نتایج جستجو

29153

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2916

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  333-347
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

شهر یزد در دهه های اخیر با پدیده پراکنده رویی مواجه بوده است. این مساله علاوه بر نابودی باغ ها و زمین های کشاورزی پیرامونی، باعث افت کیفی محیط مسکونی در بافت مرکزی این شهر شده است. با توجه به اهمیت حفظ زمین های سبز، به خصوص در شهرهای کویری، و در عین حال ضرورت حفظ و احیا فضاهای سکونتی در بافت تاریخی شهر یزد، برنامه ریزی بر روی محیط مسکونی بافت مرکزی این شهر، می تواند روند توسعه این شهر را منطقی و پایدارتر از روند توسعه فعلی کند. هدف از این تحقیق، مکان یابی مجموعه های مسکونی با در نظر گرفتن معیارهای پایداری محیط مسکونی در ناحیه مرکزی شهر یزد است. فرضیه تحقیق اینگونه مطرح شده که زمین های متروک و رهامانده ای که در بافت تاریخی قرار داشته و در عین حال، در نزدیکی یا مجاورت خیابان های اصلی شهر واقع شده اند، شانس بیشتری برای احداث مجموعه های مسکونی پایدار در آن ها وجود دارد. روش تحقیق، تحلیلی - اکتشافی بوده و برای مکان یابی مجموعه های مسکونی پایدار، از تکنیک ANP استفاده شده است. یافته های نهایی تحقیق صحت فرضیه مطرح شده را ثابت می کند؛ به طوری که بر مبنای محاسبات روش فرآیند تحلیل شبکه ای، از میان 13 عامل شناسایی شده بر مکان یابی، تنها 5 عامل «مجاورت با فضاهای مرکزی و عمومی»، «دسترسی به خودرو و مسیر سواره رو»، «دسترسی به مراکز خرید عمده و ضروری»، «قابل استطاعت بودن زمین»، «نداشتن یا کم بودن مشکل های حقوق زمین» از عوامل موثر برای مکان یابی و احداث مجموعه های مسکونی پایدار در ناحیه مرکزی شهر یزد به شمار رفته است. در انتها نیز از میان 18 فضای مناسب احداث اینگونه مجموعه ها، یک فضای مشخص بر اساس روش ANP، انتخاب شده است. این فضا، مطابق با فرضیه مطرح شده، در مجاورت خیابان اصلی و مرکز خدماتی شهر یزد قرار داشته و از لحاظ اقتصادی - حقوقی، کم ترین مشکل را برای احداث مجموعه های مسکونی پایدار (نسبت به سایر فضاهای شناسایی شده) دارا است.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

sustainable ARCHITECTURE HAS BEEN SHAPED WITH VERNACULAR MATERIALS BASED ON THE VERNACULAR ARCHITECTURE ACCORDING TO CLIMATIC CONDITIONS, SAVING ENERGY AND RESPONDING TO NEEDS AND SOCIAL AND CULTURAL CONDITIONS. IN COLD REGION ARCHITECTURE, THE BUILDINGS ARE CONSTRUCTED AS STEPS ON THE HILLS IN THE DIRECTION OF SUN AND BEHIND THE WEST WINDS AND WITH FLAT ROOF AS FUNCTION OF ENVIRONMENT. IN THIS RESEARCH, THE EFFECTS OF ENERGY SAVING IN ARCHITECTURE AND VERNACULAR ARCHITECTURE ON sustainable ARCHITECTURE HAVE BEEN EXAMINED. THIS RESEARCH WAS CONDUCTED BASED ON IDENTIFICATION, DESCRIPTION AND ANALYSIS AND ITS AIM WAS TO REDUCE ENVIRONMENTAL DAMAGE AND MINIMIZING ENERGY CONSUMPTION AND COORDINATION WITH NATURE AS THE INFRASTRUCTURE OF sustainable DESIGN PHILOSOPHY. THE RESULTS SHOWED THAT DESIGNING A residential AND RECREATIONAL complex IN THE QOTUR SUIE TOURISTIC ZONE LOCATED IN THE TOURISTIC CIRCLE OF SARAB, MESHKINSHAHR AND ARDEBIL BASED ON sustainable ARCHITECTURE FOR SURVIVING VERNACULAR DESIGN WITH ARTIFICIAL ENVIRONMENT IN A NATURAL ENVIRONMENT CAN PROTECT THE NATURE PROVIDING COMFORT FOR PEOPLE AND PREVENT ITS DESTRUCTION.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  37-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  246
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در دهه های پایانی قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم، پایداری از مباحث مطرح در کلیه عرصه ها و بخصوص در عرصه فضاهای شهری و معماری است. آنچه که در این زمینه مغفول مانده، وجه اجتماعی توسعه پایدار می باشد. در پژوهش و مقاله حاضر اصول پایداری مجتمع های مسکونی از بعد اجتماعی شامل عدالت، زیباشناسی، راحتی، آسایش، امنیت و رشد کودکان، هویت اجتماعی و سایر مشابه مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی از نظر جامعه متخصصین و صاحبنظران ایرانی تحت بررسی قرار گرفته است تا با تلفیق تجربیات و نظریات ارزشمند تخصصی وتجزیه و تحلیل آنها، عوامل موثر در اصول پایداری مجتمع های مسکونی استخراج گردد. روش تحقیق بکار گرفته شده، روش پیمایشی از نوع پیمایشی اکتشافی است که بر مبنای تحلیل، توصیف و استخراج نتایج حاصل از پرسشنامه ها و کشف اصول پایداری و روابط بین این اصول از دید جامعه صاحب نظران انجام گرفته تا در نهایت، اصول نظری پایداری مجتمع های مسکونی تعیین گردد. در مرحله بعد، با مقایسه آن با واقعیت خارجی، اصول عملی و راه کارهای معماری به دست می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 246

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

یاران علی | بهرو حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  151-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2811
 • دانلود: 

  2429
چکیده: 

باگذشت قرن ها و تحول شکل زندگی بشر، فضای سبز و طبیعت همچنان به مثابه عنصری جدایی ناپذیر از زندگی انسان قلمداد می شود. عنصری که همیشه در طول زندگی انسان، موثر و حیاتی بوده است. در نوشتار حاضر، به بررسی بیش از پیش این عنصر حیاتی پرداخته شد. در گام نخست این پژوهش، به مطالعه و شناخت تاثیرات حاصل از فضای سبز بر زندگی انسان پرداخته شد که نتایج حاصله، حاکی از تاثیرات بسیار تعیین کننده ای است، که عبارتند از: تاثیرات روانشناختی- تاثیرات جامعه شناختی- تاثیرات فرهنگی. در ادامه، دو نمونه از مجتمع های بلند مرتبه مسکونی در شهر تهران، مورد پژوهش قرار گرفتند که این مجتمع ها عبارتند از: 1- مجتمع مسکونی اکباتان 2- مجتمع مسکونی نواب. در گام پایانی، تمامی مولفه ها و آثار یاد شده حاصل از فضای سبز در نمونه های موردی انتخاب شده، مورد آزمایش قرار گرفتند که نتایج حاصله عبارتند از:1- افزایش مساحت فضای سبز با میزان رضایتمندی ساکنان مجتم عهای مسکونی، رابطه مستقیم دارد.2- با توجه به شکل زندگی گروهی و جمعی در مجتمع های مسکونی، عامل فضای سبز، به عنوان یک عنصر کلیدی در افزایش تعاملات و ارتباطات اجتماعی بین افراد ساکن در این نوع ساختمان ها به شمار می رود.3- فضای سبز نه تنها بر روان انسان تاثیرات مثبت دارد، بلکه بر شیوه زندگی و نوع برخورد افراد نیز، تاثیرات مثبت قابل توجهی دارد. این تاثیرات، افزایش کیفیت زندگی ساکنین و رضایت آنها را در پی دارد.4- شاخص تاثیرات حاصل از فضای سبز، بر رضایتمندی ساکنین در مجتمع مسکونی اکباتان بیشتر از مجتمع مسکونی نواب است. این مطلب حاکی از این نکته می باشد که در ساختمان سازی سال های اخیر، به بحث فضای سبز، که جزء جدایی ناپذیر فضای زندگی آدمیست، حداقل به لحاظ کمی، کمتر بها داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2811

دانلود 2429 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  129-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

زندگی در مجتمع های مسکونی بدون همکاری و سازمان دهی کنش های جمعی دشوار است. نادیده گرفتن اهمیت همکاری، سرمایه های کوچک و پراکنده را بی اثر کرده، تلاش های خرد و دارایی های جمعی افراد را هدر می دهد ومحیط ناامنی را برای افراد به وجود می آورد، ازاین رو در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش مطالعه موردی بر پایه تحلیل نظریه زمینه ای و مصاحبه با ساکنان مجتمع های مسکونی در شهر مشهد، به فهم ذهنی آنان از همکاری دست یابیم، بنابراین مجتمع مسکونی لاله در شهر مشهد را از تمام زوایا موردبررسی قراردادیم. بر این اساس 35 مصاحبه نیمه ساختاریافته در مورد خانوار صورت گرفت. بر پایه تحلیل یافته ها در مدل پارادایمی تحقیق، همکاری شکننده به عنوان هسته مرکزی شناخته شد. ساختار محدود کننده به عنوان شرایط زمینه ساز این امر مطرح گردید، ساختارهایی که افراد ممکن است قادر به تاثیرگذاری بر این عناصر باشند ولی کنترلی بر آن ها ندارد.خصایص شخصی همکاری گریز، فاصله تعاملی، ذهنیت منفی و کنترل مرکزی ضعیف نیز ازجمله شرایط علی مدل برای شکل گیری همکاری شکننده است. پیامد چنین تعاملاتی این است که حتی اگر هنجارها و قواعد روشنی در مجتمع وجود داشت باشد و انضباط حاکم باشد، این شرایط بسیار ناپایدار است و در صورت وجود اقلیت مفت بران، به سادگی خیر جمعی مزبور می تواند نابود شود.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 93 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1320
 • دانلود: 

  484
چکیده: 

امروزه آفرینش محلات پایدار و زیست پذیر به یکی از ضروریات برنامه ریزی و مدیریت در شهرها و بخصوص کلان شهرها تبدیل شده اشت. محله ها تاثیرات بسیاری بر کیفیت زندگی اهالی خود دارند. در خلق محلات پایدار عوامل متعددی (چون عوامل اقتصادی، کالبدی، فرهنگی) تاثیرگذارند. در این میان کاربری زمین شهری (بخصوص کاربری تجاری به سبب ماهیت فعالیت روزانه که دارند) از جمله عوامل اصلی سیستم محله بشمار می رود که از یک سو ضامن سرزندگی، پویایی و دسترسی می گردد و از سوی دیگر می تواند اثرات سوء نظیر افزایش میزان ترافیک و سایر اثرات را به همراه داشته باشد. مقاله حاضر می کوشد تا با بررسی رابطه نقش پخشایش کاربری های تجاری در پایداری محلات شهری، مسیر برنامه ریزی کاربری زمین در مقیاس محله های شهری را معین نماید. در این راستا محله دروس به عنوان یکی از محلات منطقه سه کلان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور سنجش سطح پایداری محله دروس از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. از آنجا که هدف نهایی این تحقیق تعیین میزان تاثیر پخشایش کاربری تجاری بر پایداری محله ای است، از تحلیل آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد که شاخص های پایداری محله ای دروس در سطح مناسبی قرار دارند و کاربری های تجاری در سطح محله ضمن افزایش دسترسی ساکنین به مراکز خرید، افزایش سرزندگی و نظارت اجتماعی، امنیت محله را ارتقاء بخشیده و منجر به پایداری محله مسکونی دروس گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1320

دانلود 484 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

بزی خدارحم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1 (پیاپی 104)
 • صفحات: 

  231-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1105
 • دانلود: 

  750
چکیده: 

مقوله پایداری به ویژه در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از جمله مهمترین مباحث قرن بیستم و قرن حاضر بوده است. بطوریکه همواره دغدغه اساسی اندیشمندان و برنامه ریزان منطقه ای، ملی و حتی بین المللی بشمار می رفته، زیرا چالش های فرارو، تهدید اساسی در راه نیل به توسعه پایدار جوامع بشری بوده است. در این تحقیق همه جوانب پایداری اعم از زیست محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مورد توجه و بررسی قرار گرفته، تا از این طریق بتوان وضعیت پایداری محلات شهر زابل و بهترین محله پایدار و چالش های ناپایداری را تعیین و تبیین کرد. با توجه به یافته های پژوهش برخی از محلات شهر زابل فاصله زیادی تا پایداری حقیقی دارند، در این بین برخی محلات نیز توانسته اند با ایجاد زیرساختهای مناسب برای خود، به سوی پایداری واقعی گام نهند، که از آن جمله می توان به محله ناسیونال زابل اشاره نمود که هم اکنون از نظر بسیاری از شاخص های کمی و کیفی در مرتبه خوبی قرار گرفته است و بی شک در آینده ای نه چندان دور به عنوان محله مسکونی پایدار واقعی در شهر زابل می توان از آن نام برد.

آمار یکساله:  

بازدید 1105

دانلود 750 استناد 0 مرجع 11
نشریه: 

اندیشه معماری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  105-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  488
چکیده: 

بیان مساله: پژوه ش حاضر در رابطه با تحل یل طراحی مجتم ع مسکونی پایدار با تاکید بر روان شناسی محیطی از بعد حس تعلق به مکان در شهرتبریز می باشد. به علت تجمیع کاربران در سطحی محدود و بهره گیری قابل توجه از منابع انرژی در ساختمان های بلند، لازم است تا رویکرد پایداری در فرآیند طراحی و مرحله بهره برداری مورد توجه قرار گیرد. پیشرفت و توسعه فناوری و تخصصی تر شدن علوم مختلف هم چون معماری در کنار مسایل مربوط به روان شناسی محیطی از جمله عواملی هستند که بر آسایش و آرامش انسان تاثیر می گذارند. همچنین رشد سریع شهرها، افزایش بی رویه جمعیت شهری و درپی آن ایجاد مسکن در قالب مجتمع های مسکونی و رشد ناهنجار کالبدی، به علاوه نگاه کمی گرایانه به عناصر کالبدی، پیامدهایی نظیر از دست رفتن مکان، بیگانگی انسان با مکان و در نهایت کاهش حس تعلق به مکان را درپی داشته است. لذا با توجه به این که محیط، یکی از عوامل موثر در ایجاد حس مکان و احساس-تعلق کاربران است؛ ضرورت انجام مطالعات گسترده در باب شناسایی عناصر حس مکان در ابعاد کمی و کیفی جامعه احساس می شود. سوال تحقیق: سؤال اصلی تحقیق این است که آیا طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد روان شناسی محیطی از بعد حس تعلق به مکان به پایداری مجتمع های مسکونی منجر خواهد شد؟ هدف تحقیق: هدف اصلی تحقیق پیش رو تحلیل طراحی مجتمع مسکونی پایدار با تاکید بر روان شناسی محیطی از بعد حس تعلق به مکان در شهرتبریز می باشد. روش تحقیق: روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی ساکنین برج های آسمان شهرتبریز می باشد، که حدود 2612 نفر می باشد و حجم نمونه 355 نفر از ساکنین برج آسمان شهرتبریز می باشد که از روش کوکران به دست آمد. در تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است برای پایایی سؤالات از آلفای کرونباخ استفاده گردید، که پایایی سؤالات برابر 0/885 شد. برای نرمال بودن متغیرها هم از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (K-S) و در ادامه از ضریب هبستگی پیرسون استفاده شد. مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق: براساس نتایج حاصل از تحقیقات کتابخانه ای و با توجه به اطلاعات گردآوری شده با استفاده از تکنیک پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن ها، مشخص گردید میان طراحی مجتمع مسکونی پایدار با روان شناسی محیطی و حس تعلق به مکان رابطه معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 488 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  67-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  501
 • دانلود: 

  495
چکیده: 

مسکن علاوه بر تأمین سرپناه، مجموعه ای است که با هدف ارائه خدمات متعدد و تأمین نیازهای ساکنان در یک مکان به وجود می آید. هنگام تعیین محل مورد نظر برای سکونت، توجه به تأمین رضایت مندی از اهمیت بالایی برخوردار است. رضایت از محل سکونت زمانی حاصل می شود که فرد بتواند پاسخ نیازهای خود را از آن مکان دریافت نماید. از آنجایی که مردم، اساسی ترین عامل در معماری هستند، برای طراحان و معماران توجه به رضایت مندی از محیط سکونتی و بررسی عوامل مؤثر در ارتقای آن، اهمیت کاربردی دارد. در این مقاله به منظور بررسی ارتقاء رضایت مندی و عوامل تأثیرگذار بر آن، معیارهای برآورد رضایت مندی در چهار جنبه کالبدی، انسانی، عملکردی و زمینه ای مورد توجه قرار گرفت؛ زیرا به کمک این دسته بندی جامع، عوامل متنوع و متفاوت تأثیرگذار بر رضایت مندی، بررسی می شود و بررسی زیرشاخه های هر یک از این جنبه ها، شامل طیف وسیعی از عوامل مؤثر بر رضایت مندی سکونتی را می شود. برای مطالعه بهتر عوامل، پرسشنامه ای در مجتمع مسکونی فرهنگیان الهیه توزیع شد. علت انتخاب این مجتمع این بود که ساکنان آن فرهنگیان شاغل و بازنشسته ای می باشند که از تمام نقاط تهران، در کنار هم در یک مجتمع جمع شده اند بنابراین دارای سلیقه ها و دیدگاه های متفاوتی هستند. ابتدا رضایت مندی و عوامل تأثیرگذار بر آن مطالعه، سپس به تحلیل پرسشنامه ها پرداخته شد و عوامل مؤثر بر رضایت مندی رتبه بندی شد. بر اساس نتایج به دست آمده جنبه های کالبدی مانند فضای سبز، دسترسی ها، فضای جمعی، دید و منظر و ابعاد واحدهای مسکونی از بیش ترین میزان اهمیت و جنبه های زمینه ای (بهداشت و نگهداری مجتمع، ترجیح زندگی در مجتمع مسکونی بر زندگی در خانه ای مستقل)، جنبه های انسانی (تعاملات اجتماعی و همسایگی) و جنبه های عملکردی (خدمات تجاری-رفاهی و امکانات) به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 501

دانلود 495 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

موهبتی نیما | طابعی مهدیه

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  105-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2269
 • دانلود: 

  1330
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2269

دانلود 1330 استناد 0 مرجع 11
litScript