نتایج جستجو

4403

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

441

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (44)
 • صفحات: 

  649-663
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  46 (فقر(2))
 • صفحات: 

  299-317
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1291
 • دانلود: 

  479
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1291

دانلود 479 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  217-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  995
 • دانلود: 

  273
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجه به ضرورت رتبه بندی واحدهای کارا مدلهای مختلفی از تحلیل های پوششی داده ها معرفی شده است. هر یک از روش های پیشنهاد شده با مزیت های رتبه بندی واحدهای کارا را انجام می دهند. هدف اصلی این مقاله معرفی روشی جدید برای رتبه بندی است که علاوه بر داشتن مزایای روش های قبلی در دامنه وسیعی پیوسته باشد. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 995

دانلود 273 استناد 0 مرجع 958
نویسندگان: 

GHASEMI R. | NIKFAR M. | ROGHANIAN E.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3 (TRANSACTIONS E: INDUSTRIAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  1142-1154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28712
 • دانلود: 

  58703
چکیده: 

Recently two important methods [Wang Zh., X., Liu, Y.J. and Feng, B. “ranking L-R fuzzy number based on deviation degree”, Information Science, pp. 2070- 2077 (2009); and Wang, Y.M. and Luo, Y. \Area ranking of fuzzy numbers based on positive and negative ideal points”, Computers and Mathematics with Applications, pp. 1769-1779 (2009)] have been proposed for ranking fuzzy numbers. But we have found that they both have a same basic disadvantage. In this paper, after a short review on different proposed fuzzy number ranking methods, we explain the drawback on deviation degree and the area ranking methods and provide an improvement method to overcome this shortage. Our approach is based on the maximization set and minimization set methods concepts. The results show the superiority of the proposed method in comparison with other ranking methods, especially when the ranking of the inverse and the symmetry of the fuzzy numbers are of interest.

آمار یکساله:  

بازدید 28712

دانلود 58703 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  99
کلیدواژه: 
چکیده: 

رتبه بندی و سطح بندی دانشگاه ها در سطوح ملی و بین المللی، یکی از مهم ترین مباحثی است که در سال های اخیر اذهان مدیران، برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها را به خود مشغول داشته و برنامه های آنها را تحت تاثیر قرار داده است. امروزه نه تنها مدیران بخش های دانشگاهی، بلکه کارفرمایان بخش های جامعه و صنعت که بدنبال جذب دانش آموختگان شایسته تر هستند، همواره رتبه دانشگاه ها را در نظام های رتبه بندی بین المللی رصد می کنند. از همین رو، داوطلبان و مشتاقان تحصیل نیز از رتبه دانشگاه ها به عنوان یکی از تعیین کننده ترین شاخص ها برای انتخاب دانشگاه مورد نظر خود یاد می کنند. بنابراین، امروزه این واقعیتی انکارناپذیر است که حضور یک دانشگاه در رتبه های برتر، اعتبار و جایگاه علمی آن دانشگاه را تعیین می کند و فرصت های بیشتری را برای نقش آفرینی، تاثیرگذاری و کسب موقعیت های بهتر در سطح ملی و بین المللی در اختیار آن قرار می دهد. لذا این انتظار دور از ذهن نیست که دانشگاه ها با اتخاذ تدابیری مناسب، برای کسب رتبه های عالی تر تلاش کنند. با وجود این، موشکافی در نتایج ارایه شده توسط نظام های رتبه بندی و سطح بندی موجود، این مسایل مهم را مطرح که «آیا به راستی دانشگاهی که رتبه نخست را در رتبه بندی ها و سطح بندی های کلان موجود کسب می کند، در تمامی رشته ها و زمینه های علمی و فناوری، برترین است»؟....

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MACDONALD C. | OUNIS I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  1043-1052
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2908
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2908

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  27-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  13
 • بازدید: 

  2640
 • دانلود: 

  1078
چکیده: 

طرح مساله: برای سنجش و رتبه بندی سلامت، شاخصهای زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها دارای اهمیت خاصی است ولی تلفیق آنها و تعیین رتبه استانها از طریق شاخص های فوق کار دشواری است زیرا که سنجش شاخص ها بر حسب واحد یکسانی صورت نمی پذیرد، تعداد شاخص ها بسیار زیاد است، انتخاب شاخص های خاص بر نتیجه تحقیق تاثیر بسزایی می گذارد، و شاخص های منتخب از اهمیت متفاوتی برخوردارند.روش: این تحقیق ضمن بحث در خصوص روش های مختلف رتبه بندی، تلاش دارد با استفاده از روش تلفیقی تحلیل عاملی و آنالیز تاکسونومی، ضمن حذف همبستگی خطی بین متغیرها، با استفاده از 35 شاخص دسترسی و کارایی خدمات بهداشتی و درمانی، بهداشت باروری، جمعیتی، میرایی و امنیت غذا و تغذیه، استانهای کشور را بر حسب سلامت رتبه بندی نماید.یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استانهای اصفهان، تهران، مرکزی و ... از وضعیت سلامت مناسبی برخوردارند اما استانهای اردبیل، گلستان، قم و ... دارای وضعیت سلامت مناسبی نیستند. در ضمن وضعیت سلامت استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد وخیم است.

آمار یکساله:  

بازدید 2640

دانلود 1078 استناد 13 مرجع 1
نویسندگان: 

احسانی وحید

نشریه: 

رهیافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  27-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر شناخت فضای مشترک حاکم بر نظام های رتبه بندی دانشگاه ها و ارائه تصویری قابل قبول از شاخص های به کاررفته در آن هاست. شاخص های به کارگرفته شده در نظام های رتبه بندی دانشگاه ها و وزن شاخص ها با مراجعه به تارنمای رسمی آن ها استخراج و وزن نسبی نظام های رتبه بندی مختلف نیز از طریق نظرسنجی از صاحب نظران به دست آمد. اهمیت هر شاخص از حاصل ضرب وزن شاخص در وزن نظام رتبه بندی مربوطه محاسبه شد. شاخص ها به کمک کلید واژه هایی دسته بندی شدند. میزان تعیین کنندگی شاخص های هر دسته بر اساس سهم اهمیت شاخص های آن دسته از جمع کل اهمیت تمامی شاخص ها برآورد شد. بیشترین تعیین کنندگی شاخص ها مربوط به شاخص های ناظر بر پژوهش و در میان آن ها نیز به شاخص های گروه «برون داد-استناد» مربوط می شود. همچنین، تاثیرگذاری شاخص های ناظر بر کیفیت استنادی بروندادها بیش از سه برابر شاخص های ناظر بر کمیت بروندادها است. استفاده آگاهانه، هدفمند و هوشمندانه از نظام های رتبه بندی دانشگاه ها می تواند برای ذینفعان مختلف آموزش عالی (سیاست گذاران، دانشگاه ها و دانشجویان) فوایدی به همراه داشته باشد. در مقابل، تلاش برای هم راستا کردن فعالیت های دانشگاهی با تاثیرگذارترین شاخص های مربوطه احتمالا به غفلت بیش از پیش از رسالت های اصلی دانشگاه (به ویژه آموزش) و تشدید روند رشد کاریکاتوری و ناپایدار بروندادهای بی کیفیت منجر خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ک برمه زیار رضوان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  25
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 25

دانلود 21
litScript