نتایج جستجو

592

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

60

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KHOJIER K. | SAVALONI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  15-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126999
 • دانلود: 

  34563
چکیده: 

Nitrogen ions of 10 keV with different fluxes ranging from 5 × 1017 to 2 × 1018 ions/cm2 were implanted in Ti thin films of 61.5 nm thickness deposited on glass substrate, by means of electron beam evaporation. X-ray diffraction (XRD) and atomic force microscope (AFM) were used to obtain the crystallographic characteristics and the surface morphology of the samples, respectively. Rutherford Back Scattering (RBS) technique was employed, in order to obtain film thickness and also investigate the N+ ions distribution in Ti thin films. Average electrical resistance of the samples was measured by four point probe method. The results showed that, V-Ti4N3-x phase of Titanium nitride is formed with N+ ion implantation, and intensity of this peak increased with N+ ion flux. Furthermore, grain size, surface roughness and average resistance of samples were also increased with N+ flux. RBS spectra of the samples showed that both film thickness and the film density increased with N+ ion flux. An explanation on the ion implanation process is given for this observation.

آمار یکساله:  

بازدید 126999

دانلود 34563 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  12-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  579
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

در این مقاله نشان می دهیم که فرآیندهای مارکوف نقشی اساسی در جاروب سطح زبر و مشخص کردن توپوگرافی آن سطح دارند. توپوگرافی سطح حاصل شده از یک پروفایلومتر مانند میکروسکوپ نیروی اتمی AFM (Atomic Force Microscope)، وابسته به برهمکنش سطح با سوزن پروب است. وقتی سایز سوزن پروب با تغییرات ارتفاع سطح قابل مقایسه باشد، تصویر سطح نسبت به سطح اصلی مقداری متفاوت خواهد داشت. اثر سوزن باعث بوجود آمدن یک تلاقی در تابع ساختار سطح می شود. برای مقیاس های کوچکتر از طول مارکوف - مقیاس طول مینیمم بر روی فرآیندی که مارکوف باشد - تابع تصادفی که سطح زبر را توصیف می کند غیر مارکوفی است، در حالیکه برای مقیاس طول بزرگتر از طول مارکوف، سطح می تواند توسط یک فرآیند مارکوف توصیف شود. سطوح زبر مصنوعی تولید شده با روش (Fractional Guassian Noise) FGN، به خوبی سطح زبر V2O5 حاصل شده توسطAFM ، این نتایج را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 579

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حشمتی غلامعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  977
 • دانلود: 

  538
چکیده: 

افلاتوکسین ها متابولیت ثانویه کپک ها هستند که بوسیله گونه های کپک آسپرژیلوس تولید می گردند. افلاتوکسین ها منجر به مسمومیت حاد و یا مزمن شده و دارای اثرات کارسینوژنیک، موتاژنیک و تراتوژنیک هستند. افلاتوکسین M1 متابولیت افلاتوکسین B1  است و همراه با شیر حیوانات شیرده که با علوفه آلوده به افلاتوکسین B1  تغذیه شده اند دفع می گردد. وجود افلاتوکسین M1 در پنیر ناشی از تولید این فرآورده لبنی از شیرهای آلوده به افلاتوکسین M1 می باشد. در این مطالعه مقطعی 188 نمونه پنیر سفید ایرانی در فصول زمستان و تابستان از سطح عرضه نمونه برداری شد و مقدار افلاتوکسین آنها با روش الیزا تعیین شد. 133 نمونه (70.7%) آلوده بودند . میانگین غلظت افلاتوکسین M1 در نمونه ها 343ng.kg بود و در 68 نمونه (36.2%) آلودگی بیشتر از حداکثرحد تحمل (250ng.kg) پذیرفته شده بوسیله بعضی از کشورهای اروپایی بود. میانگین غلظت افلاتوکسین در فصل زمستان (495ng.kg) بطور معنی داری (p<0.05) از فصل تابستان (191ng.kg)  بیشتر بود. نتیجه گرفته شد که میزان شیوع آلودگی پنیر با افلاتوکسینM1  زیاد بوده که از نقطه نظر سلامتی قابل توجه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 977

دانلود 538 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پیاپی 27)
 • صفحات: 

  89-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  816
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

آفلاتوکسین به عنوان یکی از قوی ترین مواد سرطان زا تهدید جدی برای سلامت جامعه محسوب می شود و برنامه ریزی برای کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در شیر و فراورده های آن بدون ارزیابی وضعیت موجود امکان پذیر نیست. در این بررسی میزان آفلاتوکسین در شیرهای پاستوریزه شهر تبریز اندازه گیری شد. 74 نمونه شیر پاستوریزه تولیدی یازده کارخانه مختلف در فصول پاییز و زمستان 93 جمع آوری شد. مقدار آفلاتوکسین M1 با روش الایزا اندازه گیری شد. 83 درصد نمونه ها آلودگی به آفلاتوکسین M1 در محدوده 80-5 نانوگرم در لیتر داشتند. تنها 12.6 درصد نمونه ها (9 نمونه) میزان آفلاتوکسین M1 بالاتر از 50 نانوگرم در لیتر بود که حداکثر مقدار مجاز تعیین شده توسط اتحادیه اروپا است. بر اساس استاندارد کدکس، استاندارد غذا داروی آمریکا و استاندارد ملی ایران، آلودگی تمام نمونه ها کمتر از حد مجاز بود. در نمونه های شیر پاستوریزه کارخانه های لبنی مختلف از نظر میزان آلودگی به آفلاتوکسین M1، تفاوت معنی دار وجود داشت (p<0.05). پایش مداوم میزان آفلاتوکسین M1 در شیرهای توزیعی یک اقدام ضروری در کنترل و پیشگیری از این آلاینده است.

آمار یکساله:  

بازدید 816

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  79-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  867
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

ایجاد لایه نازک تیتانیایی بر زیرپایه فولادی به روش غوطه وری زیرپایه در سل انجام شد. پیش ماده تیتانیم تترا ایزوپروپوکسید مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از XRD نشان داد تیتانیا در فاز آناتاز متبلور شده است. نتایج میکروسکوپی شامل SEM، AFM و TEM تشکیل لایه نانومتری بر روی زیرپایه را تایید نمودند. زبری پوشش به ترتیب متاثر از میزان PEG، دمای کلسیناسیون، تعداد لایه و pH سل است. حضور PEG باعث افزایش زبری پوشش و حساسیت لایه به افزایش تعداد لایه می شود. افزایش دمای کلسیناسیون باعث افزایش زبری می شود. افزایش تعداد لایه در نمونه های فاقد PEG منجر به کاهش زبری شد در حالی که در نمونه های حاوی PEG رفتار کاملا متفاوتی نشان داد. افزایش pH نیز منجر به کاهش زبری سطح شد.

آمار یکساله:  

بازدید 867

دانلود 271 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  51-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  710
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

مقدمه: آفلاتوکسین M1 یک عامل سرطانزای کبدی است که در شیر دام های تغذیه شده با خوراک آلوده به افلاتوکسین B1 یافت می شود.این مطالعه با هدف تعیین حضور و میزان آفلاتوکسین M1 در پنیر سفید ایرانی مصرف شده در شهرهای اصفهان و شهرکرد در ایران انجام شد.مواد و روش ها: در مجموع 70 نمونه پنیر به طور تصادفی ساده از خرده فروشی ها و سوپرمارکت های این دو شهر جمع آوری شد و حضور و سطوح آفلاتوکسین M1 در آنها با استفاده از روش الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: آلودگی به آفلاتوکسین M1 در 45 نمونه از 70 نمونه پنیر(64.3 درصد) بررسی شده در غلظتی ما بین 44 تا 719 نانوگرم در کیلوگرم مشاهده شد. میانگین سطح آفلاتوکسین در نمونه های آلوده 8/218 نانوگرم در کیلوگرم بود. غلظت آفلاتوکسین M1 در 10 نمونه (3/14 درصد) بیش از حداکثر حد تعیین شده (250 نانوگرم در کیلوگرم) در کشورهای اروپایی بدست آمد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد هیچ اختلاف معنی داری (p<0.05) مابین میانگین غلظت آفلاتوکسین M1 در نمونه های پنیر بررسی شده در فصول بهار و تابستان نبوده است.نتیجه گیری: وقوع بالای آفلاتوکسین M1 در نمونه های پنیر سفید ایرانی ممکن است خطر با لقوه ای برای سلامت عمومی جامعه خصوصا کودکان باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 710

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

کامکار ابوالفضل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (پی آیند 79) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  174-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1045
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

این مطالعه به منظور تعیین وضعیت حضور آفلاتوکسین M1 در شیرخشک های صنعتی عرضه شده در شهر تهران که توسط کارخانجات مختلف داخلی تولید و روانه بازار مصرف شده بودند توسط روش الایزای رقابتی صورت گرفت. بدین منظور تعداد 42 نمونه شیرخشک ارزیابی شدند. نتایج حاصله نشان داد که %100 نمونه های شیر خشک به آفلاتوکسین M1 آلوده بوده و محدوده آلودگی بین سه فصل با یکدیگر تفاوت داشت به گونه ای که این محدوده در سه فصل بهار، پاییز و زمستان به ترتیب 51 تا 914، 32 تا 640 و 32 تا 879 نانوگرم در کیلوگرم بود. میانگین آلودگی در سه فصل سال به ترتیب 305، 278 و 285 نانوگرم در کیلوگرم به دست آمد، به ترتیب بالاترین و پایین ترین میانگین آلودگی در نمونه های شیرخشک تولید شده در پاییز و بهار به ترتیب 914 و 32 بود. محاسبات آماری نشان داد که تفاوت معنی داری بین غلظت آفلاتوکسین M1 شیرخشک های تولید شده در پاییز با بهار و زمستان وجود ندارد (P>0.05) به عبارت دیگر میزان آفلاتوکسین M1 شیرخشک های تولید شده در پاییز پایین تر از دو فصل دیگر سال نبود. تقریبا 80.7 درصد نمونه ها آلودگی بالاتر از حد استاندارد 50 نانوگرم در کیلوگرم (استاندارد اتحادیه اروپا) و 26.9 درصد نیز بالای حد استاندارد 500 نانوگرم در کیلوگرم (استاندارد ایران) و کدکس الیما نتاریوس (Codex Alimentarius) را نشان می دادند. با توجه به اهمیت آفلاتوکسین برای سلامتی انسان و آلودگی شیرخشک ها ی صنعتی این امر به طور قابل ملاحظه ای می تواند برای سلامتی انسان خطرناک باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1045

دانلود 220 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

HABIBI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  14-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70089
 • دانلود: 

  41572
چکیده: 

Ni thin films of 250 nm thickness were coated on 304 and 316 types stainless steels and post N+ ion implanted with 15 keV energy and a flux of 5 x 1017 N+ cm-2 at 300 and 400 K substrate temperatures. The surface nano-structure of the samples were analysed using x-ray diffraction (XRD) and atomic force microscopy (AFM). Nano-structure and crystallography of the films showed the development of Ni3N(111) and Ni4N(111) orientation and a decrease in the grain size and surface roughness with increasing the substrate temperature, which can be due to the initial preferred sputtering of the grain boundaries.

آمار یکساله:  

بازدید 70089

دانلود 41572 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KORAYEM M.H. | SADEGHZADEH S.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (TRANSACTION F: NANOTECHNOLOGY)
 • صفحات: 

  133-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89540
 • دانلود: 

  63413
چکیده: 

This paper introduces a new approach for complete drift modeling and compensation for Scanning Probe Microscopes (SPMs) as conventional nanorobots. Although, before this, drift was described as remained error after hysteresis and creep compensation, it can seriously affect SPM performance.Since experimental work accentuated that thermal strain has a dominant contribution, the present model includes only thermal effects. As a significant contribution, an analytical relationship is introduced for heat generation in piezotubes. Then, based on classic heat transfer, the thermal drift for the piezoscanner and microcantilever is modeled. As sub-micro (nano) parts for tip and interfaces in nanoimaging and nanomanipulation modes, the thermal circuit is introduced. Finally, the transfer functions of thermal drift versus ambient temperature variations and piezoscanner heat generation are derived. In this paper, it is not assumed that drift velocity is constant, whereas this assumption was a major drawback of previously presented procedures. This paper, by introducing a comprehensive model and an approximated analytical model, and comparing existent experimental results, shows that the present model is e effective and mathematically traceable in both modes.

آمار یکساله:  

بازدید 89540

دانلود 63413 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KORAYEM M.H. | NOROOZI M. | DAEINABI KH.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  5 (TRANSACTIONS B: MECHANICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  1346-1353
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85362
 • دانلود: 

  53474
چکیده: 

Nowadays, designing a reliable controller for an Atomic Force Microscope (AFM) during the manipulation process is a main issue, since the tip can jump over the target nanoparticle and, thus, the process can fail. This study aims to design a Sliding Mode Controller (SMC) as a robust chattering-free controller to push nano-particles on the substrate. The first control purpose is positioning the micro cantilever tip at a desired trajectory by the control input force, which can be exerted on the micro cantilever in the Y direction by an actuator located at its base. The second control target is the micro-positioning stage in X, Y directions. The simulation results indicate that not only are the proposed controllers robust to external disturbances and nonlinearities, such as deflection of the AFM tip, but are chattering free SMC laws that are able to make the desired variable state to track a specified trajectory during a nano-scale manipulation.

آمار یکساله:  

بازدید 85362

دانلود 53474 استناد 0 مرجع 0
litScript