نتایج جستجو

54653

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5466

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HAMMER M. | STANTON S.

نشریه: 

HARVARD BUSINESS REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  77
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  108-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  48473
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 48473

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نویسندگان: 

STANKOVSKI S. | OSTOJIC G. | TARJAN L. | SKRINJAR D. | LAZAREVIC M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  M1 (MECHANICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  61-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103571
 • دانلود: 

  75173
چکیده: 

This paper presents an example of how a differential pressure sensor can be used to improve grasping of in-mold-labelling (IML) robots. In order to minimize mold-open time on injection molding machines, shorter operation time is desirable. To achieve this goal, an analysis of grasping labels using the in-mold-labelling robots was done with different approaches to improving the grasping (Process) by measuring pressure in the chambers of the cylinder which carries the tool for grasping labels. The approach that uses the differential pressure sensor has proved best.

آمار یکساله:  

بازدید 103571

دانلود 75173 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  49 (ویژه نامه انگلیسی)
 • صفحات: 

  125-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  904
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

ساخت های سببی همواره از اهمیت ویژه ای در مطالعات زبانشناختی به ویژه از منظری رده شناختی برخوردار بوده اند. بنابراین، رده شناسی سببی های زبان فارسی بر اساس الگوی رده شناختی کامری یکی از موضوعاتی است که نگارندگان در این پژوهش بدان توجه داشته اند. از دیگر سوی، مفهوم سببی سازی نقش مهمی در شکل دهی تجربیات انسان ایفا می نماید. به گونه ای که می توان آن را عضو جدایی ناپذیر شناخت بشر قلمداد نمود و یا بنا بر اظهار لیکاف مفهومی دانست که در اندیشه هر انسانی وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سه نوع سببی مورد نظر کامری (ساختواژی، واژگانی و تحلیلی) در زبان فارسی وجود دارد و علاوه بر آن سببی نوع چهارمی که ما آن را «سببی کلامی» می نامیم نیز در این زبان دیده می شود. همچنین، بررسی انواع ساخت های سببی در زبان فارسی نشان می دهد که درک، تجزیه و تحلیل سببی ها حاصل عوامل معنایی و عملکردهای کلی ذهن بشر است. در چنین چشم اندازی سببی ها به دو دسته ارادی و غیرارادی تقسیم می شوند. سببی ارادی بدان دسته از سببی ها اطلاق می گردد که در آن سبب ساز به منظور رسیدن به هدفش دارای اراده است (انسان) و یا قابلیت پذیرش این ویژگی را دارد (زنده انگاری استنتاجی)، و آنگاه که سبب ساز فاقد اراده باشد با یک سببی غیرارادی روبرو هستیم.

آمار یکساله:  

بازدید 904

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

نشاء علم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  88-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

زیست شناسی کوانتومی از رشته های نوظهور در حوزه مطالعات مکانیک کوانتومی است که طی دهه گذشته توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. درگذشته فرض براین بود که ویژگی های مکانیک کوانتومی نظیر همدوسی، درهم تنیدگی و تونل زنی فقط در دمای نزدیک به صفر مطلق و سیستم های خالص اتفاق می افتند؛ بنابراین آن ها در دمای محیط و سامانه های زیستی که محیط هایی گرم و مرطوب هستند، تخریب خواهند شد؛ ازاین رو، این ویژگی های در سامانه های زیستی نادیده گرفته می شدند. آیا مکانیک کوانتومی نقشی در فرآیندهای زیستی دارد؟ اگرچه این سوال به اندازه نظریه کوانتوم قدیمی است اما اندازه گیری های اخیر بر سیستم های زیستی در مقیاس های زمانی بسیار سریع، پاسخ احتمالی را روشن کرده است. شواهد اخیر نشان می دهد که بعضی از پدیده های زیستی ممکن است برخی از ویژگی های منحصربه فرد مکانیک کوانتومی را به کارگیرند تا مزیت زیستی به دست آورند. تاکنون دانشمندان موفق شده اند که این خواص کوانتومی را در فرآیندهای فوتوسنتز، گیرندگی مغناطیسی در پرندگان، حس بویایی و کاتالیز آنزیمی مشاهده کنند. زیست شناسی کوانتومی مطالعه چنین فرایندهایی است. در این بررسی ما آخرین نتایج مربوط به اثرات کوانتومی غیربدیهی در پدیده های زیستی را ارایه می دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نشاء علم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  88-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

زیست شناسی کوانتومی از رشته های نوظهور در حوزه مطالعات مکانیک کوانتومی است که طی دهه گذشته توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. درگذشته فرض براین بود که ویژگی های مکانیک کوانتومی نظیر همدوسی، درهم تنیدگی و تونل زنی فقط در دمای نزدیک به صفر مطلق و سیستم های خالص اتفاق می افتند؛ بنابراین آن ها در دمای محیط و سامانه های زیستی که محیط هایی گرم و مرطوب هستند، تخریب خواهند شد؛ ازاین رو، این ویژگی های در سامانه های زیستی نادیده گرفته می شدند. آیا مکانیک کوانتومی نقشی در فرآیندهای زیستی دارد؟ اگرچه این سوال به اندازه نظریه کوانتوم قدیمی است اما اندازه گیری های اخیر بر سیستم های زیستی در مقیاس های زمانی بسیار سریع، پاسخ احتمالی را روشن کرده است. شواهد اخیر نشان می دهد که بعضی از پدیده های زیستی ممکن است برخی از ویژگی های منحصربه فرد مکانیک کوانتومی را به کارگیرند تا مزیت زیستی به دست آورند. تاکنون دانشمندان موفق شده اند که این خواص کوانتومی را در فرآیندهای فوتوسنتز، گیرندگی مغناطیسی در پرندگان، حس بویایی و کاتالیز آنزیمی مشاهده کنند. زیست شناسی کوانتومی مطالعه چنین فرایندهایی است. در این بررسی ما آخرین نتایج مربوط به اثرات کوانتومی غیربدیهی در پدیده های زیستی را ارایه می دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یزدیان جعفری جعفر

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (مسلسل 45)
 • صفحات: 

  207-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3229
 • دانلود: 

  780
چکیده: 

یکی از مکانیزم های فایده گرایانه مجازات، بازدارندگی یا همان ارعاب است. اعتقاد بر این است که با ترساندن می توان انسان را به عنوان یک موجود حسابگر از نتایج برخی از اعمالش برحذر داشت. این نتیجه محتمل در حقوق کیفری، مجازات است. اما آیا مجازات آن گونه که وصفش می کنند بازدارنده است؟ مجازات چه کسانی را می ترساند و فرایند ترساندن آن چگونه است؟ اینها سوالاتی است که در این مقال در صدد نگاهی دقیق تر به آنها هستیم. بدین منظور با استفاده از یافته های علمی و اسناد آماری مختلف، فرایند بازدارندگی مجازات رادر قالب شرایط لازم برای بازدارندگی آن از نظر خواهیم گذراند. این شرایط شامل آگاهی از وجود قانون، امکان پیاده کردن این آگاهی در عمل و بالاخره برتری زیان حاصل از مجازات بر نفع حاصل از جرم است. نتیجه حاصل در این مقاله آن است که مجازات ها برای بازدارندگی نیاز به شرایط متعددی دارند که اجتماع آنها در بسیاری از موارد با مشکل مواجه است. بنابر این، اتکای مقامات امنیتی و قضایی بر اثر بازدارنده مجازات ها باید با در نظر گرفتن کلیه این موانع و محدودیت ها باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 3229

دانلود 780 استناد 0 مرجع 3
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  211
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  132-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  479
 • بازدید: 

  18528
 • دانلود: 

  32595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18528

دانلود 32595 استناد 479 مرجع 0
نویسندگان: 

مجدالدین اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  42-41 (ویژه نامه جامعه شناسی)
 • صفحات: 

  131-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1723
 • دانلود: 

  585
چکیده: 

نوربرت الیاس با تاکید بر ضرورت توجه به نسبی بودن تاثیر عوامل مختلف در صورت بندی ها و فرایند های اجتماعی و نیز توجه به صیرورت تاریخی آنها پایه های "جامعه شناسی آرایشی" یا به تعبیری دیگر از خود او، "جامعه شناسی فرایند" را مستحکم ساخته است. در واقع هنر اصلی الیاس ایجاد سنتز یا ترکیبی مناسب از آثار کنت، دورکیم و وبر است. او برآن است که آدمیان را باید در تعامل و وابستگی متقابل به یکدیگر مورد شناسایی قرار داد. زندگی انسانها وابسته به آرایش های مختلفی است که روابط آنها با یکدیگر، آن را شکل می دهد. این آرایشها مدام در حال تغییرند و در جریان این تغییر، با شیوه های متنوعی نظم پیدا می کنند. بنابراین برای شناخت صحیح و دقیق رویدادهای اجتماعی باید فرایند و ماهیت آرایش های موجود را به خوبی درک کنیم اوزندگی اجتماعی را به یک بازی تشبیه می کند که هر یک از حرکتهای بازی کنان فقط با شناخت آرایش تیمی و حرکتهای قبلی امکان پذیرخواهد بود . پس مفهوم آرایش ناظر بر شبکه های متداخل و به هم پیوسته ای است که کنش افراد را به یکدیگر می پیوندد و آنان را هم به انجام کارهایی قادر می سازد و هم از انجام کارهایی باز می دارد. حتی گروه های متخاصم نیز با یکدیگر روابط و در نتیجه بر یکدیگر تاثیرات متقابلی دارند. محور این آرایش های متغیر، نوعی تعادل قدرت متحرک است که گاه به این سو و گاه به آن سو می رود. قدرت عامل توانایی بخش ودر عین حال، محدود کننده ای است که بر روابط انسانی حاکم است. به نظر می رسد که آشنایی با مبانی، ساختار و ساز و کارهای جامعه شناسی آرایشی گذشته از جنبه نظری آن، می تواند ما را در شناخت ماهیت آرایشهای اجتماعی موجود و تحولات گوناگون و پرشتاب پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه سالهای اخیر به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز آینده مدد دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1723

دانلود 585 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  55-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  578
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

چند مورد از خواص توزیع نمونه ای برآوردگر Cpk عبارتند از: نرمال بودن، استقلال و همتوزیع بودن داده است. در این مقاله امید ریاضی و واریانس و چولگی Cpk به روش آماری محاسبه شده است. نظر به اینکه توزیع نمونه ای، چولگی ضعیفی دارد می توان نتیجه گرفت که برآوردگر فاصله ای متقارن Cpk منطقی است. نیز یک برآوردگر فاصله ای متقاران طراحی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 578

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ASSEMPOUR A. | RAZI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113410
 • دانلود: 

  61816
چکیده: 

Physical modeling of extrusion (Process) has been studied to obtain qualitative and quantitative information. To observe the flow pattern during the (Process) the plasticine specimen was made with layers of different colors (dark and light). The strain distribution was obtained by measuring the thickness of the plasticine layers and considering the axi-symmetric formulations. The stress distribution and subsequently the extrusion load were computed according to the strain distribution. To model the real frictional effect several ring compression tests have been performed. In order to verify the validity of the modeling data, a similarity study between plasticine and Al 2024-T4 was made. The load obtained by this technique was compared with the results of ANSYS modeling and slab method analysis.

آمار یکساله:  

بازدید 113410

دانلود 61816 استناد 0 مرجع 0
litScript