نتایج جستجو

54650

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5465

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BONI T.K. | NACHID H. | N’GOHISSE F.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  191-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109345
 • دانلود: 

  51275
چکیده: 

We are concerned with the study of the following nonlocal diffusion problem, ut = J * u − u + f(u) in  W× (0, T), u = 0 in (RN-W ) × (0, T), u(x, 0) = u0(x)³ 0 in , W where W is a bounded domain in RN with smooth boundary ¶W, J*u(x, t) = ¦RN J(x - y)u(y, t)dy, J: RN ® R is a kernel which is nonnegative, symmetric (J(z) = J(-z)), bounded and = 1 and f : (-¥, b) ® (0, ¥) is a C1 convex, increasing function, lims a®b ¦ (s) = ¥, ¦b0 d/¦(a)< ¥ with b a positive constant. The initial datum u0Î = C1 o/(W) is nonnegative in W, with ‖u0‖¥ =supzÎW ïU0(x)ïnder some assumptions, we show that if ku0k1 is large enough, then the solution of the above problem quenches in a finite time, and its quenching time goes to that of the solution of the differential equation, a’ (t) = ¦ (a (t)), t > 0, a (0) = ‖u0‖¥, as ‖u0‖¥ tends to b. Finally, we give some numerical results to illustrate our analysis.

آمار یکساله:  

بازدید 109345

دانلود 51275 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1015
 • دانلود: 

  441
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1015

دانلود 441 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  167-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  869
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

چکیده فارسی:پاکر، استاد حقوق کیفری دانشگاه استنفورد، دو الگوی عمده درباره فرایندهای کیفری شناسایی کرده است که آن ها را اصطلاحا «الگوی کنترل جرم» و «الگوی دادرسی منصفانه» نامیده است. الگوی اول، به سان چرخه ای است که هدف از طرح آن، تسهیل برخورد با مجرمان و شدت برخورد با آنان است. از این رو نظام عدالت کیفری منطبق با این الگو به جای توازن بخشی میان مصالح متهم و جامعه، بیشتر دغدغه دستگیری، محاکمه و سزا دادن بزهکاران را دارد. اما در الگوی دوم، بیشترین دغدغه کنشگران نهادهای عدالت کیفری، «دقت» در تعقیب بزهکاران (به معنای گسترده آن) و رعایت حقوق متهمان است. جلوه های الگوی کنترل جرم در فرایند کیفری در چهار شاخص مهم تبلور می یابد. بر اساس یافته های این پژوهش، این الگو در فرایند کیفری، در مرحله مظنونیت، اماره مجرمیت را به رسمیت می شناسد؛ در مرحله اتهام توسل به شکنجه را تجویز می نماید و حق سکوت متهم را نقض می کند و نهایتا در مرحله دادرسی، به لزوم سرعت بخشیدن به رسیدگی های کیفری نظر دارد. چکیده عربی:عرف باکر، استاذ القانون الجنائی فی جامعة ستانفورد، منهجین رئسیین للجریمة سماهما: منهج مکافحة الجریمة ومنهج المحاکمة العادلة .المنهج الأول، کدائرة تدور حول تسهیل أو تشدید المعاملة مع المجرمین وتنفیذا لهذا المنهج یهتم نظام العدالة الجنائیة بملاحقة المجرمین ومحاکمتهم وعقابهم اکثر مما تدور لتوازن المنافع بین المتهم والمجتمع. والمنهج الثانی یهتم بمطاردة المجرمین ورعایة حقوقهم ومکافحة الجریمة تتبلور فی أربعة معالم والنتیجة لهذه الدراسة أن المنهج الأول یعترف بأمارة الإجرام فی مرحلة الاتهام ویجوز التعذیب فی هذن المرجلة وینقض حق السکوت للمتهم ویعتقد بضرورة سرعة المحاکمة والعقاب فی المرحلة الأخیرة وهی المحاکمة.

آمار یکساله:  

بازدید 869

دانلود 220 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  11-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1138
 • دانلود: 

  444
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1138

دانلود 444 استناد 3 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

DEJAN S.

نشریه: 

ACM COMPUTING SURVEYS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  241-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  22303
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22303

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51687
 • دانلود: 

  42743
چکیده: 

(Process) tolerancing based on the (Process) capability studies is the optimistic and pragmatic approach of determining the manufacturing (Process) tolerances. On adopting the define-measure-analyze-improve-control approach, the (Process) potential capability index (Cp) and the (Process) performance capability index (Cpk) values of identified (Process) characteristics of connecting rod machining (Process) are achieved to be greater than the industry benchmark of 1.33, i.e., four sigma level. The tolerance chain diagram methodology is applied to the connecting rod in order to verify the manufacturing (Process) tolerances at various operations of the connecting rod manufacturing (Process). This paper bridges the gap between the existing dimensional tolerances obtained via tolerance charting and (Process) capability studies of the connecting rod component. Finally, the (Process) tolerancing comparison has been done by adopting a tolerance capability expert software.

آمار یکساله:  

بازدید 51687

دانلود 42743 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  35-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2414
 • دانلود: 

  724
چکیده: 

(QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT) QFD یکی از ابزارهای کارآمد در مدیریت کیفیت است که جهت بهبود کیفیت محصول و خدمت در صنایع مختلف کاربرد وسیعی دارد و به عنوان یکی از روش های مهندسی کیفیت سعی در لحاظ نمودن نیازهای مشتریان در محصول به منظور افزایش رضایت آنها دارد. اهمیت نیازها و خواسته های مشتریان به صورت مقادیر مبهم می باشد، از طرفی در رتبه بندی نیازها تنها به بعد اهمیت توجه می شود. در این مقاله علاوه بر کمی کردن ترم های زبانی به وسیله منطق فازی و شناسایی فاکتورهای کلیدی به کمک ماتریس اهمیت رضایت، با استفاده از کنترل فازی با در نظر گرفتن اثر توام اهمیت و رضایت نیازها، روشی جهت اولویت بندی خواسته های مشتریان در ماتریس خانه کیفیت به همراه یک مطالعه موردی برای محصول یک کارخانه لاستیک سازی معرفی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2414

دانلود 724 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (30)
 • صفحات: 

  267-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159781
 • دانلود: 

  228769
چکیده: 

Ten polycyclic aromatic hydrocarbons associated with suspended particulate matter in the ambient air were collected at two sampling sites: urban and suburban residential areas of Yokohama, Japan from 1999 to 2005. The concentrations of target compounds were determined using gas chromatography-mass spectrometry. The total concentrations were higher in urban residential area than suburban residential area. They ranged from 0.31 to 6.16 ng/m3 with a mean of 2.07 ng/m3 and 0.33 to 2.87 ng/m3 with a mean of 1.02 ng/m3 in the urban and suburban residential areas, respectively. The predominant compounds determined both in the urban and suburban residential areas were benzo [b] fluoranthene, benzo [ghi] perylene, indeno [1, 2, 3-cd] pyrene and benzo [e] pyrene. The concentrations of 5- and 6-ring polycyclic aromatic hydrocarbons were higher in the urban than the suburban residential area, accounting for 77.3 % and 72.1% of total polycyclic aromatic hydrocarbons, respectively. Source identification was performed by principal component analysis. Two principal components were identified for each study area and these accounted for 95.9% and 83.3% of total variance, respectively. The results revealed that stationary source and vehicle emissions were the major pollution sources in the studied areas. The impact of emission regulations for automobiles in large Japanese cities, which were enacted during 2002 and 2003, was also studied. Based on the average total concentration, emission reduction was 47.8% and 18.6% in urban residential and suburban residential areas, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 159781

دانلود 228769 استناد 0 مرجع 10926
نویسندگان: 

SHARMA G.V.S.S. | SRINIVASA RAO P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  1218
 • بازدید: 

  111307
 • دانلود: 

  52771
چکیده: 

Statistical (Process) control is an excellent quality assurance tool to improve the quality of manufacture and ultimately scores on end-customer satisfaction. SPC uses (Process) monitoring charts to record the key quality characteristics (KQCs) of the component in manufacture. This paper elaborates on one such KQC of the manufacturing of a connecting rod of an internal combustion engine. Here the journey to attain the (Process) potential capability index (Cp) and the (Process) performance capability index (Cpk) values greater than 1.33 is elaborated by identifying the root cause through quality control tools like the cause-and-effect diagram and examining each cause one after another. In this paper, the define-measure-analyze-improve-control (DMAIC) approach is employed. The definition phase starts with (Process) mapping and identifying the KQC. The next phase is the measurement phase comprising the cause-and-effect diagram and data collection of KQC measurements. Then follows the analysis phase where the (Process) potential and performance capability indices are calculated, followed by the analysis of variance (ANOVA) of the mean values. Finally, the (Process) monitoring charts are used to control the (Process) and prevent any deviations. By using this DMAIC approach, standard deviation is reduced from 0.48 to 0.048, the Cp values from 0.12 to 1.72, and the Cpk values from 0.12 to 1.37, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 111307

دانلود 52771 استناد 1218 مرجع 0
نویسندگان: 

LOTF ELAHI M.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90951
 • دانلود: 

  43846
چکیده: 

A procedure is presented that synthesizes fractional crystallization separation (Process)es to obtain pure solids from multi-component solutions. The method includes a procedure to generate a network flow model to identify alternative (Process) designs for fractional crystallization. The main advantage of this systematic procedure with respect to other reported procedures is using non-equilibrium solubility values for crystallizers and mixing tanks as (Process) points. By employing an approach factor to show the distance from equilibrium, a non-linear programming model is obtained. Solving the non-linear programming model, optimal (Process) flowsheet and the corresponding non-equilibrium solubility values for (Process) points are presented. The proposed procedure is used to design an optimal flowsheet for production of sodium carbonate and sodium sulfate from Burkeite. The results show that when the approach factor goes to unity, the maximum efficiency of separation (Process) is attained which corresponds to the minimum total flow rates and total cost of the (Process).

آمار یکساله:  

بازدید 90951

دانلود 43846 استناد 0 مرجع 0
litScript