نتایج جستجو

697

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

70

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165339
 • دانلود: 

  73832
چکیده: 

Saffron (Crocus sativus) is the most valuable and indigenous crop in Iran. The stigmas of flower are used as a popular natural flavouring, colouring and medicinal agent. However, the market suffers from frauds in this plant such as mixing with safflower petals due to high profit. Identification of these frauds with conventional and biochemical methods is difficult and low sensitive. Therefore, application of molecular markers such as random amplified polymorphic DNA (RAPD) /sequence characterized amplified regions (SCAR) is being considered as an alternative. In this study, DNA was extracted from dry stigmas of 5 Saffron accessions and dry petals of 7 safflower cultivars. RAPD reactions with ten 15-mer random primers resulted in two specific monomorphic bands (500 and 700 bp) for safflower, while they were absent in saffron accessions. PCR analysis with specific SCAR primers amplified two specific bands (414 and 589 bp) for safflowers in different combinations of saffron stigmas and safflower petals. This was the case with very low rates or 1% of safflower. Therefore, this method seems to be suitable for fraud identification of safflower petals in commercial saffron samples.

آمار یکساله:  

بازدید 165339

دانلود 73832 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Dermatol Surg

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  411-422
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  2252
 • دانلود: 

  32095
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2252

دانلود 32095 استناد 476 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  5 (پیاپی 33) ضمیمه 1
 • صفحات: 

  5-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  685
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

پوروکراتوز میبلی (Mibelli) اختلال کراتینیزاسیون ناشی از کلون های سلولی است که درجه های مختلفی از دیسپلازی را نشان می دهد. گاهی در محل ایجاد ضایعه پوروکراتوز سابقه قبلی آسیب به پوست یا زخم سوختگی وجود دارد. در این مقاله خانم 24 ساله ای معرفی می شود که به علت پدید آمدن سه ضایعه جلدی روی گونه راست در زمینه اسکار قبلی ناسی از بیماری سالک به درمانگاه پوست مراجعه کرده بود. ضایعه بزرگ تر به شکل یک پلاک اریتماتوی پوسته دار با حاشیه برجسته هیپرکراتوتیک بود که مرکزی آتروفیک داشت. دو ضایعه کوچک تر که به شکل پاپول های اریتماتو و پوسته دار بودند در 1.5 سانتی متری آن وجود داشتند.در بررسی آسیب شناسی به عمل آمده از نمونه بیوپسی پوست بیمار، هیپرکراتوز، آکانتوز نامنظم و نمای مشخصه ستونی از پاراکراتوز (کورنویید لاملا) مشهود بود. با توجه به نمای بالینی و یافته های آسیب شناسی، پیدایش پوروکراتوز میبلی روی اسکار به جا مانده از بیماری سالک، مسلم شد. با توجه به این که پیش از این چنین موردی گزارش نشده است نسبت به گزارش این بیمار اقدام شد.

آمار یکساله:  

بازدید 685

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JASTROW N. | CHAILLET N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  321-327
تعامل: 
 • استنادات: 

  443
 • بازدید: 

  23595
 • دانلود: 

  25729
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23595

دانلود 25729 استناد 443 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  198-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42823
 • دانلود: 

  17203
چکیده: 

Objectives: The ectopic pregnancy in the cesarean section (CS) scar (CSP) is one of the potentially dangerous and late complications of CS. The current study aimed to evaluate the therapeutic approaches in managing CS scar ectopic pregnancy. Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out on 63 CSP patients. The treatment approach was considered based on the shape and nature of the gestational sac (GS) during ultrasound evolutions. Patients’ demographic data, clinical manifestations, and systemic drug treatment (methotrexate, MTX), as well as the type of surgery, hospitalization times, and treatment-related complications were evaluated, followed by comparing the treatment efficacy in different approaches based on the human chorionic gonadotropin (hCG) resolution time. Results: The mean age of the subjects was 34. 2± 5. 1 years (within the range of 22-44 years) and the median of B-hCG serum levels at diagnosis was 2319 IU. The vaginal bleeding and abdominal pain (27 [42. 9%]) were the most common complaints, followed by a delayed menstrual cycle (8 [12. 7%]). The majority of patients were subjected to surgical treatment and 29 cases (46%) were treated by medical approaches. The median time to B-hCG resolution was 42 days. The Cox proportional hazards model showed the significant effect of the treatment approach on time to B-hCG resolution (χ 2=37. 78, df=4, P < 0. 0001). Finally, the MTX plus surgery was the most effective treatment approach (OR=10. 56, P < 0. 0001) in managing CSP patients. Conclusions: Our findings in line with previous studies showed the superiority of the surgical approach alone or in combination with medical treatments compared to medical approaches alone.

آمار یکساله:  

بازدید 42823

دانلود 17203 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PENG P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  137-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  16669
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16669

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

BURNS & TRAUMA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  109
 • بازدید: 

  682
 • دانلود: 

  18276
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 682

دانلود 18276 استناد 109 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  277-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  748
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

هدف: انجام اسکن دی مرکاپتوسوکسینیل اسید کلیه در کودکان مبتلا به عفونت ادراری مستلزم دریافت مقادیر چشمگیری اشعه می باشد. بتادو میکروگلبولین ادراری پروتیینی با وزن مولکولی پایین می باشد که از گلومرول ها فیلتره می شود و 99% آن به صورت فعال در سلول های توبول پروگزیمال کلیه باز جذب می شود و در موارد آسیب سلول های توبولر کلیه میزان آن در ادرار بالا می رود. بنابراین اندازه گیری آن در ادرار می تواند به عنوان یک تست غربالگری اولیه برای سلامت سلول های توبولر کلیه استفاده شود.روش مطالعه: در این مطالعه اسکن دی مرکاپتوسوکسینیل اسید و اندازه گیری همزمان بتا – دو میکروگلبولین و کراتینین راندم ادرار در 53 کودک که به دلیل پیلونفریت بستری شده بودند صورت گرفت. جهت تعیین اسکار، اسکن دی مرکاپتوسوکسینیل اسید 6 ماه بعد تکرار شد. بتا - دو میکروگلبولین و کراتینین ادرار در یک آزمایشگاه با روش و کیت مشابه انجام شد.یافته ها: مقادیر بتا – دو میکروگلبولین در 20 کودک دارای اسکار کلیه، 19 کودک با کاهش فانکشن کلیه و 14 کودک دارای اسکن طبیعی مقایسه گردید. سطح متوسط بتا - دو میکروگلبولین به ترتیب (10.6±) 5.23، (0.86±) 0.49 و (0.2±) 0.19 بدست آمد، که افزایش واضحی را در موارد دارای اسکار نشان داد. این میزان در اسکار گرید سه بالاتر از گریدهای یک و دو بود (14.69 در برابر 0.36 و 1.43). متوسط بتا – دو میکروگلبولین در افراد دارای اسکار کلیه به طور معنی داری بالاتر از افراد بدون اسکار بود (3.45 در مقابل 0.23). همچنین این میزان در افراد با ریفلاکس درجه 4 و 5 به طور معنی داری بیش از افراد با ریفلاکس درجه 1 تا 3 بود.نتیجه گیری: اندازه گیری بتا – دو میکروگلبولین ادرار در تشخیص زودرس آسیب های لوله های کلیه در بیماران مبتلا به ریفلاکس و کشف اسکارهای کلیوی بعد از پیلونفریت مفید است.

آمار یکساله:  

بازدید 748

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  185-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101888
 • دانلود: 

  134003
چکیده: 

The prevalence of atopic disease in recent decades has been dramatically increased. It has been suggested that BCG vaccination may protect against development of allergic diseases.The purpose of this study was to identifying relation between scar of BCG vaccine and atopy. This cross-sectional study was done in 1000 children, 10-15 years of age, in Zanjan city. One thousand children (501 girls and 499 boys) were recruited in this study, 137, 121 and 141 cases of asthma, atopic dermatitis and allergic rhinitis, respectively were detected.Three hundred and three subjects had at least one of these disorders, which were diagnosed as atopy. There was reverse correlation between BCG scar and asthma (P=0.013), atopic dermatitis (P<0.01), and atopy (P<0.01). We did not find any association between the diameter of BCG scar and allergic rhinitis. Reverse correlation of asthma, atopic dermatitis and atopy with BCG scar are significant. This relied on history and symptoms of patients. Further studies with skin tests, measurements of total and specific IgE levels and spirometery are recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 101888

دانلود 134003 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EMAM GHOREYSHI F. | OUJI S.M. | KOHANTEB J. | TANIDEH N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88374
 • دانلود: 

  29972
چکیده: 

Background: Urinary tract infection in children may cause renal scar formation, which can be prevented by early and appropriate treatment. Recent studies showed that single daily injection of gentamycin can produce best effect without increasing the side effects. The aim of this study was to evaluate the rate of renal scar formation when new regime (every other day gentamicin injection) used for treatment of urinary tract infection. Methods: Forty eight Sprague Dawley rats were infected by inoculation of 0.1 ml Uropathogenic E.coli suspension (109/ml) to their left kidneys. The rats were divided into four groups after 24 hours. Gentamicin was administrated intraperitoneally at dosages of 10mg/kg (daily), 10mg/kg every other day or 20mg/kg every other day to the first three groups. The fourth group did not receive any antibiotic. Renal scar formation was evaluated by histology and responses were evaluated by counting colony forming units (CFU)/ml of homogenized kidney tissue and percentage of sterile kidneys. Results: Evaluation of all sections showed that 0-30% of interstitial tissues had scar formation. The results showed no significant difference in scar formation between the first three groups, but showed mild to moderate scar formation in the fourth group. Conclusion: It was concluded that 10mg/kg or 20mg/kg of gentamicin usage in every other day interval dose did not increase the risk of renal scar formation while it had appropriate efficiency.

آمار یکساله:  

بازدید 88374

دانلود 29972 استناد 0 مرجع 0
litScript