نتایج جستجو

1791

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

180

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

AMIRI AREF M. | JAVADIAN N. | KAZEMI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  92-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  31551
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31551

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  315-324
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2337
 • دانلود: 

  739
چکیده: 

نیروگاه های برق آبی به عنوان یک منبع پاک انرژی الکتریکی می توانند نقشی برجسته در تولید برق مورد نیاز کشور ایفا کنند. اما، با توجه به پیچیدگی های موجود در ارتباط با انتخاب محلی مناسب برای احداث این سازه ها، بایستی عوامل گوناگون مورد بررسی قرار بگیرند. از طرف دیگر، با توجه به دیپلماسی موثر بین المللی ایران، همواره تهدیداتی از طرف دشمنان به سمت ایران مطرح بوده است. این موضوع لزوم مکان یابی تاسیساتی حیاتی مانند نیروگاه های برق آبی را با در نظر گرفتن موضوع پدافند غیرعامل را به خوبی نمایان ساخته است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل چندمعیاره TOPSIS در بستر سامانه نرم افزاری GIS به بررسی و مدل سازی عوامل موثر در مکان یابی یک نیروگاه برق آبی با مطالعه موردی استان اصفهان پرداخته شده است. به همین منظور، ابتدا به شناسایی عوامل تاثیرگذار در روند مذکور پرداخت شده و مدل مفهومی مکان یابی طراحی گردید. سپس بر مبنای این مدل، به تهیه داده ها و لایه های اطلاعاتی GIS- مبنا پرداخته شد. نقشه های خروجی، حاکی از این بود که بر اساس مدل TOPSIS، مناطق شمال- شرقی استان اصفهان برای احداث نیروگاه های برق آبی جدید از شرایط بهتری برخوردارند. با ورود فاکتورهای پدافند غیرعامل به مدل نیز این موضوع تایید شد، اما وسعت مناطق مناسب 27.3 درصد کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 2337

دانلود 739 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

خداپرست شیرازی جلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  19-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2210
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 2210

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  15-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1146
 • دانلود: 

  362
چکیده: 

با توجه به افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی در طی سال های اخیر و تمایل آنها برای ورود به بازار کار، بعضا مشکلاتی بر سر راه این دانشجویان دیده شده و یا از طریق آنها گزارش می شود. در همین راستا این مطالعه برای بررسی موانع تجربه شده برای ورود به بازار کار توسط دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز طراحی شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشکده تربیت بدنی این دانشگاه بود (263 نفر) که بر اساس جدول مورگان 155 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته موانع کارآفرینی جمع آوری شد، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از اساتید کارآفرینی و مدیریت ورزشی مورد تایید قرارگرفت. پایایی درونی از طریق آلفای کرونباخ 0.81 محاسبه شد کفایت حجم نمونه نیز از طریق شاخص KMO=0.78 گزارش شد. سپس اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه ها با استفاده از روش تحلیلی تاپسیس مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از آزمون یو من ویتنی نیز برای بررسی اختلاف نظر بین دانشجویان پسر و دختر در خصوص موانع کارآفرینی استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که بیشترین وزن از نظر دانشجویان به موانع آموزشی و سپس فردی اختصاص یافت. محتوای درسی دانشجویان در دوره تحصیلی و روش تدریس از مهم ترین عواملی بودند که در تحقیق حاضر شناسایی شد. ترس از دست دادن سرمایه اندک خود و نداشتن اعتماد به نفس و عدم احساس حمایت از دانشجویان کارآفرین از دیگر عوامل هستند. به نظر می رسد طراحی دوباره و هدفمند محتوای آموزشی و حمایت ملموس از دانشجویان باعث ترغیب دانشجویان به سمت کارآفرینی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1146

دانلود 362 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سپاسی سحر | رضایت مهیا

نشریه: 

حسابداری مالی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  127-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2011
 • دانلود: 

  582
چکیده: 

در دنیای کنونی، همه واحدهای تجاری و سازمان ها که در اجتماع فعال هستند، باید در مقابل تمامی ذینفعان خود پاسخگو باشند. حسابرسی اجتماعی ابزاری برای پاسخگویی هرچه بهتر شرکت هاست. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر حسابرسی اجتماعی می باشد. بدین منظور، ادبیات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و عوامل اثرگذار بر حسابرسی اجتماعی شناسایی گردید. در نهایت برای امکان سازی سنجش، این عوامل موثر در 45 متغیر نهایی خلاصه شد. سپس از طریق مصاحبه با خبرگان حسابرسی، به کمک تکنیک تاپسیس عوامل رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد رهبری مناسب سازمان با شاخص نزدیکی نسبی 0.83، مهم ترین عامل موثر بر حسابرسی اجتماعی است همچنین آموزش مستمر در خصوص حسابرسی اجتماعی به واحد حسابرسی سازمان و مسوول دانستن سازمان نسبت به تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. با توجه به اینکه این سه عامل از عوامل سازمانی هستند می توان بیان نمود عوامل سازمانی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر حسابرسی اجتماعی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 2011

دانلود 582 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  155-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1614
 • دانلود: 

  535
چکیده: 

مکانیابی محل دفن یک فرایند ضروری در مدیریت پسماند، در مناطق با رشد زیاد است. به علت پیچیدگی سیستم های مدیریت پسماند، انتخاب مکان مناسب برای استقرار محل دفن نیازمند بررسی راه حل های پیشنهادی متعدد و معیارهای ارزیابی مختلف است. این مطالعه استقرار محل دفن جدیدی را با استفاده از یکپارچگی تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره و تجزیه و تحلیل همپوشی لایه ها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی نشان می دهد. در این مطالعه برای بدست آوردن مناطق مناسب برای دفن زباله شهری در یک دوره 20 ساله از روش های ترکیب خطی وزنی و تجزیه و تحلیل خوشه ای استفاده شد. در نهایت برای رتبه بندی مناطق، برای استقرار محل دفن از یک مدل ارزیابی سلسله مراتبی، تحت عنوان تاپسیس فازی سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان دهنده ارجح ترین گزینه برای استقرار محل دفن بود. در نتیجه از کل منطقه مورد مطالعه به مساحت 1361 کیلومتر مربع فقط حدود 6 درصد آن برای مکان دفن مناسب است. استفاده از HFTOPSIS در این مطالعه، کارایی، سهولت و کاهش زمان را نسبت به سایر روش ها مانند فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد. همچنین کاربرد این روش برای مناطق مشابه برای مکانیابی محل دفن پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1614

دانلود 535 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  37-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  770
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 770

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4410
 • دانلود: 

  863
چکیده: 

برای آگاهی از اثر بخشی و کارآمدی برنامه ها و فرآیندهای سازمان، به کارگیری صحیح و موفقیت آمیز اندازه گیری عملکرد، ضرورتی غیرقابل اجتناب است. با توجه به عدم کفایت معیارهای مالی برای سنجش عملکرد، رویکرد کارت امتیازی متوازن به عنوان پاسخی به این نیاز با استقبال کم نظیری روبه رو شده است. هدف این مقاله، شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتل ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی شاخص های هر منظر با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی است. به این منظور، پس از بررسی مبانی نظری موضوع، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار 32 کارشناس مطلع در زمینه هتلداری و رویکرد کارت امتیازی متوازن قرار گرفت و بر همین اساس ابعاد و شاخص های خدمات هتل ها تعیین و در مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن جانمایی شده است. سپس با به کارگیری تکنیک تاپسیس فازی، شاخص های ارزیابی خدمات هتل در چهار منظر کارت امتیازی متوازن رتبه بندی شد. بنابر نتایج حاصل، 38 شاخص به عنوان شاخص مناسب جهت ارزیابی عملکرد خدمات هتل ها، شناسایی و سپس رتبه بندی شده اند. به این ترتیب شاخص برگشت سرمایه در منظر مالی، رضایت مشتریان در منظر مشتری، تامین امنیت کارکنان و مشتریان در منظر فرایند داخلی و برنامه های آموزشی و توسعه کارکنان در منظر رشد و یادگیری، رتبه نخست اهمیت را در سنجش عملکرد خدمات هتل ها دارند. در نتیجه جهت بهبود عملکرد در صنعت هتلداری می توان با ارتقای مهارت های کارکنان این صنعت و تدوین برنامه های آموزشی مناسب، بر فرایندها و فعالیت های این صنعت کنترل داشته و خدماتی منحصربه فرد به مشتریان ارائه داد و از این طریق رضایت آن ها جلب شده و به مشتریانی وفادار تبدیل شوند و به این ترتیب هدف اصلی این صنعت یعنی رشد درآمد و افزایش سودآوری، محقق خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 4410

دانلود 863 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YAHYAIE DIZAJI LEILA | KHANMOHAMMADI SOHRAB

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  39-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59760
 • دانلود: 

  32850
چکیده: 

In this paper, a new extended method of multi criteria decision making based on fuzzy-TOPSIS theory is introduced. Mostly, it is not possible to gather precise data, so decision making based on these data loses its efficiency. The fuzzy theory has been used to overcome this draw back. In multi-criteria decision making, criteria can correlate with each other, most of which are ignored in classic MCDM. In this paper, correlation coefficient of fuzzy criteria has been studied to adapt the interrelation between criteria and a new algorithm is proposed to obtain decision making. Finally the efficiency of suggested method is demonstrated with an example.

آمار یکساله:  

بازدید 59760

دانلود 32850 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  53-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1563
 • دانلود: 

  504
چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی ریسک ها و آثار ناشی از نیروگاه گازی آبادان به انجام رسید. با تکمیل 99 پرسشنامه خبرگان و کارشناسان صنعت برق انواع ریسک ها، در فاز بهره برداری نیروگاه گازی آبادان شناسایی گردید. در ادامه برای اولویت بندی ریسک های واحد نیروگاه گازی آبادان از روش TOPSIS که از جمله روشهای تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) است بهره گیری شد. این روش به دلیل به کارگیری مستقیم استنباطات ذهنی متخصصان در مدل و دستیابی به نتایج عینی تر در تجزیه و تحلیل و رتبه بندی ریسک ها استفاده شد. وزن نسبی معیارها در سومین گام استقرار این روش از تکنیک آنتروپی شانون و تکنیک بردار ویژه به دست آمد. بعد از اولویت بندی ریسک های هر واحد به طور جداگانه با بهره گیری از روش مذکور، با استفاده از آزمون آماری، تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه، مهم ترین اولویت های ریسک نیروگاه گازی آبادان تعیین شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ریسک های راه اندازی واحد با سوخت گاز با وزن 0.807، مخازن سوخت با وزن 0.798، تحویل سوخت گاز با وزن 0.630 در واحد بهره برداری و کار بر روی کلاچ سوخت مایع با وزن 0.603 و تعویض فیلتر های گاز در واحد مکانیک از مهم ترین ریسک های محیط زیستی نیروگاه گازی آبادان شناخته می شود. راهکارهایی برای کنترل و کاهش ریسک های شناسایی شده ارایه شد، از جمله این راهکارها استفاده از تجهیزات حفاظت کننده و قطع کننده جریان برق و نیز بازدیدهای دوره ای و تعمیرات پیشگیرانه نسبت به ریسک آتش سوزی و انفجار نیروگاه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1563

دانلود 504 استناد 3 مرجع 2
litScript