نتایج جستجو

812672

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

81268

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

DHAIF H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  467-469
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3307
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3307

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SAFFARI H. | MIRZAI N.M. | MANSOURI I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  129-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3696
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3696

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

JOHANSSON D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  271-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2188
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2188

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RAUCH T.A. | PFEIFER G.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  507
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  65-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3062
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3062

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HENRY A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  462-484
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11962
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11962

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ORDOG V. | STIRK W.A. | VAN STADEN J.

نشریه: 

JOURNAL OF PHYCOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  88-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6653
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6653

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KELEMEN P.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  184
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  52-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3015
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3015

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FEIZPOUR M.A. | MAHMOUDI V. | SOLTANI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2705
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2705

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

JUDGE T.A. | HURST C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  93
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  849-863
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2659
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2659

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BARRELL R. | HOLLAND D.

نشریه: 

ECONOMICS OF TRANSITION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  477-504
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7705
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7705

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript