نتایج جستجو

2444

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

245

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

آل هاشمی آیدا

نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  65-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

خیابان قزوین که امروز با نام خیابان سپه در شهر قزوین به آن اشاره میشود از مستحدثات شاه طهماسب صفوی در شهر قزوین به شمار میرود. بسیاری خیابان قزوین را نیای خیابان چهار باغ صفوی (شاه عباسی) اصفهان برشمرده و گروهی حتی از آن به عنوان اولین خیابان در فضای شهری ایران یاد میکنند. در این میان آنچه کمتر به آن پرداخته شده است، شناخت و معرفی ساختار فضایی خیابان قزوین است. اینکه خیابان قزوین چه فضاها و عملکردهایی را در خود جای داده بود و چه عناصر کالبدی شکل دهنده آن و اطرافش بوده است در کنار شکل و تناسبات آن در هنگام ساخت و همچنین الگوی کالبدی شکل گیری چنین فضایی، مواردی هستند که نیاز به پاسخگویی دارند. از این رو این نوشتار تلاش میکند تا با رجوع به مکتوبات تاریخی و ادبی در مورد «خیابان قزوین» و انطباق آن با فضاهایی مشابه در آن زمان و پیش از آن، برای آنها پاسخی بیابد و سیمایی از ساختار فضایی آن را در دوره صفوی ترسیم کرده و الگوی فضایی چنین ساختاری را مورد پژوهش قرار دهد.در نهایت کنار هم نهادن مستندات و نگاه تحلیلی این پژوهش نشان میدهد «خیابان قزوین» به عنوان فضای شهری و جمعی به منظور گردش مردم شهر طراحی و برنامه ریزی شده، و با بهره گیری از عنصر خیابان در باغ ایرانی و ویژگی های کالبدی آن فضایی برای تفرج مردم در شهر را مهیا ساخته است. بعدها و به خصوص در زمان شاه عباس صفوی شاهد ادامه حضور پررنگ و برنامه ریزی شده این عناصر و ویژگی ها در فضاهایی با عنوان «خیابان» در سایر شهرهای ایران از جمله اصفهان، تبریز، مشهد و شیراز هستیم.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 54 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

HAJI SEYED JAVADI A.A.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  82-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11188
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Laparascopy cholecystectomy is a new method of gall bladder removal with less than 1% mortality and morbidity rate and less pain and hospitalization. Objective: To evaluate laparascopy cholecystectomy in qazvin. Methods: This study was conducted on 47 operative patients with the age range of 20 to 70 years, having acute and chronic phase on cholecyctitis, from 1997 to 1999 in qazvin Pasteur hospital Findings: The findings indicated that 5 patients were male (10.6%) and 42 female (89.4%) in which 3 of the cases were diabetic and 2 had heart problems. The mean period of hospitalization was 1.77 ±1.1 days. Conclusion: Tire findings concluded that laparascopy is a selective method for cholecystectomy operations.      

آمار یکساله:  

بازدید 11188

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  51-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  379
 • دانلود: 

  444
چکیده: 

شهر قزوین پس ا ز تشکیل دولت صفوی اهمیت ویژه و منحصر به فردی یافت و به سرعت مراحل رشد و ترقی خود را در زمان شاه طهماسب اول طی کرد. این شهر در وهله نخست مرکز تجمع گروه ها و اقوام مختلفی شد که پس از پایتخت شدن راهی این شهر شدند. همچنین مرکزیت سیاسی این شهر اهمیت مذهبی و تجاری قابل توجهی بدان بخشید. در این دوران ساخت بناها و مساجد جلوه جدیدی به فضای این شهر بخشید، اما دیری نپایید که باانتقال پایتخت به اصفهان همین شهر پر جمعیت و پر جنب و جوش بر اثر نا بسامانی و درهم ریختگی سیاسی و اجتماعی رونق گذشته خود را از دست داد. بررسی چگونگی گسترش شهری و صورت بندی های اجتماعی این شهر با توجه به تنوع قومی مذهبی در این دوران سزاوار پژوهشی جدید است. در این مختصر مسئله جابه جایی اقوام و گروه های مذهبی و کارگزاران دیوانی و پیامدهای آن در کالبد شهری به منزله محور بحث مورد بررسی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 379

دانلود 444 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  78-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3831
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3831

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پی در پی 23)
 • صفحات: 

  60-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

زمینه و هدف: زنان قالیباف به علت کار طولانی روزانه در محیط های نامناسب در معرض ابتلا به برخی از بیماری های چشمی قرار دارند. این مطالعه با هدف تعیین عیوب انکساری در زنان قالیباف روستای سفیده کش شهر قزوین انجام شد.روش بررسی: 28 زن قالیباف مورد معاینات چشمی قرار گرفتند. شدت روشنایی محیط توسط لوکس متر و معاینات چشمی در محل کار با استفاده از دستگاه افتالموسکوپ و رتینوسکوپ انجام شد. اطلاعات با استفاده از آزمون تی یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: شدت روشنایی عمومی و موضعی در 13 کارگاه قالیبافی به ترتیب 167 و 154 لوکس بود که کمتر از مقادیر کمینه پیشنهادی 200-300 لوکس می باشد. از 28 زن قالیباف مورد بررسی، یک نفر سالم و سایر افراد دچار اختلال بینایی بودند. علاوه بر ضعف بینایی اغلب کارگران از سردرد و خارش و سوزش چشم نیز شکایت داشتند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد با وجود جوان بودن و سابقه کار نسبتا پایین قالیبافان به واسطه نامناسب بودن ایستگاه های کاری و شدت روشنایی، اغلب کارگران مبتلا به بیماری های چشمی هستند، بنابراین پیش بینی می شود با افزایش سن و سابقه کاری بر شدت نزدیک بینی افزوده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SADEGHIPOUR ROUDSARI S. | ATTARAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  45-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11127
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background: Trauma is one of the most common causes for emergency room referral & also the main cause for death in the first four decades of life. Objective: To determine the incidence of different types of road injuries at qazvin hospitals.Methods: Using questionnaires, all the road accident casualties hospitalized at Shahid Rajaii's (from June 1997 till July 1998) were incessantly visited through a descriptive study. Findings: 11.3% of emergency room referral was due to car accidents about half of which were road accidents. 53% of referrals were hospitalized most of which substained injury on Tehran- qazvin highway. Injuries in order of frequency were as follows: Head trauma (49%), Soft tissue injury (48%), Fractures (47%), abdominal injury (12%) and chest trauma (13%). Mortality of hospitalized casualties was (11%) & overall mortality of road accident casualties was more than 23% most of which were due to head injury.Conclusion: Increase in morbidity & mortality may be indication of traffic unsafity on qazvin roads.

آمار یکساله:  

بازدید 11127

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

کشاورز داوود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  80-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  691
 • دانلود: 

  144
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه: امروزه هیرسوتیسم یکی از مشکلات بیمارانی است که به درمانگاه های پوست و غدد معرفی می شوند.هدف: مطالعه به منظور ارزیابی علل و عوارض هیرسوتیسم انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 100 خانم مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی پوست قزوین از ابتدای سال 1378 به مدت یک سال بررسی شدند. پس از معاینه و مصاحبه حضوری، پرسش نامه مربوط برای هر بیمار تکمیل شد. بررسی های پاراکلینیکی شامل اندازه گیری تستوسترون، پرولاکتین و کورتیزول سرم و دی هیدرواپی آندروستروتندیومن سولفات بود.یافته ها: در این بررسی 51 نفر در سنین 15تا 25 سالگی قرار داشتند. 13% بیماران دچار کم مویی سر (طاسی) و 24% مبتلا به آکنه بودند. 16% مبتلایان سابقه مصرف داروهای هورمونی و 33% سابقه مصرف داروهای اعصاب داشتند. 13% بیماری های همراه دیگر داشتند و بررسی های پاراکلینیکی حدود 84% طبیعی بود.نتیجه گیری: اکثر بیماران مورد مطالعه از نظر اتیولوژیک در گروه ارثی - نژادی یا ایدویوپاتیک قرار داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 691

دانلود 144 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

عباسی عزیز | سعیدی محسن

نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  117-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1894
 • دانلود: 

  499
چکیده: 

در این مقاله یک روش پیشنهادی مبتنی بر تحلیل های چندمتغیره جهت توسعه شاخص کیفی آب زیرزمینی ارائه شده است. روش شناسی ارائه شده مبتنی بر سه مرحله کلی انتخاب، استانداردسازی و تجمیع پارامترهای انتخابی در جهت توسعه شاخص های کیفی آب زیرزمینی است که با بهره گیری از استانداردهای محلی و منطقه ای انجام می پذیرد. در این روش، با انتخاب مجموعه از پارامترهای همجنس، مقدار غلظت نرمال ترکیبات از طریق تقسیم غلظت متوسط آن بر حداکثر مجاز مورد اشاره در استانداردهای کیفی، بطور مجزا تعیین و محاسبه می گردد. سپس بر اساس وزن های پیشنهادی، شاخص نهایی کیفیت آب زیرزمینی با وزندهی کمیت های استاندارد شده بطور مستقل تعیین می گردد. به منظور ارزیابی روش پیشنهادی، در این تحقیق از اطلاعات موجود از آب های زیرزمینی استان قزوین جهت ارزیابی مطلوبیت شرب آن از نظر محتوی مواد معدنی و پارامترهای عمومی استفاده شده است. با فرض عدم آلودگی آب، در مرحله انتخاب، هشت پارامتر کیفی تاثیرگذار (اعم از K+ ,Na+, Ca2+, Mg2+, So2-4, Cl-، TDS و pH) که سابقه اطلاعاتی دقیق تری از آن ها در دسترس بوده، انتخاب گردیده است. با استانداردسازی این پارامترها بر اساس استانداردهای کیفی آب شرب ایران و وزن دهی این مقادیر، در نهایت مجموعه ای از شاخص های کمی برای کیفیت آب چاه های منطقه مورد مطالعه توسعه داده شد. به منظور ایجاد تصویری مناسب از محدوده مطلوب تغییر این شاخص ها و نیز جهت ارزیابی مقایسه ای آن ها، شاخص های بدست آمده به روش فوق با شاخص های بدست آمده از آب های معدنی مقایسه گردید. ترسیم مقایسه ای نتایج بدست آمده بصورت خطوط هم شاخص، در نهایت تصویری واضح از وضعیت کیفی آب های زیرزمینی دشت قزوین از منظر محتوی مواد معدنی آن فراهم ساخته است. نتایج این مطالعه گویای نزدیکی محتوی املاح معدنی و پارامترهای عمومی آب های زیرزمینی برخی از نقاط استان به آب های معدنی، که کیفیت شرب آن ها مورد تایید است، می باشد. بدیهی است تعیین مطلوبیت عمومی آب های زیرزمینی برای مصارف شرب علاوه بر بررسی املاح معدنی نیازمند به بررسی سایر پارامترهای درگیر نیز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1894

دانلود 499 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAHRAMINEZHAD N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  90-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11339
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background: Hemodialized patients confront many physical and psychosocial stressors. Objective: To investigate psychosocial stressors of hemodialized patients. Methods: In a descriptive study, 53 hemodialized patients referring to the hemodialized ward of Buali hospital of qazvin were selected by census and a questionnaire was completed. Findings: The findings indicated the greatest stressors to be as follows: limitation of physical activity: 66%, limitation of time and place for recreative activities: 58.5% and low-material status of the patients: 54.7%. Conclusion: Hemodialized patients face many physical and psychosocial stressors and need educational treatment and financial support.        

آمار یکساله:  

بازدید 11339

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 58)
 • صفحات: 

  63-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1212
 • دانلود: 

  547
چکیده: 

زمینه: آلودگی صوتی یکی از مشکلات زیست محیطی مهم شهرها محسوب می شود که شدت آن در سال های اخیر رو به افزایش بوده است. با توجه به اثرات زیان آور آلودگی صوتی بر سلامت جامعه، ارزیابی تراز صدای معادل و تعیین میزان آلودگی صوتی در محیط های شهری از اهمیت بالایی برخوردار است.هدف: مطالعه به منظور تعیین میزان آلودگی صوتی در مناطق مختلف شهر قزوین انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی در تابستان سال 1389 در شهر قزوین انجام شد. اندازه گیری ها توسط دستگاه ترازسنج صوت مدل 1353H  از شرکت TES تایوان با قابلیت ثبت مداوم اطلاعات انجام شد. پس از تهیه نقشه شهر، ابتدا شهر قزوین به سه منطقه جنوبی، میانی و شمالی تقسیم و در هر منطقه، خیابان های اصلی، تقاطع ها و میادین به عنوان ایستگاهای اندازه گیری در نظر گرفته شدند. اندازه گیری تراز فشار صدای معادل بر اساس روش ایزو 1999 که مورد تایید سازمان محیط زیست کشور است، انجام شد.یافته ها: تراز صدای معادل در معابر مختلف مناطق شهر قزوین، بین 69.9 تا 72.8 دسی بل در نوسان و در مناطق میانی و جنوبی شهر، حدود دو برابر مناطق شمالی شهر بود. بررسی صدک نودم تراز صدای محیطی نشان داد که در %90 کل دوره اندازه گیری، تراز فشار صوت در اغلب نقاط بالاتر از حد مجاز توصیه شده برای مناطق مسکونی و تجاری بود.نتیجه گیری: تراز معادل صدا فراتر از استانداردهای سازمان محیط زیست برای مناطق مسکونی (50 دسی بل) و مناطق تجاری (65 دسی بل) بود. اصلاح الگوهای شهرسازی در قزوین از روند رشد و توسعه کندتری نسبت به منابع ایجاد کننده صدا برخوردار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1212

دانلود 547 استناد 2 مرجع 3185
litScript