUE AGAINST GRAM-NEGATIVE BACTERIA; E. COLI (PTCC 1398). FOR DISK DIFFUSION TECHNIQUE, STERILE FILTER PAPER DISKS WITH DIAMETER OF B MM THAT WERE SATURATED WITH PPY SUSPENSION WERE PUT ON THE CENTER OF AGAR PLATES WHICH HAD 200 ML INOCULUMS FAIRLY WELLDISTRIBUTED.THE INHIBITION ZONE WAS MEASURED AFTER 24' H INCUBATION AT 370OC. THE PICTURE DISPLAYED IN FIGURE 2 INDICATE THAT THE ZONES OF INHIBITION FOR THE PPY VERSUS E. COLI IS SIGNIFICANTLY OUTLINED (11-13 MM). THE RESULT SHOWED CLEARLY THAT, PPY STRONGLY INHIBIT THE GROWTH OF WILD-TYPE E. COLI BACTERIA.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 38
litScript