نتایج جستجو

97131

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9714

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1-40 (ویژه مهندسی عمران)
 • صفحات: 

  3-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  639
 • دانلود: 

  237
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این نوشتار از روش گالرکین بدون شبکه برای تحلیل مکانیکی توده های سنگی درزه دار و همچنین از روش پنالتی برای اعمال شرایط مرزی ضروری استفاده شده است که نتایج حاصل از آن نشان دهنده قابلیت های خوب این روش برای تحلیل چنین مسایلی است. در تحلیل رفتار سنگ های درزه دار با روش های مبتنی بر شبکه، معمولا با مشکلاتی از قبیل هندسه های بد به ویژه هنگام حفاری این توده سنگ ها یا مراحل مربوط به معرفی درزه، مواجهیم. اما در روش های بدون شبکه که در حوزه مساله فقط گره معرفی می شود و شبکه ای وجود ندارد، چنین معضلاتی به وجود نمی آید.در این پژوهش علاوه بر تغییر شکل های نسبی بلوک ها نسبت به هم، تغییر مکان درزه ها و گروه های هر بلوک نیز با استفاده از روش گالرکین بدون شبکه محاسبه می شود. به همین منظور، ضمن ارایه مثال هایی در این خصوص در پایان هر مثال علاوه بر محاسبه تغییر مکان ها، زمان محاسبه لازم در دو روش گالرکین بدون شبکه و روش تفاضل محدود مقایسه شده است که بر این اساس روش گالرکین بدون شبکه زمان محاسبه کم تری را صرف کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 639

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAMEZANZADEH A. | HOOD M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110000
 • دانلود: 

  62745
چکیده: 

The first step in mining activities is rock excavation in both mine development and production. Constant pressure for cost reduction and creating an improved/safe work environment for personnel has naturally resulted in increased use of mechanical excavation systems in many mining operations. Also, mechanical excavation and mining is more compatible with automation, meaning possibility of reduction in number of people in the active underground mines. This factor plays a major role in selection of mining systems especially considering the dire shortage of skilled labour in the industry. While these systems are an integral part of mining activities in underground soft rock mining (coal, salt, potash, trona etc.), there is a need for developing new approaches and machinery for use in the underground hard rock mining. This paper will offer a review of current and emerging technologies for mechanical hard rock excavation, including disc cutting technology, drag picks, mini-disc, and activated/oscillating disc cutter. A review of general guidelines for assessment of the potentials of new research and development on this topic and evaluation of emerging technologies for a specific mining application will also be offered.

آمار یکساله:  

بازدید 110000

دانلود 62745 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

در این مقاله تأثیر ریزساختار اولیه سنگ نمک بر رفتار دگرشکلی آن مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های مورد مطالعه از دیاپیر نمکی دهکویه واقع در 27 کیلومتری شهرستان لار در استان فارس برداشت شدند. ریزساختار اولیه دو نمونه متعلق به بخش های فوقانی دیاپیر و یک نمونه متعلق به قسمت میانی ساقه دیاپیر به روش پراش الکترون های برگشتی در دانشگاه اتاگو نیوزیلند مطالعه شد. اکثر دانه ها در نمونه متعلق به ساقه دارای دگرشکلی داخلی هستند، اندازه دانه های آن کوچکتر و فراوانی مرزهای کم زاویه در آن بیشتر است. مقاومت تراکمی تک محوری، مدول الاستیک و مقاومت کششی این نمونه کمتر و کرنش آنی، کرنش خزشی و نرخ کرنش آن تحت تنش محوری 12 مگاپاسکال بیشتر از نمونه های متعلق به بخش های فوقانی دیاپیر است که می تواند در نتیجه بیشتر بودن درصد تخلخل و منافذ کوچک میکروسکوپی در امتداد مرز دانه ها در این نمونه باشد. در مقابل ساز و کار دگرشکلی غالب در نمونه های متعلق به بخش های فوقانی دیایپر رشد دانه ها در اثر مهاجرت مرز دانه ها بوده است. این سازوکار سبب حذف منافذ و نقص های موجود در دانه ها می شود. از این رو این نمونه ها از مقاومت و مدول الاستیک بالاتری برخوردار بوده و دگرشکلی پلاستیک دانه ها در حین آزمون ها مکانیکی با سهولت بیشتری انجام می شده است. در کل نتایج این تحقیق پیشنهاد می کند که بررسی ریزساختار سنگ نمک و چگونگی رفتار آن تحت شرایط بارگذاری مختلف در درک رفتار مخازن ذخیره ایجاد شده در نمک مهم و اساسی است.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  825-843
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  458
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

نفوذپذیری توده سنگ یکی از مهمترین پارامترهای کنترل کننده پروژه ‎‎ های مختلف مهندسی سنگ اعم از مخازن دفن زباله های اتمی، پی سدها، فضاهای زیرزمینی همانند تونل‍ ها و مغارها، پروژه های ژئوترمال و تولید نفت و گاز است. به طور کلی نفوذپذیری توده سنگ متشکل از نفوذپذیری سنگ بکر و ناپیوستگی های موجود در آن است اما در حوضه های با سنگ میزبان سخت و کریستالی نفوذپذیری سنگ بکر تقریبا ناچیز و قابل اغماض است و کنترل کننده اصلی جریان عبوری از توده سنگ، درزه ها و ناپیوستگی ها هستند. در چنین شرایطی، علاوه بر پارامترهای هندسی درزه لازم است تاثیر عواملی همانند جابجایی برشی و تنش نرمال نیز بررسی گردد. در این مقاله با روش عددی المان مجزاء یک کد عددی توسط نرم افزار UDEC برای بررسی کوپل هیدرومکانیکی درزه های منفرد تحت برش با مدل درزه داری بارتن- باندیس توسعه داده شده است. در کد عددی توسعه داده شده تاثیر پارامترهایی همانند جابجایی برشی، تنش نرمال و سختی درزه بررسی شده است. برای راستی آزمایی مدل عددی نتایج آن با نتایج تجربی بدست آمده توسط السون- بارتن (2001) مقایسه شده است. بررسی های انجام شده، نشان می دهد که نتایج مدلسازی عددی هماهنگی خوبی با نتایج آزمایشگاهی السون بارتن (2001) دارد. همچنین تحلیل های عددی انجام شده حاکی از آنست که متناسب با افزایش جابجایی برشی، مقدار بازشدگی هیدرولیکی و نرخ جریان افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 458

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Adesida Patrick Adeniyi

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1079
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

Prediction of powder factor is a major activity while preparing drilling and blasting operation, as the total production cost depends on it. It is a major input parameter in blast design as it influences the efficiency of subsequent operations in mining. Generally, effective parameters that influence powder factor can be divided into three namely, rock mass, geometric and explosive parameters. In this study, the rock mass properties and geometric parameters were studied based on the ratio of the mass of explosive and blast design. The main objective of this study is the application of a rock engineering system (RES) to calculate the powder factor index (Pfi) based on predominant rock mass properties and geometric parameters. This approach was applied to a database of twenty-four blast sites comprising of rock mass rating, blastability index, porosity, specific gravity, uniaxial compressive strength, burden, the ratio of spacing to burden, ratio of drilled-hole depth to burden, drilled-hole diameter, and ratio of the burden to drilled-hole diameter. The relationship between these parameters and how each of them influences the powder factor was studied and used to predict the powder factor index. The result shows that rock mass rating, blastability index, porosity, specific gravity, uniaxial compressive strength, and drilled-hole diameter affect powder factor. It also shows that Pfi is a robust technique for generating an improved line of fit and predicting more dependable and accurate valuation of powder factor with the coefficient of determination (R2) of 0. 86, and root means square error (RMSE) of 0. 023 when compared with the traditional multivariable regression method.

آمار یکساله:  

بازدید 1079

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

حقیقی امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (15)
 • صفحات: 

  105-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  312
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 312

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  671
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

مدلسازی رفتار مکانیکی مواد زمینی مانند سنگ از موارد پراهمیت در زمینه علم مکانیک مواد است. در این مقاله در چارچوب رفتار چند صفحه ای ماده، یک مدل جدید چند خطی برای پیش بینی نرم شوندگی مواد ارایه شده است. قابلیت کاربرد عمومی این مدل برای مواد زمینی، یکی از شاخصهای مهم این مدل است. چارچوب رفتاری چند صفحه ای به عنوان روشی قوی در پیش بینی ناهمسازی رفتار ماده با ویژگی تفکیک رفتار بر روی صفحات متعدد در یک موضع شناخته شده است. بر اساس مدل چند خطی منحنی تنش - کرنش به متناسب ترین شرایط با چند خط تقریب و تخمین زده شده است به گونه ای که قابلیت هر گونه تغییر در رفتار ماده - مانند نرم شوندگی یا سخت شوندگی - را می توان الگوسازی کرد. ویژگیهای رفتاری مدل فوق همراه با ویژگیهای خاص حاصل از چارچوب چند صفحه ای، مانند قابلیت پیش بینی ناهمسانی ذاتی و تحمیلی ماده و همچنین امکان چرخش محورهای اصلی تنش و کرنش در حین رفتار غیر خطی افزوده شده است. مجموع شرایط یاد شده مدلی را ایجاد کرده است که می تواند رفتار سنگ را تحت اعمال هر نوع مسیر تنش یا کرنش توصیف کند. برای نمود دادن به قابلیت مدل یاد شده، رفتار چند نمونه آزمایشی سنگی، شامل نرم شوندگی، پیش بینی و با نتایج آزمایشگاهی آن مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 671

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (پیاپی 48)
 • صفحات: 

  349-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  900
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

زمینه: انسدادهای شریانی به دو دسته حاد و مزمن تقسیم می گردند. انسدادهای حاد شریانی، اکثرا ناشی از آمبولی های شریانی بوده و توسط آمبولکتومی با استفاده سوند فوگارتی درمان می گردند، دسته ای از این بیماران در مرحله حاد یا تشخیص داده نشده و یا به درستی درمان نمی گردند و زمانی که فاصله بروز بیماری تا تشخیص به بیش از یک ماه برسد معمولا بایستی تحت عمل جراحی قرار گرفته و استفاده از آمبولکتومی با سوند فوگارتی اثربخش نخواهد بود. در این مقاله به گزارش اولین مورد استفاده از دستگاه Rotarex در ایران که به طور همزمان سبب رفع انسداد و تخلیه مواد ترومبوزه می گردد پرداخته ایم.گزارش مورد: بیمار خانمی 55 ساله با انسداد شریان سابکلاوین - آگزیلاری بود. به منظور درمان این وضعیت برای اولین بار در ایران از دستگاه Rotarex استفاده شد.نتیجه گیری: این روش باعث رفع انسداد و تخلیه مواد ترومبوز به طور همزمان گردید. بعد از ترومبکتومی با این روش، نبض شریان لمس شد و علایم انسدادی برطرف گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 900

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  95-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  400
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

درزه ها و ترک ها جزء لاینفک سازه های سنگی بوده که بر اساس نوع کاربری سازه تحت تاثیر مجموعه ای از بارهای استاتیک و دینامیک قرار می گیرند. یکی از مهمترین عامل گسیختگی سازه های سنگی گسترش همین درزه ها و ترک های موجود در سنگ می باشد. ریز ترک ها در سنگ معمولا به دو شکل طبیعی و القایی مشاهده می شود. در این تحقیق، تاثیر ریز ترک های القایی بر رفتار مکانیکی نمونه های سنگی بررسی شده است. برای این کار از حرارت برای القای ریزترک در داخل نمونه استفاده شده است سپس آزمون های آزمایشگاهی شامل اولتراسونیک، مقاومت فشارشی تک محوره و برزیلی در آزمایشگاه انجام گرفته و الگوی شکست نمونه ها در آزمون مقاومت فشاری تک محوره مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون های آزمایشگاهی نشان می-دهد که الگوی شکست نمونه های گرانیتی با افزایش ریز ترک ها از حالت "جدایش محوری" به حالت "شکست برشی" تبدیل می-شود. به عبارت دیگر افزایش تعداد ریز ترک ها در نمونه های گرانیتی باعث تغییر الگوی شکست نهایی نمونه ها از حالت شکست شکننده به شکست شکل پذیر می شود. همچنین با استفاده از نرم افزار RFPA، ناهمگنی ناشی از ریزترک ها به صورت عددی مدلسازی شده و تاثیر آن بر الگوی شکست نمونه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از مدلسازی عددی مشخص گردید که علت تغییر در الگوی شکست نمونه های سنگی با افزایش ریز ترک های القایی، کاهش ترک های کششی و افزایش ترک های برشی در نمونه ها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 400

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
litScript