نتایج جستجو

659

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

66

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پی در پی 23)
 • صفحات: 

  80-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

دررفتگی تیبیوتالار بدون شکستگی همراه در استخوان های اطراف صدمه نادری است. ما یکی از این صدمات را گزارش می کنیم که بعد از یک دوره 10 ماهه به صورت جااندازی نشده، تظاهر کرده بود. یک زن 25 ساله 10 ماه پس از زلزله بم به کلینیک ما مراجعه کرد. وی در طی زلزله دچار دررفتگی قدامی تالوتیبیال بدون هیچ گونه شکستگی در استخوان های همراه شده بود. دو بار جااندازی باز برای بیمار امتحان شد که هر دو به علت کیفیت بد استخوان ناموفق بودند. اگرچه گزارش شده که دررفتگی مچ پا با پیش آگهی خوب همراه است، این در مورد بیمار دیرتظاهر ما صادق نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Vosoughi Amir Reza | Emami Mohammad Jafar

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  411-415
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21250
 • دانلود: 

  14606
چکیده: 

Transcalcaneal talonavicular fracture dislocation is an extremely rare debilitating injury with high complication rates. The present case report demonstrates highly comminuted joint-depressed fracture of left calcaneus treated with primary subtalar arthrodesis following reduction and fixation of the calcaneus. The right ankle sustained a highly comminuted fracture of calcaneal body with completely-destroyed posterior facet, fracture dislocation of the calcaneocuboid joint, dorsally dislocated talonavicular joint, fracture of anterior of tibial plafond, and subluxation of the tibiotalar joint. At first, talonavicular joint was reduced and fixed using a plate followed by reduction of calcaneus and arthrodesis of subtalar and calcaneocuboid joints. The plate of talonavicular joint was removed after 70 days. Logical approach to this injury can lead to an acceptable function.

آمار یکساله:  

بازدید 21250

دانلود 14606 استناد 0 مرجع 444
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  23-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15013
 • دانلود: 

  6048
چکیده: 

Introduction: Ankle dislocations are a group of injuries requiring immediate orthopedic interventions to avoid subsequent neurovascular complications and impairments. In most cases, they are associated with a malleolar fracture in the ankle. However, in the sporadic cases, especially the ones due to high-energy traumas, ankle dislocations are not associated with malleolar fractures and are referred to as "pure ankle dislocations". Case Presentation: Here, we report a rare case of pure ankle dislocation in a 38-year-old female athlete with no previously established predisposing risk factors. The patient was referred to our emergency department following a catastrophic fall down during exercise, resulting in severe ankle pain and deformity. The patient was treated with urgent reduction of the displacement and 6 weeks of immobilization by casting followed by intensive physiotherapy. Conclusion: At the end of the 3-month follow-up, no symptoms of instability were observed, and the patient could walk normally; at the 6-month follow-up, the patient could perform her sport activates similar to the initial level.

آمار یکساله:  

بازدید 15013

دانلود 6048 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 28)
 • صفحات: 

  131-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

دررفتگی مفصل لیسفرانک نادر است و انواع مختلفی از این دررفتگی وجود دارند. در این گزارش مرد 40 ساله ای که در اثر تصادم دچار دررفتگی دورسال لیسفرانک به همراه مفاصل متاتارسوفالانژیال اول ودوم شده بود، معرفی می گردد. تاکنون مدت پیگیری 2 سال بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  82-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13117
 • دانلود: 

  10046
چکیده: 

This study aimed to evaluate the shoulder dislocation following tramadol-induced seizure and its potential difference with other shoulder dislocations. We evaluated six cases that used tramadol tablets and some of them had a history of seizure. All of the cases had shoulder dislocation. According to the findings, tramadol use and tramadol-induced seizure may increase the risk of shoulder dislocation.

آمار یکساله:  

بازدید 13117

دانلود 10046 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  180-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

 دررفتگی تروماتیک استخوان کوبوئید به تنهایی و بدون شکستگی و یا دررفتگی دیگر در پا آسیب بسیار نادر است که تاکنون ده مورد از آن گزارش شده است. مورد ذکر شده در این مقاله پسر بچه 12 ساله ای است که به دنبال سقوط از ارتفاع و با وارد آمدن نیروی اینورژن و پلانتارفلکشن به پا دچار دررفتگی این استخوان شده بود. غیر از دررفتگی کوبوئید، شکستگی و یا دررفتگی دیگری در اندام وی وجود نداشت. جا اندازی بسته جهت درمان موثر واقع نشد و استخوان کوبوئید با جا اندازی باز در جای آناتومیک خود قرار گرفته و با دو عدد پین ثابت شد. جهت اندام، آتل کوتاه ساق گرفته شد. عارضه ای به دنبال این دررفتگی دراندام رخ نداد و پیش آگهی خوب بود.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  Suppl 1
 • صفحات: 

  1-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  2499
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2499

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

SIU YUK CHUEN | LUI TUN HING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25427
 • دانلود: 

  17502
چکیده: 

Introduction: Unilateral anterior shoulder dislocation is one of the most common problems encountered in orthopedic practice. However, simultaneous bilateral anterior dislocation of the shoulders is quite rare.Case Presentation: We report a case of a 75-year-old woman presented with simultaneous bilateral anterior shoulder dislocation following a trauma, complicated with a traction injury to the posterior cord of the brachial plexus. Conclusions: Bilateral anterior shoulder dislocation is very rare. The excessive traction force during closed reduction may lead to nerve palsy. Clear documentation of neurovascular status and adequate imaging before and after a reduction should be performed.

آمار یکساله:  

بازدید 25427

دانلود 17502 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAYEM HASANKHANI E. | PEIVANI M.T. | ABDI R.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  422-425
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20921
 • دانلود: 

  17156
چکیده: 

Fracture-dislocation of lumbosacral junction is rare. It usually affects the patients with multiple trauma. In all reported cases, anterior or posterior displacement of L5 on S1 have been reported, but anterolateral displacement has not been reported yet. Herein, we report delayed diagnosis of fracture-dislocation of L5-S1 with anterolateral displacement of L5 on S1, which was treated successfully with surgery (open reduction, posterior fusion, and instrumentation).      

آمار یکساله:  

بازدید 20921

دانلود 17156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  200-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5197
 • دانلود: 

  8575
چکیده: 

First carpometacarpal (CMC1) joint dislocations are uncommon injuries. However, they can limit hand functions and lead to serious complications. Herein, we report the case of a multiple trauma man with dorsal dislocation of thumb CMC joint that was successfully treated with closed reduction and casting. The patient was a 47-year-old male with multiple traumas complaining of right wrist pain. Tenderness, deformity, and reduced range of motion of the right thumb CMC joint were observed. X‑ ray showed dorsal dislocation of the CMC1 joint. Closed reduction of the dislocated joint was performed under general anesthesia, and the joint was immobilized by a thumb‑ spica cast for 14 days. The patient was eventually discharged in good condition and had no complications or manual dysfunction after a 1‑ month follow‑ up. The optimal management of the CMC1 joint dislocations is controversial. The closed reduction seems adequate for these injuries. However, patients whose joints remain unstable after closed reduction, especially those with manual activities, should be considered for open reduction and surgical ligament repair.

آمار یکساله:  

بازدید 5197

دانلود 8575 استناد 0 مرجع 0
litScript