نتایج جستجو

170936

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

17094

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

EVANS J.R.

نشریه: 

DECISION SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  239-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4598
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4598

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

BEHNAM NAJMEH | PAREHKAR MANSOOR | PAZIRA EBRAHIM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  295-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10029
 • دانلود: 

  4761
چکیده: 

MPSIAC is currently known as an appropriate method to measure sediment of Watershed basins of the country while there has not been any sensitivity analysis so far for this method. In this study, required data for MPSIAC model were gathered from six basins; Amame-Kamarkhani, Kand-Golandok, Tang Kenesht (from two different references), Nojian (from three different references), Pegahe sorkh katvand (from one reference) and Ivanaki (authors’ research). Eleven sensitivity analyses were conducted and the amount of sediment was calculated using the sum of nine factors. Each input parameter was increased or decreased by 20% using a computer program in Visual Basic in Excel. Then sensitivity of the model for the parameters was analyzed. The less sediment has the basin, the less sensitivity has the input parameters in the model. MPSIAC model has twenty input variables that resulted in nine main factors. Erosion parameter (R) was calculated by adding nine main factors and the quantity of sediment was calculated by an exponential function. By evaluation of nine main factors, it was concluded that land use and Gully development were the most sensitive factors. As a result, based on the area and sensitivity of main factors, more investments must be done on the most sensitive factor to reduce soil erosion. In the assessment of nine main factors occurred errors are reduced due to adding operation.Regarding all items, each factor that has more input quantity has the highest sensitivity. As a result, if score of each factor grows more than six, more attention must be paid to score assignation. If occurred errors in assessment of nine factors did not neutralize each other and have additive or decreasing on the R, by addition of 20% to R, it showed that this factor was the most sensitive factor to run the model. If R is equal to 60 and 20% related to the error occurred in calculation of it, 54% error occurs in estimating the amount of sediment and sensitivity reaches to 2.7. This evaluation indicated that MPSIAC model for evaluation of basins with the amount of sediment more than 2.2 ton/hectare must be used more preciously because the model is so sensitive in this status and possible error may get over 50%.

آمار یکساله:  

بازدید 10029

دانلود 4761 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2177
 • دانلود: 

  755
چکیده: 

توجه اصلی ما در این مقاله ایجاد آشفتگی در تمام داده های خروجی و ورودی یک واحد تصمیم گیرنده کارا (DMU) با استفاده از مدل جمعی می باشد به طوری که بعد از تغییرات همچنان کارا باقی بماند. شرایط مناسب، برای آنکه یک DMU کارا بعد از ایجاد آشفتگی در تمام داده ها کارایی خود را حفظ نماید، را به دست خواهیم آورد. نتایج به دست آمده را روی 10 شعبه از بانک های تجاری که هر کدام از 3 ورودی برای تولید 2 خروجی استفاده می کنند، اعمال خواهیم کرد. برای هر DMU مطابق با کارایی مدل جمعی، یک ناحیه کارایی به دست می آید. در این ناحیه ورودی و خروجی های متناظر با DMU کارا با حفظ کارایی می توانند تغییر یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 2177

دانلود 755 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GERAMI J. | MOZAFFARI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (S.N. 10)
 • صفحات: 

  75-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12058
 • دانلود: 

  3445
چکیده: 

In this paper, we introduce systems consisting of several production units, each of which include several subunits working in parallel. Meanwhile, each subunit is working independently. The input and output of each production unit are the sums of the inputs and outputs of its subunits, respectively. We consider each of these subunits as an independent decision making unit (DMU) and create the production possibility set (PPS) produced by these DMUs, in which the frontier points are considered as efficient DMUs. Then we introduce models for obtaining the efficiency of the production subunits. Using super-efficiency models, we categorize all efficient subunits into different efficiency classes. Then we follow by presenting the sensitivity analysis and stability problem for efficient subunits, including extreme efficient and non-extreme efficient subunits, assuming simultaneous perturbations in all inputs and outputs of subunits such that the efficiency of the subunit under evaluation declines while the efficiencies of other subunits improve.

آمار یکساله:  

بازدید 12058

دانلود 3445 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  34-1
 • شماره: 

  1/2
 • صفحات: 

  55-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

بررسی ریسک و بهبود ایمنی سیستم های امروزی به دلیل پیچیدگی های طراحی و عملکردی فراوان آنها، تحلیلی دشوار، پیچیده و هزینه بر است. معیارهای اهمیت در پایایی با شناسایی مهمترین اجزای تاثیرگذار در ایمنی سیستم، نقشی بسزا در افزایش سطح ایمنی سیستم و کاهش ریسک آن با صرف کمترین منابع ممکن را دارند. اما درخت خطا که ابزار پیاده سازی این معیارها است امکان مدل سازی بسیاری از پیچیدگی های سیستم های امروزی را ندارد. این در حالی است که قابلیت های فراوان شبکه های بیزی امکان تحلیل پیچیدگی های مذکور را به آن می دهد و برتری این روش نسبت به درخت خطا موضوع بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در ادبیات موضوع بوده است. در این مقاله با توسعه ی معیارهای اهمیت، از شبکه های بیزی به عنوان بستر پیاده سازی آنها استفاده شده است و در یک مثال عملی، قابلیت بستر جدید توسعه داده شده برای معیارهای اهمیت در مدل سازی تعاریف آنها به اثبات رسیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Economics Letters

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  185
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  230
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 230 استناد 3 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  337
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  95-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3845
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3845

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOKHTARI M.H. | AHMAD B. | HOVEIDI H. | BUSU I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  407-422
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32029
 • دانلود: 

  21356
چکیده: 

METRIC (Mapping Evapotranspiration at High Resolution with Internalized Calibration) is known as an appropriate surface energy balance model for the estimation of the spatial distribution of evapotranspiration (ET) in semi-arid regions. Based on lysimeter measurements, METRIC has shown ET estimates of 10% on a sub-field scale on a daily basis. There is a need to identify how the model is sensitive to the input parameters. Therefore, the most influential parameters in the algorithm can be identified and the model can be further improved. sensitivity analysis at three levels of vegetation cover shows that METRIC is highly sensitive to dT, surface temperature, net radiation, sensible heat flux, surface albedo, soil heat flux, and air temperature. It is also moderately sensitive to friction velocity, aerodynamic resistance to heat transfer, surface emissivity and less sensitive to leaf area index, soil adjusted vegetation index, wind speed (except wind speed at low level of vegetation cover), and roughness length for momentum (except Zom<0.1). A two-factor analysis of the algorithm’s primary inputs showed that the pair albedo-surface temperature is the most and the normalized vegetation index-soil adjusted vegetation index or normalized vegetation index-leaf area index is the least effective pair in this model. In order to improve the accuracy of METRIC, this study suggests upgrading the equations for the above-mentioned effective variables.

آمار یکساله:  

بازدید 32029

دانلود 21356 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  101-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  955
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مدل SIRMOD یکی از ابزارهای بسیار مفید در ارزیابی سیستم های آبیاری است که باید قبل از به کارگیری آن در عمل مورد ارزیابی قرار گرفته و درجه تاثیر پارامترهای ورودی در نتایج حاصله بررسی شود. حساسیت مدل SIRMOD در سه روش حل رابطه سانت – ونانت با ±25% تغییر در پارامترهای ورود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد که مدل در فاز پیشروی و حجم رواناب در سه روش حل به دبی جریان ورودی و ضرایب تابع نفوذ حساسیت بیشتری نسبت به سایر پارامترها (شیب، ضریب زبری و مقطع نشتی) از خود نشان می دهد. و در حجم آب نفوذ یافته به ضرایب تابع نفوذ و دبی بیش از سایر پارامترها حساس می باشد. این مدل به روش های حل رابطه سانت ونانت حساسیتی نشان نمی دهد. حساسیت مدل نسبت به نوع خاک نیز تغییر می کند. درصد تغییر در پارامترهای ورودی در اولویت حساسیت نقشی ندارد. به طور کلی پارامترهایی که باید با حداکثر دقت اندازه گیری شوند شامل دبی ورودی و ضرایب تابع نفوذ خاک می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 955

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

HABIBI A. | MOHARAMI H. | TASNIMI A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17245
 • دانلود: 

  11431
چکیده: 

Design sensitivity analysis is a necessary task for optimization of structures. Methods of sensitivity analysis for linear systems have been developed and well documented in the literature; however there are a few such research works for nonlinear systems. Nonlinear sensitivity analysis of structures under seismic loading is very complicated. This paper presents an analytical sensitivity technique for Reinforcement Concrete Moment Resisting Frames (RCMRF) that accounts for both material and geometric nonlinearity under pushover analysis. The results of proposed method are compared with the results of finite difference method. A three-story, two bays moment frame example is used to illustrate the efficiency of the method. This technique can be very useful and efficient for optimal performance-based design of RC buildings.

آمار یکساله:  

بازدید 17245

دانلود 11431 استناد 0 مرجع 444
litScript