نتایج جستجو

54012

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5402

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  67
 • صفحات: 

  63-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1586
 • دانلود: 

  611
چکیده: 

رشته دانشگاهی معماری منظر حدود دو دهه سابقه فعالیت آموزشی و پژوهشی در ایران دارد و نیازمند رشد بستر نظری و عملی و بومی سازی علمی در کشور است. طراحی منظر نیز، که محور اصلی فعالیت های آموزشی و حرف های این رشته محسوب می شود، مستلزم گسترش مفاهیم، رو ش ها، و ابزار تخصصی و پژوهش محوری است.یک رویکرد پژوهشی در کارگاه طراحی، شناختن اولویتهای دانشجویان در انتخاب «مولدهای اولیه تاثیرگذار بر خلق طر حمایه در فرایند طراحی» است که به جهت گیری رویکردهای آموزشی، «پژوهش برای انجام»، و « پژوهش از طریق طراحی » کمک می کند. در این مقاله، با هدف تبیین ارز شهای تاثیرگذار بر طراحی منظر و با تکیه بر تحلیل محتوای ادبیات متاخر معماری منظر، به این پرسشها پاسخ داده می شود: مولدهای اولیه برای خلق طرح مایه کدام هستند؟ و کدامیک را باید در اولویت های آموزشی و پژوهشی« کارگاه طراحی منظر 1» تعریف کرد؟ ابتدا با تکیه بر یک تجربه طراحی مشترک در درس "طراحی منظر 1" در دو دانشگاه شهید بهشتی و بین المللی امام خمینی (ره) سعی شد تا از دانشجویانی، که آن درس را سپری کرده اند، در خصوص اولویت بندی مولدهای اولیه در « کارگاه طراحی منظر 1» نظرسنجی گردد. سپس پیمایش زمینه یابی، از طریق بازبینی طر ح مایه ها، ارسال پرسشنامه به ایمیل دانشجویان، و تحلیل پاسخ ها به روش آمار توصیفی و با کمک نرم افزار «اس پی اس اس» انجام شد. نتایج نشان داد که از میان عوامل « ارزشهای بوم شناختی » ،« ارزشهای زیبایی شناختی » ،« ارز شهای اجتماعی فرهنگی »، « مقیاس طرح » و« مطالعه الگوهای محلی و مصادیق نمونه موردی »، توجه به « مقیاس طراحی » و « ارز شهای بوم شناختی » به منزله مولد اولیه، در نظر دانشجویان اهمیت بیشتری دارند. مطابق نتایج، به رغم اهمیت عوامل فوق در نظر پاسخ دهنده ها (در زمان انجام تمرین« طرح 1» ) به دلیل فقدان آشنایی کافی با مولدهای اولیه نام برده، تصمیم گیری دانشجویان بیشتر متکی بر مهارت فردی بوده است. یافته های نظرسنجی بر اهمیت تعریف ابعاد ماهوی معماری منظر در «کارگاه طرح 1» دلالت دارد. در بیشتر پاسخها ( 62 %) بر ضرورت به کارگیری مفاهیم پایه و اصول محتوایی تاثیرگذار بر طراحی، در پروژ ه ای کوچک مقیاس و قابل نوآموزان طراحی منظر تاکید شده بود. مطابق یافته ها در « کارگاه طراحی منظر 1 » ، به ترتیب باید بر آموزش مفاهیم پایه و اصول بوم شناسی منظر، مفاهیم اجتماعی فرهنگی، و اصول زیبایی شناسی تاکید گردد و به منظور تبیین مفاهیم و اصول فوق، به مثابه مولد اولیه، به هنگام طراحی و کاربرد آ نها در خلق طرح مایه، پژوهشهای عملی انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1586

دانلود 611 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صادق پور ناصر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 26)
 • صفحات: 

  62-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11304
 • دانلود: 

  3816
چکیده: 

با توجه به تعداد کم بینایانی که همه روزه در کلینیک های چشم پزشکی مورد معاینه قرار می گیرند و از طرفی عدم وجود درمان قطعی برای افزایش بینایی ایشان، ضرورت توجه به توانبخشی بینایی این گروه احساس می شود. در این مقاله سعی شده ابتدا به مفهوم و سپس به مراحل توانبخشی بینایی که در مراکزی با همین نام قابل انجام است پرداخته شود. در اینجا پس از ارایه آمار موجود در مورد کم بینایان و نابینایان، به چگونگی جمع آوری اطلاعات اشاره شده و پس از ارایه تعاریف استاندارد، به توضیح تیم توانبخشی پرداخته شده است. علل کم بینایی و بیماری های چشمی که منجر به این حالت می شود اعم از مادرزادی، ژنتیک و اکتسابی و همچنین علل اصلی مورد توجه قرار گرفته اند. تکنیک های انجام معاینات و وسایلی که به عنوان وسایل کمک بینایی معروف هستند نیز از نکاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در طی فرایند توانبخشی بینایی پس از آنکه درمانگران (اعم از متخصصین چشم و اپتومتریست ها) از طریق درمان های رایج همچون جراحی، دارو درمانی و تجویز عینک های معمولی، موفق به افزایش بینایی بیمار و یا درمان وی نمی شوند، باید برای بررسی امکان افزایش دید، بیمار را به متخصصین مربوط به توانبخشی بینایی ارجاع دهند. این افراد همان اپتومتریست ها و یا چشم پزشکانی هستند که دوره های مربوطه را گذرانده اند.در توانبخشی بینایی پس از ارزیابی میزان دید باقی مانده، اقدام به تجویز وسایل کمک بینایی مناسب می شود. همچنین مشاوره لازم در خصوص شغل مناسب و تکنیک های آموزشی بخصوص در کودکان سنین مدرسه، به عمل می آید. در صورتی که دید بیمار آن قدر کم باشد که وسایل کمک بینایی مناسبی برای وی وجود نداشته باشد، بیمار به مراکز توانبخشی نابینایان ارجاع می گردد.آنچه که قابل تامل است، خلأ مراکز توانبخشی بینایی بین سیستم درمانی و سیستم توانبخشی نابینایان است.

آمار یکساله:  

بازدید 11304

دانلود 3816 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدنسل غلامرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  317-334
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3438
 • دانلود: 

  2007
چکیده: 

جرم و ترس از جرم از دغدغه های رایج در جوامع مختلف است. تدابیر مختلف در طول زمان برای برخورد با جرم و بی نظمی اتخاذ شده است. جز معدودی از کشورهای اسلامی که به تبعیت از سیستم جنایی اسلام توجه قابل توجهی به تدابیر متنوع پیشگیرانه داشته اند، در سایر ملل، این تدابیر صبغه واکنشی و سرکوبگرانه داشته و به شکل مجازات ظاهر و از طریق سیستم عدالت کیفری اعمال می شده است. در دهه های اخیر ناتوانی سیستم دادگستری در حل مشکل جرم و ناامنی بر همگان معلوم شده است. این واقعیت و همچنین هزینه های سرسام آور اقدامات سرکوبگرانه، سیاست گذاران را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه وادار ساخته است. اقدامات پیشگیرانه نیز در طول زمان کارآمدی خود در پیشگیری از جرم و حل مشکل جرم و ناامنی نشان داده اند. اما موفقیت در امر پیشگیری از جرم، مستلزم تهیه برنامه های منسجم و مدبرانه است که تدوین آنها باید فرایندی معینی را طی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 3438

دانلود 2007 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

یزدیان جعفری جعفر

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (مسلسل 45)
 • صفحات: 

  207-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3189
 • دانلود: 

  771
چکیده: 

یکی از مکانیزم های فایده گرایانه مجازات، بازدارندگی یا همان ارعاب است. اعتقاد بر این است که با ترساندن می توان انسان را به عنوان یک موجود حسابگر از نتایج برخی از اعمالش برحذر داشت. این نتیجه محتمل در حقوق کیفری، مجازات است. اما آیا مجازات آن گونه که وصفش می کنند بازدارنده است؟ مجازات چه کسانی را می ترساند و فرایند ترساندن آن چگونه است؟ اینها سوالاتی است که در این مقال در صدد نگاهی دقیق تر به آنها هستیم. بدین منظور با استفاده از یافته های علمی و اسناد آماری مختلف، فرایند بازدارندگی مجازات رادر قالب شرایط لازم برای بازدارندگی آن از نظر خواهیم گذراند. این شرایط شامل آگاهی از وجود قانون، امکان پیاده کردن این آگاهی در عمل و بالاخره برتری زیان حاصل از مجازات بر نفع حاصل از جرم است. نتیجه حاصل در این مقاله آن است که مجازات ها برای بازدارندگی نیاز به شرایط متعددی دارند که اجتماع آنها در بسیاری از موارد با مشکل مواجه است. بنابر این، اتکای مقامات امنیتی و قضایی بر اثر بازدارنده مجازات ها باید با در نظر گرفتن کلیه این موانع و محدودیت ها باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 3189

دانلود 771 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

مجدالدین اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  42-41 (ویژه نامه جامعه شناسی)
 • صفحات: 

  131-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1707
 • دانلود: 

  581
چکیده: 

نوربرت الیاس با تاکید بر ضرورت توجه به نسبی بودن تاثیر عوامل مختلف در صورت بندی ها و فرایند های اجتماعی و نیز توجه به صیرورت تاریخی آنها پایه های "جامعه شناسی آرایشی" یا به تعبیری دیگر از خود او، "جامعه شناسی فرایند" را مستحکم ساخته است. در واقع هنر اصلی الیاس ایجاد سنتز یا ترکیبی مناسب از آثار کنت، دورکیم و وبر است. او برآن است که آدمیان را باید در تعامل و وابستگی متقابل به یکدیگر مورد شناسایی قرار داد. زندگی انسانها وابسته به آرایش های مختلفی است که روابط آنها با یکدیگر، آن را شکل می دهد. این آرایشها مدام در حال تغییرند و در جریان این تغییر، با شیوه های متنوعی نظم پیدا می کنند. بنابراین برای شناخت صحیح و دقیق رویدادهای اجتماعی باید فرایند و ماهیت آرایش های موجود را به خوبی درک کنیم اوزندگی اجتماعی را به یک بازی تشبیه می کند که هر یک از حرکتهای بازی کنان فقط با شناخت آرایش تیمی و حرکتهای قبلی امکان پذیرخواهد بود . پس مفهوم آرایش ناظر بر شبکه های متداخل و به هم پیوسته ای است که کنش افراد را به یکدیگر می پیوندد و آنان را هم به انجام کارهایی قادر می سازد و هم از انجام کارهایی باز می دارد. حتی گروه های متخاصم نیز با یکدیگر روابط و در نتیجه بر یکدیگر تاثیرات متقابلی دارند. محور این آرایش های متغیر، نوعی تعادل قدرت متحرک است که گاه به این سو و گاه به آن سو می رود. قدرت عامل توانایی بخش ودر عین حال، محدود کننده ای است که بر روابط انسانی حاکم است. به نظر می رسد که آشنایی با مبانی، ساختار و ساز و کارهای جامعه شناسی آرایشی گذشته از جنبه نظری آن، می تواند ما را در شناخت ماهیت آرایشهای اجتماعی موجود و تحولات گوناگون و پرشتاب پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه سالهای اخیر به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز آینده مدد دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1707

دانلود 581 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  78
 • صفحات: 

  61-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  743
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

کاهش نفوذپذیری سنگ مخزن یکی از مشکلاتی است که در فرآیند تزریق و یا تولید گاز ایجاد می شود. پدیده های زیادی در فرآیند تزریق گاز مخصوصا در فرآیند ذخیره سازی گاز در مخازن وجود دارد که مشکلاتی را می تواند به همراه داشته باشد. در این بررسی پدیده تبخیر آب و تغییرات تزریق پذیری و تولیدپذیری مورد نظر میباشد. به عبارت دیگر پدیده تبخیر در مبحث تزریق گاز به منظور ذخیره سازی توجه قرار گرفته است. نکته قابل توجه در این بین، تقابل دو پارامتر کاهش اشباعیت آب از یک طرف و کاهش نفوذپذیری سنگ مخزن به واسطه تشکیل رسوبات نمک می باشد. کاهش اشباعیت آب، بهبود نفوذپذیری نسبی گاز را به همراه خواهد داشت و تشکیل رسوبات نمک، کاهش نفوذپذیری نسبی گاز را باعث می شود. نتایج نشان میدهد که در نهایت نفوذپذیری سنگ های با تراوایی بالا در پایان فرآیند بهبود یافته و نفوذپذیری سنگ های با تراوایی پایین، کاهش می یابد. بنابراین هرچند در فرآیند تزریق گاز، آسیب دیدگی به دلیل تشکیل رسوب نمک مشاهده می گردد، اما در نهایت می توان گفت که به دلیل تغییر در ساختار محیط متخلخل برای محیط های مختلف مخزن، تاثیر یکسانی بر روی شرایط نهایی نداشته و ممکن است نسبت به حالت اولیه افزایش و یا کاهش را به همراه داشته باشد. اندازه کریستال های نمک نسبت به اندازه حفرات از جمله عواملی است که می توانند مستقیما در گرفتگی حفرات نقش داشته باشد که این اثر را می توان در تغییرات نفوذپذیری نسبی مشاهده نمود. بنابراین پدیده تبخیر میتواند اثرات متفاوتی از خود به همراه داشته باشد که این اثرات به ساختار حفرات بستگی خواهد داشت، لذا انجام تست های تزریق برای هر محیط و هر شرایط ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 743

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FALLAHNEZHAD M.S. | AHMADI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4 TRANSACTIONS A: BASICS
 • صفحات: 

  561-572
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64730
 • دانلود: 

  28721
چکیده: 

This paper investigates a single-stage and two-stage production systems where specification limits are designed for inspection. When quality characteristics fall below a lower specification limit (LSL) or above an upper specification limit (USL), a decision is made to scrap or rework the item. The purpose is to determine the optimum mean for a (Process) based on rework or scrap costs. In contrast to previous studies, costs are not assumed to be constant. In addition, this paper provides a Markovian model for multivariate Normal (Process). Numerical examples are performed to illustrate the application of the proposed method.

آمار یکساله:  

بازدید 64730

دانلود 28721 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  279-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  6546
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6546

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  606
 • بازدید: 

  793
 • دانلود: 

  638
چکیده: 

زمینه و هدف: در این مطالعه، که یک مطالعه تجربی است، جهت تعیین بهترین فرآیند تصفیه فاضلاب کارخانجات فرآورده های لبنی، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(Analytical Hierarchy (Process): AHP)  که یکی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (Multi-Criteria Decision-Making: MCDM) و مبتنی بر دانش کارشناسی است استفاده گردید.روش بررسی: ابتدا ساختار سلسله مراتبی تشکیل و معیارهای اصلی و شاخص ها تعریف گردید. سپس وضعیت فرایندهای تصفیه موجود با انجام بازدید میدانی، نتایج آزمایشات مربوط به پساب ورودی و خروجی بررسی و به شاخص های کمی تبدیل گردید. سپس وزن دهی معیارهای اصلی و شاخص ها بسته به شرایط موجود، آزمایشات انجام شده و نظر اساتید متخصص انجام و در نهایت با استفاده از نرم افزار Expert choice ارزیابی و اولویت بندی نهایی گزینه ها صورت پذیرفت. همچنین آنالیز تحلیل حساسیت بر روی معیارهای اصلی انجام و تاثیر تغییر وزن پارامترها بر روی گزینه ها ارزیابی گردید. یافته ها: در مقایسه معیارهای اصلی، معیار زیست محیطی نسبت به سایر معیارها اهمیت بیشتری دارد. پس از آن معیارهای فنی مهندسی، اقتصادی و مدیریتی به ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردارند.نتیجه گیری: با توجه به تاثیر پارامترهای گوناگون در انتخاب گزینه بهینه تصفیه فاضلاب، استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره ضروری است. پس از آنالیز نهایی، فرایند (Upflow anaerobic sludge blanket) UASB” + هوادهی" در اولویت اول قرار گرفت و پس از آن فرایندهای "فیلتر بی هوازی + هوادهی"، "برکه بی هوازی + 2 مرحله هوادهی + 2 مرحله ته نشینی"، "فیلتر بی هوازی + 2 مرحله هوادهی + 2 مرحله ته نشینی" و "سپتیک + فیلتر چکنده + هوادهی" در اولویت های بعدی قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 793

دانلود 638 استناد 606 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  189-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3764
 • دانلود: 

  1521
چکیده: 

«مقدمه ای بر فرایند سیاستگذاری، نظریه ها، مفاهیم و مدل های سیاستگذاری عمومی» نوشته «توماس بریکلند» استاد علوم سیاسی دانشگاه کارولینای شمالی است. محتوای این کتاب همانگونه که از عنوان آن هویداست، مرتبط با مباحث مقدماتی و اصول مطالعه علمی فرایند سیاستگذاری است و تلاش دارد مخاطبان خود (دانشگاهی و فعالان این حوزه) را با موضوعاتی مانند تعریف سیاست و دسته بندی انواع آنها، نحوه شناخت و تحلیل فرایند سیاستگذاری و مدل های عمده در این حوزه و از طریق طرح نمونه هایی از ایالات متحده آشنا سازد. این کتاب در درجه اول برای پر کردن شکاف میان مباحث آموزشی و اجرایی و در درجه دوم برای ایجاد انگیزه در مطالعه شاخه علمی سیاستگذاری عمومی تدوین یافته است. برجستگی عمده این اثر کاربرد رهیافت کیفی و ارائه تبیین های ساده به شیوه مباحثه ای، ارائه کتابشناسی آثار شاخص در موضوعات مورد بحث و همچنین ارائه واژگان تخصصی و تعاریف آن در حاشیه صفحات است.

آمار یکساله:  

بازدید 3764

دانلود 1521 استناد 0 مرجع 0
litScript