نتایج جستجو

2470

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

247

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1322
 • دانلود: 

  510
چکیده: 

در این مقاله به طراحی، ساخت ابزار چرخان ارتعاشی و انجام آزمایش ها در فرایند تراشکاری به کمک ارتعاش اولتراسونیک پرداخته می شود. ابزار چرخان ارتعاشی ترکیبی از ابزار چرخان تراشکاری و تراشکاری به کمک ارتعاش اولتراسونیک می باشد. این ابزار در حین تراشکاری چرخانده و توسط مولد امواج اولتراسونیک به همراه ترانسدیوسر 20 کیلو هرتز در جهت سرعت برشی مرتعش می شود. برای ارتعاش ابزار، یک هورن از جنس فولاد ضد زنگ با فرکانس تشدید 20618 هرتز توسط نرم افزار آباکوس تحلیل و سپس ساخته شد. اینسرت مورد استفاده در این ابزار از نوع گرد با قطر 10 میلی متر می باشد. برای چرخش ابزار از یک موتور الکتریکی و چرخ زنجیر استفاده شد. قید و بند برای مونتاژ قطعات طوری طراحی شد که بتوان آنرا بر روی دستگاه تراش نصب کرد. پس از طراحی و ساخت ابزار آزمایش هایی برای بررسی نیروهای ماشینکاری و زبری سطح قطعه تراشیده شده با این ابزار انجام و مقایسه آن با ابزار چرخان معمولی بر روی آلومینیوم 7075 انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ارتعاش اولتراسونیک در این فرایند باعث کاهش نیروهای ماشینکاری و بهبود کیفیت سطح می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1322

دانلود 510 استناد 0 مرجع 14
نویسندگان: 

Patil Sushil Sahebrao

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16084
 • دانلود: 

  18184
چکیده: 

The electrical grass trimmers are widely used for cutting grass along the highways, roadside & general agricultural work. Grass trimming involves the use of motorized cutter spinning at high speed, resulting in hand-arm vibration syndrome among the machine operators. The purpose of this work is to reduce the handle vibration of grass trimmer using tuned vibration absorber (TVA). The variable stiffness dual mass vibration absorber is designed using Dunkerleys Equation and fabricated for testing. The experimental modal analysis of absorber is conducted to find resonance frequencies of the absorber and to validate the results obtained from equations. The experimental tests are carried on grass trimmer with absorber attached at different location for two cutter head positions to find the absorber attachment location to reduce handle vibrations to minimum level. The results indicated that the vibration attenuation is affected by the location of absorber and cutter head position of grass trimmer.

آمار یکساله:  

بازدید 16084

دانلود 18184 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  124-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1001
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

مقدمه: ارتعاش دست- بازو نوعی ارتعاش موضعی است که اندام فوقانی را درگیر می کند. پیامدهای ناشی از این نوع ارتعاش شامل اختلالات عروقی، عصبی و اسکلتی- عضلانی است. هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر دستگیره ضد ارتعاش ساخته شده توسط پژوهشگران بر فراوانی اختلالات عروقی و عصبی در کاربران سنگ سمباده دستی بود. به عبارت دیگر بررسی این موضوع که با استفاده از ابزارهای مستهلک کننده ارتعاش در وسایل برش و سمباده برقی دستی، تا چه مقدار می توان در پیشگیری از ایجاد شکایات و علایم مرتبط با ارتعاش دست- بازو مداخله نمود؟روش ها: این مطالعه بر روی 12 نفر از کاربران سنگ سمباده دستی در یکی از صنایع فلزی مربوط به تولید ماشین آلات خدمات شهری اصفهان انجام شد. نوع مطالعه تجربی و به صورت قبل- بعد بود. متغیرهای بالینی مورد بررسی شامل وجود یا عدم وجود بی حسی، سوزن سوزن شدن، رنگ پریدگی، خارش، ضعف، سردی، درد، کبودی و قرمزی در انگشتان یا دست بود که با استفاده از چک لیست و معاینه بررسی شد. اندازه گیری ارتعاش در 3 محور x، y و z مطابق با استاندارد ISO 5349-2003 انجام گردید. دستگیره ضد ارتعاش با توجه به وزن و فرکانس دستگاه سنگ سمباده طراحی و در مجموع از 9 قطعه مجزا ساخته شد. وزن این دستگیره 214 گرم بود. دستگیره به مدت یک هفته و به طور میانگین 3 ساعت ±20 دقیقه در یک نوبت کاری توسط کاربران مورد استفاده قرار گرفت. قبل و یک هفته بعد از استفاده از دستگیره ضد ارتعاش، کارگران از نظر بالینی و چک لیست مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج کیفی و کمی به ترتیب با آزمون های مک نمار و t زوجی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در آزمون مک نمار برای متغیرهای بالینی بی حسی P<0.01، سوزن سوزن شدن P<0.05، رنگ پریدگی P<0.01، خارش P<0.005 و درد P<0.005، به دست آمد که اختلاف معنی داری را نشان می داد. مقدار میانگین شتاب ارتعاش قبل از مداخله در سه جهت x، y و z به ترتیب 2.6m/s2، 3.8m/s2 و 3.4m/s2 بود که بعد از مداخله به 1.2m/s2، 1.8m/s2 و 2.1m/s2 کاهش یافت. بیشترین میزان کاهش موردی در محور z و به میزان 90 درصد مشاهده گردید. کاهش شتاب ارتعاش و رساندن آن به زیر 2 m/s2 باعث کاهش اختلالات عروقی و عصبی گردید. پس از یک هفته استفاده از دستگیره ضد ارتعاش علایم و شکایات بالینی به میزان ثابت رسید.نتیجه گیری: به طور کلی مقادیر به دست آمده نشان دهنده تاثیر مثبت دستگیره ضد ارتعاش در کاهش میزان اختلالات عروقی و عصبی و همچنین کاهش میزان ارتعاش انتقال یافته به دست می باشد. پژوهشگران استفاده از دستگیره های ضد ارتعاش با میزان میرایی ارتعاش به زیر 2 m/s2 را جهت کاهش عوارض عصبی عضلانی ناشی از ارتعاش دست- بازو پیشنهاد می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1001

دانلود 267 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  17-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

در این تحقیق تراشکاری ارتعاشی، تراشکاری ارتعاش بیضوی و تراشکاری معمولی بر روی قطعه کار سوپر آلیاژ  In738مورد آزمایش قرار گرفته است. این آزمایش ها با ابزار الماس تک کریستال و دستگاه تراش CNC انجام شد. جهت اعمال ارتعاش در فرآیند تراشکاری ارتعاشی در جهت سرعت برشی و در فرآیند تراشکاری ارتعاش بیضوی در جهت سرعت برشی و عمق برش می باشد. فرکانس ارتعاشی 36.16 Khz و دامنه 4 mm می باشد. نتایج آزمایش ها نشان داد که نیروی ماشین کاری و زبری سطح در تراشکاری ارتعاش بیضوی، کمتر از تراشکاری ارتعاشی و تراشکاری معمولی است. در فرآیند تراشکاری ارتعاش بیضوی، زبری سطح هم در جهت برشی و هم در جهت پیشروی، کمتر از دو فرآیند دیگر می باشد. سپس با تغییر پارامترهای ماشین کاری شامل، سرعت برشی، پیشروی و دامنه ارتعاش، نیروی ماشین کاری و زبری سطح در فرآیندهای فوق بررسی و مقایسه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 46 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  999
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

ارتعاشات ناشی از سیال در لوله های حامل سیال می تواند باعث خستگی و شکست در این سیستم ها شود، از این رو کنترل ارتعاشات ناخواسته و کاهش دامنه نوسانات در لوله های حامل سیال حائز اهمیت می باشد. بدین منظور، در تحقیق حاضر با ارائه جاذب ارتعاشی غیر فعال برای لوله های حامل سیال، تاثیر پارامترهای جاذب بر مشخصه های ارتعاشی سیستم بررسی شده است. معادلات حاکم بر حرکت با استفاده مستقیم از قانون دوم نیوتن استخراج و با حل تحلیلی معادلات بر مبنای سری های توانی، معادله مشخصه و شکل مودهای ارتعاشی سیستم استخراج شده است. پس از صحه سنجی نتایج، تاثیر پارامترهای جاذب ارتعاشی و سرعت سیال بر مشخصه های ارتعاشی لوله حامل سیال بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر جاذب بر کاهش حداکثر دامنه نوسانات با افزایش جرم جاذب کمتر شده و در سرعت های مختلف سیال، با تعیین مقدار مناسب پارامترهای جاذب، می توان دامنه نوسانات سیستم را به صورت قابل ملاحظه ای کاهش داد. استفاده از جاذب ارتعاشی مناسب باعث می شود تا در سرعت های سیال نزدیک به سرعت بحرانی سیال که دامنه نوسانات سیستم به بیشترین مقدار خود می رسد، حداکثر دامنه نوسانات سیستم به ازای جاذب واقع در موقعیت 0.07 از انتهای لوله در حدود 98 درصد کاهش یابد. روش ارائه شده در تحقیق حاضر به سهولت می تواند جهت طراحی جاذب ارتعاشی غیر فعال برای لوله های حامل سیال با انواع مختلف شرایط مرزی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 999

دانلود 263 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JABBARI F. | BOBROW J.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  128
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  916-924
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4532
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4532

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

NARENDAR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  36-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4278
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4278

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RAHAMI H. | KAVEH A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1393-1406
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4209
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4209

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1025
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این مقاله درباره تحلیل ارتعاش آزاد نامیرایی پوسته های عمومی با استفاده از جزء محدود انحنادار لاگرانژی ویژه سازی بدون چشم پوشی از تغییر شکل های برشی و انحنا با استفاده از ماتریس جرم سازگار، سخن به میان آمده است. جزء پوسته های مورد نظر دارای نه گره و 45 درجه آزادی (سه انتقال و دو دوران در هر گره) و قابل استفاده برای پوسته های نازک و ضخیم می باشد. دقت و کارایی جزء پیشنهادی با مثالهایی بررسی شده است و نتایج حاصل با دیگر روش های عددی و تحلیلی مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که این روش با تعداد نسبتا کمی از اجزا به نتایج خوبی می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 1025

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MIURA H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  4282-4286
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8596
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8596

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript