نتایج جستجو

28282

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2829

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SAREMI A.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

Aims The use of intrauterine devices (IUDs) has been one of the most effective, the safest and cost-effective methods for preventing pregnancy, for a long time. However, some complications have been reported for IUDs. The complications may be reduced by using a specific technique for placement of IUD. The objective of this study was to introduce the rotating withdrawal technique for the first time, which was investigated to reduce the complications of IUD insertion. Materials & Methods This historical cohort study was conducted on 1199 females who referred to Sarem Medical Center for IUD insertion from 1984 to 1995. After primary examinations, IUD was inserted by rotating withdrawal technique. The subjects were followed up for 2 years. Findings Displacement was observed just in 20 cases (1. 67%). All of them were seen in the first month after placement. For these cases, IUD insertion was done again. After the second replacement, displacement was observed in 4 cases (0. 035%) after one month. Therefore, it was recommended to them to use another preventive method. There was no pregnancy or displacement in the other cases during 2 years. Conclusion The rotating withdrawal technique can minimize the pregnancy rate when IUD is used. In addition to the type and quality of IUD, insertion method of IUD can increase its effectiveness.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  84-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  946
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

توصیف بیمار: در این مقاله 3 مورد فتق پرینه در سگ گزارش شده است و تکنیک های جدید جراحی فتق پرینه مورد بررسی قرار گرفته است. 3 قلاده سگ نر 5، 6 و 4.5 ساله که تا زمان مراجعه جفت گیری نکرده بودند به ترتیب از نژادهای اشپیتز، داشهوند و ولش کروکی در زمانهای متفاوت به دلیل وجود تورم در اطراف مقعد و مشکل در دفع به کلینیک دانشکده ارجاع داده شدند.درمان و نتیجه آن: تمامی سگها به روش جراحی درمان شدند. جهت درمان از تکنیک جراحی internal obturator muscle flap استفاده گردید که طی آن عضله سدادی داخلی از محل اصلی خود جابه جا شد و به سمت بالا و داخل بر روی محل ضایعه قرار گرفت و به لبه های محل ضایعه بخیه گردید.نتیجه گیری: پس از جراحی در هیچ یک از سگهای عمل شده مشکل خاصی مشاهده نگردید. سگها به مدت یک ماه به صورت هفتگی معاینه شدند. در معاینه نهایی تمامی سگها از نظر بالینی سالم و صاحبان سگها از نتیجه درمان کاملا راضی بودند.کاربرد بالینی: این گزارش نشان می دهد تکنیک جا به جا نمودند عضله سدادی داخلی internal obturator muscle flap، روش درمان انتخابی جهت درمان اینگونه موارد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 946

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  20
 • دانلود: 

  6
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 20

دانلود 6
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  133-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  546
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

مسائل بسیار پیچیده می باشد. از این الگوریتم می توان در تحلیل خوشه بندی داده ها استفاده نمود. علی رغم اینکه AIS قادر است پیکربندی فضای جستجو را به خوبی نمایش دهد اما تعیین خوشه های داده ها به طور مستقیم با استفاده از خروجی آن بسیار مشکل است. بر این اساس در این مقاله الگوریتم دو مرحله ای پیشنهاد شده است. در مرحله اول با استفاده از الگوریتم AIS پیشنهادی، فضای جستجو مورد بررسی قرار گرفته و پیکربندی فضا تعیین می شود و در مرحله دوم با استفاده از روش خوشه بندی سلسله مراتبی، خوشه ها و تعداد آنها مشخص می شود. در انتها الگوریتم پیشنهادی بر روی نمونه واقعی متشکل از داده های زلزله در ایران پیاده سازی و با نتایج الگوریتم مشابه مقایسه شده است. نتایج نشان داد که الگوریتم پیشنهادی توانسته است نقایص موجود در AIS و روش خوشه بندی سلسله مراتبی را پوشش دهد و از طرفی از دقت و سرعت قابل قبولی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 546

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

محدث مجتهدی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  184-183
 • صفحات: 

  243-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2814
 • دانلود: 

  1440
کلیدواژه: 
چکیده: 

مذاکره به عنوان یکی از روش های بین الدول در حل مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی است که به لحاظ برخورداری آن از قدرت تاثیر گذاری مطلوب، مورد اقبال جامعه بین المللی است. توسل به این روش، بعضا به عنوان یگانه راه حل و بعضا نیز به عنوان پیش شرط اقدام به سایر طرق حقوقی است. علیرغم تغییرات شگرف در بخش های دیپلماسی که با سیر زمان صورت گرفته است تغییر چندان ملموس و فاحشی در این روش نسبت به زمان گذشته به چشم نمی خورد. لیکن به دلیل اهمیت و پویایی آن شاید بیشتر از سابق مورد توجه قرار گرفته است. پرداختن به این روش قاعدتا مستلزم وجود دو عنصر ”منافع مشترک“  و ”مسائل تعارض“  است و بر حسب اهداف و طرفین آن قابل دسته بندی بوده و خود دارای فرایند اجرائی مختلفی می باشد که در صورت تقید و پای بندی به آنها به مثبت بودن نتیجه اعمال این روش قابل تضمین خواهد بود. در این میان شخص مذاکره کننده نیز باید متصف به صفت های معین و مشخص باشد که در صورت جمع آن شرایط سهم به سزائی در جلوگیری از تنش های بین المللی و پیشرفت آن خواهد داشت. از این رو می باید ارزش واقعی و اهمیت مطلوب این روش به صورت مطلوب احراز و ظرافت های آن به ضمیه درک و مقررات آن به صورت صحیح عمل شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2814

دانلود 1440 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

بربند علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  23-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  812
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

زمینه و اهداف: انجام کوله سیستکتومی لاپاراسکوپی با یک پورت از طریق ناف به سرعت جایگاه خود را در بین لاپاراسکوپی سنتی و انجام جراحی لاپاراسکوپی از طریق مسیرهای طبیعی بدن باز نموده است. این روش در راستای بهبود وضعیت ظاهری و در نظر گرفتن زیبائی و در جهت کاهش درد و عوارض بعد از عمل در جراحی های با حداقل تهاجم می باشد.مواد و روش ها: از زمان انجام اولین مورد جراحی با یک پورت از طریق ناف، تروکارهای متعددی ابداع شده است تا بتواند تمام وسائل جراحی از طریق آن عبور کند. در گزارش پیش رو، اولین تجربه روش یک پورتی بالینی در ایران با استفاده از تروکار ابداعی پورت دستکشی بررسی می گردد.یافته ها: در این مطالعه ده بیمار زن با سن متوسط 41.7±12.9 (بین 64-21) سال قرار دارند. تمام اعمال جراحی کوله سیستکتومی بطریق یک پورتی با موفقیت انجام شد و عارضه ای بعد از عمل پیش نیامد. متوسط زمان عمل جراحی 68±11.5 دقیقه بود. مدت بستری بیماران بعد از عمل بین 2-1 روز متغیر بود.نتیجه گیری: در این روش نشان داده شد که انجام روش یک پورتی کوله سیستکتومی امکان پذیر است و در آینده با افزایش تجربه در بیماران انتخاب شده می تواند جایگزینی برای روش لاپاراسکوپی سنتی محسوب شود.

آمار یکساله:  

بازدید 812

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

UROLOGY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1140-1141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22291
 • دانلود: 

  11152
چکیده: 

INTRODUCTION: Foreign bodies in urinary bladder could be of various origins but are more commonly noted as an attempt to achieve sexual gratification, in psychiatric patients and as complication of various surgical procedures. Here we present a case of retained cut end of Foleys catheter in urinary bladder of a patient suffering from lower urinary tract symptoms.

آمار یکساله:  

بازدید 22291

دانلود 11152 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جاوید مه زاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (مسلسل 12)
 • صفحات: 

  46-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1258
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

پیش زمینه: کلاب فوت یکی از شایع ترین انحرافات مادرزادی در کودکان است. سال ها روش های مختلفی از مانیپولاسیون و گچ گیری جهت درمان آن مورد استفاده قرار گرفته است. با این وجود 80-50% بیماران نیاز به انجام اعمال جراحی وسیع برای اصلاح انحرافات باقیمانده و یا عود آن پیدا می کنند.پیگیری طولانی مدت بیماران پس از جراحی، عوارض بسیار زیادی نظیر، درد، خشکی، آرتروز زودرس، ظاهر نامناسب پاها بوده است. به دلیل این نتایج غیر مطلوب، متخصصین ارتوپدی مجددا به فکر استفاده از روش های غیر جراحی درمان کلاب فوت افتادند. دکتر «پونستی» روش مانیپولاسیون و گچ گیری خود را تقریبا از 50 سال پیش معرفی نمود ولی مورد توجه و قبول ارتوپدها قرار نگرفت. بالاخره تقریبا از یک دهه قبل و پس از انتشار پیگیری های طولانی مدت این روش و نتایج عالی و خوب در بیش از 90% بیماران، روش وی مورد توجه عموم قرار گرفت و امروزه بهترین روش درمان کلاب فوت محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1258

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حقیر حسین | صادقی یوسف

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1252
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف: توضیح کامل نحوه اجرای روش تشریح رشته های عصبی همراه با تغییراتی که نویسندگان براساس تجربیات بهبود روش و کسب نتایج مطلوب تر در مراحل مختلف اجرای این روش به وجود آورده اند. مواد و روشها: روش تشریح رشته های عصبی را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد. مرحله اول: چگونگی درآوردن مغز از درون جمجمه و قرار دادن آن در ظرف فرمالین: مغز باید در زمان کمتر از 12 ساعت پس از مرگ از جمجمه خارج شود. هرچه زمان درآوردن مغز از جمجمه به زمان مرگ نزدیک تر باشد، نتایج بهتر خواهد بود. در این مرحله باید مراقب بود که به مغز تثبیت نشده صدمه ای وارد نشود. سپس نخی را زیر شریان بازیلار عبور داده و مغز در ظرف محتوی فرمالین گذاشته می شود. دو سرنخ به دسته های ظرف طوری بسته می شود که مغز بدون تماس با بدنه ظرف در محلول فرمالین معلق بماند. مرحله دوم: تثبیت کردن مغز؛ مغز حداقل به مدت 2 ماه در ظرفی حاوی 4 الی 5 لیتر محلول فرمالین 4 درصد باقی می ماند تا تثبیت کامل شود. این محلول فرمالین 4 درصد باید پس از 24 ساعت و بعد از دو هفته با محلول تازه جایگزین گردد. مرحله سوم: یخ زدن مغز؛ در این مرحله مغز تثبیت شده پس از شستشو در آب به مدت یک هفته در فریزری با سرمای 18- درجه سانتی گراد قرار داده می شود. در صورت عدم موفقیت می توان مرحله یخ زدن را دو تا سه بار تکرار کرد. پس از آنکه یخ مغز آب شد، می توان مرحله چهارم را آغاز کرد. مرحله چهارم: تشریح رشته های عصبی؛ در این مرحله به کمک ابزارهای چوبی نازک دست ساز با اندازه نوکهای متفاوت و میکروسکوپ تشریحی با بزرگنمایی 6× تا 40× اقدام به جداسازی دستجات رشته های عصبی می شود. یافته ها: روش تشریح رشته های عصبی موجب نمایش سه بعدی ساختارهای درونی مغز و افزایش تمایز رنگ بین ماده خاکستری و ماده سفید می شود. از سوی دیگر؛ این روش امکان تعقیب دستجات ظریف عصبی را از مبدا تا مقصد مهیا می سازد. این دستجات عصبی یا به صورت رشته های باریک یا به شکل ورقه هایی از ماده سفید از یکدیگر جدا می شوند. یافته ها: روش تشریح رشته های عصبی موجب نمایش سه بعدی ساختارهای درونی مغز و افزایش تمایز رنگ بین ماده خاکستری و ماده سفید می شود. از سوی دیگر؛ این روش امکان تعقیب دستجات ظریف عصبی را از مبدا تا مقصد مهیا می سازد. این دستجات عصبی یا به صورت رشته های باریک یا به شکل ورقه هایی از ماده سفید از یکدیگر جدامی شوند. نتیجه گیری: به دلیل آن که روش تشریح عصبی علاوه بر آن موجب نمایش سه بعدی ساختارهای اناتومیک درونی مغز می شود، جز معدود روشهای تعقیب رشته های عصبی در مغز انسان است و نیز به دلیل نتایج عالی و هزینه بسیار اندک، احیای این روش در مراکز تحقیقات نوروآناتومی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1252

دانلود 87 استناد 4 مرجع 4
نویسندگان: 

Guner Bayram | Gurbuz Cenk | Caskurlu Turhan

نشریه: 

UROLOGY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  807-810
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16692
 • دانلود: 

  10310
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract

آمار یکساله:  

بازدید 16692

دانلود 10310 استناد 0 مرجع 0
litScript