نتایج جستجو

985

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

99

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

موحد ضیا

نشریه: 

جاویدان خرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  5-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

در کتاب های منطق سنتی ما قید ضرورت و امکان گاهی پیش از جمله، گاهی پیش از محمول و گاهی پس از جمله می آید و در نتیجه نمی توان از ظاهر جمله تشخیص داد که عملگر وجه، جمله را مقید می کند یا محمول را و به اصطلاح وجه سور (de dicto) است یا وجه حمل .(de re) در این مقاله با بررسی نقیض و عکس جمله های موجه و نیز محل آنها در مقدمه های قیاس کوشش می کنیم پاسخی برای این پرسش مهم پیدا کنیم. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76041
 • دانلود: 

  41079
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 76041

دانلود 41079 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رضایی والی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3190
 • دانلود: 

  432
چکیده: 

در دستورهای سنتی زبان فارسی در کنار مصدر، دو مقوله اسم مصدر و حاصل مصدر نیز مطرح شده اند. اختلاف نظرهای زیادی در مورد تعلق مصدر به فعل یا اسم در میان دستورنویسان و زبان شناسان وجود دارد. در مورد اسم مصدر و حاصل مصدر نیز دیدگاه های متفاوتی به چشم می خورد. در این مقاله این مقوله ها بر اساس سرنمون رده شناختی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بر اساس رویکرد کرافت (2003) طبقه معنایی واژگان به تنهایی قادر به تعیین مقوله واژگانی کلمات به صورت بین زبانی نیست و علاوه بر آن نقش کنش گزاره ای نیز باید در نظر گرفته شود. در این تحقیق نشان داده می شود که مصدر از نظر داشتن کنش گزاره ای ارجاع مانند اسم است، اما از نظر طبقه معنایی به فعل شباهت دارد. اسم مصدر نیز از این نظر مانند مصدر است، اما ویژگی های اسمی بیشتری دارد. آنچه به عنوان حاصل مصدر در دستور سنتی مطرح است هیچ ارتباطی با طبقه معنایی مصدر و اسم مصدر یعنی کنش ندارد. نتیجه این پژوهش این است که در کنار سه مقوله واژگانی اسم، فعل و صفت مقوله های دیگری وجود دارد که از نظر طبقه معنایی و کنش گزاره ای ترکیبی از ویژگی های مربوط به این سه مقوله تلقی می شوند. این مقاله نشان می دهد که رویکرد سرنمون رده شناختی کرافت یک فضای مفهومی جهانی را به دست می دهد که بر همه زبان ها قابل اعمال است. با این وجود ترکیب های غیرسرنمون طبقه معنایی و کنش گزاره ای گاهی بیش از یک مقوله را در زبان های خاص در خود جای می دهند. نقشه معنایی مورد نظر کرافت قادر به تمایز مصدر و اسم مصدر در زبان فارسی نیست، زیرا این دو مقوله دارای مولفه های مشترکی هستند. در چنین مواردی با استفاده از معیارهای صوری و نقشی می توان این مقوله ها را متمایز نمود. این تحقیق نشان می دهد که بزرگترین ضعف سرنمون رده شناختی کرافت این است که فضای مفهومی مقوله های واژگانی را به دو بخش یعنی نقاط بی نشان و نقاط حاشیه ای تقسیم می کند و قادر نیست معیاری را برای درجه بندی میزان بی نشان بودن یا حاشیه ای بودن به دست دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 3190

دانلود 432 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

منتظری مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  209-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  726
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

در این پژوهش تغییرپذیری مکانی روندهای دمای ایران در 48 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، داده های دمای سالانه کمینه، بیشینه و متوسط ایستگاه های همدید و اقلیمی کشور از 1961 تا 2008 از مرکز داده های سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. به کمک پایگاه داده های تنظیم شده، نقشه های هم دما با اندازه پیکسل 15×15 کیلومتر به روش میانیابی کریجینگ محاسبه و ترسیم شد بطوری که هر نقشه با 7196 پیکسل مرزهای کشور را در برگرفت. بدین ترتیب سه آرایه با ابعاد 48×7196 فراهم گردید. جهت ارزیابی روند دما از روش های پارامتری رگرسیون خطی و ناپارامتری مان- کندال بهره گرفته شد. اعمال این آزمون ها بر روی هر یک از آرایه ها نشان داد که دمای کشور رو به افزایش است. این افزایش بیشتر در مناطق پست و کم ارتفاع روی داده است. در این میان دمای کمینه از اهمیت بیشتری برخوردار است و در60 درصد وسعت کشور روند افزایشی نشان می دهد. درحالی که روند افزایشی دمای بیشینه 27 درصد وسعت کشور را در بر گرفته است. از سوی دیگر شدت روند در تمامی پهنه ها یکسان و یکنواخت نیست و برای دمای کمینه شدت آن در استان کرمان در غرب لوت و در منطقه شهداد، در بخش های مرکزی استان سمنان، شرق خوزستان، جنوب استان ایلام و غرب استان کرمانشاه، بیشتر بوده و این مناطق بیش از سایر جاها در معرض آسیب های محیطی ناشی از افزایش دمای کمینه، قرار دارند. در حالی که استان های خراسان شمالی، همدان و چهار محال و بختیاری کمتر در معرض روندهای افزایشی دما، قرار داشته اند. همچنین این پژوهش نشان داد که بطور متوسط دماهای سالانه کمینه، بیشینه و متوسط ایران طی دوره 48 ساله به ترتیب 2.1، 0.45 و 1.3 درجه سلسیوس افزایش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 726

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آمانی محمد | صفویان آرزو

نشریه: 

مدیریت بحران

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  35-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  542
 • دانلود: 

  443
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 542

دانلود 443 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  588
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 588

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  387-398
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  217
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

متیونین اولین اسید آمینه محدود کننده ای است که نقش مهمی در متابولیسم پروتئین و عملکرد سیستم ایمنی در جوجه ها دارد. اینترفرون گاما (IFNg) یکی از اجزا گروه سایتوکاین های ایمنی اختصاصی و عامل مهم فعال کننده ی ماکروفاژها می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد سیستم ایمنی و بیان ژن IFNg در جوجه های گوشتی سویه آرین می باشد. به این منظور در این مطالعه با استفاده از480 قطعه جوجه در دوره رشد (14-28روزگی) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 سطح اسید آمینه متیونین (29/0، 36/0، 43/0، 50/0، 57/0 و 64/0)، 4 تکرار و 20 جوجه در هر تکرار انجام شد. شاخص های مورد مطالعه شامل بررسی ایمنی همورال، اندازه گیری سلول های خونی و میزان بیان ژن IFNg بود. به منظور بررسی بیان ژن IFNg ابتدا کل RNA از بافت کبد استخراج و پس از ساخت cDNA، میزان بیان ژن با استفاده از روش Real--time PCR اندازه گیری شد. نتایج حاصل از بررسی بیان ژن IFNg در سطوح مختلف اسید آمینه متیونین اختلاف معنی داری را بین تیمار ها نشان داد (05/0p≤ )، بطوریکه بیان ژن IFNg با افزایش سطوح مصرف متیونین، از 29/0 درصد به 43/0 به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل افزایش ولی تفاوت معنی داری بین سطوح متیونین 5/0، 57/0 و 64/0درصد مشاهده نشد. شاید یکی از دلایل افزایش بیان ژن IFNg بکارگیری سطوح مناسب متیونین در تیمارهای آزمایشی و بهره مندی از مزایای سطوح مناسب متیونین به منظور افزایش عملکرد سیستم ایمنی در پرنده باشد، هرچند که تحقیق حاضر در شرایط عادی پرورش و بدون چالش عوامل بیماری زا انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 217

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHU WENLONG | LING SHUAI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  719-730
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90650
 • دانلود: 

  29142
چکیده: 

Let C be a nonempty closed convex subset of a real Hilbert space H. Let {Sn} and {Tn} be sequences of nonexpansive self-mappings of C, where one of them is a strongly nonexpansive sequence. K. Aoyama and Y. Kimura introduced the iteration process xn+1=bnxn+(1-bn) Sn (anu+(1-an) Tnxn) for finding the common fixed point of {Sn} and {Tn}, where uÎC is an arbitrarily (but fixed) element in C, x0ÎC arbitrarily, {an} and {bn} are sequences in [0; 1]. But in the case where uÏC, the iterative scheme above becomes invalid because xn may not belong to C. To overcome this weakness, a new iterative scheme based on the thought of boundary point method is proposed and the strong convergence theorem is proved. As a special case, we can find the minimum-norm common fixed point of {Sn} and {Tn} whether 0ÎC or 0ÏC.

آمار یکساله:  

بازدید 90650

دانلود 29142 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Nobakht E. | MUHAGHEGH DOLATABADY M.

نشریه: 

POULTRY SCIENCE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31663
 • دانلود: 

  30189
چکیده: 

Today, the use of oak as a replacement feed in poultry diets is well documented. However, oak contains polyphenol compounds (tannins) as antinutrient factors resulted in limited usage in the poultry rations. Generally, consumption of feeds containing tannin could affect gene expression level of immune system. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of different levels of oak acorn on the expression of interferon-&#xF067; (IFN-&#xF067; ), interleukin-2 (IL-2) and interleukin-13 (IL-13) genes in the bursa Fabricius tissue of broiler chickens. For this purpose, broiler chickens were fed with diets containing 0 (control), 15% and 20% oak acorn in 6 weeks experimental period. Total RNA was extracted from bursa Fabricius tissue of 6 chickens for each treatment (18 broiler chickens) on day 42. To investigate the expression of IL-2, IL-13 and IFN-&#xF067; genes, their expressions were normalized with β-actin gene as a reference gene. REST, 2009, V2. 0. 13 software was used for analysis of gene expression data. The results showed that the expression levels of IL-2 and IL-13 genes in bursa Fabricius tissue were not significantly different for 15% oak acorn treatment compare to control group, but the mRNA expression levels of IL-2 and IL-13 were significantly lower in 20% of oak acorn in respect to control and 15% oak acorn diets (P < 0. 05). However, expression of IFN-&#xF067; gene was not observed in any samples of the three treatments. According to the results of this study, it seems that increasing the amount of oak acorn in diet of broiler chicken with increase tannin content most likely could suppress the expression of IL-2 and IL-13 genes in bursa Fabricius tissue.

آمار یکساله:  

بازدید 31663

دانلود 30189 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

سلامت جامعه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

مقدمه: سایتوکاین ها در تولید و حفظ پاسخ های ایمنی اکتسابی در خلال زایمان زودرس، سر موعد و یا بعد از موعد نقش اساسی دارند. به نظر می رسد میزان اینترفرون گاما (IFN-g) در خون مادر و بند ناف نوزادان با زایمان در ارتباط باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین سطح IFN-g در خون مادر و بند ناف نوزادان با تولد به موقع و بعد از موعد انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی 125 نمونه خون بند ناف دو گروه از نوزادان حاصل از زایمان به موقع (ترم) و بعد از موعد (طول کشیده) و 122 نمونه سرم مادران آن ها در زایشگاه نیک نفس شهرستان رفسنجان در سال 1397 انجام شد. مقادیر IFN-g سرم مادر و خون بند ناف گرفته شده از نوزادان به روشImmunosorbent Assay (ELISA) Enzyme-Linked بررسی شد. به منظور مقایسه میانگین سطح سرمی IFN-g در خون بند ناف نوزادان با تولد طول کشیده و یا به موقع، از آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها: سطح سرمی IFN-g در بین مادران با زایمان به موقع و طول کشیده و نوزادان آن ها از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشت اما یک ارتباط مثبت ضعیف معنی دار بین سطح IFN-g در خون بند ناف نوزادان با زایمان به موقع و سن مادر مشاهده گردید (050/0=p، 240/0=r). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد سطح سایتوکاین IFN-g در امر زایمان طول کشیده موثر نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 145 استناد 0 مرجع 0
litScript