نتایج جستجو

120

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

12

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  721
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این تحقیق پنج فرمول برای تولید ماریناد سرد از ماهی کلمه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در یخچال خانگی در درجه حرارت 6±2 درجه سانتیگراد به مدت 60 روز نگهداری شدند. آنگاه در فاصله های زمانی معین بر روی نمونه ها آزمایشات ارگانولپتیکی، پی اچ، ازت های فرار، پراکسید و شمارش کلی باکتری ها به عمل آمد. تغییرات پی اچ، پراکسید، ازت های فرار و شمارش کلی باکتری ها در طی این دوره 60 روزه نشان داد که pH تمام مارینادهای تولیدی بعد از دو روز به کمتر از 4.1 می رسد در صورتی که مقدار پراکسید بین 1.1-6.6 میلی اکی والان در کیلوگرم تغییر نمود. مقدار ازت های فرار در این مدت ثابت مانده و مقدار آن 4.5 میلی گرم در صد گرم از نمونه بود. شمارش کلی باکتری ها برای اکثر نمونه ها منفی بود. براساس ارزیابی ارگانولپتیک که توسط کارشناسان چشایی به عمل آمد، از میان پنج فرمول، دو فرمول با درجه مقبولیت زیاد و سه فرمول با درجه مقبولیت متوسط ارزیابی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 721

دانلود 87 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  133-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در این تحقیق پنج فرمولاسیون برای تولید ماریناد سرخ شده از ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspius) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در یخچال خانگی در درجه حرارت 2±6 درجه سانتیگراد به مدت 60 روز نگهداری شدند. در فواصل زمانی معین نمونه ها به لحاظ ارگانولپتیک، pH، ازت فرار، پراکسید و شمارش کلی باکتریها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که طی دوره 60 روزه،pH  تمام مارینادهای تولیدی پس از دو روز به 4.12 یا کمتر رسید، در صورتی که مقدار پراکسید بین 7.1 و 2.15 میلی اکی والان در کیلو تغییر نمود. اما مقدار ازت فرار در این مدت ثابت ماند و مقدار آن 7.8 میلی گرم در صد گرم از نمونه بود. شمارش کلی باکتریها برای اکثر نمونه ها منفی بود. بر اساس آزمایشهای ارگانولپتیک که توسط کارشناسان چشایی به عمل آمد، از بین 5 فرمولاسیون به دو نمونه درجه مقبولیت بالا و به دو فرمولاسیون دیگر مقبولیت متوسط داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  165-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

ماهی کلمه یا تلاجی از ماهیان با ارزش دریای خزر می باشد و در گذشته های دور یکی از مهمترین ذخایر این دریا را تشکیل می داده است ولی در سال های اخیر نسل آن در معرض خطر قرار گرفته است (1999,.Kiabi et al). در پرورش بچه ماهیان کلمه از مرحله لاروی تا نورس در استخر خاکی، نوع موجود زنده مورد علاقه و تاثیر آن در رشد ماهیان از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو با مطالعه و بررسی رژیم غذایی غالب و میزان رشد بچه ماهیان می بایستی در جهت بهینه سازی استخر نسبت به آن گونه غذایی غالب تاکید بیشتری داشت بنحوی که بتوان بچه ماهیان بزرگتری را در مدت زمان کوتاه تری آماده رهاسازی نمود. با توجه به اهمیت این ماهی، بررسی وضعیت تکثیر نیمه طبیعی ماهی کلمه و پرورش بچه ماهیان آن تا مرحله رهاسازی صورت پذیرفت. در زمینه بررسی تکثیر ماهی کلمه تحقیقاتی صورت پذیرفته که می توان به قزل و خلوص مختوم (1369)، شریفی و رامین (1369) و امینی (1376) اشاره کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BROSSE S. | LEK S.

نشریه: 

FRESHWATER BIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  34-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6921
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6921

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

این پژوهش با هدف مطالعه ساختار استخوان شناسی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) به اجرا درآمد. در مجموع، تعداد 5 قطعه ماهی کلمه دریای خزر از صیدگاه بندرترکمن از ماهی گیران محلی خریداری شد. نمونه های شفاف شده و قطعات جدا شده از آن ها توسط اسکنر Epson v700 مجهز به حمام گلیسیرین اسکن و تصویربرداری شدند. بررسی ساختار استخوانی نیز توسط یک دستگاه استریومیکروسکوپ MS5Leica بررسی و توصیف گردید. ویژگی های اسکلت ماهی کلمه در سه بخش اسکلت جمجمه، تنه و دم برای توصیف شکل استخوان آن مشخص گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 52 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  103-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

در این مطالعه بعضی از ویژگیهای بوم شناسی و زیست شناسی از قبیل سن، رشد و تولید مثل جمعیت های کلمه مهاجر به تالاب گمیشان، از اواسط آبان ماه 1378 تا اواسط آذر 1379 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری بصورت ماهانه و در زمان اوج مهاجرت ماهی کلمه در ماههای اسفند و فروردین بصورت هفتگی صورت پذیرفت. نسبت جنسی کلمه های مهاجر به تالاب گمیشان برابر با 1.17♂: 1♀ بدست آمد که حتی در سطح 10 درصد معنی دار نبود. ولی نسبت های جنسی براساس تعدادی از هر گروه سنی، تفاوت معنی داری را در سطح 0.5 درصد نشان داد. همبستگی معنی داری بین طول کل بدن، وزن بدن، شعاع فلس ها و سن ماهی وجود داشت (P<0.001). پس از انجام مطالعات پیشینه پردازی بر روی فلس و محاسبه طول ماهیان، بیشترین رشد در سنین یک سالگی و دو سالگی بدست آمد. میزان رشد لحظه ای نیز در سنین یک سالگی و دو سالگی بیشترین مقدار بود. نمایه غده جنسی با سن متناسب بود. اوج منحنی نمایه غده جنس برای کلمه های نر در ماه اسفند و برای کلمه های ماده در ماه فروردین بدست آمد. قطر تخمک ها بین 0.9 تا 1.45 میلی متر متغیر بود و هم آوری مطلق با سن ماهی متناسب بود.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 39 استناد 3 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HOSEINI SEYYED MORTEZA | NODEH ALI JAFAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17016
 • دانلود: 

  8031
چکیده: 

Copper (Cu) and mercury (Hg) enter aquatic ecosystems from different sources threatening health of aquatic organisms such as fish. As such, in this investigation, determinaing, Cu and Hg toxic concentration in Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus), was undertaken. Acute toxicity of Cu and Hg were determined in fish specimen under semi-static condition. Caspian roach fry (~1 g) were exposed to Cu or Hg at 6 concentrations (0.2, 0.27, 0.39, 0.47, 0.59 and 0.66 mg L-1 total Cu and 0.22, 0.26, 0.3, 0.37, 0.44 and 0.52 mg L-1 Hg). Control fish were exposed to water with no Cu or Hg. Mortality was recorded at 24-h-intervals for 96 h. Total Cu-LC50 values found to be 0.43 mg L-1 for 24 and 48 h and 0.42 mg L-1 for 72 and 96 h. The lowest observed effect concentration (LOEC) values for total Cu were 0.39 mg L-1 for 24 and 48 h, and 0.20 mg L-1 for 72 and 96 h. On the other hand, free-Cu-LC50 values found to be 0.22 mg L-1 for 24 and 48 h and 0.21 mg L-1 for 72 and 96 h. LOEC values for free Cu were 0.20 mg L-1 for 24 and 48 h, and 0.10 mg L-1 for 72 and 96 h.24-72 h LC50 values for Hg were 0.37 mg L-1, while 96 h LC50 found to be 0.33 mg L-1. Likewise, LOEC values for Hg were 0.26 mg L-1 for 24-72 h, and 0.22 mg L-1 for 96 h. The results showed LOEC values for Cu and Hg in Caspian roach were lower than these metal concentrations in Caspian Sea water, suggesting little risk of acute toxicity in the sea. Chronic toxicity test is suggested to illustrate the effect of current levels of contamination in Caspian roach.

آمار یکساله:  

بازدید 17016

دانلود 8031 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KORTET R. | VAINIKKA A. | RANTALA A.J. | TASKINEN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  111-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10400
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10400

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24374
 • دانلود: 

  8023
چکیده: 

In this study, the mortality effects of commercial gasoline at different tested concentrations were evaluated on the common roach (Rutilus caspicus) and LC50 values for each time period (24, 48, 72, and 96 hours) have been determined. roach with an average weight of 3.1 ± 0.45 g and lengths of 4 ± 0.25 cm were used in this study. After transferring the 200 fish to the laboratory, they were kept in tanks of 100 liters for one week to adapt them to the experimental conditions. After the adaptation period, 100 fish were selected randomly and divided into 14 treatments (0, 2, 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 200, 400, 600, 800, and 100 ppm commercial gasoline). The treatments were completed in triplicate. The results of this study show that the 96-hour LC50 of commercial gasoline is 600.2 ± 0.44ppmand themaximumallowable concentration (MAC) is 60.02 mg/L. The study demonstrates the deadly effects of commercial gasolineonthe Caspian roach. Spillage of dieselandgasoline fuelsfromtransport tankers can enter riversandeventually the marine ecosystem, and reach nursery and spawning areas where it can become a serious threat to fish survival.

آمار یکساله:  

بازدید 24374

دانلود 8023 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  625-639
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
litScript