نتایج جستجو

591

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

60

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  4 (پیاپی 122) ویژه مهندسی نقشه برداری
 • صفحات: 

  431-439
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  535
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

امروزه استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS)، برای اهداف دریایی رو به گسترش است. جهت اهداف تعیین موقعیت دقیق در دریا ناگزیر به حل سریع ابهام فاز هستیم. حل ابهام در دریا به دلیل تشدید پدیده جهش فاز با مشکلات زیادی همراه است. در میان روش های موجود به منظور تعیین ابهام فاز روش AFM به دلیل عدم تاثیر پذیری از پدیده جهش فاز و امکان افزودن قید ارتفاعی نسبت به سایر روش ها دارای ارجحیت می باشد. در این مقاله نشان داده شده است که حل سریع ابهام با AFM به خوبی قابل انجام بوده و تایید این مطلب با نتایج عددی ذکر شده در انتهای مقاله نشان داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 535

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DAVIS Z.J. | ABADAL G. | HANSEN O.

نشریه: 

ULTRAMICROSCOPY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  97
 • شماره: 

  1-4
 • صفحات: 

  467-472
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  27978
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27978

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
نویسندگان: 

RAEISIFARD H. | HOSHIAR A.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  11-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86137
 • دانلود: 

  30770
چکیده: 

Nowadays, with the growing use of AFM (Atomic Force Microscope) nanorobots in the fabrication of nanostructures, research in this area has been proliferated. The major limiting of manipulation process is the lack of real-time observation. Computer simulations have been widely applied to improve the feasibility of the process. The existing 2D strategies are incapable of presenting the feasibility of the process. Therefore, 3D simulations of effective forces during the manipulation process and the control mechanism of the process have been presented in this research, where the effective parameters are investigated. To evaluate the validity of the presented results, a FEM simulation is proposed. It is observed that the two sets of results (the analytical method and the finite element approach) have adequate correlation, while the discrepancy which is in an acceptable range, is due to the different solving technique of the finite element method. By applying the presented models, it is now possible to accurately predict the effective forces for fabricating the nanostructures.

آمار یکساله:  

بازدید 86137

دانلود 30770 استناد 0 مرجع 940
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  74
 • صفحات: 

  36-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1124
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM)، علاوه بر قابلیت تصویربرداری از سطح نمونه، امکان به دست آوردن اطلاعاتی از خواص مکانیکی نمونه نظیر مدول الاستیک را فراهم می کند. استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی برای ایجاد نانوخراش ها، آن را به یک ابزار مفید برای شناسایی ویژگی های الاستیک نمونه های زیستی مانند مدول یانگ تبدیل نموده است. نرم افزار JPK IP روش آسان و مناسبی برای به دست آوردن داده های کشسانی و محاسبه مدول یانگ می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1124

دانلود 356 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SUN X. | FU Z. | WU Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  169-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  35447
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35447

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
نویسندگان: 

SANTINACCI L. | ZHANG Y. | SCHMUKI P.

نشریه: 

SURFACE SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  597
 • شماره: 

  1-3
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  25969
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25969

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KORAYEM M.H. | KAVOUSI A. | EBRAHIMI N.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  121-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  608
 • بازدید: 

  33782
 • دانلود: 

  30856
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33782

دانلود 30856 استناد 608 مرجع 0
نویسندگان: 

NEJAT PISHKENARI H. | MEGHDARI A.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (TRANSACTION F: NANOTECHNOLOGY)
 • صفحات: 

  27-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95051
 • دانلود: 

  129775
چکیده: 

In the present work, characterization of the surface trenches and vacancies with Amplitude Modulation AFM (AM-AFM) using Molecular Dynamics (MD) is simulated and the effects of the tip shape on the resulting images are investigated. The simulated system includes a recently developed gold coated AFM probe which interacts with a sample including a surface trench or a single-atom vacancy. In order to examine the behavior of the above system, including different transition metals, a Molecular Dynamics (MD) simulation with Sutton-Chen (SC) interatomic potential is used. Special attention is dedicated to the study of tip geometry effects such as the tip apex radius, the tip cone angle, the probe tilt angle, the tip apex atoms number, and the tip axis direction with respect to the FCC lattice structure on the resulting images.

آمار یکساله:  

بازدید 95051

دانلود 129775 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NOROUZI A.R. | TAHMASEBPOUR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  75-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73955
 • دانلود: 

  31978
چکیده: 

With the development of micro and nanotechnology, machining methods at micro and nanoscale have now become interesting research topics. One of the recently-proposed methods for sub-micron machining, especially nanomachining, is dynamic plowing lithography (DPL) method. In this method an oscillating tip is used for machining soft materials such as polymers. The geometry of the oscillating beam and its vibrational properties are the most important parameters in this nanomachining process. In this study, effects of the AFM beam geometry on its stiffness coefficient, resonant frequency, beam stability, and the maximum stress created in the beam structure were investigated for 12 different general shapes using the finite element method. The obtained results indicate that circular and square membranes are the most favourable AFM cantilever geometries because these structures provide higher machining force and speed; while for noisy conditions and environments, straight and V-shaped beams are recommended (because of their higher stability factor) for the DPL nanomachining process.

آمار یکساله:  

بازدید 73955

دانلود 31978 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KIANI ALI | ESMAILIAN MOJTABA | AMIRABADI HOSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84395
 • دانلود: 

  141733
چکیده: 

The abrasive flow machining technique uses a self-deforming tool, an abrasive laden media that is passed back and forth in the passage geometry of the hollow workpiece with the assistance of two hydraulically operated cylinders placed opposite to each other. The material is removed by abrasion generating finer surfaces in the area where flow is restricted. But this method has a low material removal rate. As the time passed, various variants of AFM have been developed by different researchers to increase the productivity and improve the surface finish. Thus a combination of AFM and its process variants were developed to increase material removal rate and surface finish. This article provides a comprehensive review of recent developments in the process variants of AFM and the respective media.

آمار یکساله:  

بازدید 84395

دانلود 141733 استناد 0 مرجع 0
litScript