نتایج جستجو

4628

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

463

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عبدالهیان حمید

نشریه: 

پژوهشهای ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  111-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  970
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

ادبیات غنی فارسی هنوز زمینه های ناگفته بسیاری دارد که شایسته است با دقت و نگرشی تازه تر بحث و بررسی شود. داستان بیت یکی از قالب های داستانی به کار رفته در شعر فارسی او کهن ترین دوره ها تا دوره معاصر است. تا جایی که نویسنده اطلاع داد تا کنون به این مقوله پرداخته نشده است و شایسته است که به عنوان یک قالب داستانی که ویژگی های مستقل دارد، مورد عنایت محققان قرار گیرد. همان گونه که از نامش پیداست، داستان بیت داستان کاملی است که در یک بیت نقل شود و عناصر ضروری و بایسته داستان را داشته باشد. با توجه به این که در یک بیت مجال برای داستان پردازی مفصل نیست باید حداقل هایی که برای داستان شدن یک روایت ضرورت دارند، شناسایی شوند. با توجه به منابع عناصر پیرنگ، شخصیت، عمل، زمان و مکان از شرایط لازم برای پیدایش داستان هستند و هر بیتی که این عناصر را داشته باشد، می تواند داستان بیت به شمار آید. نویسنده 22 بیت که به تنهایی داستان مستقلی را نقل می کنند، به عنوان نمونه از نخستین دوره شعر فارسی تا شعر معاصر استخراج کرده تا هم شخصیت پردازی، عمل، زمان، مکان و فضاسازی در این قالب کوتاه بررسی شده است. داستان بیت از سویی در ایجاز و اختصار شبیه به هایکوهای ژاپنی است و از سوی دیگر از لحاظ مختصرنویسی، ایجاز و پرهیز از توصیف به مکتب مینیمالیسم آمریکایی ماننده است. قالب پیشنهادی این مقاله بیشتر بر اساس ویژگی شکل (form) مشخص و جدا شده است. داستان بیت نقطه اتصال شعر و داستان در کوتاهترین و موجزترین شکلی است که هر دو را برداشته باشد

آمار یکساله:  

بازدید 970

دانلود 356 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2911
 • دانلود: 

  2052
چکیده: 

قصه و قصه گویی ترانه ها و درد و دل های مادربزرگ ها و نسلهای قبل از ماست که سینه به سینه می چرخد ما را و کودکان این جهان را ازکنه قضایا آگاه می سازد. قصه، انسان را وارد دنیای پر رمز و راز می کند. گاه درهای رمز و راز را به روی او می گشاید و گاه بر این درگاه قفلی می زند تا انسان را به تفکر وادار کند.قصه گویی از فعالیت های مهم کانون در مراکز فرهنگی هنری است. بیان ده ها قصه در طول سال در هر مرکز اجرا می شود. برگزاری جشنواره قصه گویی، بصورت منطقه ای و بین المللی در کانون استان ها به مرحله ی اجرا در می آید، که این فعالیت بس مهم کانون را به پایگاه قصه و قصه گویی تبدیل کرده است. ای کاش مدارس ابتدایی بر روی این مهم سرمایه گزاری می کردند و همانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قصه گویی را در مدارس رواج می دادند. این پژوهش علمی بر اهم شیوه های قصه گویی با نگاهی نو می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 2911

دانلود 2052 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فنون ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  137-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

در این جستار، ساختار داستان فرود در شاهنامه و عناصر ساختاری تاثیرگذار در آن بررسی و تحلیل می شود. ساختار داستانی ماهیتی دارد که متاثر از عناصر خود، شکلی کنشی و روایی می پذیرد. نویسنده در پرتو این خصوصیات و عناصر ساختاری، چون طرح و نقشه، زاویه دید، کشمکش، بحران، نقطه اوج و گره گشایی، ساختار داستانی را پی می ریزد. به این منظور، ابتدا تعریفی از داستان و ساختار ارائه می گردد و سپس، ضمن بررسی عناصر این ساختار و تعیین مناسبات بین این عناصر به جست و جوی این ویژگی ها در متن داستان فرود پرداخته می شود. بر اساس شواهد ارائه شده، این نتیجه به دست آمد که متن مورد نظر روایی - نمایشی است و در آن عناصر داستانی به خوبی در خدمت پیشبرد داستان به کار گرفته شده است و طرحی مبتنی بر روابط علی آن را از آغاز تا پایان، استحکام و انسجام می بخشد. همچنین، با بررسی داستان دریافته شد که شواهد فراوانی مبتنی بر وجود ساختاری داستانی در این متن وجود دارد و متن از کلیتی پیوسته مبتنی بر شروع از وضعیتی پایدار و تغییر به سوی موقعیت پایداری متفاوت با وضعیت اول پیروی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حیدری فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  220-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  710
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

قصه دقوقی در مثنوی معنوی از جمله قصه هایی است که حیرت خوانندگان و شارحان آن را برانگیخته است، اما حیرتی که شاعر بارها و بارها به آن اشاره می کند حیرت عارفانه است.تجربه شاعر و درون مایه داستان بنظر خواننده آشنا نمی آید و رازهایی ناگشوده دارد. فهم و دریافت آن با یافته های حواس ظاهری ممکن نیست و امری ناهمگون و متفاوت با تجربیات روزمره و عادی است. ابهام درونی اغلب حوادث، آن را نیازمند توضیح و تفسیر می کند، به گونه ای که در گشودن قفل رازهای آن به عقل و منطق نمی توان تکیه کرد. این داستان تجربه ای ازلی است که از راه ناخودآگاهی منتقل شده، کلید کشف ضمیر ناخودآگاه و بررسی رمزها و نمادهای آن است. در این مقاله برآنیم تا با طرح چکیده ای از قصه به حل برخی از پیچیدگی های آن بپردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 710

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ذوالفقاری حسن

نشریه: 

پژوهشهای ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  31-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1356
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

یکی از داستانهای هفت پیکر نظامی، بهرام گور و کنیزش فتنه در شکارگاه است. این داستان را نظامی از روایت بسیار ساده، کوتاه و طرح گونه و گذاری فردوسی گرفته، پرورده و بخش دومی بدان افزوده است. پس از نظامی این داستان را امیرخسرو دهلوی (750-651) در هشت بهشت و عبدی بیک نویدی شیرازی (988-921) در هفت اختر آورده اند که هر دو تقلید و نظریه ای از هفت پیکر نظامی است. امیرخسرو بخش میانی داستان را با تغییراتی اندک نسبت به روایت نظامی آورده و عبدی بیک بر دامنه تغییرات افزوده است.با مقایسه و تحلیل این چهار روایت در می یابیم که هنر نظامی در داستان پردازی و عناصر و بن مایه های داستانی و جنبه های اخلاقی و روانی بر روایتهای دیگر برتری دارد.این مقایسه تنها از نظر ساختار روایی و داستانی است نه جنبه های زبانی و شگردهای بیانی و سبکی؛ تنها در پایان مقاله به عنوان نمونه، توصیف کنیز را از چهار روایت نقل می کنیم تا خواننده خود به این قیاس دست زند.در آغاز مقاله نیز ضمن معرفی چهار اثر و گزارش چهار روایت می کوشیم به کمک نموداری، نقش مایه های داستانی را نشان داده و به وجوه شباهت و اختلاف روایتها بپردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1356

دانلود 288 استناد 0 مرجع 5
عنوان: 
نویسندگان: 

بهشتی سیدمحمد

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  157-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1013
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هرگز از خود پرسیده اید که تهران کجا است؟ یا تهرانی ها چه مردمانی هستند؟ شاید تاکنون مجال چنین سوال هایی برایتان فراهم نشده باشد یا دلیلی برای طرح این موضوعات نداشته اید. با این حال، اگر به دلیلی کنجکاو بوده اید که بدانید تهران کجا است، یا برای کسی تهران را شرح داده اید، احتمالا پاسخی شبیه به این شنیده یا بیان کرده اید.

آمار یکساله:  

بازدید 1013

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحات: 

  161-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  779
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

واژه «گوتیک» صفتی است که به شکل ضمنی به انتساب یا تعلق چیزی به قوم «گوت» اشاره می کند. همچنین گوتیک نام یک ژانر ادبی است که در دهه 1760 تا 1820 به وجود آمد و هنوز هم به اشکال گوناگون دیده می شود. محیط های این ژانر معمولا قصرهای دربسته، ویرانه ها و زمین های متروک هستند. ادبیات گوتیک را باید شاخه ای از مکتب رمانتیسم یا پیش رمانتیسم به شمار آورد. داستان های گوتیک بیشتر حکایت های تیره و تاری از معماها، هراس ها و امور ماورائی هستند که حول یک راز مخفی و وحشتناک شکل گرفته اند. گوتیک سبکی در معماری و مجسمه سازی مربوط به قوم گوت ها بود که علاوه بر معماری و هنر وارد ادبیات نیز شد. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی عناصر گوتیک در ادبیات داستانی می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 779

دانلود 230 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

دادور المیرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  31-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

داستان کوتاه نوعی ادبی است که از میانۀ قرن نوزدهم، همزمان با انقلاب صنعتی، به خاطر حجم کمتر آن به نسبت رمان و مجال خواندن آن در مدت زمانی کوتاه، در اروپا رواج پیدا کرد. ساده اندیشی است اگر بخواهیم به این نوع ادبی، در مقایسه با انواع دیگر، اهمیت کمتری بدهیم. زیرا داستان کوتاه چه واقعگرایانه باشد چه شگفت انگیز، ساختاری استوار دارد که از نظر ریخت شناسی، فضا، زمان، شخصیت و... دارای اهمیت بسیار است که کوشیده ام تا در این نوشتار، بدان ها بپردازم.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  75-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3918
 • دانلود: 

  943
چکیده: 

چکیده عربی:یدرس هذا المقال قصص جبرا إبراهیم جبرا القصیرة، و هو أدیب فلسطینی المولد، عراقی الموطن. یعتبر هذا الأدیب من المبدعین فی الأدب العربی الحدیث سواء فی الشعر، أو فی الترجمة والنقد أو فی الروایة. کانت مجموعة «عرق و قصص أخری» من أولی تجاربه القصصیة، ویلاحظ فی قصصه أنها مقدمات لروایته أو استمرار لها. إنه یستلهم فی کتابة قصصه من الأدب الرومانسی، و یخلط بین الرومانسیة والواقعیة والرمزیة. کان جبرا یکتب من نسج خیاله لیکتشف فیما بعد أنها قد تصبح واقعیة. چکیده فارسی:این مقاله به بررسی داستان کوتاه جبرا ابراهیم جبرا نویسنده عراقی متولد فلسطین، می پردازد. وی از نوپردازان ادبیات عرب در زمینه های شعر، ترجمه، نقد، و رمان بشمار می آید. مجموعه «عرق و قصص اخری» از نخستین تجربه های داستان پردازی ایشان است. داستان های این ادیب، گویی دیباجه یا ادامه رمان وی بوده که در نگارش آن از ادبیات رمانتیک الهام گرفته، و رمانتیسم، واقع گرایی، و سمبلیسم را درهم می آمیزد. جبرا از فراخنای خیال خود می نویسد تا سرانجام، واقعی بودن آن آشکار گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 3918

دانلود 943 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

ZANJANI B. | NOWRAZI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  49-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9825
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

One day saadi enters a meeting place but because of his appearance who looked like poor people no body cared to talk to him. Saadi when faced this unexpected reaction from people felt very sad and sat in a corner. Participants in the meeting began to talk about different issues and when they could not solve a religious issue, then Saadi interfered and solved the problem for them. The participants applauded him. Saadi took the opportunity to give them a piece of advice that no one should judge others by their appearance only.

آمار یکساله:  

بازدید 9825

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript