نتایج جستجو

21371

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2138

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  85-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1000
 • دانلود: 

  464
چکیده: 

آب در معماری می تواند علاوه بر رفع ضروت ها و نیازها اهمیت تزیینی داشته باشد و به زیباسازی و تکمیل عناصر بنا کمک کند. در کوشک باغ های اندلس آب یکی از مهم ترین عناصر تزیینی بنا بوده است و در اشکالی چون حوض، فواره و نهر با طراحی های بدیع و زیبا به کار گرفته می شده است. بررسی های به عمل آمده از سده چهارم تا نهم هجری/دهم تا پانزدهم میلادی نشان می دهد که در این منطقه سبک هایی خاص با موضوع طراحی آب به کار رفته که در عین کاربردی بودن اهمیت تزیینی و نمادین داشته است. این سبک ها از قرن چهارم/دهم در بناهای الزهراء به کار گرفته شده و از آنجا به کاخ های الحمراء رفته است. در پژوهش حاضر علاوه بر معرفی این سبک ها، نگاهی مقایسه ای به تغییرات و تحولات زیبایی شناسانه ای که در طول این دوره زمانی در طراحی این عناصر به وجود آمده، انداخته ایم. کوشک باغ هایی که در فاصله زمانی میان این دو مجموعه بنا احداث شدند، هم چون واسطه ای این دو دوره را به هم پیوند زده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1000

دانلود 464 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آل رسول سوسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39 (معارف اسلامی)
 • صفحات: 

  151-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2946
 • دانلود: 

  1024
چکیده: 

جایگاه زن در عالم وجود از منظر عرفان اسلامی به عنوان شاهکار خلقت و مظهر قابلیت و فاعلیت خداوند مطرح شده است. در این میان سیده زنان عالم، صدیقه کبری (س)، مظهر اتم و اکمل قابلیت و فاعلیت الهی است. تعینات علمی و استعدادها توسط نور وجودی ایشان، تحقق و ظهور پیدا کرده و به فعلیت می رسد. لذا محور اصلی سیر کمالی عبودی، در رضای فاطمه (س) و محبت به او و اهل بیت (ع) است و وصول به مقام توحید و سیر صحیح الی ا... بدون ولایت ایشان ممکن نیست و این همه راز الگوپذیری شیعه است.

آمار یکساله:  

بازدید 2946

دانلود 1024 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  522
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

رشد سریع تعداد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سال های اخیر سبب ایجاد رقابت شدید در بین این موسسات شده است. در این محیط رقابتی، دانشگاه هایی به برتری دست خواهند یافت که بتوانند محیطی پویا، سازنده و با کیفیت را به منظور توسعه ی فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود فراهم آوردند. از این رو، به کارگیری یک سیستم جامع به منظور ارزیابی و مدیریت عملکرد دانشگاه ها، امری اجتناب ناپذیر است. کارت ارزیابی متوازن یکی از موثرترین ابزارهایی است که می تواند در این زمینه به کار گرفته شود. هدف این پژوهش، ارزیابی اثربخشی عملکرد دانشگاه الزهرا(س) از چهار بعد کارت ارزیابی متوازن است. در این مطالعه که به صورت موردی انجام شده است، در مجموع نظرات 118 نفر از دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آلفای کرونباخ، تی تست و فریدمن مورد سنجش قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهند که 27 گزاره از 30 گزاره ی مورد بررسی، از اثربخشی مطلوبی برخوردار بوده اند و این نشان دهنده ی عملکرد موفق و متوازن دانشگاه الزهرا (س) در راستای دستیابی به اهداف ترسیم شده ی خود و رشد و توسعه ی پایدار در حوزه ی آموزش عالی است.

آمار یکساله:  

بازدید 522

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  69-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2851
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

زمینه و اهداف: سپتی سمی باکتریایی یکی از علل شایع در مرگ و میر نوزادان است. اگرچه مننژیت ناشی از سپتی سمی نوزادان نادر است ولی از بیماریهای عفونی جدی محسوب می شود بطوریکه مرگ و میر آن به 40-30% و عوارض دایمی آن در افراد نجات یافته به %30 میرسد. این مطالعه جهت معرفی باکتریهای شایع در ایجاد سپتی سمی نوزادان در بیمارستان الزهرای تبریز انجام شد .روش بررسی: از 837 نوزاد با علایم بالینی مشکوک به سپتی سمی از فروردین 1374 لغایت اسفند 1375 کشت خون انجام شده و از نظر عوامل سپتی سمی باکتریایی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای انجام کشت خون از محیط کشت خون (Oxoid) Brain heart infusion broth استفاده شد و بعد از تلقیح خون نوزاد به مدت 28 روز در 37 درجه سانتی گراد انکوبه و در فواصل 24 ساعت، 48 ساعت، 72 ساعت، یکهفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از کشت از نظر رشد هرگونه باکتری مورد مطالعه قرار گرفت. باکتریهای رشد یافته در کشت های خون ایزوله گشته و با استفاده از روشهای مرسوم باکتریولوژیک تعیین هویت شدند. تست حساسیت (آنتی بیو گرام) در مقابل آنتی بیوتیکهای رایج در درمان با استفاده از روش دیسک آگار دیفیوژن انجام شد.یافته ها: از مجموع 837 کشت خون انجام شده 199 مورد کشت خون مثبت به دست آمد که کلبسیلا پنمونیه 164 مورد (%82.4) شایع ترین باکتری، سپس استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی (%7)، استافیلوکوکوس اورئوس (%5.5)، اشریشیاکلی (3.5)، سودومونا آئروجینوزا (%1) و استرپتوکوک بتاهمو لیتیک (%0.5) بودند. سویه های کلبسیلاپنمونیه جدا شده در برابر اغلب آنتی بیوتیکهای رایج در درمان مقاوم بوده و اکثرا از نوزادانی که سوند وریدی داشتند یا مواد غذایی را از راه غیر خوراکی دریافت می نمودند جدا شد. از وسایل و محیط بیمارستان نیز باکتریهای مشابه جدا شدند. ابتلای نوزادان با وزن تولد کم و نارس و در 5 روز ابتدای تولد بیشتر بود .نتیجه گیری: توجه به تنوع باکتریهای جدا شده از کشت خون نوزادان در بخش نوزادان بیمارستان الزهرای تبریز نشانگر حضور فعال کلبسیلا پنمونیه (%82.4) بوده و سایر باکتریها بترتیب استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی، استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی، سودوموناس آئروجینوزا و استرپتوکوکهای بتا همولیتیک بودند درمان با آمیکاسین بطور موفقیت آمیز انجام گرفت. با توجه به حضور باکتریهای مشابه در وسایل و محیط بیمارستان نیاز به رعایت بیشتر بهداشت محیط بیمارستان و پرسنل آن را گوشزد می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2851

دانلود 275 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2461
 • دانلود: 

  383
چکیده: 

مقدمه: برقراری تعادل بین هزینه بخشی و ارایه مراقبت با کیفیت به بیماران، یک چالش مداوم برای سیستم های مراقبت سلامت مدرن است. پذیرش مجدد نه تنها تاثیر منفی روی کیفیت زندگی بیمار و خانواده اش دارد، بلکه اثرات اقتصادی نامطلوبی نیز روی سیستم ارایه مراقبت سلامت دارد. بدین منظور علل مراجعات مجدد بیماران بستری به بیمارستان الزهرا (س) تعیین گردید.روش ها: این مقاله حاصل مطالعه ای مقطعی بر روی پرونده های بیماران بستری است که در نیمه اول سال 1385 در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان جهت مطالعه پذیرش شدند و طی یک ماه بعد از ترخیص دوباره به همان بیمارستان پذیرش داشتند. تعداد 161 پرونده مراجعه مجدد داشتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گردید که از آزمون های c2 و Mann-Whitney U استفاده شد.یافته ها: علل عمده مراجعه مجدد به بیمارستان الزهرا (س) به شرح ذیل است: تکمیل درمان 36.6 درصد، عود بیماری 20.5 درصد، بیماری جدید 18 درصد، لغو عمل جراحی 5.6 درصد، عوارض عمل جراحی 4.3 درصد، درمان ناقص 4.3 درصد، عفونت 3.1 درصد، شکست درمان 2.5 درصد، عفونت بعد از عمل 1.5 درصد، ترخیص با میل شخصی 1.2 درصد، تشخیص نادرست 1.2 درصد.نتیجه گیری: عوامل متعددی در پذیرش مجدد بیماران به بیمارستان می تواند دخیل باشد که عمده ترین آنها را می توان در سه حیطه عوامل مربوط به شخص بیمار، عوامل بالینی و عوامل بیمارستانی نام برد.

آمار یکساله:  

بازدید 2461

دانلود 383 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 7)
 • صفحات: 

  51-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1767
 • دانلود: 

  398
چکیده: 

مقدمه: امروزه تمام حرفه ها، به منظور حمایت و پشتیبانی از خطرات متعددی که آنها را احاطه نموده است و نیز به دلیل حفظ ماهیت خود در شرایط رقابتی دنیای امروز، به سوی مدیریت رفع خطرات احتمالی گرایش پیدا کرده اند. تجزیه و تحلیل حالت های بالقوه خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)، یکی از انواع تکنیک های ارزیابی خطر است که در این پژوهش، با هدف شناسایی، ارزیابی و ارایه اقدامات مناسب برای کنترل، کاهش و حذف خطرات احتمالی فرایندهای کاری بخش مدارک پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است.روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی مقطعی و از نوع پژوهش های کاربردی و جامعه پژوهش نیز بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا (س) است. پژوهشگر با مشاهده دقیق فرایندها و مصاحبه با کارکنان به ترسیم نمودارهای گردش فرایندهای جاری بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا (س) در سال 6-1385 پرداخته است و بر اساس آنها، فرایندها را به دقت بررسی و سپس با استفاده از تکنیک بحث گروهی متمرکز به تعیین حالت های بالقوه خطا و اثرات ناشی از آن، تعیین درجات شدت، وقوع، کشف و عدد اولویت خطر پرداخت. به این منظور، پژوهشگر از کاربرگ استاندارد (Effects Analysis & Failure Mode FMEA:) که توسط پژوهشگران متعددی در حوزه سلامت سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته و پایایی آن مسجل شده، روایی آن نیز به تایید استادان صاحب نظر رسیده است بهره جست. پس از مشورت با کارشناسان مجرب حرفه مدارک پزشکی، اقدامات پیشنهادی به گروه (FDG): Focus Discussion) Group ارایه و بر اساس درجه اهمیت و قابلیت اجرا به وسیله مدیر بخش، اولویت بندی شده و تصمیمات وی بر اساس معیارهای جدول تصمیم گیری موجود در این پژوهش ارزیابی گردید.یافته ها: یافته های به دست آمده نشانگر آن است که از میان 56 حالت بالقوه خطا، 24 مورد مربوط به واحد پذیرش و بیشترین مقدار عدد اولویت خطر مربوط به «عدم توانایی کارکنان پذیرش در بازخوانی دستور بستری» بود.نتیجه گیری: تکنیک هایی مانند FMEA که با رویکرد پیش گیرانه و بر پایه کار گروهی قابل اجرا می باشند، موجب افزایش دقت کارکنان و توجه آنها بر نقاط ضعف حرفه ای بالقوه و تلاش برای از بین بردن آنها می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1767

دانلود 398 استناد 0 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  15-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1169
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

مقدمه: بیماران پیوند کلیه ای، مستعد انواع عفونت های فرصت طلب از جمله ویروس سایتومگال هستند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع سرمی آنتی بادی ویروس سایتومگال قبل از انجام پیوند و میزان بروز بیماری فعال ویروس سایتومگال است.روش کار: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی، تمامی 70 بیمار کاندید پیوند کلیه در بیمارستان الزهرای اصفهان طی سالهای 1384-1381 مورد بررسی قرار گرفتند و پس از تکمیل پرسشنامه، تست الیزا جهت بررسی آنتی بادی IgG و IgM ضد ویروس سایتومگال انجام گردید و شیوع سرمی آنها بر حسب جنس و سن مشخص شد. سپس بیماران به مدت شش ماه جهت بررسی بروز عفونت فعال سایتومگال تحت نظر قرار گرفتند.یافته ها: 64 نفر (91.4 درصد) از بیماران آنتی بادی IgG مثبت داشتند (59.4 درصد مرد و 40.6 درصد زن) دو نفر هم دارای آنتی بادی IgM بودند که هر 2 نفر زن بودند (100 درصد). بین شیوع سرمی آنتی بادی IgG با سن ارتباط معنی دار موجود بود (P<0.01) ولی با جنس ارتباطی به دست نیامد. بین شیوع سرمی آنتی بادی IgM با سن و جنس ارتباط معنی داری دیده نشد. در پیگیری، تعداد 2 نفر (2.8 درصد) دچار بیماری فعال با ویروس سایتومگال شدند.نتیجه گیری: توصیه می گردد بررسی سرولوژی قبل از پیوند و همچنین آزمایش RCR, PP(65) به عنوان تست غربالگری هفتگی در این بیماران جهت تشخیص سریع و جلوگیری از عفونت شدید و کشنده انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1169

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدی رمضان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39 (معارف اسلامی)
 • صفحات: 

  127-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2505
 • دانلود: 

  604
چکیده: 

قول، فعل و تقریرات حضرت زهرا (س) به عنوان شخصیت بانوی نمونه اسلام، ملاک عمل و نظر محسوب شده و حجیت دینی دارد. از جمله این اقوال، سخنان استوار و قدسی آن حضرت در دفاع از دین خدا و وصی بلافصل حضرت پیامبر (ص) است که به عنوان نخستین باورهای شیعی مورد تایید اهل بیت پیامبر (ص) واقع شده و توسط آنان تکمیل و به عنوان بخشی از عقاید شیعه در آمده است. در واقع مساله جانشینی پیامبر (ص)، ادله اثبات امامت امیرالمومنان (ع) و امامت امامان شیعه، ویژگی های امام، فلسفه امامت و امامت امام دوازدهم از رئوس سخنان گهربار و راهگشای آن حضرت (س) به شمار می رود. این سخنان و تعالیم ارزشمند منظومه ای سیاسی و اعتقادی را ترسیم می نماید که می تواند بیانگر بسیاری از باورها و خطوط فکری کلی شیعه بوده و ملاک نظر و عمل متبعان قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2505

دانلود 604 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  463
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل چالش های بین المللی شدن برنامه درسی در دانشگاه الزهرا است. روش تحقیق کیفی و راهبرد آن تحلیل محتوای مضمونی است. جامعه ی آماری این پژوهش را اساتید و مدیران دانشگاه الزهرا تشکیل می دهد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 22 نفر از اساتید انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل محتوای مضمونی انجام شد. تحلیل محتوای داده های بدست آمده وضعیت این دانشگاه را در دو مقوله اصلی فرصت ها و نیز چالش های بین المللی شدن برنامه درسی در این دانشگاه نشان داد. چالش ها و عوامل محدود کننده در دو مقوله اصلی عوامل برون سازمانی (عوامل زمینه ای و عوامل فشار) و درون سازمانی (فرایند آموزشی، اداری و اجرایی و خدمات و پشتیبانی) جای گرفت. فرصت های بین المللی شدن برنامه درسی نیز شامل «رشته هایی برخاسته از تمدن و فرهنگ غنی ایرانی»، «دوره های مشترک»، «دوره های تکمیلی» و «دوره های مجازی و الکترونیکی» بود نتایج نشان داد که بین المللی شدن در دانشگاه الزهرا بستری از فرصت ها و محدودیت ها را به دنبال دارد که شایسته است تا حد امکان از فرصت ها برای بهبود روابط بین المللی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 463

دانلود 282 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  180-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80043
 • دانلود: 

  29084
چکیده: 

BACKGROUND: Speed of giving services in medical centers, especially in emergency department, play an important role in reducing death and handicap. The action of emergency department can have a great effect on other wards actions. METHODS: This triangulation study conducted in 2005 in three steps. In the first step, problems of the emergency department of Al-ZAHRA hospital were extracted using an open questionnaire filled by employed personnel. In the second step, 14 managers of the center attended a meeting discussing those problems. Based on the gathered data, a closed questionnaire was designed and in the third step it was given to 64 hospital employee. Data were analyzed using SPSS software. RESULTS: In the first group (managers), 5 problems were scored more: security problem (70%), not paying attention to educational hierarchy (70%), absence of on-watch resident in the emergency department (60%), absence of a standard clinical protocol (60%), and absence of team work (38%). The second group (employed personnel of emergency department), gave more scores to nonscheduled transfers from other centers (70.6%), absence of on-watch resident in the emergency department (61.8%), not determining the correspondence attending for a multiple-trauma patient (58.9%), absence of team work (52.9%).CONCLUSION: Emergency ward has increased the chance of living for patients receive urgent medical services, in the first hours after an accident or a disease attack, known as "golden time"; so absence of on-watch resident in the emergency department of educational hospital has a negative effect on making decisions and functioning and mostly.

آمار یکساله:  

بازدید 80043

دانلود 29084 استناد 0 مرجع 0
litScript