نتایج جستجو

57405

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5741

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

یزدان پناه مهشید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  314
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

گسترش نقش خواسته های مشتری در فرآیند تولید و قرار گرفتن پژوهش مشتری در آغاز و پایان چرخه تولید و ارایه محصول، سیستم تولید و ارایه را از حالت است اندارد و تولید انبوه به سمت پروژه های تولیدی mass customization سوق داده است. علاوه بر آن بخش بزرگی از محصولات با بعد عظیم تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اجتماعی در قالب پروژه های صنعتی، عمرانی، ساختمانی، تاسیساتی، زیربنایی و تسهیلات، تولید و ارایه می شوند که کیفیت و قابلیت اعتماد آنها سهم بسزایی در مسوولیت های اجتماعی دارد.پروژه ها بر حسب ماهیت خویش برای ارایه محصول با کیفیت به ابزار و روش های اثربخشی برای هماهنگ نمودن زمان، هزینه، انتخاب ها، منابع انسانی، تغییرات، اطلاعات، دانش فنی و تجارب نیاز دارند. در متدولوژی مدیریت پروژه ابزارهای کار تیمی، برگزاری جلسات برنامه ریزی شده، استفاده از ابزارهای مختلف برای توسعه منابع تفکر و اجرای یکسان (سینرژی، طوفان ذهنی، گردآوری نظرها)، ایجاد پارکینگ، لیست موضوعات، گردآوری یافته های پروژه، ارایه و دریافت بازخور و ایجاد سیستم اطلاعات Online پروژه، در نظر گرفته شده است. مطمئنا به کارگیری این ابزارها به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند متولیان پروژه را در نیل به هماهنگی مورد نیاز و در نتیجه ارایه محصول با کیفیت یاری خواهد نمود. لیکن با توجه به پیچیدگی فرآیندها و گسترش نقش کیفیت محصول، علاوه بر ابزارهای متداول مدیریت پروژه، بهره گیری از تیم های Cross functional در پدیدآوری محصولات با کیفیت و قابلیت اعتماد بالا نقش ویژه ای یافته اند. برای تعریف روشن تر کار تیمی Cross Functional می توان گفت هنگامی که در تیم همه تخصص های تاثیرگذار و تاثیرپذیر وجود داشته باشند و بتوان فرصت های بهبود را از زاویه دید تخصص ها ی مختلف بررسی و راهیابی نمود، کار تیمی انجام شده Cross functional محسوب می شود. دلیل نیاز به کار تیمی چند تخصصه، نتیجة رشد و توسعه تکنولوژی، پیچیدگی صنایع، ایجاد رشته ها و تخصص های جدید در فصل مشترک علوم و انتظار مشتری به دریافت پاسخ های همه جانبه برای مسایل خود است. مسلما مشتری انتظار دارد پاسخگویی به نیازهای وی بر حسب محدودیت های مکانی، زمانی و مالی انجام شود. به بیان روشن تر نه این امکان را دارد که تک تک نیازهای خود را با تجهیزات مجزا برآورده نماید و نه رضایت می دهد از برخی نیازهای خود صرفنظر کند و از همه مهمتر انتظار ندارد که در مقابل ایفای برخی از نیازها با عوارض و یا بازتاب های ناخواسته روبرو شود. همه این توقعات فرآیندهای دخیل در طراحی، تکوین و ارایه محصول به مشتری را بر آن می دارد که ویژگی های مورد نظر مشتری را از زاویه تخصص های مختلف تحلیل و راهیابی نمایند. به این ترتیب از یک سو راه های متعدد و متنوعی برای تبدیل خواسته ها، نیازها و انتظارات مشتری به ویژگی های کیفیت به دست می آید و از سوی دیگر این راه ها در اولین فرصت از دیدگاه تخصص های مختلف ارزیابی و آزمون می شوند. در نتیجه راه حل نهایی از بالاترین قابلیت اعتماد برخوردار است. در تدوین این مقاله از تجارب آموزش، مشاوره و تسهیلگری در تیم های مدیریت کیفیت پروژه استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 314

دانلود 3
نویسندگان: 

ENGSTROM M. | HAGEN K. | BJORK M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4784
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4784

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

AUSTRAL ASIAN J CANCER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  165-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7174
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7174

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

تمیمی مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

امروزه بدون آنکه بفهمیم، اقلام و خدماتی که مصرف می کنیم به محض خرید به خوبی کار می کنند. در حقیقت، بسیاری از جوامع صنعتی و فراصنعتی صرفاً آنچه را که موثر نیست، کنار گذاشته اند. با این حال، زمانی بود که کیفیت و اثربخشی نزد ارائه دهندگان کالا و خدمات در اولویت نبود. تمرکز شدید بر کیفیت عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه در دهه 1980، در پاسخ به بازاری که کار ارزان قیمت را رد کرد و تقاضای مصرف کننده برای محصولات با دوام، افزایش یافت. در این مقاله، ما در مورد تاریخچه یکی از برجسته ترین فلسفه های مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع (Total quality Management-TQM) بحث خواهیم کرد. ما یاد خواهیم گرفت که چگونه مدیریت کیفیت جامع می تواند به سودآوری و بهره وری بیشتر کمک کند. علاوه بر این، متخصصان صنعت درباره تفاوت های TQM با سایر فلسفه ها و روش های مدیریت کیفیت مانند شش سیگما و کایزن صحبت می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0
نویسندگان: 

ESER I. | KHORSHID L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  42-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4968
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4968

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JMIR MHEALTH AND UHEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2190
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2190

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

REIMER M.A. | FLEMONS W.W.

نشریه: 

sleep MEDICINE REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  335-349
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7643
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7643

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74447
 • دانلود: 

  36634
چکیده: 

Background: sleep disturbances are common among adult populations and can have a significant effect on daytime activities. The aim of this study is to determine the prevalence of sleep problems and subjective sleep quality in the adult population of Tehran, Iran.Methods: From an urban community of Tehran, a random sample of 3400 adult men and women were selected by a cross-sectional design. Using the Persian version of the Pittsburgh sleep quality Index (PSQI), subjects were interviewed face-to-face. There were 3114 completed questionnaires returned and analyzed.Results: The mean age of the subjects was 43.57 (±SD 17.5) years. Overall 37% (95% CI: 35–39) of the population were categorized as poor sleepers. The PSQI>5 showed 27% were males versus 35% among females. The global PSQI scores ranged from 4.20±2.67 to 5.60±3.74 for males and 5.03±3.00 to 7.97±4.31 for females by age groups. The difference across age groups for global PSQI score was significant in females (P<0.01).Conclusion: The prevalence rate of sleep complaints in this population-based study was high. Females, older adults, widows and separated couple were the most important risk factors for sleep disturbances.

آمار یکساله:  

بازدید 74447

دانلود 36634 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  100-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  27693
 • دانلود: 

  21652
چکیده: 

Background: sleep problems are common complaints in health care workers that can affect quality of life and productivity, both in patients and healthy individuals. This study evaluates the prevalence of low sleep quality in health care workers with no health issues or complaints of sleep problems.Methods: In this cross-sectional study was conducted on healthy employees of a health care organization in Tehran. The presence of physical and mental health issues and satisfaction from their sleep quality was assessed by means of a self-administered questionnaire. sleep quality was evaluated by the Persian version of the Pittsburgh sleep quality Index (PSQI). PSQI scores of 5 or less were considered as good sleep quality.Results: From 925 participants, 56.9% were good sleepers. There was a significant association between poor sleep quality and female sex, divorced, shift-working, and age; it was not associated with education level. Self-rated health (SRH) had a significant positive correlation with sleep quality.Conclusion: Poor sleep quality is common in our study population and associated with a lower SRH. The high prevalence of poor sleep quality in a group of healthy non-complaining employees can be an important early sign of underlying physical or mental health issues. Providing screening and monitoring programs to detect the underlying health conditions and their consequent treatment can promote health and productivity of employees and improve society’s health, both directly and indirectly.

آمار یکساله:  

بازدید 27693

دانلود 21652 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  105-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  447
 • دانلود: 

  359
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor, Since December 2019 and the coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Wuhan, China, it has rapidly spread and attracted the World Health Organization’ s attention and concern. COVID-19 is a new case of coronavirus that is closely related to severe acute respiratory syndrome (SARS), with a high transmission rate. 1 The disease is usually accompanied by simple respiratory symptoms such as fever and dry cough, fatigue, and gastrointestinal symptoms. COVID-19 has specific characteristics that has led to increased anxiety in the society. Person-to-person transmission, high prevalence rates, treatment failure, rumors and misinformation about the origins and causes of the disease, emotional and exaggerated images and news, and the possibility of recurrence of the disease are among the factors causing significant anxiety compared with past pandemics. . .

آمار یکساله:  

بازدید 447

دانلود 359 استناد 0 مرجع 940
litScript