نتایج جستجو

1850

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

185

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  101
کلیدواژه: 
چکیده: 

تشنج ناشی از تب شایع ترین اختلال نرولوژیک در بچه ها می باشد. در مورد چگونگی برخورد با این نوع تشنجات و خطر عود و جلوگیری از عود و بررسی این بیماران اختلاف نظر وجود دارد و آکادمی اطفال آمریکا (AAP) در مورد مراقبت این نوع تشنجات راهنمایی هایی ارایه کرده است ...

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 101 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  6 (پی در پی 26) ویژه نامه
 • صفحات: 

  543-547
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

سابقه و هدف:Complex Partial seizure  شایع ترین نوع صرع بوده که علایم و نشانه های آن شباهت زیادی با اختلالات روانپزشکی دارد. با توجه به عدم اطلاع از وضعیت این بیماران در ایران و به منظور تعیین علایم و نشانه های روانپزشکی در این بیماران این تحقیق بر روی مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 78-1371 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق به روش بررسی اطلاعات موجود بوده و پرونده هایی که تشخیص قطعی Complex Partial seizure داشته از بایگانی خارج و خصوصیات سن، جنس، زمان مراجعه، نوع و گروه علایم روانپزشکی بیماران از پرونده استخراج و در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. یافته ها: در طی مدت بررسی، 34 پرونده بیمار واجد شرایط بررسی شد که بیماران شامل 38 درصد مرد و 62 درصد زن در سنین 17 تا 55 سال بودند. شایعترین گروه علایم، اختلال شناختی (85.3 درصد) و کمترین گروه علایم، اختلال سیستم نباتی(Vegetative)  گزارش شد (64.7 درصد). شایع ترین علامت ها پرخاشگری (70.5 درصد)، هذیان گزند و آسیب (64.7 درصد)، توهم شنوایی (64.7 درصد) بود. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به شباهت علایم Complex Partial seizure با اختلالات روانپزشکی توصیه می شود با انجام بررسی های بیشتر و آموزش های دقیق تر به شناسایی این بیماران در بخشهای روانپزشکی دقت بیشتری معطوف شود.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

MAZAHERI SHAHIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

POSTTRAUMATIC seizure DR SHAHIR MAZAHERI1 DR AKRAM HOSSEINZADEH2 seizure IS THE NATION’S FOURTH MOST COMMON NEUROLOGICAL DISORDER AFTER MIGRAINE, STROKE, AND ALZHEIMER DISEASE. A POSTTRAUMATIC seizure (PTS) REFERS TO A seizure AFTER TRAUMATIC BRAIN INJURY (TBI)...

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسنده: 

MEHVARI JAFAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ACUTE SYMPTOMATIC seizureS, ALSO REFERRED TO AS REACTIVE seizureS, PROVOKED seizureS , OR SITUATION-RELATED seizureS. ACUTE SYMPTOMATIC seizureS ARE seizureS THAT OCCUR AT THE TIME OF A SYSTEMIC INSULT OR IN CLOSE TEMPORAL ASSOCIATION WITH A DOCUMENTED BRAIN INSULT...

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسنده: 

ZAMANI GHOLAMREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

NON-EPILEPTIC PAROXYSMAL EVENTS (NEPES), MIMICKERS OR IMITATORS OF EPILEPTIC seizureS INCLUDE PAROXYSMAL BEHAVIOURS THAT ARE NEITHER seizureS NOR DISORDERS. THEY MAY OCCUR AT ANY AGE, HOWEVER THEIR HIGHEST INCIDENCE IS CHILDHOOD, PARTICULARLY DURING THE FIRST FEW YEARS OF LIFE. seizure MIMICKERS AFFECT AS MANY AS 20–30% OF PATIENTS DIAGNOSED WITH, AND OFTEN TREATED AS EPILEPSY FOR MANY YEARS. THE PROBLEM IS COMPLICATED BY THE FACT THAT APPROXIMATELY 30% OF PATIENTS WITH GENUINE EPILEPTIC seizureS MAY ALSO SUFFER FROM NON-EPILEPTIC seizureS.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
نویسنده: 

MAZAHERI SHAHIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ORGAN TRANSPLANTATION HAS LED TO NEWLY RECOGNIZED CNS DISORDERS AND NEW MANIFESTATIONS OF OLD DISORDERS. seizureS MAY OCCUR IN UP TO A THIRD TRANSPLANT PATIENTS...

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

NAJAFI MOHAMMAD REZA | MEHRABI ALI | NAJAFI FARIDEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  161-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15847
 • دانلود: 

  10793
چکیده: 

BACKGROUND: Most of the studies have shown that approximately one third of patients with single seizure will experience a second one. Data regarding seizure-free survival time and recurrence rate vary widely. We investigated the likelihood of a second attack and seizure-free survival time with and without early treatment in our epileptic patients.METHODS: Patients of the first unprovoked seizures were recruited between 2000-2005 years. They were randomized into two groups: one treated with carbamazepine and the other was not treated. After obtaining a written consent, all patients were followed up for a second seizure for a period ranging from 12 to 36 (19.1±5) months.RESULTS: A total number of 150 patients were enrolled in this study, of which 13 patients were lost to follow up. The remaining patients (71 males and 66 females) were followed up during 5 years. They were randomized into two groups: treatment (50 patients) and non-treatment (87 patients); 30.2% of all patients were without relapsing, of which 48.9% were on treatment (case) and 19.5% did not receive any treatment (the control group). The mean seizure-free survival times were 6 months and 3.8 months in the treated and non-treated patients, respectively (P = 0.017).CONCLUSIONS: We found strong correlation between relapse and treatment started after the first attack (P < 0.05); i.e., the patients who received treatment in their first attack may be at lower risk of relapsing.

آمار یکساله:  

بازدید 15847

دانلود 10793 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

زمینه و هدف: صرع یک اختلال عصبی-رشدی است که براساس شواهد فاکتورهای قبل از تولد، تأثیر قابل توجهی بر رشد سیستم عصبی در موالید دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر تشنج در دوران بارداری بر رفتار تشنجی القاشده با پنتیلن تترازول در موالید انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، پس از تثبیت بارداری در موش ها، یک گروه به عنوان گروه کنترل منفی و مابقی موش های باردار کیندل شده در سه گروه شامل: 1-گروه القای تشنج در فاصله روزهای چهاردهم تا نوزدهم بارداری (هر 48 ساعت یک بار)؛ 2-گروه شم که نرمال سالین را به صورت درون صفاقی در روزهای چهاردهم تا نوزدهم بارداری (هر 48 ساعت یک بار) دریافت کردند و 3-گروه کنترل (شامل: موش های باردار کیندل شده بدون تزریق در طی بارداری) قرار گرفتند. در روز پانز دهم (دوره شیرخوارگی) و بیست وچهارم (دوره بعد از شیرخوارگی) پس از تولد، پتانسیل تشنج پذیری در موالید متولدشده از گروه های موردمطالعه بررسی شد. داده ها به کمک روش آماری کروسکال والیس تجزیه وتحلیل شدند. یافتهها: در این مطالعه، پتانسیل تشنج در موالید دوره بعد از شیرخوارگی در گروه تحت درمان با پنتیلن تترازول به طور معنی داری بیشتر از موالید سایر گروه ها بود (05/0>p). بااین وجود، تفاوتی در پتانسیل تشنج پذیری میان موالید در دوره شیرخوارگی وجود نداشت (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 26 استناد 0 مرجع 8
نویسندگان: 

سیدشهابی نصرت اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  35-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه: درمان اولیه حمله تشنج امری پیچیده است و بحث اختلاف نظر زیادی درباره آن وجود دارد. هدف: مطالعه به منظور تعیین میزان عود تشنج بعد از اولین حمله تشنج ژنرالیزه تونیک و کلونیک و ارزیابی تاثیر درمان انجام شد. مواد و روش ها: در یک مطالعه آینده نگر در بخش اعصاب بیمارستان کودکان مفید تهران، پنجاه کودک 9 ماهه تا 17 ساله به مدت یک سال پی گیری شدند. کودکان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند؛ برای یک گروه فنوباربیتال و برای گروه دیگر دارونما تجویز شد. یافته ها: طی یک سال پس از اولین حمله تشنج بدون عامل مشخص برای 20 نفر حمله دوم اتفاق افتاد (میزان عود 40%) که 14 نفر (65%) از گروه دارونما و 6 نفر (24%) از گروه فنوباربیتال بودند. بیشتر حمله ها طی شش ماه اول رخ داد. نتیجه گیری: استفاده از داروهای ضد تشنج (فنوباربیتال) میزان عود حمله را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

INANLOU S. | SADEGHI E. | RAFIEI M. | HEYDARI SEYED TAGHI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  303-308
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19132
 • دانلود: 

  15342
چکیده: 

Background: There is still a question whether first seizure leads to epilepsy. Several risk factors have been reported in this relation. This study was undertaken to determine the risk of recurrence after a first unprovoked seizure in children.Methods: In a prospective study between December 2003 and December 2005, 156 children who presented with a first unprovoked seizure were enrolled and followed for at least 18 months. Potential predictors of recurrence were compared, using the Cox Proportional Hazard model in a univariable and multivariate analysis. Survival analysis was performed, using the Kaplan-Meire curves.Results: Seventy two children (46.2%) experienced subsequent seizures. The cumulative risk of seizure recurrence was 28.8%, 41.7% and 46.2% at 6, 12, and 24 months following the first seizure, respectively. The median time for repeated seizure was 4 months while 62.5% of the recurrence occurred within 6 months, 88.9% within 1 year and 100% till the end of the second year. On multiple analysis, risk factors for resumption of seizure consisted of abnormal electroencephalography (EEG), seizure during sleep, abnormal brain imaging and history of perinatal problems. On univariable analysis, abnormal EEG, abnormal imaging (remote etiology of seizure), history of neonatal problems, previous febrile seizure, and family history of afebrile seizure increased the risk of recurrence.Conclusion: The study revealed that the risk of seizure recurrence in our patients was relatively high. Those who had abnormal electroencephalography, past history of prenatal problems, remote etiology for seizure, abnormal brain imaging, and seizure during sleep were at greater risk for recurrence of seizure.

آمار یکساله:  

بازدید 19132

دانلود 15342 استناد 0 مرجع 0
litScript