نتایج جستجو

812784

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

81279

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NAMBISAN S.S. | VASUDEVAN V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  545-555
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  354
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 354

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KARASULU H.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  119-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4292
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4292

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DESAI D.A. | PATEL M.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  142-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3265
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3265

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HOURCADE J.D. | PEREZ CRESPO M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6571
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6571

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DIEZ QUEVEDO C. | MASNOU H. | PLANAS R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  522-528
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3406
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3406

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PLANT T.M. | MARSHALL G.R.

نشریه: 

ENDOCRINE REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  764-786
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6153
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6153

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FEILY A. | PAZYAR N. | KHAZANEE A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  296-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3273
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3273

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SERRANO JR. CV. | SETANI K.T. | SAKAMOTO E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  159-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4099
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4099

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOSTAFAVI K. | SADEGHI GIVE H. | DADRESAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  10-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3676
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3676

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GOHARROKHI M. | GHOTBI S. | TAGHIKHANI V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1948
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1948

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript