نتایج جستجو

54647

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5465

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SAATY T.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221490
 • دانلود: 

  717763
چکیده: 

The Analytic Network (Process) (ANP) is a generalization of the Analytic Hierarchy (Process) (AHP). The basic structure is an influence network of clusters and nodes contained within the clusters. Priorities are established in the same way they are in the AHP using pair wise comparisons and judgment. Many decision problems cannot be structured hierarchically because they involve the interaction and dependence of higher-level elements in a hierarchy on lower-level elements. Not only does the importance of the criteria determine the importance of the alternatives as in a hierarchy, but also the importance of the alternatives themselves determines the importance of the criteria. Feedback enables us to factor the future into the present to determine what we have to do to attain a desired future. To illustrate ANP, one example is also presented.

آمار یکساله:  

بازدید 221490

دانلود 717763 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اسلامی سیدغلامرضا

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  44-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  2747
 • دانلود: 

  773
چکیده: 

توسعه را گاهی به عنوان هدف و زمانی به عنوان فرآیندی که شامل روابط علت و معلولی است مورد توجه قرار می دهیم. تاریخ تفاوت بین ارزشها و گرایش های به کار رفته در رشته های مختلف طراحی، برنامه ریزی و مدیریت به رابطه علی که یکی از چهار اصل کلی فلسفه همراه "وجود و عدم"، "ضرورت و امکان" و "وحدت و کثرت" است، اشاره می نماید. پاره ای از این طرز تلقی ها را می توان توسط مدل "توسعه درون زا"، که به فعل در آوردن استعدادهای بالقوه را در ساختار و تشکیلات افقی و مستقل پی می گیرد، مورد ارزیابی قرار داد. این مقاله تلاشی است برای معرفی دو اصل علمی توسعه درون زا: "فرآیند تولید" و رابطه "عرضه و تقاضا". فرآیند تولید به رابطه علت و معلولی و نحوه پدید آمدن مخلوقات و محصولات ساخته شده به وسیله انسان اشاره می کند. رابطه عرضه و تقاضا ارتباط این محصولات را بعد از حدوث پی می گیرد. مسیر ارزیابی کیفیت محصولات بر خلاف جریان تولید، از سطح به عمق بوده و به صورت علت ثانویه در آغاز فرآیند جدید حضور می یابد. توسط این مدل فکری به فرآیند خلاق زندگی، "توسعه مردم محور" و تفاوت های آن با "توسعه کالا محور" اشاره خواهد شد و کوشش می گردد تا توسط اصول ذکر شده جایگاه برنامه ریزی کیفی در مدل توسعه درون زا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2747

دانلود 773 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

گرجی مهلبانی یوسف

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  106-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2431
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

یک طرح معماری زمانی ممکن است به واقعیت نزدیک شود که بتوان آن را عملی کرد. در این مسیر هدفی که طراحی باید در پی آن باشد به نوعی به منصه ظهور رسانیدن ارزش ها و باورهاست و زمانی این امر تحقق می یابد که در جامعه ارزش های متعالی و والا پایدار شود. پس طراحی با این فکر که فرد فقط خودش را راضی کند متفاوت، بلکه متضاد با اهداف فوق است. صرف تفکر فردی طراحی و دوری گزیدن از تفکر اجتماعی ما را از این هدف دور می کند. البته در این راه برخی از عوامل همچون خلاقیت می تواند تا حد بسیار زیادی به ایجاد روندی مطلوب و پیدایش طرحی زیبا کمک کند.تفکر طراحی ممکن است راه جدیدی برای کنار هم قرار دادن عناصر شناخته شده باشد، یا اینکه مفاهیم جدیدی را مطرح کند. این موضوع تنها در مورد کارهای حسی صادق نیست. باید دانست که طراحی در تمام کارهای روزمره حتی فعالیت های فکری فرد نیز ممکن است تاثیر بگذارد و مفید باشد.به طور مثال، دیدگاهی که در ارایه طرحی از یک شهر جدید یا ایده نوینی از دموکراسی در جامعه مطرح می شود و در واقع راه هایی نوین برای نیل به مفاهیم جدید و نیز طبقه بندی مناسب ارایه می کند، که هر یک به جای خود در جامعه مهم و تاثیرگذار است. در بحث طراحی معماری در واقع ما با دو مقوله مواجهیم: یکی طراحی کردن و خلق فضا و دیگری، که مهمتر است، داشتن تفکر طراحی است. زیرا بدون داشتن تفکر فرایندی دستیابی به محصول معماری بی ارزش است.لذا با توجه به اهمیت تفکر طراحی، در این مقاله نخست نگاهی اجمالی می اندازیم به تحقیقات و دیدگاه محققان و پژوهشگران دنیا درباره تفکر طراحی، و سپس الگوها و نظریه های طراحی را نقد و بررسی کنیم. در آخر نیز با ارزیابی مطالعات به عمل آمده و بررسی شیوه های مطلوب جهت دستیابی به مهارت های تفکر طراحی، نتایج لازم ارایه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2431

دانلود 133 استناد 3 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  215-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82491
 • دانلود: 

  37948
چکیده: 

High-density polyethylene (HDPE) pipes find versatile applicability for transportation of water, sewage and slurry from one place to another. Hence, these pipes undergo tremendous pressure by the fluid carried. The present work entails the optimization of the withstanding pressure of the HDPE pipes using Taguchi technique. The traditional heuristic methodology stresses on a trial and error approach and relies heavily upon the accumulated experience of the (Process) engineers for determining the optimal (Process) control parameters. This results in setting up of less-than-optimal values. Hence, there arouse a necessity to determine optimal (Process) control parameters for the pipe extrusion (Process), which can ensure robust pipe quality and (Process) reliability. In the proposed optimization strategy, the design of experiments (DoE) are conducted wherein different control parameter combinations are analyzed by considering multiple setting levels of each control parameter. The concept of signal-to-noise ratio (S/N ratio) is applied and ultimately optimum values of (Process) control parameters are obtained as: pushing zone temperature of 166 oC, Dimmer speed at 08 rpm, and Die head temperature to be 192 oC. Confirmation experimental run is also conducted to verify the analysis and research result and values proved to be in synchronization with the main experimental findings and the withstanding pressure showed a significant improvement from 0.60 to 1.004 Mpa.

آمار یکساله:  

بازدید 82491

دانلود 37948 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OSAWA W.O. | ONYARI J.M. | SAHOO P.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  49-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  24208
 • دانلود: 

  30307
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24208

دانلود 30307 استناد 467 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  39-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

در هر فرآیند کسب­ وکار، مسیرهای متعددی وجود دارد. هر موردکاری متناسب با نتیجه تصمیم در فعالیت­ های تصمیم­ گیری، یکی از این مسیرها را طی می­ کند. هر مسیر فرآیندی متناسب با ریسک فعالیت­ های روی آن مسیر، دارای ریسک مشخصی است. هر یک از فعالیت­ ها به صورت مستقل دارای یک ریسک معین هستند، اما وقتی در یک مسیر به خصوص در فرآیند کسب­ و­ کار قرار می­ گیرند، با توجه به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از ریسک سایر فعالیت­ ها، ریسک هر فعالیت در مسیرهای مختلف تغییر می­ کند. هدف از این مقاله ارائه روشی کمی برای شناسایی پریسک­ ترین مسیر، از بین مسیرهای متعدد فرآیندی است. بدین منظور برای هر فرآیند دو لایه فعالیت­ ها و ریسک فعالیت­ ها در نظر گرفته شده است. ابتدا در لایه ریسک با استفاده از مسأله "مسیر با بیشترین قابلیت اطمینان"، مهمترین ریسک­ های تاثیرگذار بر هدف فرآیند شناسایی می­ شود و سپس در لایه فعالیت­ ها، پرریسک­ ترین مسیرهای فرآیند متناظر با مهمترین ریسک­ ها، معین می­ شود. روش ارائه شده برای شناسایی پرریسک­ ترین مسیر فرآیندی، در فرآیند لیزینگ مالی به­ کار گرفته شده است. شناسائی پرریسک ترین مسیر فرآیندی به مدیران کمک می کند تا اقدامات پیشگیرانه و کنترل­ های فرآیندی را متناسب با سطح ریسک پرریسک­ ترین مسیرهای فرآیندی، طراحی و اجرا کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  48-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

زمینه و هدف: شناسایی مخاطرات یک عامل حیاتی به منظور کسب اطمینان از طراحی و عملکرد ایمن سیستم ها در صنایع فرایندی بشمار می آید. صنایع فرایندی یکی از پیچیده ترین سیستم ها همراه با انواع مختلفی از تجهیزات، سیستم های کنترلی و رویه های اجرایی می باشد. لذا کسب اطمینان از ایمنی در صنایع فرایندی می تواند کاری بسیار پیچیده و سخت باشد. انتخاب روش نامناسب بمنظور شناسایی مخاطرات در صنایع فرایندی سبب ناشناخته ماندن تعداد زیادی از مخاطرات و اتلاف منابع می شود. لذا هدف مطالعه حاضر شناسایی معیارهای اثرگذار برانتخاب مناسب ترین روش شناسایی مخاطرات در صنایع فرایندی و تعیین مناسب ترین روش در این صنعت می باشد. روش بررسی: معیارهای با اهمیت براساس نظرات 20 نفر از خبرگان با استفاده از پرسشنامه و آزمون آماری t تک نمونه انتخاب شدند. اهمیت هریک از معیارها نسبت به هدف و روش های شناسایی مخاطرات نسبت به هر معیار براساس نظرات 10 نفر از خبرگان با سابقه حداقل 5 سال بعلت وجود ارتباط درونی میان برخی معیارها با استفاده از تکنیک ANP تعیین گردید. از آنجایی که در این مطالعه به منظور جامع و کامل بودن نتایج، از پنلی از خبرگان استفاده شده است، از تمام درایه های ماتریس های بدست آمده از خبرگان، میانگین هندسی جهت دربرگرفتن تمام نظرات افراد گرفته شد. نرخ ناسازگاری برای ماتریس های مقایسه زوجی گروهی محاسبه گردید. در ادامه به ترتیب تشکیل سوپر ماتریس ناموزون، محاسبه سوپر ماتریس موزون و محاسبه توزیع ماندار سوپر ماتریس (سوپر ماتریس حد) انجام شد. به منظور انجام مراحل مذکور از نرم افزار Super Decision ورژن 2. 6. 0 استفاده شد. یافته ها: از میان 12 معیار شناسایی شده، 6 معیار انتخاب شد. معیار قابلیت اطمینان و عمق آنالیز تکنیک با وزن نرمال شده 0. 21 دارای بیشترین وزن بوده و در اولویت اول قرار می گیرد. در ادامه براساس وزن های بدست آمده، به ترتیب معیارهای امکان بکارگیری تکنیک در اکثر فازهای چرخه عمر سیستم (0. 206)، انعطاف پذیری (0. 201)، وابستگی به اطلاعات و داده ها (0. 106)، خبرگی تیم آنالیز (0. 189) و سابقه کاربرد تکنیک در صنایع مشابه (0. 088) دارای اولویت بودند. در کل 12 تکنیک شناسایی شد. براساس نتایج تکنیک های HAZOP (0. 1396)، FMEA (0. 1385)، ETBA (0. 1197)، FTA (0. 0984)، PHA (0. 0875)، SHA (0. 0806)، CA (0. 0769)، O&SHA (0. 0735)، SWHA (0. 0574)، MORT (0. 0495)، SSHA (0. 0395) و JSA (0. 0389) به ترتیب به منظور شناسایی مخاطرات در صنایع فرایندی از بیشترین ارجحیت برخوردار بودند. نتیجه گیری: روش های HAZOP و FMEAاز پرکاربردترین روش های شناسایی مخاطرات در صنایع فرایندی بشمار می روند. بطوریکه خروجی آن ها ورودی روش های پرکاربردی همچون LOPA و QRA می باشد. اجرای این مطالعه نشان داد که در سایر صنایعی که برای آن ها روشی اختصاصی ارایه نگردیده است، امکان انتخاب نظام مند مناسب ترین روش شناسایی مخاطره فراهم می باشد. پیشنهاد می شود، باتوجه به امکان وجود عدم قطعیت و ابهام در عبارات کلامی در فرایند مقایسات زوجی تکنیک ANP، مدل پیشنهادی تحت شرایط فازی نیز حل گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BATRAKOV K.G. | KIBIS O.V. | KUZHIR P.P.

نشریه: 

JOURNAL OF NANOPHOTONICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  41665-41665
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  10929
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10929

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
نویسندگان: 

SADRNEZHAD K. | NAMAZI A. | GHARAVI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  61-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67903
 • دانلود: 

  26352
چکیده: 

The relationship between velocity of chemical reactions with activities or concentrations of their reactants, temperature and pressure and the mechanisms through which the reactions proceed are of interest to many scientists and engineers. The purpose of this article is to introduce computer software that is developed for calculation, classification and collection of such data. The application of the software to the homogeneous and heterogeneous (Process)es occurring in porous and non-porous media of flat, cylindrical or spherical geometry is tested. The software is capable of assisting the professional (Process) design engineers as well as the general (Process) kinetic investigators

آمار یکساله:  

بازدید 67903

دانلود 26352 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HERMANNS H. | HERZOG U. | KATOEN J.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  274
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  43-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  908
 • بازدید: 

  23774
 • دانلود: 

  27940
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23774

دانلود 27940 استناد 908 مرجع 0
litScript