نتایج جستجو

808173

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

80818

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KARAPANOS I.C. | MAHMOOD S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  88-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6491
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6491

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FANG Z. | ZHANG Y. | DU F.

نشریه: 

NANO RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  249-257
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2360
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2360

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KRAMER STEVEN PHILIP

نشریه: 

WASHINGTON QUARTERLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5344
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5344

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BAKAS P. | GREGORIOU O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  321-325
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4240
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4240

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NUANSRICHAY B. | CHASHING A.

نشریه: 

THAI-NIAH EJOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  179-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  14459
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14459

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

JONER E.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  435-440
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5672
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5672

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ROSS R. | JANSSEN I.

نشریه: 

OBESITY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  789-798
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6855
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6855

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

KRESIC G.

نشریه: 

COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1047-1056
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6355
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6355

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GHIRARDI M.L. | POSEWITZ M.C. | MANESS P.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  71-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4546
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4546

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BOONE H.N. | BOONE D.A.

نشریه: 

JOURNAL OF EXTENSION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3374
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3374

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript