نتایج جستجو

5057

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

506

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

منصوری سیدامیر

نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  3-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  247
 • دانلود: 

  82
کلیدواژه: 
چکیده: 

اینکه زندگی وابسته به آب است را همه می دانند. «مِنَ الماء کُلُ شیء حَی». حیات اما، وابسته به حرکت است. شیء ثابت را حیات مند نمی شناسند. حیات را با جان نیز یکی می دانند. جانداران آن هایی هستند که حیات و حرکت دارند. مفهوم حیات و حرکت برای گیاهان و حیوانات نسبتاً قابل درک است. حیات نباتی و حیوانی، زندگی در عرض است. هرچه از ابتدا دارند، همان است که توسعه پیدا می کند. حرکت گیاه و حیوان که وابسته به آب است، حرکتی در عرض است که تفاوت مؤثری در رتبه ی وجودی آن ها ایجاد نمی کند. حرکت برای انسان به رشد او منجر می شود. رشد مفهوم عمیق تری از توسعه دارد. توسعه را می توان تحول استعداد درونی دانست که بالفعل می شود. رشد اما، توسعه ای است که بیرون از ظرفیت های ماده رخ می دهد. رشد، تولید مرتبه ی بالاتری از موجود است. زنبور عسل دارای ظرفیتی است که غریزه خوانده می شود. بالفعل کردن توان درونی زنبور از جنس توسعه است. امکانی مادی که وقوع پیدا می کند. زنبور با تحقق حرکت مادی خود شأنی بالاتر از آنچه برای او پیش بینی شده بود نمی یابد. این حرکت در عرض است. تحقق صفت ها و استعدادهای نهفته ی موجود مادی. رشد منحصر به انسان است. انسان هم ظرفیت های خاص خود را دارد. هم امکاناتی که با حرکت در عرض و تحقق ظرفیت های مادی درونی او حاصل می شود و هم حرکت در طول که از طریق به کارگیری خلاقیت و آفرینشگری او در عرصه ی روحی به دست می آید. رشد انسان بخشی از حیات اوست. حیاتی که وابسته به آب است. ادله ی وابستگی توسعه ی مادی و حیات حیوانی انسان به آب پیداست. نکته آن است که حیات انسان با تحقق ظرفیت های مادی او پایان نمی یابد. پس از تحقق استعدادهای درونی، تمنای انسان حیات معنوی است که به آن رشد گفته می شود. ای برادر تو همه اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای «مولوی» برای تحقق رشد نیز آب یک عنصر پایه ای است. تصور نقش عنصر مادی در تولید امر معنوی دشوار است. اما دقت در وابستگی روح انسان زنده به جسم او درک این رابطه را آسان می کند. انسان برای رشد خود دو عرصه ی زندگی فردی و اجتماعی را پیشِ رو دارد. در مقیاس فردی، همنشینی با آب به حس طراوت و پاکی منتهی می شود. برای ایرانیان که آناهیتا، اسطوره ی بزرگ طهارت و باروری خود را در ربط با آب انگاشته بودند، مقام آب برای درک معانی کمال و تقدس به کار می آید. ادراکاتی که به وسعت روح و رشد انسانی می انجامد. بازنمایی آب در زبان، هنر و فرهنگ ایران نیز مؤید نقش پراهمیت آن در تحقق مفاهیم استعلایی است. «آبِرو» به معنای ارزش معنوی انسان، آب به معنای ارزش در شعر مولوی: آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آب از بالا و پست و شعر سهراب سپهری: آب را گل نکنیم. . . نمونه هایی از جایگاه آب در ذهن انسان ایرانی است که آن را لازمه ی کمال و رشد می شمارد. رشد انسان در مقیاس جمعی داستان جذاب تری دارد. رشد فردی انسان تا سن بلوغ در محدوده ی خانواده میسر است. پس از آن ظرف مناسب رشد برای انسان، جامعه است. جامعه نیز از افراد انسانی تشکیل شده که کمال او وابسته به آن هاست. در نتیجه یک حرکت رفت و برگشتی رخ می دهد که رشد انسان وابسته به جامعه و کمال جامعه مشروط به رشد افراد آن است. لذا لازم می آید تا جامعه ی انسانی موقعیت هایی خلق کند که هم فرد و هم جامعه از خلال آن قوام یابد. طبعاً این خلاقیت معطوف به فرهنگ و اندیشه ی هر قوم است. در ایران و جهان اسلام، آب بازیگر اصلی خلق فضاهای حیات بخش است. حیاتی که موجب تأمل و ادراک حسی فردی و همبستگی اجتماعی است. در عین حال این بازیگر، اسطوره ای با قداست ذاتی است که به تأیید هر دو فرهنگ ایران و اسلام رسیده است. اینکه شهرهای ایران بر مبنای تعامل با آب شکل بگیرند امر غریبی است. در فلات ایران که حداقل در هزاره ی اخیر دچار ندرت منابع آب است نمایش آب با حفاظت آن تنافر دارد. هر چیز گران بها جبراً از دسترس خارج می شود. آب اما، به اعتبار معنای عمیق و ارزش حیاتی آن برای تداوم زندگی شهری و روستایی، نه تنها به پستوی حفاظت برده نشد، بلکه به میانه ی زندگی خزید تا ضمن نمایش زیبایی، محل تعامل آحاد جامعه باشد. آن چنان که در کتاب «سه گانه ی منظر ایرانی» آمده، اساس شکل گیری بسیاری شهرها و روستاهای ایران بر منبع آبی گذاشته شده که در مرکزیت قلمرو آن ها و به شکلی نمادین آراسته شده است. در تصویری که بر جلد این شماره ی منظر نقش بسته نیز صحنه ای بهشتی در شهر کویری سمنان را مشاهده می کنیم که باشگاه اهالی است برای دیدار. جریان آب به کوچه ها شکل می دهد و در پی آن ها مرز محلات را تبیین می کند. اینجا آبی که از استخر ذخیره خارج می شود در هر چرخش خود، درنگی می کند تا بهانه ای باشد برای تجمع شهروندان و تحقق اجتماعی که ضامن رشد انسان است. آب، زیربنای ساخت محله به مثابه ی قلمروی تحقق اجتماع و رشد انسان است. سلیقه ی شهرداری سمنان در نامگذاری این کوچه به نام «انگار»، که بر ما روشن نیست نامی قدیمی است یا بدیع، جالب است. کوچه ی انگار، مکانی برای رویاپردازی و تخیلات کودکانه ای است که آینده ی انسان ها را می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 247

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

JAFARI DEHAGHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (58/4)
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  389125
 • دانلود: 

  30660
چکیده: 

Introduction: The inscription of Rabatak was found in 1993 near an ancient hill in the north part of Baghlan in Afghanistan. The village of Rabatak is situated at the kilometer forty in the north-western part of the ancient province of Sorkh-Kotal near the border between Baghlan and Samangan provinces. The Rabatak inscription includes 23 lines in Bactrian language and a Greco- Bactrian script. The Bactrian language is one of the Eastern Middle Iranian Languages. It was spoken by the people of northern part of Afghanistan. It is noteworthy that Bactrian is the only Middle Iranian language whose writing system is based on the Greek alphabet, a fact ultimately attributable to Alexander’s conquest of Bactria and to maintenance of Greek rule for some 200 years after his death (323B.C.). In spite of the invasion of Bacteria by Alexander of Macedonia and his successors the Bactrian language continued to be in use.Around the Middle of the second century B.C. Bactria was overrun by nomads from the north called Tokharoi. They settled in northern part of Afghanistan and later gave their name to the area (Tokharistan). The Kushan Empire was founded early in the Christian era by Kujula Kadphises whose tribe obtained supremacy over the Tokharoi. With the collapse of the Kushan dynasty their lands fell into the hand of the Sasanians, under whom the administration of these provinces was entrusted to a governor styled Kušānšāh. From the middle of the fourth century Bactria and northwestern India were overrun by Hunnish tribes, of whom the Hephtahalites proved the most durable, maintaining their rule in parts of Afghanistan up to the Arab conquest in the seventh century. The aim of this article is to throw a new light both an the Bactrian history and language through Rabatak inscription by presenting its transliteration, transcription and translation into Persian language following The Journal of Teaching Language Skills (JTLS) 102 with a commentary and an etymological word list. It is worth mentioning that in this study the historical and linguistic points are examined. Method of ResearchI have examined the Bactrian inscription of Rabatak according to the reading and interpreting of Nicholas Sims-Williams from University of London whose reading is based on the original copies and the photograph prepared by British Museum. I have used the method of translation and transcription used by him in his several editions of Bactrian documents as well as his edition of Bactrian Legal and Economical Documents.Result: The result of studying Rabatak inscription indicates that Kanishka the great, who was the ruler of Kushan Empire, obtained his kingship from Nana and from all the gods. He discontinued the use of Greek language to be replaced by the Aryan language. In fact, any of the Indo-European languages of Iran or India could be called “Aryan”; but we are now sure that when he mentions the Aryan language, he means Bactrian, the language of his inscription, just as Darius meant Old Persian, the language of his inscription, when he wrote: “By the favor of Ahuramazda, I made another text in Aryan”.He also announced the beginning of a new era starting with the year 1 of his reign. Kanishka’s era was used as a calendar reference by the Kushans for about a century, until the decline of the Kushan dynasty. The inscription mentions the chief cities of north India which were controled by Kanishka. Conclusion: The Rabatak inscription is written on a rock in the Bactrian language and the Greek script. It was found in 1993 at the site of Rabatak, in Afghanistan. According to this inscription Kanishka the great was a righteous and just king who was worthy of divine worship. It seems that the Aryan was a language used by the most Iranian people as a formal language of communication. The Rabatak inscription describes events of the first year of Kanishka in words strikingly similar to those used by Dariuš the Great in the inscription of Bisotun. The inscription also names the cities which were under the rule of Kanishka (lines 4-7). It is significant in implying the ACTUAL extent of Kushan rule under Kanishka. The inscription will therefore lead to a fundamental reassessment of our understanding of the Kushan kings who ruled an ancient empire centered on the territory now known as Afghanistan Extended Abstracts of the Persian 103 Articles in English and Pakistan. Finally, it is very informative and important that Kanishka mentions the name of the kings who ruled up to his time. They were Kujula Kadphises as his great grandfather, Vima Taktu as his grandfather, Vima Kadphises as his father.

آمار یکساله:  

بازدید 389125

دانلود 30660 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

علائی روزبهانی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پیاپی 58)
 • صفحات: 

  497-506
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  648
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

امروزه یکی از اصلی ترین مشکلات در تولید و بازارمصرف آب لیمو کشورشناسایی تقلبات در این فرآورده است. هدف از این تحقیق بررسی پارامترهای شیمیایی لازم برای شناسایی تقلبات در این صنعت است. بدین منظور در این تحقیق پارامترهای تعریف شده در استاندارد تدوین شده در سال 2016 توسط انجمن آبمیوه و نکتار اتحادیه اروپا برای اصالت سنجی آب لیموترش انتخاب شد و برروی 10 نمونه تجاری و 3 نمونه طبیعی این پارامترها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهدکه وزن مخصوص نمونه هادر محدوده040/1-030/1 می باشد و اسیدیته نمونه ها بین6/67-55 (گرم بر لیتر) متغیر است. قند گلوگز برای نمونه ها بین 7/12-48/1 (گرم بر لیتر) در حالی که مقدار فروکتوز 81/9-13/0 (گرم بر لیتر) می باشد و بیشترین مقدار مواد معدنی مربوط به پتاسیم1350-10 (میلی گرم بر لیتر) و پس از آن سدیم، کلسیم، فسفر و منیزیم می باشد که مقدار آنها به ترتیب 907-63، 172-1/33، 135-صفر و 4/75-10 (میلی گرم بر لیتر) می باشد. در نمونه ها رنگ سنتزی و مواد نگهدارنده (اسید بنزوئیک و سوربات) مورد بررسی قرار گرفت که در تمامی نمونه ها مقدار قابل تشخیصی گزارش نشد. نتایج نشان می دهد 9 نمونه از 10 نمونه تجاری در بیش از یک فاکتور با حدود تعریف شده در استاندارد اتحادیه اروپا برای آب لیمو تجاری مطابقت ندارند (به عبارتی 9 نمونه از نمونه های تجاری تقلبی می باشند) لذا پیشنهاد می گردد این پارامترها در تجدید نظر استاندارد ملی به منظور بهبود روش تشخیص آب لیمو تقلبی در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 648

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  903
 • دانلود: 

  322
چکیده: 

کیفیّت آب سطحی، یکی از معیارهای مهمّ تعیین سلامت حوضه آبخیز است؛ به گونه ای که تغییرات آن، تعیین کنندة وضعیّت سلامت و در نتیجه، پایداری جوامع محیطی و انسانی است. با توجّه به اینکه در دهة اخیر، بر اثر مصرف بیش از حدّ منابع آب و آلودگی، این متغیّر حیاتی دچار تغییر شده است؛ بنابراین، اطّلاع از وضعیّت آن در سال های آتی می تواند نقش مهمّی در برنامه ریزی محیطی و پایداری جغرافیای انسانی داشته باشد. حوضة آبخیز طالقان واقع در استان البرز، یکی از مناطقی است که دچار این تغییرات شده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از اطّلاعات ایستگاه هیدرومتری گلینک و مقادیر 10 پارامتر کیفیّت آب (کلسیم، منیزیم، اسیدیته، سدیم، مجموع موادّ انحلالی، هدایت الکتریکی، کلر، سولفات، پتاسیم، سولفات و بیکربنات) در سال های (1395-1369)، وضعیّت سلامت این حوضه با استفاده از مدل برنامه ریزی بیان ژن، مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های سال های (1384-1369)، (1392-1385)، (1395-1393)، به ترتیب، به عنوان دادة آموزش، آزمون و بررسی میزان خطا در نظر گرفته شد و حداقل یک سال آبی از مهر 1396 تا پایان شهریور 1397، به عنوان داده های پیش بینی با استفاده از الگوریتم به میزان میانگین همبستگی87/0 و ریشه میانگین مربعات خطا 003/3 میلی گرم در لیتر برازش داده شد. داده های مورد استفاده، به دو صورت نرمال شده و واقعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد با استفاده از آموزش صورت گرفته در مدل، می توان مقادیر متغیّرهای کیفیّت آب سطحی حوضة آبخیز طالقان را از راه بررسی الگوی داده ها با دقّت قابل قبولی پیش بینی کرد. در مجموع، دقّت مدل، زمانی که داده ها نرمال سازی شده اند، به نسبت داده های واقعی به طور متوسّط به میزان 10/0 در مقادیر R2 کمتر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 903

دانلود 322 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  149-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  544
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

توفان های تندری، به دلیل رفتار بسیار نامنظم در ابعاد مکانی و زمانی، در منطقه شمال غرب ایران از پدیده های آب و هوایی حائز اهمیت به شمار می روند، زیرا این نوع بارش ها نقش بسیار مهمی در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی مانند تولید محصولات کشاورزی، استفاده از زمین زراعی، و مدیریت منابع آب دارند. در این پژوهش، به منظور شناسایی الگوهای سینوپتیک توفان های تندری طی بازه زمانی 1961-2016، از داده های ایستگاهی بارش شدید بیش از 50 میلی متر و داده های فشار ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال استفاده شده است. روش نقشه های خودسازمان دهSOM و آزمون پتیت در نرم افزار Rبه منظور شناسایی الگوهای بارش به کار گرفته شده است. براساس نتایج، نه الگوی جوی در تراز 500 هکتوپاسکال نشان داده شده و تصاویر مربوط به هر الگو در نرم افزار Grads ترسیم شده است. این الگوها نشان می دهند که در بارش های شدید بهاره رخداد بلوکینگ امگایی شکل، تشکیل ناوه عمیقی بر روی شمال خزر، و پدیده بلوکینگ رکس؛ در الگوهای تابستان بلاکینگ حلقه آتش و بلاکینگ کم فشار بریده؛ در الگوی زمستان بلوکینگ رکس؛ و در الگوی پاییز یک ناوه عمیق در بخش شمالی ایران و بلوکینگ کم فشار بریده دیده می شود. بیشترین درصد بارش متعلق به الگوی B3 با 45درصد فراوانی و کمترین مقدار بارش متعلق به الگوی A1 با 20درصد است.

آمار یکساله:  

بازدید 544

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

هیدرولیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  93-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

تحلیل تاب آوری جامع به بررسی تمام ترکیبات مختلف شکست (شکست تک تک لوله ها تا شکست تمامی لوله ها) در شبکه می پردازد. تاکید بر عملکرد سامانه در شرایط غیر منتظره و شرایط حاد (فراتر از شکست-های معمولی و حتی غیر محتمل) می باشد. در این مطالعه به صحت سنجی مدل تحلیل تاب آوری جامع با شبکه ی توزیع مطالعاتی((Net3 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که برای محاسبه تاب آوری شبکه توزیع آب، لوله های انتقال اصلی آب بایستی جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرند. سپس مدل برای شبکه توزیع آب واقعی در ایران پیاده سازی شده است. در این مطالعات زمان شکست لوله ها براساس قطر لوله ها در نظر گرفته شده است. بررسی تاب آوری شبکه ی توزیع فوق نشان داد که این شبکه با وجود تنها یک منبع اصلی در حالت بیشینه با شکست تکی لوله ها، در حالت میانگین با شکست توامان 277 لوله و در حالت کمینه با شکست توامان 469 لوله به صد درصد عدم تامین آب می رسد. اگر تاب آوری خطوط انتقال اصلی از منبع تامین آب بطور جداگانه از کل شبکه ی توزیع بررسی گردد تاب آوری شبکه ی فوق در سه حالت بیشینه، میانگین و کمینه به ترتیب 72، 23 و 14 درصد افزایش می یابد. همچنین در صورت محافظت از ده لوله ی بحرانی شبکه، تاب آوری شبکه به طور متوسط 20 درصد افزایش می یابد. لذا توصیه می گردد برای افزایش تاب آوری این شبکه، منبع تامین آب و لوله های انتقال اصلی جدیدی در صورت امکان جانمایی شده و لوله های انتقال اصلی و لوله ی بحرانی مورد محافظت قرارگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  34-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  547
 • دانلود: 

  326
چکیده: 

مهار آب های زیر سطحی درون رسوبات دانه درشت آبرفتی بستر دره ها و مسیل ها یک راهکار مناسب در تامین و توسعه منابع آبی در مقیاس کوچک محسوب می شود. احداث بندهای زیرزمینی از جمله روش های مهم و مورد توجه مهار این آبها محسوب می شود. مکان یابی درست و سریع این نوع از بندها بر اساس معیارهای منتخب نقش مهمی در موفقیت مهار آب های زیرسطحی دارد. هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تعیین مناطق مناسب احداث بندهای زیرزمینی در شمال غرب استان کرمانشاه می باشد. منطقه مذکور به علت واقع شدن در مسیر بادهای غربی دارای بارش نسبتا مناسب در فصول مرطوب سال می باشد. اما با فرا رسیدن فصل خشک و افزایش نیاز آبی، منطقه با کمبود آب مواجه می شود. این کمبود باعث سخت شدن شرایط زندگی برای ساکنین منطقه شده است. تاثیر معیارهای متعدد در مکان یابی محل احداث بندهای زیرزمینی باعث دشوار و پیچیده شدن فرایند مکان یابی می شود. در این تحقیق با توجه به شرایط محلی منطقه مورد مطالعه لایه ها و داده های موثر در تعیین محل بند زیرزمینی شامل مدل ارتفاعی رقومی با وضوح 5/12 متر، شیب 5-0 درصد، حریم عرضی و ارتفاعی آبراهه ها، کاربری اراضی(مسکونی و زراعی)، زمین شناسی با مقیاس1: 100000، گسل ها، شیب لایه های زمین شناسی و ضخامت رسوبات آبرفتی تهیه و تولید شد. در ادامه با استفاده از روش سامانه پشتیبانی تصمیم(DSS)، تهیه پایگاه داده و استفاده از نرم افزار GIS با حذف مرحله به مرحله نقاط واقع در محل های نامناسب، 11 محل مناسب برای احداث بند زیرزمینی شناسایی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 547

دانلود 326 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1459
 • دانلود: 

  309
چکیده: 

کارآفرینی قدمتی بسیار طولانی در حیات انسانی دارد و مطالعات مربوط به آن ابتدا از سوی محافل علمی کشورهای صنعتی صورت گرفته است. با این حال، این مبحث در کشور ما به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله سنجش ویژگی های کارآفرینی و تاثیر عوامل زمینه ای آن بر دهیاران به عنوان مدیران جدید روستایی است. یافته های تحقیقات اخیر برای تعیین ویژگی های رفتاری کارآفرینان، حاکی از تنوع ویژگی های مذکور است. با توجه به تنوع این ویژگی ها، 8 ویژگی از مجموع آنها انتخاب شد و در قالب پرسشنامه ای بین 76 نفر از مدیران روستایی (دهیاران) روستاهای شهرستان میاندوآب توزیع و تحلیل گردید. نتیجه پژوهش نشان داد که در 5 ویژگی، نمره دهیاران بیش از متوسط نظری (2.5) و با شدت قوی است، و در سه ویژگی دارای ضعف است؛ و در مجموع دهیاران مورد بررسی میانگین کارآفرینی بالاتر از حد متوسط (3.07) دارند. همچنین با سنجش تاثیر دو متغیر سن و تحصیلات (متغیرهای زمینه ای) و مطالعه مطبوعات و تردد به شهر به صورت ترکیب دو متغیری، نتیجه به دست آمده نشان داد که متغیرهای ترکیبی سن ـ تحصیلات، سن ـ مطالعه مطبوعات، تحصیلات ـ تردد به شهر و تحصیلات ـ مطالعه مطبوعات تاثیری بر میزان کارآفرینی دهیاران ندارند؛ لیکن ترکیب متغیری سن ـ تردد به شهر با کارآفرینی دهیاران دارای رابطه معنی داری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1459

دانلود 309 استناد 4 مرجع 4
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  133-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  509
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

بررسی تاثیر گسترش فیزیکی شهر بر تغییرات طبقات دمایی و تاثیر حرارتی اراضی ساخته شده و غیر ساخته شده بر یکدیگر در بسیاری از مسایل محیط زیستی از جمله نگرانی های مربوط به مصرف انرژی، دغدغه برای ایجاد محیط های شهری با کیفیت تر و توسعه ی شهری پایدار کاربرد دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر گسترش فیزیکی شهر بر تغییرات طبقات دمایی و تاثیر حرارتی اراضی ساخته شده و غیرساخته شده بر یکدیگر می باشد. برای این منظور در این پژوهش از تصاویر چند زمانه لندست، محصول بخار آب مودیس و داده های زمینی شهر بابل و حومه آن برای تابستان سال های 1364، 1371، 1379، 1387 و 1394 استفاده شده است. برای طبقه بندی کاربری اراضی و محاسبه دمای سطح به ترتیب الگوریتم های بیشترین شباهت و تک کاناله بکار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که دمای سطح اراضی فضای سبز و زراعی با کاهش فاصله از اراضی ساخته شده افزایش می یابد. اراضی ساخته شده بر روی دمای سطح اراضی اطراف خود تاثیر مستقیم گذاشته و اراضی غیرساخته شده واقع در طبقه دمایی بالاتر به نسبت طبقه دمایی پایین تر در میانگین فاصله نزدیکتر به اراضی ساخته شده قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر حرارتی اراضی ساخته شده و غیر ساخته-شده بر یکدیگر تاثیر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 509

دانلود 324 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  699-713
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  455
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

هدف این پژوهش توسعه یک مدل غیرخطی تخصیص آب با لحاظ تابع تولید محصول به ازای آب مصرفی، معادله پیوستگی مخزن سد و بیلان آب های سطحی است. نوآوری این مطالعه تدوین چارچوبی برای تخصیص آب براساس چهار شاخص پایداری کشاورزی و محیط زیست (دو تابع کسری و دو تابع غیرکسری) شامل: 1. افزایش سود خالص-با لحاظ کم آبیاری-نسبت به آب مصرفی؛ 2. افزایش تولید گیاهی نسبت به آب مصرفی؛ 3. افزایش عدالت و انصاف در تخصیص آب در شرایط ورشکستگی و 4. تأمین احتیاجات آبی اکوسیستم، در قالب یک مدل چندهدفه و سپس تلاش در جهت یافتن نقطه مصالحه از بین مجموعه جواب های غیر مسلّط با استفاده از رویکردهای انتخاب اجتماعی شامل امتیاز بُردا، قاعده کثرت، رأی میانه، مصالحه اکثریت و منتخب کاندورسِت است. نتایج نشان داد با اِعمال گزینه مدیریتی شناسایی شده برای رفع مناقشه، در طول دوره 7 ساله ورشکستگی آبی متوسط سطوح کشت اختصاصی به گندم، جو و کلزا نسبت به تقاضا به ترتیب معادل 16، 24 و 41 درصد خواهد بود. ضمناً این گزینه مدیریتی از نظر جلب رضایت در سه شاخص پایداری بهره وری آب آبی، تخصیص منصفانه آب و اختصاص آب برای حفظ اکوسیستم در رتبه دوم بین گزینه های بهینه اجتماعی شناسایی شده قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 455

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
litScript