نتایج جستجو

24437

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2444

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

DI LORENZO C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  269-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  9669
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9669

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
نویسندگان: 

CHUGHTAI A. | BASTANI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  57-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57852
 • دانلود: 

  22631
چکیده: 

Posttransplant lymphoproliferative disorder is a heterogenous group of clonal hyperplasia/neoplasms that can range from benign to highly malignant lesions. Mortality rates can approach 60%. This entity has been on the rise for the last 2 decades with the advent of highly potent immunosuppressive agents. Epstein-Barr virus has shown to play a primary role in more than 90% of the cases. Although standard protocols do not exist for primary prevention and treatment, new agents are emerging that may play a role in treatment and prevention of this debilitating, and at times, fatal disease.

آمار یکساله:  

بازدید 57852

دانلود 22631 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1279
 • دانلود: 

  1413
چکیده: 

دیابت قندی یکی از بیماریهای اصلی آسیب رسان به دستگاه های متعدد بدن است. تعداد زیادی عوارض ناشی از این بیماری وجود دارد که یکی از آنها اختلالات پای دیابتی است . تقریبا 15% از کسانی که مبتلا به دیابت هستند در طول زندگی خود مبتلا به عوارض پای دیابتی می شوند. عفونت، زخم یا گانگرن پا که در بعضی موارد به آمپوتاسیون انگشت یا قسمتی از پا منجر می شوند، شایعترین مشکلات این بیماران را تشکیل می دهند. هر چند بیش از 50% موار آمپوتاسیون های غیر تروماتیک را اختلالات پای دیابتی تشکیل می دهند، اغلب این مشکلات با مراقبتهای منظم قابل پیشگیری هستند. پزشکان می توانند با ارایه اطلاعات در مورد اهمیت مشاهده هر روزه و دقیق پا توسط بیمار، تامین کفش مناسب و درمان زود هنگام آسیب های ایجاد شده و سایر اقدامات نقش موثری در پیشگیری از اختلالات جدی داشته باشند. مشکلات پا در افراد دیابتی نتیجه سه عامل اولیه مهم است: نوروپاتی، اشکال در خونرسانی و کاهش مقاومت در براابر عفونتها. البته بد شکلی های پا و تروما نیز نقش موثری در زخم شدن و عفونت پا در این افراد دارند. هر چند همه اختلالات پای دیابتی به طور کامل قابل پیشگیری نیستند، می توان میزان بروز و ناتوانی حاصل از آنها را با پیشگیری و اقدامات مناسب و علمی به میزان زیادی کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1279

دانلود 1413 استناد 5 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LONGSTRETH G.F. | THOMPSON W.G. | CHEY W.D.

نشریه: 

GASTROENTEROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  130
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1480-1491
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  7630
 • دانلود: 

  18265
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7630

دانلود 18265 استناد 402 مرجع 0
نویسندگان: 

HAYWARD C.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  362-368
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  16609
 • دانلود: 

  18441
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16609

دانلود 18441 استناد 403 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 59 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

MEDICINA (KAUNAS)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  491-491
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  890
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 890 استناد 8 مرجع 0
نویسندگان: 

GREENFELD D.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  289-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4150
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4150

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GRUNDMANN M. | VON VERSEN HOYNCK F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6737
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6737

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SUNDERAM S. | KISSIN D.M. | CRAWFORD S.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3750
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3750

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript