نتایج جستجو

450

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

45

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

آتش سوزی جنگل در سال های اخیر توجه زیادی به تغییرات اقلیمی و اکوسیستم داشته است. سنجش از دور، یک روش سریع و ارزان برای تشخیص و نظارت بر آتش سوزی جنگل ها در مقیاس وسیع است. هدف از این پژوهش شناسایی آتش سوزی جنگل و مراتع با استفاده از سنجنده NOAA/AVHRR در پناهگاه حیات وحش کیامکی می باشد. جهت انجام تحقیق، ابتدا تاریخ آتش سوزی های رخ داده از محصولات MODIS استخراج گردید. سپس تصاویر سنجنده مورد نظر براساس تاریخ آتش سوزی های رخ داده تهیه شد. بعد از انجام پیش پردازش تصاویر، با استفاده از الگوریتم های توسعه یافته، گیگلیو و IGBP اقدام به شناسایی آتش سوزی گردید. نتایج الگوریتم های شناسایی آتش سوزی با محصولات MODIS مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شناسایی آتش سوزی با استفاده از الگوریتم IGBP نسبت به الگوریتم های توسعه یافته و گیگلیو بهتر است. بدین صورت که الگوریتم IGBP با تعداد آتش سوزی شناسایی شده برابر با 6 پیکسل از 7 پیکسل آتش سوزی شناسایی شده توسط محصولات MODIS، الگوریتم گیگلیو با تعداد آتش سوزی شناسایی شده برابر با 5 پیکسل از 7 پیکسل آتش سوزی شناسایی شده توسط محصولات MODIS و الگوریتم توسعه یافته تعداد آتش سوزی شناسایی شده برابر با 3 پیکسل از 7 پیکسل آتش سوزی شناسایی شده توسط محصولات MODIS را شناسایی کرد. همچنین الگوریتم IGBP با میزان خطای 14% و با تعداد آتش سوزی شناسایی 86%، الگوریتم گیگلیو با میزان خطای 28% و تعداد آتش سوزی شناسایی شده 72% و الگوریتم توسعه یافته با میزان خطای 57% و تعداد آتش سوزی شناسایی شده 43% را نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  62
 • صفحات: 

  31-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

هدف از این تحقیق، برنامهریزی گردشگری در زمینهی حیات وحش شهرستان دزفول درجهت شناخت مهمترین گونه ی جانوری موثر در جذب اکوتوریستها، شناخت مهمترین فعالیتهای مربوط به حیات وحش در منطقه و ارائه راهکارهایی برای بهرهبرداری اقتصادی با توجه به پایدار بودن منطقه میباشد. پرندهنگری و ماهیگیری جزء پتانسیلهای بالقوه در منطقه بوده و برنامهریزیهای صحیح علمی میتواند عامل مهمی برای درآمدزایی ساکنین این منطقه، با توجه به توسعه پایدار در محیط جغرافیایی آن باشد. همچنین شهرستان دزفول با داشتن گونهی منحصر به فرد«آندمیک ایرانی» سمندر لرستانی، میتواند به عنوان یک منطقهی مهم پرجاذبه، در سطح ایران و جهان مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  53-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2800
 • دانلود: 

  891
چکیده: 

مطالعه و بررسی ترکیب فلورستیک پوشش گیاهی از اهمیت خاصی در مدیریت حفاظت و تنوع زیستی برخوردار است. شبه جزیره میانکاله به علت فون و فلور ویژه موجود، دارای ارزش حفاظتی بالایی است. بنابراین مطالعه ای به منظور شناخت ترکیب فلورستیک و تعیین تیپ های گیاهی موجود و نیز رسم پروفیل پوشش گیاهی در میانکاله در سال 1381 انجام شد تا نقش آنها از نظر غذا و پناهگاه برای حیات وحش مشخص شود. برای تعیین و نامگذاری تیپ های گیاهی، در هر واحد رویشی همگن تعداد 10 کوادرات 100 متر مربعی و 25 متر مربعی براساس سطح حداقل و ماهیت پوشش گیاهی برداشت گردید. تعداد کل کوادراتها به همراه فراوانی و پوشش آنها در هر کوادرات گزارش گردید. نتایج نشان داد که در این منطقه، 7 تیپ گیاهی ماسه دوست (Plantago indica-Carex nutanse)، انار خالص (Pure Punica)، انار- تمشک (Punica-Rubus)، انار- سازو (Punica-Juncus)، سازو- تمشک (Juncus-Rubus)، سازوی خالص (Pure Juncus) و شورپسند (Frankenia hirsute-Plantago coronopus) وجود دارد. تیپ گیاهی ماسه دوست، با پوشش توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) پناهگاه و آشیانی مناسب برای پرنده شکاری Falco subbuteo می باشد. همچنین تیپ گیاهی انار خالص که بیشتر بخش های مرکزی شبه جزیره را با حضور گونه انار (Punica granatum) اشغال نموده است. زیستگاهی مناسب برای پرندگانی مثل Francolinus francolinus, Lanius isabellinus, Erithacus rubecula, Phasianus colchicus, Otis tarda, Chlamydotis undulate, Coturnix coturnix و Scolopax rusticola است. بررسی ترکیب فلورستیک در تعیین توزیع گیاهانی که به عنوان غذا برای وحوش استفاده می شود اهمیت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2800

دانلود 891 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NALLE D.J. | MONTGOMERY C.A. | CLAIRE A.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  997-1017
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6317
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6317

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MORSALI ALI | BADIEE MANIZHEH SADAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  Special Issue
 • صفحات: 

  23-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15640
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

wildlife sancturies (W.S.) according to IUCN classification need less conservation, but more development plan.Lavandville W.S. (less than 1000 ha, NW of Iran) is located near Caspian Sea and is important as habitats for waterfowl and other birds. Physical resources (sands and oyster shells) of L.W.S. are exploited by local people. The area also provides outdoor recreational apportunities for the people.By system analysis approach environmental resources of L.W.S was surveyed, analysed integrated and mapped, environmental capabilities of the area were evaluated for zoning purposes. Accordingly, 2.68% of L.W.S is suitable for zone 1 (restricted nature reserve), 57.63% for zone 2 (conservation zone) 35,93% for extensive use (zone 3), 0/55% for intensive use (zone 4), 1.63% for zone 5 (rehabilitation zone), and finally, 1.58% is suitable as buffer zone (zone 8). The development plan of L.S.W, according to zoning would protect its resources and ease the management.

آمار یکساله:  

بازدید 15640

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یوسفی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  72-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1215
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

پناهگاه حیات وحش قمشلو که در 45 کیلومتری شمال غربی شهر اصفهان واقع شده است، یکی از زیستگاههای اصلی قوچ و میش وحشی اصفهان (Ovis orientalis Gmelin subsp. isphahanica Nasonov) می باشد و از سال 1354 تحت حفاظت قرار گرفته است. این منطقه در حدود 50000 هکتار وسعت دارد. حداقل ارتفاع آن 1800 متر و حداکثر آن 2654 متر از سطح دریا می باشد. به طور کلی اقلیم منطقه در زمستان خشک و سرد با تابستانهای گرم و خشک است. در این پژوهش برای نخستین بار ترکیب فلورستیک این منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که 497 گونه متعلق به 266 سرده (جنس) و 57 تیره گیاه آوندی در این منطقه می روید. از آن میان، تیره Asteraceae با 80 گونه و سرده Astragalus با 37 گونه به ترتیب بزرگترین تیره و بزرگترین سرده در منطقه شناخته می شوند. همچنین، طیف اشکال زیستی نشان داد که این گیاهان شامل 52% همی کریپتوفیت، 26% تروفیت، 11% کامفیت، 9% ژئوفیت و 2% نانوفانروفیت می باشند. غالبیت همی کریپتوفیتها (52%) حاکی از شرایط زیست محیطی سخت حاکم برمنطقه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1215

دانلود 87 استناد 2 مرجع 1
strs
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  97-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه منطقه ای است کوهستانی با مساحت 16200 هکتار در حدود 95 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ساری که بین حدود جغرافیایی "4 ˚36 الی "10 ˚36 عرض شمالی و "23 ˚53 الی "40 ˚53 طول شرقی واقع شده است. این منطقه از نظر ویژگی های بوم شناختی نظیر آب و هوا, توپوگرافی, خاک و زمین شناسی متنوع است. حداقل ارتفاع منطقه 800 متر و حداکثر آن 2860 متر است. اقلیم منطقه, مطابق اقلیم نمای آمبرژه برای ارتفاع 800 تا 2000, مرطوب سرد و برای ارتفاع بالاتر از 2000 متر, نیمه خشک و سرد است. پوشش گیاهی منطقه, مطابق تقسیم بندی پوشش گیاهی ایران توسط فری و پروست و با استفاده از اطلس کاربری و پوشش اراضی استان مازندران, نقشه توپوگرافی 1:50000 و مشاهدات صحرایی در مقیاس ریختار, شناسایی و نامگذاری گردید. در مجموع پنج ریختار گیاهی(جنگل, درختزار, درختچه زار, بالشتکی خاردار, خزان شونده سردسیری) شامل: جنگل انبوه از نوع جنگل کوهستانی خزری, درختزار از انواع درختزار پهن برگ خزان شونده سردسیری و درختزار سوزنی برگ همیشه سبز مقاوم به سرما, درختچه زار از انواع درختچه زار پهن برگ خزان شونده سردسیری بدون همیشه سبز, درختچه زار خزان شونده سردسیری، تنک خشکی پسند و درختچه زار سوزنی برگ همیشه سبز, تشکیلات بالشتکی خاردار تنک و علفزار تشخیص داده شد. برای هر ریختار گیاهی گونه های مهم معرف ریختار, محدوده ارتفاعی پراکنش, برخی شرایط اکولوژیک و عکسی ارائه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 113 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

BUCKLAND S. | GOUDIE J. | BORCHERS D.

نشریه: 

BIOMETRICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9149
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9149

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

JOHNSON D.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  272-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4542
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4542

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BALDWIN R.

نشریه: 

ENTROPY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  854-866
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5481
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5481

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript