نتایج جستجو

591

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

60

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  271-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  766
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

مقدمه: آفلاتوکسین M1 یکی از متابولیت های اصلی آفلاتوکسین B1 است و در شیر پستاندارانی یافت می شود که غذاهای آلوده به آفلاتوکسین را مصرف کرده باشند. آفلاتوکسین ها یک گروه از متابولیت های سمی قارچی هستند که توسط قارچ های آسپرژیلوس تولید شده سمیت بالایی داشته و یکی از قوی ترین مواد سرطان زای موجود در غذا می باشند. با توجه به خطراتی که آفلاتوکسین ها برای انسان دارند و همچنین با توجه به مصرف بالای شیر و محصولات لبنی، مطالعه حاضر به منظور تعیین سطح آفلاتوکسین M1 در شیرهای پاستوریزه  استان کرمان برای اولین بار انجام گردید.روش: در این مطالعه مقطعی – کاربردی در فصل زمستان به طور تصادفی تعداد هفتادوشش نمونه شیر پاستوریزه از هشت کارخانه تولید این فرآورده جمع آوری و آفلاتوکسین M1 موجود در نمونه ها با استفاده از ستون ایمونوافینیتی استخراج و میزان آن با روش کروماتوگرافی با کارکرد بالا (HPLC) همراه با شناساگر فلورسنت اندازه گیری شد. یافته ها: حداقل مقدار قابل اندازه گیری 0/002ppb به دست آمد. میزان آفلاتوکسین Ml موجود در نمونه های مورد بررسی بین 0/002-0/14ppb  قرار داشت که از حد مجاز توصیه شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (0/05ppb) بیشتر نبود. گرچه در مقایسه با حد مجاز توصیه شده توسط اتحادیه اروپا (0/05ppb) تعداد 34 نمونه (7/44%) حاوی آفلاتوکسین M1 بیشتر بودند. از میان کارخانه های تولید کننده شیر در استان کرمان، میانگین AFM1 شیرهای پاستوریزه تولید شده در کارخانه پگاه جیرفت در زمان مورد مطالعه کمترین مقدار بود .(0/019±0/010ppb)نتیجه گیری: هر چند با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد که در حال حاضر خطر جدی سلامت عمومی مردم را تهدید نمی کند ولی با توجه به مصرف بالای شیر و فرآورده های آن به ویژه در کودکان بهتر است این مسئله به عنوان یک خطر در نظرگرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 766

دانلود 216 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS B: MECHANICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  106-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  591
 • بازدید: 

  81226
 • دانلود: 

  39245
چکیده: 

The frequency response behavior of Atomic Force Microscopy (AFM) cantilevers in liquids is completely different from that in air, due to changes in the applied hydrodynamic forces and squeeze forces. In this paper, a finite-element method is used to explore the dynamic behavior of AFM cantilevers in air and in liquids. Furthermore, the frequency response of the tapping mode AFM under acoustic excitation force is studied. In the theoretical model, hydrodynamic forces exerted by the liquid on the AFM cantilever are approximated by additional mass and hydrodynamic damping. The results show that the microcantilever operating in liquids is an intensively damped system, with a relatively large shift in its resonant frequencies from its natural frequencies, along with a considerable reduction in vibration amplitudes. The simulation results are compared with experimental results, showing very good agreement between the two. In addition, the effects of liquid viscosity and liquid density on the frequency response function are studied. Finally, the dynamic behavior of the AFM cantilever under tip-sample interactions is analysed in both repulsive and attractive regimes. The paper shows further that the frequency response in liquid environments close to the surface depends on two important parameters: squeeze force and tip-sample interaction.

آمار یکساله:  

بازدید 81226

دانلود 39245 استناد 591 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1029-1038
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

اساس کار میکروسکوپ نیروی اتمی، استفاده از تغییر شکل استاتیک یا پاسخ دینامیک تیر مرتعش برای تعیین توپوگرافی سطح در مقیاس نانو است. بنابراین پیش بینی صحیح رفتار دینامیک سیستم برای طراحی مناسب و عملکرد دقیق آن ضروری است. بنابر نتایج مطالعات تجربی با کاهش ابعاد یک سازه در مقیاس میکرو و نانو بر خلاف پیش بینی تئوری های کلاسیک، سختی بی بعد آن تغییر می کند. این تغییر که می تواند به صورت سخت شوندگی یا نرم شوندگی باشد، منجر به ارایه روش های مدل سازی غیر کلاسیک وابسته به اندازه شده است. در این مقاله با استفاده از تئوری تنش کوپل بهبودداده شده تاثیر اندازه بر رفتار دینامیک سیستم، بررسیشده و نتایج با پیش بینی های تئوری کلاسیک مقایسه شده است. به این منظور معادلات حاکم بر میکروتیر نیروی اتمی که در معرض نیروهای غیرخطی بین مولکولی و هیدرودینامیک ناشی از سیال قرار دارد، استخراج شده است. با به کارگیری روش گالرکین، معادلات دیفرانسیل پاره ای حاکم به معادلات معمولی تبدیل و مدل گسسته سیستم استخراج شده است. نشان داده شده است که با درنظرگرفتن اثر اندازه، سختی بی بعد و دامنه کاری پیش بینی شده میکروسکوپ در مود غیرتماسی افزایش می یابد. همچنین پارامترهای طراحی نظیر دامنه و فرکانس ارتعاشات به ترتیب کاهش و افزایش می یابد و در ابعاد کوچک تر، شروع ناحیه دوپایا برای فواصل کمتری از میکروتیر تا سطح اتفاق می افتد. در ادامه، روش حل مبتنی بر مود اول گالرکین در قیاس با دو مود اول و همچنین روش عددی معادلات آنالوگ صحت سنجی شده است. همچنین، تاثیر نیروهای هیدرودینامیک سیال بر رفتار دینامیک میکروسکوپ نیروی اتمی مطالعه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  SUPPLEMENT
 • صفحات: 

  161-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106375
 • دانلود: 

  104100
چکیده: 

Thin films of polystyrene and polystyrene-TiO2 nanocomposite were prepared by spin coating from a polystyrene solution in which TiO2 nanoparticles were dispersed by mechanical mixing. Thin films of polystyrene (PS) and polystyrene-TiO2 nanocomposite were exposed to UV irradiation for varied time intervals. The effect of UV radiation on the optical properties, crystallinity, surface energy and degradation of PS-TiO2 nano-composite has been studied. X-Ray diffraction analysis (XRD), UV-Vis and FTIR spectroscopy, Atomic Force Microscopy (AFM) and contact angle measurement were used to study the induced changes of the properties of the irradiated PS-TiO2 nanocomposite. Optical band gaps and hydrophilicity in UV-irradiated samples were altered by destruction processes. The optical band gap values were found to reduce from 4.54 eV in pure PS to 4.45 eV for PS-TiO2 nanocomposite prior to irradiation. This value is further reduced to 3.46 after UV irradiation for 45 h.

آمار یکساله:  

بازدید 106375

دانلود 104100 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CRISAN O.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (TRANSACTION F: NANOTECHNOLOGY)
 • صفحات: 

  154-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104798
 • دانلود: 

  36324
چکیده: 

The growth of submonolayer metallic or molecular nanostructures via ion-beam sputtering onto reconstructed semiconductor surfaces, followed by in-situ scanning probe imaging of the formed nanostructures, give an interesting insight into developing new molecular multifunctional nanoarchitectured materials for various applications. The case of pentacene, as one of the most important candidates in the field of organic thin lm electronics, molecules and also Au metallic nanostructures, deposited in the submonolayer regime onto a reconstructed InP (0 0 1) surface, is discussed in view of the observed growth modes, structure and topology. During initial stages of growth, a uniaxial di usion channel dominates, and long pentacene molecular chains self-organize parallel to the [110] crystallographic direction on the InP surface. The study is performed by in-situ non-contact atomic force microscopy investigations with atomic resolution. It is shown that the self-assembling of molecular structures onto at terraces is dependent on the atness and orientation of the terraces reconstructed onto the semiconductor surface. Moreover, it is possible to create functional molecular nano-architectures by nano-manipulation of single molecules with the AFM tip. This procedure may have a large impact on technological applications, such as organic TFT and molecular nanowires.

آمار یکساله:  

بازدید 104798

دانلود 36324 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  149-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  421
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

در این پژوهش، استفاده از فرکانس های تشدید بالاتر برای تحریک میکروتیر میکروسکوپ نیروی اتمی در حالت غیرتماسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش های رایج مدلسازی ارتعاشات غیرخطی مانند معادلسازی با سیستم گسسته ی جرم و فنر علاوه بر دقت پایین به دلیل در نظر نگرفتن پیوستگی تیر قابلیت انطباق با مودهای بالاتر را ندارند. در این مقاله، ابتدا معادله ی حاکم بر ارتعاشات غیرخطی میکروتیر با استفاده از اصل همیلتون تعمیم یافته و بر مبنای فرضیات تیر اویلر-برنولی و تغییر شکلهای کوچک به دست آمده است. معادله ی حاصل معادله ای با مشتفات جزئی و شرایط مرزی غیرخطی است. روش متداول در حل چنین معادلاتی، تبدیل معادله ی جزئی به معادلات دیفرانسیل معمولی با استفاده از روش های کاهش مرتبه می باشد. اما در پژوهش حاضر معادله با مشتقات جزئی به طور مستقیم و بدون استفاده از روش های کاهش مرتبه با روش اغتشاشات حل شده است. همچنین با حل عددی معادله دیفرانسیل معمولی حاصل از روش گلرکین صحت روابط به دست آمده از روش اغتشاشات بررسی و مورد تایید قرار گرفته است. رفتار میکروسکوپ در حالت استاتیکی، شکل مودهای خطی میکروسکوپ، معادلات حاکم بر هارمونیک صفر، اصلی و دوم در طول میکروتیر و همچنین پارامترهای تاثیرگذار بر بیشینه دامنه ی سوزن در هر مود و فرکانسی که بیشینه ی دامنه در آن اتفاق می افتد بررسی شده است. مشاهده می شود که با بالاتر رفتن شماره مود، جابجایی غیرخطی فرکانس تشدید کوچک تر می شود. اما مودها و هارمونیک های بالاتر نسبت به فرکانس تشدید اول سرعت بیشتری در ثبت اطلاعات نمونه دارند و همچنین به دلیل حساسیت بیشتر به دامنه ی تحریک کوچکتری نیاز دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 421

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

محمدی ح. | علی زاده م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  579-583
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  230
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این مطالعه ارزیابی وقوع طبیعی و اندازه گیری محتوای آفلاتوکسین M1 در محصولات لبنی واقع در شهر ارومیه بود. در طول سپتامبر 2007، 40 نمونه از شیر پاستوریزه، 40 نمونه از شیر استریلیزه(UHT) ، 40 نمونه پنیر خامه ای و 40 نمونه از پنیر ایرانی فتا از سوپر مارکت های واقع در سطح شهر ارومیه جمع آوری شد. مقدار آفلاتوکسین M1 نمونه ها با استفاده از روش ELISA مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز نمونه های شیر نشان داد که میانگین آلودگی به AFM1 در آنها کمتر از میزان مجاز مطابق قوانین اتحادیه اروپا (حداکثر 50 نانوگرم در لیتر) است. میانگین آلودگی در نمونه های شیر پاستوریزه و استریلیزه به ترتیب 8.65±23.22 و 7.47±19.53 نانوگرم در لیتر بود. میانگین آلودگی در پنیر فتا برابر 18.51±43.31 و در پنیر خامه ای برابر 3.23±21.96 نانوگرم بر کیلوگرم بود. خطر بالقوه مصرف آفلاتوکسین از طریق محصولات لبنی شناخته شده است. بنابراین، محصولات لبنی باید برای آفلاتوکسین مورد ارزیابی قرار بگیرند و در حد امکان از آلودگی های قارچی در آنها جلوگیری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1069
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

یکی از موادی که در سال های اخیر در صنایع دارویی و شیرخشک نوزاد مورد توجه قرار گرفته است، پودر آب پنیر می باشد. هدف از این پژوهش بررسی میزان کاهش آفلاتوکسین M1 (AFM1) طی فرایند تولید پودر آب پنیر ملح زدایی شده (Demineralized Whey Powder 90- DWP 90) از آب پنیر شیرین بود. بدین منظور 36 نمونه از مراحل مختلف تولید جمع آوری شد که شامل نمونه های آب پنیر شیرین (12 نمونه)، نمونه آب پنیرهای ملح زدایی شده (12 نمونه) و نمونه های DWP-90 (12 نمونه) بودند. این نمونه ها از کارخانه پودر شیر مشهد (Nutricia-MMP) طی مدت یک سال (1391 تا 1392) جمع آوری شدند. میزان AFM1 با تکنیک کروماتوگرافی مایع با عملکرد فشار بالا (HPLC) تعیین گردید. براساس این نتایج AFM1 در 100% نمونه ها وجود داشته اما میزان آن در همه نمونه ها کمتر از حد بیشینه تعریف شده توسط استاندارد ملی ایران به شماره 5925 (100ppt برای آب پنیر و100ppt برای پودر آب پنیر) بود. میانگین مقدار AFM1 در آب پنیر شیرین (32.5ppt) و پودر آب پنیر ملح زدایی شده(45.8ppt) کمتر از حد بیشینه تعریف شده در استانداردهای کدکس و اروپا (EC1881.2006) برای شیر خام (50ppt) بود. با توجه به درصد ماده خشک (TS)آب پنیر شیرین (%6±0.1) و درصد ماده خشک DWP-90 (%97) و همچنین مقادیر AFM1 در بین این نمونه ها، به طور میانگین حدود 91% کاهش AFM1، طی فرایند تولید DWP-90 مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1069

دانلود 247 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  159-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  547
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

محلول جامد (Bi2Te3)0.25 (Sb2Te3)0.75 یک ماده ترموالکتریکی نوع p با ترابرد (Transport) حامل های بار بهینه از مواد (Bi2Te3)x (Sb2Te3)1-x با x متغیراست. افزایش درصد وزنی Bi2Te3 در سامانه Bi-Sb-Te میزان چگالی حفره (حامل مثبت) را کاهش می دهد که این سبب تغیر ترابردی الکترونی، افزایش ضریب سیبک و کاهش رسانش الکتریکی و گرمایی می شود.افزودن Te تا حد درصد وزنی 4% بازدهی (h) در نهایت عدد شایستگی ماده ترموالکتریکی را بالا می برد. بررسی های ساختاری این ترکیب در بود و نبود Te افزوده با دستگاه پراش پرتو X، پراش الکترون های پس پراکنده و میکروسکوپ نیرو-اتمی انجام شد. بررسی دقیق رفتار ترابردی حامل های بار ماده ترموالکتریک نشانگر تشکیل شبکه های ذاتی (کامل) و جبران کاستی تلور شبکه بلور در اثر تلور افزوده است. آزمون ها نشان می دهند که عدد شایستگی ترکیب در 3% تلور افزوده بیشینه است.

آمار یکساله:  

بازدید 547

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  712
 • دانلود: 

  409
چکیده: 

در این مطالعه تعداد 48 نمونه از پنیرهای سفید کارخانه ای عرضه شده در شهر تهران (مربوط به کارخانجات مختلف و با تاریخ تولیدهای متفاوت) بصورت تصادفی انتخاب شده و مقدار آفلاتوکسین های B1, B2, G1, G2 و M1 با روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) مورد ارزیابی قرار گرفت. آفلاتوکسین M1 در 37 نمونه (70.08%) از 48 نمونه پنیرهای مورد آزمایش وجود داشت. حدود75.6% از نمونه های مثبت، دارای مقادیر آفلاتوکسین M1، بیشتری در مقایسه با حداکثر مجاز (0.25ppb) که توسط اتحادیه اروپا پذیرفته شده است، بودند.میزان آلودگی در نمونه های تولید شده طی ماههای مختلف با یکدیگر متفاوت بود. محدوده آلودگی نمونه های مختلف پنیر در طی دوره شش ماهه مطالعه به ترتیب در طی ماههای دی، بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد 747-159، 720-197، 1047-185، 761-232، 627-218 و 495-176 نانوگرم در هر کیلوگرم و میانگین آنها 390.87، 496.12، 553.50، 287.12، 258.25 و 213.87 نانوگرم در هر کیلوگرم بود.بالاترین میانگین آلودگی به آفلاتوکسین M1، در نمونه های پنیر تولیدی در اسفندماه (553.5ng/kg) و پایین ترین آن مربوط به نمونه های تولیدی در طی خرداد ماه 213.8ng/kg بدست آمد.در تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات بدست آمده مشخص گردید که میانگین آلودگی نمونه های پنیر در طی مدت شش ماه و بین ماههای مختلف به صورت جداگانه معنی دار نمی باشد (P>0.05)، ولی در مقایسه میانگین نمونه های اخذ شده طی دو فصل سال، یعنی زمستان و بهار، این اختلاف معنی دار می باشد (P=0.004).به عبارت دیگر میانگین آلودگی آفلاتوکسین پنیرهای تولید شده در طی فصل زمستان بصورت معنی داری از میانگین آلودگی آفلاتوکسین نمونه های جمع آوری شده در فصل بهار بالاتر بود. ضمنا در این بررسی هیچکدام از نمونه ها دارای آلودگی به آفلاتوکسینهای B1, B2, G1, G2 نبودند.بنابراین می توان نتیجه گرفت که میزان آلودگی آفلاتوکسین M1 در نمونه های پنیر آزمایش شده در این مطالعه می تواند برای سلامتی مصرف کنندگان مخاطره آمیز باشد.  

آمار یکساله:  

بازدید 712

دانلود 409 استناد 0 مرجع 1
litScript