نتایج جستجو

808169

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

80817

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

PAULIUS K. | NAPOLES P. | MAGUINA P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  842-844
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5544
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5544

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

WANG R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3765
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3765

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GLAUM M. | LICHBLAU K. | LINDEMANN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  45-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7122
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7122

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RODRIGUES H. | VARUM H. | COSTA A.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1936
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1936

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GLASER E.L. | LA PORTA R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  271-303
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9311
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9311

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BIAZAR J. | HOSSEINI K. | GHOLAMIN P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  945-954
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6901
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6901

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

CAIOLA M.G. | DI SOMMA D.

نشریه: 

ANNALI DI BOTANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5472
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5472

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MUNHOZ E.C. | RIBEIRO J.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3994
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3994

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

TAKASHI T. | FEI Y. | SHI JIE Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5173
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5173

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript