نتایج جستجو

3587

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

359

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

حقانی نادر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  59-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

برنامه ریزی درسی بر اساس معیارهای علمی، از اصول اولیۀ برنامه ریزی آموزشی می باشد و تعریف امکانات و ابزارها نیز باید در این راستا صورت گیرد. چنانچه برنامه های آموزشی فقط با توجه به افراد و امکانات موجود و با معیارهای غیر علمی تدوین گردد، هم کمیّت و کیفیّت رشته خدشه دار می شود و هم برنامۀ تدوین شده منجر به اتلاف وقت، هزینه و نیروی انسانی خواهد شد. انطباق برنامه با معیارهای علمی روز و بازنگری و روزآمد کردن برنامه بر اساس یافته ها و نیازها، از ضروریات هر رشته و از جمله وظایف برنامه ریزان در گروه های آموزشی می باشد. تجربۀ به دست آمده در سالیان گذشته بستری مناسب برای بررسی و نقد اشکالات ساختاری و محتوایی برنامۀ درسی دورۀ کارشناسی مترجمی زبان آلمانی فراهم ساخته است تا این برنامه مورد بازبینی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 97 استناد 1 مرجع 1
نشریه: 

مطالعات ترجمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  35-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  957
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

با توجه به رویکرد جدیدی که رایس و ورمیر اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 مطرح کردند، ترجمه باید با توجه به جنبه تعاملی و منظور شناختی متن مبدا، هدف و مقصود در نظر گرفته شده در بافت مقصد را به نحوی شایسته تولید و یا بازتولید کند. این نظریه چنین استدلال می کند که شکل متن مقصد باید عمدتا بر اساس نقش یا «اسکوپوسی» که قرار است این متن در بافت مقصد ایفا کند، تعیین شود. بر همین اساس، نورد (1997) در کتاب خود بیان می کند که مترجم برای نیل به این هدف، باید آن دسته از راهبردها و یا رهنمودهای ترجمه ای را که به وی داده می شود به کار ببندد و مقتضیات اسکوپوس را طبق هدف شخص متقاضی ترجمه (یا سفارش دهنده) برآورده سازد. حال باید دید که آیا اساسا چنین رهنمودی بر کیفیت ماحصل ترجمه ها تاثیر گذاشته است یا خیر. پژوهش انجام شده در چارچوب نظریه اسکوپوس قرار می گیرد و با استفاده از مدل بررسی متنی نورد (1991)، تاثیر اعمال رهنمود بر کیفیت ترجمه را با در نظر گرفتن دو سنجه بسندگی و مقبولیت، ارزیابی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 957

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نشریه: 

قلم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  85-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1533
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

در عصر شتابان ارتباطات علاوه بر ترجمه های گوناگون در زمینه های مختلف شاهد ترجمه های مکرر از یک اثر نیز هستیم. دلایل پرداختن به ترجمه اثری که قبلا ترجمه شده چیست؟این مقاله در نظر دارد با ارایه تعریفی از ترجمه مجدد به بررسی تفاوت های موجود بین ترجمه و ترجمه مجدد بپردازد. در این پژوهش تاثیر گذر زمان بر روی متون و ترجمه آنها مورد مطالعه قرار می گیرد تا مشخص گردد چرا برخی از ترجمه ها همواره می درخشند و برخی دیگر در طی زمان رنگ می بازند؟برای مشخص کردن دلایل ترجمه کتابی که پیش از آن ترجمه شده داستان شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری را به عنوان نمونه انتخاب کردیم تا ابعاد این مساله را بررسی کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1533

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

ملانظر حسین

نشریه: 

مطالعات ترجمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1888
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مفهوم نهضت ترجمه بحث انگیز است و سوالهای متعددی در ذهن متبادر می کند. در این مقاله سعی می شود مباحثی که پیرامون این مفهوم در طول تاریخ ترجمه مطرح بوده و هست بررسی شود و ضمن بررسی تاریخی این پدیده در ایران و جهان درباره تعریف، ضرورت، تاثیر (فواید یا مضرات)، عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زمینه ساز نهضت ترجمه جستجو شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1888

دانلود 87 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

غضنفری محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  185-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

از دیدگاه نظریه پردازان مطالعات ترجمه و ترجمه شناسی، ترجمه فعالیتی است ذهنی، آگاهانه، پیچیده و جهت دار که، به طور کلی، در تمام مراحل آن، تصمیمهایی که مترجم می گیرد، گزینه هایی که انتخاب می کند، و راهکارهایی که در پیش می گیرد، چه بسا همه این ها به گونه ای متاثر از جهت گیریهای ایدئولوژیک او باشد. در مقاله، مبحث ایدئولوژی در ترجمه و تاثیرات آن بر کار مترجم، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نخست، پدیده ایدئولوژی و مفاهیم گوناگون آن در زمینه های مختلف مورد بحث قرار گرفته و از دیدگاه زبان شناسی تعریف شده است. سپس، چهارچوبی که از سوی حیتم و میسن (Hatim & Mason) (13,12,11) برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل ایدئولوژی در متون ترجمه شده پیشنهاد شده است، معرفی شده مقوله هایی که در حیطه آن قرار می گیرند؛ یعنی گفتمان (discourse)، گفتمان گونه (genre) و متن (text) هر یک جداگانه مورد بحث قرار گرفته، نمونه ترجمه های مربوط به هر یک در جای خود ارایه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

هاشمی میناباد حسن

نشریه: 

مطالعات ترجمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  30-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4437
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این گفتار به ترجمه و فرهنگ و ترجمه عناصر فرهنگی می پردازیم. پس از ذکر مثالهایی، فرهنگ و واژگان فرهنگی را تعریف می کنیم و شرح می دهیم و بعد از آن به روشها و شگردهای گوناگون ترجمه اقلام فرهنگی می پردازیم و در پایان نمونه هایی از انطباق فرهنگی افراطی در ترجمه های دوره قاجار از ادبیات غرب می آوریم.

آمار یکساله:  

بازدید 4437

دانلود 87 استناد 1 مرجع 2
strs
نویسندگان: 

ASLANI AMOLI NAHID | JADID SHAHRAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10917
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The 20th Century besides being an era of cultural and scientific ideas, is also respected as a linguistic century. This field of science despite the human necessity of dealing with communication and of strengthening international relations is not considered as a science of philology but only known as an active and a useful element in the transmission and exchange of ideas. The 21st century is considered as a "plurilinguistic century" for linguistics. Some linguistic sciences such as: semantics, sociolinguistics, discourse analysis, and psycholinguistics have played an important part in the linguistics field. The investigation carried out in applied linguistics in the present century and the role performed in the formation of translators has led this branch of science to become independent. Nevertheless most of the investigations and studies have been carried out in a technical language which in many occasions has not been understood by students and as a result they are lost in the labyrinth of expressions and concepts of words. Therefore, this study tends to investigate the history of translation and also adequate ways for teaching translation in universities.

آمار یکساله:  

بازدید 10917

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مطالعات ترجمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  39-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1667
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

یکی از دلایل نارضایتی دانشجویان از نمراتشان در امتحانات ترجمه به روش ارزشیابی، ترجمه های آنها مربوط می شود. هر چند که سالهاست درسهای ترجمه در دانشگاه های ایران تدریس می شوند (هم در دانشگاه آزاد اسلامی و هم در دانشگاههای دولتی)، تقریبا هیچ بررسی سازمان یافته ای در خصوص نوع آزمونهای ترجمه و معیارهای ارزیابی ترجمه دانشجویان صورت نگرفته است. مقاله حاضر در صدد است روش مدرسان ترجمه را برای ارزیابی ترجمه های دانشجویان مورد بررسی قرار دهد. از کسانی که در این تحقیق شرکت کردند در مورد روش ترجیحی آنها برای برگزاری آزمون و نیز معیارهایی که برای ارزیابی ترجمه دانشجویان به کار می برند سوال شد. برای رسیدن به اهداف تحقیق، پرسشنامه ای با 22 پرسش در اختیار 36 مدرس ترجمه زن و مرد که در 9 دانشگاه مختلف ایران ترجمه تدریس می کردند قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که در ارزیابی ترجمه های دانشجویان میان مدرسان ترجمه اتفاق نظر وجود دارد. تقریبا تمام مدرسان از سوالات تشریحی در آزمونهای ترجمه استفاده می کردند. این مدرسان همچنین خاطر نشان کردند که به نکات دستوری، معادل یابی واژگانی، ژانر، سیاق و تبدیلها در ارزیابی ترجمه دانشجویان توجه داشته اند. نتایج این پژوهش می تواند برای دانشجویان و مدرسان ترجمه سودمند واقع شود؛ دانشجویان در صورتی که از معیارهای ارزیابی ترجمه آگاه باشند می توانند کیفیت ترجمه هاشان را ارتقا بخشند. آن دسته از مدرسان ترجمه که در تدریس و ارزشیابی ترجمه تجربه چندانی ندارند نیز می توانند برای بهتر انجام دادن این وظایف از نتایج این تحقیق بهره مند گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 1667

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پشت دار علی محمد

نشریه: 

مطالعات ترجمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  27-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2274
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

ایرانیان به عنوان بزرگ ترین قوم مسلمان غیر عرب با داشتن سابقه ای کهن در فرهنگ و زبان، نخستین مترجمان کلام وحی به زبان دیگر بودند. این کار در همان روزهای آغاز ارتباط ایرانیان با پیام وحی به طور شفاهی اتفاق افتاد.ایرانیان ابتدا برای فهم پیام قرآن، به آموختن زبان عربی اهتمام ورزیدند و در این میدان تا آن جا پیش رفتند که نخستین کتب بلاغی و لغوی را درباره زبان عربی به رشته تحریر درآوردند و از این راه زبان عربی را از محدوده قومی و محلی درآوردند و آن را به دنیای اسلام شناساندند. پس از گذشت سه قرن از اسلام، ایرانیان عربی دان برای انتقال تعالیم قرآن و اسلام به ساکنان ایران شرقی نیاز شدیدی به ترجمه قرآن به زبان فارسی پیدا کردند. تا پیش از نیمه دوم قرن چهارم ایرانیان بنا به ضرورت تفهیم و تفاهم قرآن ترجمه هایی از قرآن فراهم کرده بودند، اما این کار محدود و بعضا شخصی بود. در این زمان بنا به درخواست امیرنوح سامانی و اجماع علمای مشرق ایران، ترجمه ای رسمی از قرآن کریم به زبان فارسی صورت گرفت. این اقدام تحولی بزرگ در پیشرفت زبان فارسی و نشر معارف اسلامی در مشرق ایران تا ممالک چین و آسیای میانه ایجاد کرد.تا این زمان کلمه «ترجمه» در معنای برگردان یک متن به زبان دیگر، مصطلح نبود. در ابتدا به جای آن واژه «تفسیر» یا «نقل» و گاه «تاویل» را به کار می بردند، اما از نیمه دوم قرن سوم جاحظ بصری این کلمه را به معنای امروزی برای ترجمه متون تاریخی و ادبی به کار گرفت و از قرن پنجم این کلمه به معنای اصطلاحی امروز اختصاصا برای ترجمه قرآن نیز رایج گشت.

آمار یکساله:  

بازدید 2274

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

مطالعات ترجمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2101
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

این مقاله می کوشد تا ضمن معرفی تاریخچه مختصری از ترجمه ماشینی، به بررسی مزایا و معایب آن در مقایسه با ترجمه انسانی بپردازد. ما معتقدیم که استفاده از کامپیوتر در امر ترجمه نه تنها تهدیدی برای حیات شغلی مترجمان انسانی محسوب نمی شود بلکه استفاده از ترجمه ماشینی و نیز ابزار ترجمه از جمله حافظه ترجمه می تواند به کار مترجمان انسانی سرعت بخشیده، آنها را از انجام کارهای تکراری و خسته کنند رها سازد. ملاکهایی مانند "نیاز" و "استفاده" می توانند برای مقایسه کیفیت نسبی ترجمه ماشینی و ترجمه انسانی در نظر گرفته شوند که هر کدام از این دو نوع ترجمه بسته به نوع تقاضای ترجمه می توانند در جای مناسب کاربرد داشته باشند. ترجمه ماشینی که با هدف کاهش موانع زبانی بین ملتها انجام می شود می تواند تاثیر بسیار زیادی در پیشبرد امر گفتگوی بین تمدنها و جوامع با زبانها و فرهنگهای مختلف داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2101

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
litScript