نتایج جستجو

812434

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

81244

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MUKUNDAN R. | HUNT O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  53-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3092
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3092

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YILMAZ M. | AKAY A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8708
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8708

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HAYAT I. | MASUD T. | RATHORE H.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  24-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5216
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5216

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BLOOM DAVID E. | JAYPEE S.

نشریه: 

JHEA/RESA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  135-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4593
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4593

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DAKOU E. | DHEYGERE T.

نشریه: 

AQUATIC ECOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  399-411
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5674
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5674

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RAVETZ J.R. | HEALEY P. | RAYNER S.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  493
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  304-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5499
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5499

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JONES J.L. | KRUSZON MORAN D. | WILSON M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  154
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  357-365
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5370
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5370

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BORGNES D. | RIKHEIM B.

نشریه: 

ORGANOHALOGEN COMPOUNDS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  890-898
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3494
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3494

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KUMAR R. | SHARMA N. | RAM P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  305-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2853
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2853

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SNYDER E.M. | SMALL C. | GRISWOLD M.D.

نشریه: 

BIOLOGY OF REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  83
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  783-790
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2262
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2262

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript