نتایج جستجو

812545

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

81255

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GHIRARDI M.L. | POSEWITZ M.C. | MANESS P.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  71-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4546
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4546

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BOONE H.N. | BOONE D.A.

نشریه: 

JOURNAL OF EXTENSION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3374
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3374

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HULVER M.W. | ZHENG D. | TANNER C.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  283
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  861-865
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4877
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4877

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHEN H. | ZHAO J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  54-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3990
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3990

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RAZMJOO S.A. | RIAZI A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  342-363
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6291
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6291

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KONSTANTINIDIS E.I. | LUNESKI A. | FRANTZIDIS C.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  284-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9144
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9144

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ZHANG B. | JAMIN S. | ZHANG L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3139
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3139

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FELPS D. | BORTFELD H. | GUTIERREZ OSUNA R.

نشریه: 

SPEECH COMMUNICATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  920-932
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5586
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5586

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FLATO J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3849
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3849

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

XU Z. | MAHALINGAM M. | KARLSSON M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1499-1509
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  57388
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 57388

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript