نتایج جستجو

61583

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6159

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SASANI S. | ABJADIAN A. | POURGIV F. | GHASEMI P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (61/4)
 • صفحات: 

  163-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87462
 • دانلود: 

  38718
چکیده: 

One of the narrative strategies employed in different ways by men and women writers is the presentation of narrator. The significance of narrator is so much that it differentiates between the realistic and non-realistic fiction and specifically men's and women's writings in realistic fiction. Robyn R Warhol's theory based on Genette's is applied to ADAM Bede by George Eliot to focus on woman as writer. Warhol specifies five touchstones for distinguishing engaging and distancing narrators which consist of 1) The degree of irony present in references to the narrate, 2) The frequency of direct address to the narrate, 3) The names by which the narrate is addressed, 4) The narrator's stance toward the characters, 5) The narrator's implicit or explicit attitude towards the act of narration. These five touchstones are examined in ADAM Bede to come to the conclusion about the nature of the narrator, whether engaging or distancing.

آمار یکساله:  

بازدید 87462

دانلود 38718 استناد 0 مرجع 6567
نویسندگان: 

شوقی نوبر احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  57 (ویژه نامه زبان و ادبیات)
 • صفحات: 

  187-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  979
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

اگر درباره سجده ملائک به آدم - علیه السلام- به تفاسیر مختلف (ذیل آیه 34 سوره بقره) با آیات مربوط دیگر مراجعه کنیم متوجه باریک اندیشی های مفسران، و گاه اختلاف نظرشان درباره بعضی از مسایل آن می شویم. در دیوان حافظ فقط یک بار اشاره به این ماجرا شده است، و آن در بیتی از غزلی است که اغلب ابیاتش به تصریح یا به تلمیح، در خطاب با کسی است که گذشته از آراسته بودن به کمالات ظاهری و باطنی، وصف بارزش آن است که «در حسن او لطفی بیش از حد انسانی» در تجلی بوده است. و همین لطف خاص الهی سبب شده که ملائک در سجده آدم - برای پاک داشتن سجده خود از هر گونه شائبه شرک - زمین بوس او را نیت بکنند. هر چند حافظ پژوهان - تا آنجا که ما می دانیم و شرح نظراتشان بیابد - به سبب آسان نمایی بیت، به مسامحه از نکات آن گذشته اند. ولی اگر دقت نظر در کار آوریم معنی بیت را به علت داشتن بیان اجمالی، و ناشناخته بودن مخاطب، و وجود اشارات، در هاله ای از ابهام می یابیم؛ به این لحاظ سعی نگارنده، در این مقاله بر آن است که دقایق و ظرایف بیت را، ضمن نقل و بررسی نظرات شارحان - تا آنجا که مقدور است - بیان کند.

آمار یکساله:  

بازدید 979

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

COOVADIA I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  819-835
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  23066
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23066

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

بساک حسن | مومنی محسن

نشریه: 

ادبیات فارسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  33-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1227
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

اسطوره ها، نماد یا سمبل تجربیات بشری هستند و ارزش های روحانی یک فرهنگ را مجسم می کنند، و یا به عبارت دیگر طبیعت آدمی هستند با تمامی نیازها، خواسته ها، آرزوها، امیدها و بیم و هراس ها.اگر چه اسطوره ها از آغاز به صورت داستان هایی سرگرم کننده لیکن با اهداف جدی خلق می شوند اما به سبب کششی که دارند، تا صدها و گاه هزاران سال باقی می مانند.هدف جدی اسطوره این است که می خواهد ماهیت و طبیعت جهان هستی را توضیح بدهد (نظیر اسطوره های آفرینش و باروری) و یا به اعضای جامعه بیاموزد که برای بهتر کار کردن و توفیق یافتن چه رفتاری در پیش گیرند. اسطوره های قهرمانی یا حماسی، الگوهایی برای نحوه رفتار و طرز سلوک آدمیان می آفرینند، زیرا پهلوانان و قهرمانان الگوهای رفتاری جامعه هستند و اسطوره های آفرینش نیز، نیاز ریشه یابی انسان را اقناع می کند.در واقع، اسطوره ها پاسخ هایی فرهنگی برای این پرسش های اساسی هستند که: من چه کسی هستم و زندگی را چگونه باید بگذرانم؟ لذا این مقاله بر آن است تا به چرایی و چگونگی خلق اسطوره آدم و راه یافتنِ آن به اذهان جامعه و به تبع آن ذهن و زبان شاعران بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1227

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KREISEL D.K.

نشریه: 

ELH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  541-574
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  33229
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33229

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  130-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

زمینه و هدف: کاهش هورمون های جنسی در مردان با مشکلات جسمانی و روان شناختی مختلفی ازجمله افسردگی، کاهش فعالیت جسمانی، اختلال در حافظه و کارکردهای اجرایی همراه است. هدف مطالعه حاضر مقایسه سلامت روان (Mental health) مردان مبتلا به آندروپوز (Andropause) و مردان مسن بهنجار به منظور شناسایی ابعاد روان شناختی آندروپوز بود. مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان مرد گروه سنی 65-45 سال دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران بود. از میان جامعه مورد بررسی 150 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پس از پر کردن پرسشنامه کمبود آندروژن در مردان مسن (Androgen Deficiency of Aging Men QUESTIONNAIRE یا ADAM) و سلامت عمومی (General Health QUESTIONNAIRE یا GHQ) به دو گروه تشخیص بالینی آندروپوز و عادی تقسیم شدند. یافته ها: به منظور تشخیص بیوشیمیایی آندروپوز افراد دارای نشانگان کمبود آندروژن به آزمایشگاه مراجعه کردند و پس ازآن سلامت روان بین سه گروه از مردان عادی، مردان دارای تشخیص بالینی و آزمایشگاهی آندروپوز مقایسه گردید. هر سه گروه در ابعاد علائم جسمانی، کارکرد اجتماعی، اضطراب و افسردگی با یکدیگر تفاوت معنادار داشتند. افراد دارای تشخیص آزمایشگاهی آندروپوز مشکلات بیشتری در ابعاد افسردگی و اضطراب گزارش کردند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر افرادی دارای تشخیص آزمایشگاهی آندروپوز مشکلات شدیدتری در زمینه افسردگی و اضطراب داشتند. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده ضرورت استفاده از برنامه های درمانی در خصوص افسردگی و اضطراب این گروه از افراد در کنار درمان های هورمونی و سایر درمان های پزشکی دیگر است.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

سیف عبدالرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (ضمیمه)
 • صفحات: 

  123-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7520
 • دانلود: 

  898
چکیده: 

حضرت آدم (ع)، در مثنوی بیانگر حرکت سالکی است که از آغاز معرفت به نهایت کمال می رسد. آدم، پلّه پلّه از مقامات تبتل تا فنا به ملاقات الهی دست می یابد. این سیری که مولانا از آدم بیان می دارد برگرفته از قرآن و تفاسیر آنست. آدم در مثنوی شیخ کاملی است که از سوی خدا آمده است و با توبه و تضرع و دعا به سوی او باز می گردد. مقام خلیفت اللهی آدم (ع)، مشروعیت بخش، کار عارف است که با سرلوحه قرار دادن این مقام بواسطه شریعت که آراستگی به اخلاق الهی است، گام در طریقتی می نهد که او را خالی از نفس و تاریکیهای آن می نماید تا سرانجام به حقیقت که همان مقام خلافت الهی است، برسد.

آمار یکساله:  

بازدید 7520

دانلود 898 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قلی زاده حیدر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  189-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1287
 • دانلود: 

  476
چکیده: 

یکی از خصایص اشعار عرفانی رمزی کاربرد باژنما یا تعبیر باژگونه است که در دسته ها و طبقات بزرگ و متعدد قابل مطالعه و تحقیق است. فسق و گناه و مترادفات گوناگون آنها یکی از این دسته باژنماهاست که در دیوان حافظ بیش از دیگر باژنماها به کار رفته است. این نوع باژنماها که از تیره الفاظ و تعابیر حرام و مذموم اند، نشانه ها و رموزی اند، برای حالات و مستیهای قلبی و عاشقانه که باعث حرکتهای جوهری در ذات آدمی می شوند.حافظ خویشتن را فاسق و گناهکار می نامد و این گناه را میراث جد خود آدم می داند و اظهار می کند که اگر آدم بهشت را تحمل ننمود و جهت رسیدن به مستی و عیش و عشرت رخت خویش بر زمین خاکی افکند ما که فرزند او ایم؛ چرا نباید از راه معصیت و زلت منزل بزم و خوشباشی و قلاشی در پیش بگیریم؟ این گونه از باژنماهای دیوان حافظ را در هفت گروه می توان متمایز و مطالعه نمود: 1. فسق و فساد 2. گناه، معصیت و زلت 3. ارتکاب حرام، خبث و بدی 4. لاابالیگری، نادرویشی، دلیری، قلندری، بدنامی و قلاشی 5. نظربازی، خوشباشی و عیش و عشرت، بزم و طرب، مستی و خرابی 6. زناربندی، بت پرستی، کفر و بی دینی 7. تردامنی، آلودگی، رندی، نفاق و تزویر

آمار یکساله:  

بازدید 1287

دانلود 476 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  41-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61257
 • دانلود: 

  42021
چکیده: 

Introduction: Andropause is an age-related decline in serum testosterone level and a constellation of signs and symptoms of hypogonadism. The primary aim of this study was; to evaluate the andropause symptoms and its relationship with the blood testosterone in Iranian men in Ahvaz.Materials & Methods: In this preliminary study 90 male university staffs with an age of more than 40 were randomly recruited from Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Participants were asked to complete the androgen decline in the aging male (ADAM) QUESTIONNAIRE. Anthropometrics and their serum levels of free and total testosterone were measured.Results: According to the ADAM’s QUESTIONNAIRE, 66 (73.3%) reported andropause symptoms, of which 9 (13.8%) of them had a low level of free testosterone and 39 (59.2%) had a low level of total testosterone. The remaining symptomatic men had a normal level of free testosterone. There was no significant relationship between participants with and without andropause symptoms regarding age, BMI, blood pressure, income, free and total testosterone.Conclusion: There was a high level of andropause symptoms according to the ADAM QUESTIONNAIRE that was highly discrepant with the blood test for total and free testosterone. It seems that some symptoms in the ADAM QUESTIONNAIRE may relate to the other socio-economic factors e.g. income.

آمار یکساله:  

بازدید 61257

دانلود 42021 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Graham Gordon

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  83-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41378
 • دانلود: 

  16225
چکیده: 

dam Smith and J-J Rousseau share some common ground when it comes to religion, namely that they were born into and educated in cultural contexts deeply shaped by Reformed Christianity. However, close consideration of their writings on religion reveal marked difference. This paper explores those differences and finds that Rousseau and Smith are radically at odds on this score. Smith has almost nothing to say about personal spirituality, and locates the significance of religion in its social role. Rousseau, on the other hand, accords religion no social role whatever, and finds its value to be purely of a personal and spiritual nature. This difference is not without some contemporary relevance, since it highlights some of the issues surrounding the distinction between ‘ religion’ and ‘ spirituality’ in modern secularized societies.

آمار یکساله:  

بازدید 41378

دانلود 16225 استناد 0 مرجع 0
litScript