نتایج جستجو

9485

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

949

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

RASTAD T. | DELFAN N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111011
 • دانلود: 

  26009
چکیده: 

In this paper the properties of node-node ADJACENCY MATRIX in acyclic digraphs are considered. It is shown that topological ordering and node-node ADJACENCY MATRIX are closely related. In fact, first the one to one correspondence between upper triangularity of node-node ADJACENCY MATRIX and existence of directed cycles in digraphs is proved and then with this correspondence other properties of ADJACENCY MATRIX in acyclic digraphs are presented.

آمار یکساله:  

بازدید 111011

دانلود 26009 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اسکندری صادق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (46 پیاپی)
 • صفحات: 

  3-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

انتخاب، ویژگی یکی از گام های پیش پردازش مهم در یادگیری ماشینی و داده کاوی است. تمامی الگوریتم های انتخاب ویژگی سنتی فرض می کنند که کل فضای ویژگی از ابتدای چرخه انتخاب در دسترس است؛ با این وجود در بسیاری از کاربردهای دنیای واقعی با سناریوی ویژگی های جریانی مواجه هستیم. در این سناریو، تعداد ویژگی ها به مرور زمان افزایش می یابد. در این مقاله، مسأله انتخاب برخط ویژگی های جریانی از منظر سری های هندسی گراف ارتباط ویژگی ها مورد بررسی قرار گرفته و یک الگوریتم جدید به نام OSFS-GS پیشنهاد شده است. این الگوریتم با استفاده از مفهوم سری هندسی گراف مجاورت، ویژگی های افزونه را به شکل برخط حذف می کند؛ علاوه براین، الگوریتم پیشنهادی از یک سازوکار نگهداری ویژگی های افزونه بهره می بَرَد که امکان بررسی مجدد ویژگی های بسیار خوبی را که درقبل حذف شده اند، فراهم می آورد. الگوریتم پیشنهادی بر روی هشت مجموعه داده با ابعاد بزرگ اعمال شده و نتایج نشان دهنده دقت بالای این الگوریتم در نمونه های زمانی مختلف است.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PIRZADA SHARIEFUDDIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35857
 • دانلود: 

  26714
چکیده: 

If A(G) and D(G) are respectively the ADJACENCY MATRIX and the diagonal MATRIX of vertex degrees of a connected graph G, the generalized ADJACENCY MATRIX A (G) is de ned as A (G) = D(G) + (1 ) A(G), where 0  1...

آمار یکساله:  

بازدید 35857

دانلود 26714 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  71-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4742
 • دانلود: 

  1385
چکیده: 

در رابطه با استقرار و برنامه ریزی تسهیلات و خدمات شهری، عوامل متعددی به صورت کمی و کیفی مطرح هستند که ممکن است تاثیر آنها بر ارتباط بین این تسهیلات متفاوت باشد. در این میان به دلیل تاثیرهای مثبت و منفی که کاربری ها روی هم دارند، سازگاری و ناسازگاری بین کاربری های شهری در چیدمان آنها کنار یکدیگر، معیارهای ویژه ای برای هر کاربری شمرده می شود. این پروسه به دلیل تاثیرگذاری و وابستگی شدید کاربری های مختلف شهری به یکدیگدر، فرآیند پیچیده ای به شمار می رود و تاثیرگذاری ذی نفع ها و عوامل متعدد در فعالیت کاربری های شهری نیز، بر پیچیدگی مساله می افزاید. از سوی دیگر، ماهیت گروهی فعالیت های شهری و عدم قطعیت ذاتی موجود در اولویت ها و عقاید تصمیم سازان و لزوم به کارگیری اولویت ها و عقاید تصمیم سازان مختلف در این پروسه، به کارگیری همزمان روش های تصمیم سازی گروهی و ابزارهای مختلف پشتیبانی تصمیم، مانند سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) را ضروری می کند، بنابراین پژوهش پیش رو برپایه رویکرد ترکیبی مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) و نظریه مجموعه های فازی، ضمن ارائه مدل (Fuzzy AHP) به ارزیابی سازگاری کاربری های آموزشی شهری با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر بر سازگاری کاربری ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، تمامی مدارس دبیرستان شهر گرگان از نظر سازگاری نسبت به معیارهای مورد بررسی، در رده نسبتا سازگار (0.026-0.052) قرار دارند. همچنین نتایج این پژوهش نشان دهنده تخصیص سطوح متفاوت و دقیق تر سازگاری در رابطه با کاربری های دبیرستان شهر گرگان و کارایی مدل طراحی شده برای ارزیابی سازگاری کاربری های شهری است.

آمار یکساله:  

بازدید 4742

دانلود 1385 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

عبدالهی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1293
 • دانلود: 

  169
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله دترمینان ماتریس های مجاورت گراف های با یک تعداد راس مشخص مورد مطالعه قرار می گیرند. با استفاده از اطلاعات گراف های با مرتبه کوچک تولید شده برندن مک کی، دترمینان گراف های با حداقل 9 راس محاسبه شده اند و تعداد گراف های غیر یکریخت با تعداد رئوس مشخص که دترمینان آنها با یک عدد برابر است در جدولی نمایش داده شده اند. با استفاده از ایده ای از ام. نیومن، ثابت شده است اگر G گرافی n راسی و m یالی باشد و {d1,…, dn} مجموعه درجات رئوس گراف G باشد، آنگاه gcd (2m, d2) d دترمینان ماتریس مجاورت G را می شمارد، جاییکه .d=gcd (d1,…, dn) دترمینان های ممکن ماتریس های مجاورت با دقیقا دو دور بدست آمده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1293

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1376
 • دانلود: 

  306
چکیده: 

احوال عرفانی یکی از مباحث مهم و مشروح عرفان و تصوف اسلامی، به شمار می آید. سالک در مسیر سلوک خود برای وصول به کمال، باید نفس را از هواهای نفسانی پاک کند، بدین منظور کسب مقامات عرفانی باعث صاف شدن اندرون سالک می گردد و در نتیجه او آمادگی و شایستگی کامل پیدا می کند تا احوال عرفانی بر او وارد شود. «قرب» یکی از مهمترین احوال عرفانی است که علاوه بر جایگاه والای آن در قرآن کریم، از اهمیت و ارزش بسیاری در آثار عرفا برخوردار است، تا جایی که بیشتر عرفا در آثار خود از احوال عرفانی و بویژه حال قرب استفاده کرده اند. اگر چه ممکن است، بعضی به صورت صریح به این موضوع نپرداخته باشند؛ ولی در اکثر متونی که تا پایان قرن ششم هجری تالیف شده، به محورهای اساسی آن که عبارت است از: «قرب پیش از فنا» و «قرب پس از فنا» اشاره شده است. در این مقاله با مطالعه کتب عرفانی فارسی و عربی موجود تا پایان قرن ششم هجری، تعاریف و ابعاد مختلف قرب بررسی و تحلیل جامعی از سیر عرفانی قرب ارائه شده است که بدین طریق در تبیین و تجزیه متون ادب عرفانی سهم بسزایی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1376

دانلود 306 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  749
 • دانلود: 

  459
چکیده: 

مقادیر ویژه یک گراف ریشه های چندجمله ای مشخصه آن می باشند. یک فولرین F یک گراف -3 همبند با 12 وجه -5 ضلعی و n/2-10 است، که n تعداد راس های F می باشد. در این مقاله مقادیر ویژه دسته ای از گراف های فولرنی را مشخص می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 749

دانلود 459 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  147-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1025
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

سابقه و هدف: مطالعات شناسایی، نقشه برداری و ارزیابی خاک، همواره از کشمکش بین خاک ها یا ویژگی هایی از آن ها که به طور ممتد در طول سیمای اراضی تغییرپذیر می باشند و ضرورت استفاده از یک سامانه طبقه بندی خاک (به منظور تعریف یک سری واحدهای گسسته) برخوردار بوده اند. به دیگر سخن، تفکیک طبقات خاک به طور معمول در برگیرنده توجه به یک سری مقادیر حد آستانه قراردادی برای ویژگی های خاک است. در این راستا، عدم قطعیت، یک بخش جدایی ناپذیر و چسبیده به پدیده ها، داده ها و اطلاعات مکانی خواهد بود. بنابراین، هر پروژه نقشه برداری خاک، دارای برخی از نقیصه ها و عدم قطعیت ها است که در ارتباط با اندازه گیری های ناکامل و ناقص صحرایی و محدودیت های نمایش کارتوگرافیکی خاک ها می باشند. این مقاله بر مبنای مفاهیم مجاورت تاکسونومیکی و تفرق خاک، تغییرپذیری بالقوه و عدم قطعیت مرتبط با مرزهای اختیاری یا حدود آستانه تعریف شده برای معیارهای طبقه بندی خاک را در دو سامانه رده بندی آمریکایی و طبقه بندی جهانی، مورد مقایسه قرار داده است.مواد و روش ها: پس از تهیه نقشه تفسیری اولیه (مقیاس 1:50000) بخشی از اراضی لاله زار استان کرمان بر مبنای روش ژئوپدولوژی، حدود مرز واحدهای تفکیک شده در این نقشه، متناسب با مطالعات نیمه تفصیلی خاک در صحرا کنترل و تصحیح شدند. سپس، به حفر خاک رخ در هر کدام از ژئوفرم ها اقدام گردید و در نهایت 20 خاک رخ در منطقه تشریح و نمونه برداری شدند. پس از انجام آزمایش های فیزیکی و شیمیایی لازم بر روی نمونه ها، طبقه بندی خاک ها بر اساس دو سامانه رده بندی آمریکایی (2010) و طبقه بندی جهانی (2007) نهایی شد. در ادامه، با به کارگیری تئوری نمودار جبری، ماتریس مجاورت تاکسونومیکی خاک های مطالعاتی بر مبنای طبقات جداسازی شده در دو سامانه طبقه بندی مزبور تهیه شد. سپس، از بزرگ ترین مقدار ویژه این ماتریس (شعاع طیفی) برای محاسبه شاخص مجاورت تاکسونومیکی نقشه خاک منطقه استفاده شد. به علاوه، تفرق خاک های منطقه با استفاده از شاخص تفرق شانن محاسبه شد و با شاخص مجاورت تاکسونومیکی مقایسه گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که خاک های منطقه بر مبنای سامانه رده بندی آمریکایی در سه رده انتی سول، اینسپتی سول و آلفی سول قرار گرفته اند؛ حال آن که بر اساس سامانه طبقه بندی جهانی، گروه های مرجع رگوسول، کمبی سول، کلسی سول و لووی سول، خاک های غالب منطقه را شامل می شوند. همچنین، عدم قطعیت بیش تری در گروه بندی خاک های منطقه مطالعاتی بر اساس معیارهای سامانه رده بندی آمریکایی نسبت به سامانه طبقه بندی جهانی وجود داشت. با توجه به تفاوت در واحدهای ژئومورفیک، سامانه طبقه بندی جهانی، کم بودن مجاورت تاکسونومیکی در خاک های منطقه را بهتر نشان داد.نتیجه گیری: مقایسه نتایج حاصل از شاخص مجاورت تاکسونومیکی با نتایج به دست آمده از شاخص تفرق شانن نیز نشان داد که سامانه طبقه بندی جهانی در تفکیک واحدهای خاک و نمایش تفرق خاک ها بهتر از سامانه رده بندی آمریکایی عمل نموده است. به طورکلی، در منطقه مورد مطالعه، ارتباط مجاورت تاکسونومیکی و سیمای اراضی، به خوبی قابل مشاهده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1025

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MATINFAR M. | MIRZAMANI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  43-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97106
 • دانلود: 

  65668
چکیده: 

Let G is n− vertex graph. In 1996, Reed conjectured that g (G) £ [n/3] for every connected 3− regular G. In this paper, we introduce an algorithm in computer algebra system of MAPLE such that, by using any graph as input, we can calculate domination number g(G) and illustrated set of all dominating sets. It important that these sets choose among between (n g(G)) sets.

آمار یکساله:  

بازدید 97106

دانلود 65668 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  37-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  312
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

فرض کنید R یک حلقه جابجایی و یکدار و Γ _E (R) گراف شمارنده صفر روی رده های هم ارزی حلقه R باشد که رأس های آن رده های هم ارزی شمارنده صفر ناصفر R است. دو رأس مجزای [x] و [y] در این گراف مجاورند اگر و تنها اگر [x][y]=[0]. در این مقاله ابتدا ثابت می کنیم که بعد متری مجاورتیΓ _E (Z_(P^n ) ) برابر با ⌈ (n-2)/2⌉ است و بعد از آن نشان می دهیم Γ _E (Z_(p^2n ) )≅ Γ _E (R/I)، که در آن p عددی اول، n عددی طبیعی و I ایده آلی دوجاذب از R است که تجزیه اولیه و مینیمال آن به صورت اشتراک n ایده آل اولیه است. سرانجام نتیجه می شود که بعد متری مجاورتیΓ _E (R/I) برابر با n-1 است.

آمار یکساله:  

بازدید 312

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
litScript