نتایج جستجو

29011

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2902

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (پیاپی 83)
 • صفحات: 

  203-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1112
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

کیتوسان قارچی زیست پلیمری ارزشمند و دارای خواص ویژه ای است که تولید آن در تخمیر حالت جامد از قارچ ها به عنوان روشی جدید مطرح است. در این پژوهش، با رشد گونه های قارچ آسپرژیلوس نایجر روی کنجاله سویا، پنبه دانه، ذرت و کلزا به عنوان سوبسترای جامد دارای نیتروژن، توانایی تولید کیتوسان و اثر درصد نیتروژن، گونه قارچی و رطوبت سوبسترای جامد در مقدار تولید بررسی شد. در تمام گونه های آسپرژیلوس نایجر (PTCC) با کدهای 5012، 5010 و 5103، مقدار کیتوسان در روز چهارم به طور میانگین (برای رطوبت تقریبی 36 درصد و 6.4= pH در مورد دو سوبسترای پنبه دانه و سویا) تقریبا (kg ماده خشک/g) 12.691 بدست آمد. از گونه 5012 در محیط کنجاله سویا با رطوبت تقریبی 37 درصد در روز دوازدهم، مقدار (kg ماده خشک/g) 17.053 و در گونه 5010 در محیط کنجاله پنبه دانه در روز هشتم، (kg ماده خشک/g) 17.97 کیتوسان استخراج شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1112

دانلود 275 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

اسپرجیلوس نایجر یکی از ریزجاندارهایی است که برای تولید پروتئین تک یاخته به کار رفته است. این قارچ ریسه ای که توانایی تراوش انواع آنزیم را دارد می تواند بر سطح زیادی از سوبسترا رشد کند و از آن جا که مقدار زیادی پروتئین برون سلولی تولید می کند هم می توان بستر رشد آن را از پروتئین درون سلولی قارچ پرمایه کرد و هم می توان پروتئین ترشح شده را با حلال به سادگی بیرون کشید. راندمان رشد قارچ از آن جا که در حالت طبیعی بر روی جامدات پکتینی رشد می کند بر بستر جامد اغلب بیشتر از حالت مایع است. گلبرگ زعفران که در حال حاضر یکی از ضایعات کشاورزی است، می تواند به عنوان بستر کشت جامد مورد استفاده قرارگیرد. در این تحقیق با کشت بستر جامد اسپرجیلوس نایجر بر روی گلبرگ خشک شده زعفران در یک دوره 15 روزه، پروتئین آن با دو حلال متفاوت بیرون کشیده شده و به دو روش لری و بیوره سنجیده شد. بیشترین میزان پروتئین سنجیده شده به روش بیوره با حلال آب خالص 98.53 میلی گرم در هر یک گرم گلبرگ خشک آغازین و با حلال سود و بافر کربنات 167 میلی گرم در هر یک گرم گلبرگ خشک آغازین برآورد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAHI S.S. | AALEMZADEH I. | KHANAHMADI M. | ROOSTAAZAD R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  197-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13651
 • دانلود: 

  11519
چکیده: 

Central composite orthogonal design was applied to quantify relations of xylanase production, loss of dry matter and change of pH with four critical variables during solid state fermentation of a mixture of wheat bran and wheat straw on which Aspergillus niger CCUG 33991 was cultivated. The studied variables included the percentage of wheat straw, wheat bran, temperature, moisture content, and fermentation time. The second-order quadratic model predicted the xylanase activity at a suitable set of conditions namely 29oC, 55% moisture content, and 50 hours of fermentation to be 1465 U/g of fermented dry matter which differed less than 6% from measured value at this set of conditions. Furthermore, the obtained models predicted dry matter loss and pH with less than 17% error for the same conditions. The results were used for xylanase production in an intermittently mixed forcedly aerated pilot. Applicability of models for prediction of pilot scale SSF performance was investigated. The results showed considerable deviations of measured trends from model predicted ones. Presence of mixing, temperature and moisture shocks and better oxygen supply are of possible reasons of deviations.

آمار یکساله:  

بازدید 13651

دانلود 11519 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  29-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1540
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

این پژوهش با هدف تولید آنزیم سلولاز توسط قارچ های میکروسکوپی با استفاده از تکنیک تخمیر در بستر جامد انجام شد. Trichoderma reesei, Aspergillus niger گونه های قارچی و گاه برنج، کاه گندم و خاک اره سوبستراهای مورد استفاده بودند. تأثیر انواع سوبستراها و هم چنین زمان های مختلف آبکافت هیدرولیز بر تولید آنزیم مورد بررسی قرار گرفت. در میان دو سویة میکروبی، آسپرژیلوس از توانائی تولید بیشتر و در میان سوبستراهای مورد استفاده کاه برنج از بهترین کارآئی برخوردار بود. استفاده از کشت توأم سویه های قارچی سبب کاهش زمان لازم برای حصول بشینة بازدهی شد در حالی که افزایش زمان آبکافت بر تولید آنزیم تأثیر کاهنده داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1540

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAGHSOUDI V. | RAZAVI J. | YAGHMAEI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19746
 • دانلود: 

  23855
چکیده: 

The effect of solid state fermentation (SSF) on Chitosan production by A. niger was investigated. A. niger BBRC 20004 from Biochemical and Bioenvironmental Research Centre of Sharif University of Technology (Tehran, Iran) was grown on corn residue. Chitosan was extracted from the fungal mycelia using hot alkaline and acid treatment. A. niger was incubated for 12 days on corn residue with moisture content of 35 % and 1.12 % of nitrogen. The Chitosan was obtained and 10.9 g/kg of Urea dry residue was added in various amounts to the medium in order to evaluate the effect of the nitrogen concentration in the production of Chitosan. The highest amount of Chitosan obtained by 6.5 g of urea after 12 days of incubation was 16.15 g/kg.

آمار یکساله:  

بازدید 19746

دانلود 23855 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  156-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  245
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 245

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MIENDA B.S. | IDI A. | UMAR A.

نشریه: 

RESEARCH IN BIOTECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  21-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2721
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2721

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MAZAHERI ASADI MAHNAZ | NIKKHAH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  119-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22630
 • دانلود: 

  29754
چکیده: 

A solid state fermentation method was developed for the production of citric acid from date pulp (obtained of date syrup production from the process) by Aspergillus niger PTCC 5010. Poor yield was obtained when potassium ferrocyanide treated date pulp was used as substrate, but methanol at a 3-4% concentration markedly increased the formation of citric acid from the waste. The optimum range of pH and moisture for citric acid production were 3.5-4.5, and 70-80% respectively. This method produced about 168g citric acid per kg of date pulp under optimum conditions. On the basis of reducing sugar consumed, the yield was 87% within eight days.

آمار یکساله:  

بازدید 22630

دانلود 29754 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2771
 • دانلود: 

  904
چکیده: 

با توجه به کاربردهای فراوان آنزیم سلولاز در بسیاری از صنایع، بویژه در صنایع غذایی و اختصاص سالیانه مبالغ هنگفتی جهت واردات این آنزیم، در این پژوهش تصمیم به تولید سلولاز به کمک قارچ نوروسپورا اینترمدیا بر روی دو سوبسترای لیگنوسلولزی (کاه برنج و باگاس نیشکر) به روش تخمیر حالت جامد گرفته شد. قارچ نوروسپورا اینترمدیا بر روی دو سوبسترای کاه برنج و باگاس نیشکر که با استفاده از بخار یا قلیا تیمار شده بودند به مدت 2، 4 و 6 روز کشت داده شد و پس از اتمام زمان کشت، آنزیم سلولاز استخراج و میزان فعالیت سلولازی آن اندازه گیری گردید.بررسی آماری دادههای حاصل از آزمایشها بهترین شرایط برای تولید آنزیم سلولاز توسط نوروسپورا اینترمدیا را کشت 6 روزه قارچ مذکور روی سوبسترای کاه برنج تیمار شده با قلیا نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 2771

دانلود 904 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  151-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21183
 • دانلود: 

  99053
چکیده: 

Among enzymes, lipases have been widely investigated because of their numerous industrial applications. In this study, optimization of lipase production by Aspergillus niger in solid state fermentation from rice bran as solid substrate was investigated. The optimal conditions were obtained with the aid of central composite design (CCD) under response surface methodology (RSM). In the analysis of 20 experimental runs, effects of three variables such as olive oil concentration, glucose concentration and humidity ratio on lipase activity were evaluated. The interaction between lipase activity and independent paired parameters were illustrated by three-dimensional diagrams while other factors were set at zero level. The optimum values of oil concentration, glucose concentration and humidity ratio were 1.78, 2.54 and 1.95% (g/gdss), respectively and the enzyme activity for optimum conditions was 121.53 (U/gdss). Also, the effect of temperature and pH on the relative lipase activity in enzyme reaction was evaluated. The lipase produced was highly active at 30.3oC and pH value of 6.87.

آمار یکساله:  

بازدید 21183

دانلود 99053 استناد 0 مرجع 0
litScript