نتایج جستجو

5192

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

520

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (45)
 • صفحات: 

  31-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

The Iranian tribes have their unique architecture due to their lifestyle. They resort to a portable shelter type, the black tent, that can be carried and assembled easily. This article introduces this shelter type applied in the Bakhtiari tribe, which has a history dating back to the Iranian civilization. This structure has retained its identity due to its ability to meet the needs of its inhabitants for centuries and remains a valuable legacy of Iranian architecture. The field study of Bakhtiari tribes is run by assessing their spatial conditions and adapting them to the library studies. The uniqueness of this architecture is in its flexibility and compatibility with the environment. The harmony and rhythm used in interior decoration are directed by climate, culture, customs, and living conditions, thus forming temporary architecture. According to the given site, the natural material type consumed in this structure is feet, creating comfort in the inhabitants' lives. The seasonal and functional condition flexibly dictates the size and plan of the black tent. In this context, to preserve this heritage running in-depth studies on this issue is of the essence.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نقوی پویان | کیانی مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  71-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  967
 • دانلود: 

  1222
چکیده: 

معماری بومی در دهه های اخیر بیش از گذشته مورد توجه محافل معماری قرار گرفته است. یافتن یک ویژگی مشترک که دربرگیرنده همه گونه های تاریخی و جغرافیایی معماری بومی باشد، در شناخت بهتر این معماری راهگشا خواهد بود. از طرفی زمینه و زمینه گرایی در معماری دارای ابعاد گوناگونی است و هر معماری، به میزانی از ویژگی زمینه گرایی بهره برده است؛ بررسی این ویژگی در معماری بومی اساس این پژوهش بوده و پرسش اصلی این است نسبت زمینه گرایی و معماری بومی در ابعاد مختلف زمینه چگونه است؟ در این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، تعاریف و ویژگی های معماری بومی از دیدگاه صاحبنظران این حوزه مورد واکاوی قرار گرفته و هریک از این موارد به طور مشخص، با رویکرد زمینه گرایی و ابعاد زمینه، بازبینی شده اند تا از این طریق نسبت معماری بومی با زمینه گرایی مشخص شود. نتایج تحلیل منابع مکتوب در این پژوهش، در خصوص معماری بومی نشان می دهد توجه به ابعاد گوناگون زمینه در این معماری را می توان به عنوان یک ویژگی آشکار در همه نظرات گردآوری شده دانست. هرچند باید گفت این ویژگی نسبی است و صرفاً در مقام مقایسه با معماری رسمی-که از آن به عنوان نقطه مقابل معماری بومی یاد می گردد-می توان میزان این ویژگی را مورد سنجش قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 967

دانلود 1222 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  167
 • صفحات: 

  35-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  528
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

مسکن بومی از پدیده­ های ارزشمندی است که توانسته ارزش­ هایی از جمله فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و مذهبی را در خود متجلی کند. از آنجا که ارزش­ های نهفته در مسکن بومی هر شهر و روستا، بیانگر تفکر آن مردم می باشد، لذا آرامش و کیفیت زندگی مردم نیز در گرو حفظ همین ارزش­ های معماری بوده است. در ایران با وجود تنوع محیطی و اقلیمی، انواع گوناگونی از معماری­ های بومی که دارای جنبه ای هویتی بودند، شکل گرفتند که شناخت آن ها می تواند در جهت شناسایی معماری ایرانی سودمند باشد. از طرفی دیگر ساخت و سازهای جدید تغییراتی در روند قبلی روستاها به وجود آورد که باعث ایجاد روستاهایی بی­ هویت، ناهماهنگ و نابسامان شد که در این خصوص شناخت عوامل تأثیرگذار در شکل­ گیری فرم و سازه مسکن روستایی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این نوشتار سعی بر این بود که با بررسی عوامل تأثیرگذار در سازمان فضایی خانه، نحوه تأثیر این عوامل در خانه­ های واقع در روستای نسمه از دهستان شمشیر تشریح شود. جهت حصول به این امر، در بخش نظری با رویکرد کیفی و ابزار مطالعات کتابخانه­ ای و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به ارائه چهارچوب نظری پرداخته شد. در بخش عملی نیز به روش مطالعات میدانی و تهیه پرسشنامه و مصاحبه با افراد محلی، چهارچوب نظری مذکور از طریق آزمون آماری ارزیابی گردید. در نهایت یافته­ های حاصل با استفاده از استدلال منطقی در ارتباط با چهارچوب نظری مطرح در این پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و مشخص شد که کدام عامل/ عوامل بیشترین تأثیرگذاری را در شکل­ گیری فضا داشتند. یافته­ های تحقیق حاکی از این بود که شاخص اصول فیزیکی ساخت با بیشترین میانگین (07/4)، اولویت اول و شاخص جغرافیای محل نیز با کمترین میانگین (67/3) پایین­ ترین اولویت را به خود اختصاص دادند و به طور کلی چهار شاخص اصلی یعنی اصول فیزیکی ساخت، عوامل رفاهی، باورها و اعتقادات و جغرافیای محل به ترتیب اولویت از نظر تأثیرگذاری در ساخت خانه، دارای شرایط مطلوبی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 528

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KHATIBI SASAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  39-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20649
 • دانلود: 

  8257
چکیده: 

vernacular architecture has always had appropriate answer in conformity with the environment and climate. This paper has considered values of Iran vernacular urbanization and architecture in humid and moderate climate looking through sustainability and sustainable development concepts. Gorgan city has been studied using laboratory studies and available sources and relying on the content analysis and values hidden in the vernacular architecture in humid and moderate region of Golestan Province. Effects of weather on urban structure, landscape and views have been analyzed and considered in this regard in order to provide designers with some strategies for their future designs.

آمار یکساله:  

بازدید 20649

دانلود 8257 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZANDIEH M. | KHALEGHI I. | Rahgoshay R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15882
 • دانلود: 

  5812
چکیده: 

In some climates, massive buildings made of stone, masonry, concrete, earth and … can be utilized as one of the simplest and most effective ways of reducing building heating and cooling loads. Very often such savings could be achieved in the design stage of the building and with a relatively low-cost. Such declines in building envelope heat losses combined with optimized material configuration and proper amount of thermal insulation in the building envelope could help to decrease the building's cooling and heating energy demands and building related co2 emission into environment. This paper presents a typical study of thermal mass buildings, especially, a kind of masonry building called YAKHCHAL, where most of the buildings are constructed out of mud or sun-dried bricks. They behave like a thermal mass building types. In this climate, there are great many buildings which have been adapted to their climatic conditions. Such traditional solutions may help to overcome the energy crisis which the mankind faces today and may face in the future.

آمار یکساله:  

بازدید 15882

دانلود 5812 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رفیعی زهرا

نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2001
 • دانلود: 

  1073
چکیده: 

در منطقه شمال ایران با توجه به فرهنگ و شرایط خاص آب و هوایی این ناحیه که تا حدی با سایر نواحی ایران تفاوت دارد، در طول زمان، معماری خاصی شکل گرفته که برخاسته از فرهنگ برون گرا با ریشه های ایرانی و اسلامی بوده است. سقانفار، نوعی نفار است که به نام حضرت ابوالفضل، ساقی لب تشنگان کربلا بنا شده است.مبحث اصلی این مقاله با توجه به پژوهش های میدانی مطالعه و شناخت نفارها و سیر تکاملی آن به سقانفار، و شناخت معماری بومی مازندران و انعکاس اعتقادات و باورهای آیینی و مذهبی مردمان بومی مازندران در معماری سقانفارها و تکایا به دنبال آن در آداب و رسوم ماه محرم است.این گونه معماری توسط روستاییان ابداع و کامل شد و توسط آنها نیز مراقبت و حفاظت شده و می شود. معماری سقانفارها، جزیی از معماری بومی و روستایی این منطقه محسوب می شود و تنها گونه معماری است که برای یک شخص «حضرت ابوالفضل» ساخته شده و در جهت حفاظت و پاسداری از فرهنگ ارزشمند «عاشورا» رواج یافته است.فرضیه مقاله این است که سقانفارها، حلقه ای از تاریخ معماری ایران است که به دلیل عدم مطالعات و پژوهش های مناسب و کامل مغفول مانده اند. این مقاله سعی دارد با شناخت این نوع بناها و کشف ریشه های معماری آنها، بتواند کمکی باشد در راستای شناخت اصالت های بومی و استفاده از آنها در بازپیرایی معماری معاصر از آفت هایی که از جوانب مختلف بدان وارد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2001

دانلود 1073 استناد 0 مرجع 5
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2475
 • دانلود: 

  3024
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2475

دانلود 3024 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

سرتیپی پور محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  137
 • صفحات: 

  3-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  353
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

زلزله پدیده ای است که از گذشته در کشور ما وجود داشته است. چهار زلزله از مهیب ترین زلزله های جهان در قرن بیستم میلادی در ایران اتفاق افتاده و گزارش سال 2003 برنامه عمران ملل متحد تحت عنوان «کاهش ریسک بلایا، چالش توسعه»، ایران را دومین کشور جهان از لحاظ مرگ میر ناشی از زلزله معرفی نموده است. بررسی وضعیت زمین شناسی نشان می دهد ایران منطقه ای با فعالیت لرزه خیزی و گسل های بسیار است که این امر در طراحی و ساخت بناها باید به عنوان عاملی تاثیرگذار در نظر گرفته شود. بررسی میراث معماری به جای مانده از گذشته نشان می دهد نوعی دانش بومی برای طرح و ساخت مسکن و دیگر بناها وجود داشته که چنانچه در ساخت و سازها لحاظ می گردید ایمنی بنا و ساکنان آن تامین می شد. بخشی از تمدن ایرانی و میراث گرانبهای معماری در شهرها و روستاهای کشور که به نسل کنونی رسیده حاصل همین دانش می باشد.در نگاهی جامع، دانش بومی، بخشی از ثروت و سرمایه ملی است که باورها، ارزش ها و دانسته های هر قوم را در بر می گیرد. افراد اجتماع به کمک این دانش و در طی قرون نیازهای خود را جستجو و تامین می نموده اند. نظر به اینکه هم اکنون نیز بخش قابل توجهی از ساخت و ساز در کشور تقلیدی از شیوه های سنتی است آشنایی با روش های پیشگیری از خطرات ناشی از زلزله که در طول تاریخ آزموده شده می تواند آموزنده باشد.نظر به اینکه ماهیت زلزله و اثر آن بر بناها تغییر نکرده است، شناخت و بازآفرینی دانش بومی مواجه با زلزله می تواند زمینه به کارگیری مجدد آن ها در بناهای متعارف و معمول را فراهم نماید. این مقاله با تاکید بر دانش و مهارت های چند هزار ساله بومی در مواجه با زلزله، به دنبال شناخت این الگوها و بازآفرینی آن ها برای مقاوم سازی و کاهش آسیب پذیری بناها است.

آمار یکساله:  

بازدید 353

دانلود 212 استناد 1 مرجع 4
نویسندگان: 

SOLTANZADEH HOSSEIN | GHASEMINIA MAZIAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (19)
 • صفحات: 

  53-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26859
 • دانلود: 

  11005
چکیده: 

Climate is one of the many factors such as socio-cultural values, economics, materials, administrative factors and technology that influence architectural forms. The climatic solutions effecting on architecture, differ in various regions, cultures, time and technology. The climate of the province of Golestan plays an active role in the formation and diversity of vernacular dwellings. This region is in contact with numerous environmental factors. It is limited by Alborz Mountain in the south, by Turkmenistan desert in the north-east, and by Caspian Sea in the north-west bringing about high humidity in this province. With this background, the paper's question raised: "How do the climatic design principles of vernacular architecture respond to microclimates in this region?" In this paper, the focus is on building's envelopes and shells in three local climatic scopes of the region. The paper is based on a combination of research methodologies: field research (integrating case studies) and archival research. The climatic data are being analyzed by Mahoney tables providing preliminary design recommendations. They are grouped under eight headings: layout, spacing, ventilation, openings (size, position and protection), the relation between building and ground, veranda, wall and roof. This essay argues about the knowledge and skill of vernacular and traditional bioclimatic construction suggesting conceptual strategies for improve current dwelling aiming to a sustainable future.

آمار یکساله:  

بازدید 26859

دانلود 11005 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  61-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1196
 • دانلود: 

  759
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1196

دانلود 759 استناد 0 مرجع 0
litScript