نتایج جستجو

76517

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7652

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MOSHKELGOSHA VAHID | MEHRZADI MEHRDAD | GOLKARI ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  129-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34400
 • دانلود: 

  14868
چکیده: 

Statement of the Problem: No published literature was found studying the people's reasons on why to choose or not to choose a dental care setting in south Iran, while understanding their attitude towards choosing their dental care center is consequential for planning a successful oral health care service system.Purpose: To determine the factors affecting how people of the city of Shiraz choose their dental health services.Materials and Method: A cross-sectional analytic study was designed. A self-administered questionnaire was produced, tested and then distributed among 570 multistage randomly selected parents of schoolchildren of the city of Shiraz. Independent t-test, paired t-test and Spearman correlation were used to analyze the factors influencing participants in choosing clinics for their esthetic and non-esthetic dental treatments.Results: 400 questionnaires were complete and analyzed. The recommendation from others was found to be the most encouraging factor to choose a dentist or a dental clinic. More importance was reported for various factors affecting participants' choice of dental clinic when seeking non-esthetic treatments, while recommendation and reputation of dentist/dental clinic played a vital role in esthetic treatments. The cost was more important for respondents living in more deprived districts (p=0.05), for unemployed group (p<0.001) and for those with less education (p<0.001).Conclusion: Factors affecting people's choice for dental care proved to be highly complicated. Recommendation was found playing an important role. Dental patients consider various factors when looking for non-esthetic treatment but would go for the best possible when seeking esthetic treatments. Findings of this study indicate that patients’ choice and utilization of dental service can be improved if dental clinics provide high quality of dental care with reasonable fees.

آمار یکساله:  

بازدید 34400

دانلود 14868 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3323
 • بازدید: 

  11555
 • دانلود: 

  16627
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11555

دانلود 16627 استناد 3323 مرجع 0
نشریه: 

حقوق پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  165-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1043
 • دانلود: 

  418
چکیده: 

رقابت به عنوان یک محرک مهم نوآوری منجر به آزادی انتخاب و کاهش قیمت ها می شود و به ارائه سریع تر فناوری های درمانی جدید و کارآمد کمک می کند. در مقابل، رویه های ضد رقابتی اتخاذشده توسط بنگاه های اقتصادی بخش سلامت ممکن است سبب اخلال در رقابت از جمله کاهش دسترسی به داروها و خدمات پزشکی یا افزایش قیمت آن ها شود. احیای مجدد حق اختراع، ادغام شرکت ها، خرید کلی و یک جای محصولات ژنریک توسط دارنده اختراع اصلی و امتناع از اعطای مجوز اختراعات ضروری مرتبط با سلامت مثال هایی از رویه های ضد رقابتی هستند.پرسش پژوهش حاضر این است که آیا حقوق رقابت می تواند عامل موثری در تنظیم رقابت و ارتقای دسترسی به داروها و فناوری های پزشکی باشد؟ هدف مقاله حاضر بررسی نقش حقوق رقابت در بهبود سلامت جامعه از جمله دسترسی به داروها و بیان تاثیر منفی اعمال ضد رقابتی در افزایش قیمت ها و کاهش دسترسی است.فرضیه پژوهش این است که حقوق رقابت می تواند به عنوان عامل موثری در حوزه سلامت نقش مهمی در بهبود دسترسی به فناوری های پزشکی و تشویق نوآوری در بخش دارویی داشته باشد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که چون در قوانین ملی و مقررات بین المللی از جمله موافقت نامه تریپس نقش حقوق رقابت در کنترل رفتارهای دارندگان حقوق مالکیت فکری به رسمیت شناخته شده است، باید اقدامات موثرتری در راستای افزایش رقابت و اقدامات اصلاحی برای جبران اعمال ضد رقابتی در رابطه با دسترسی به فناوری های سلامت توسط مقامات دولتی و بخش خصوصی انجام شود.اصلاح مقررات موجود، وضع قوانین مطلوب و مشتمل بر قواعد شفاف با در نظرگرفتن ویژگی های بخش سلامت و ضمانت اجراهای مناسب، مانند صدور مجوز اجباری از جمله راه کارهایی است که برای جلوگیری از رویه های ضد رقابتی و حفظ رقابت در بازار سلامت پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1043

دانلود 418 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HALPIN H.A. | MORALES SUAREZ VARELA M.M.

نشریه: 

public health REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  120-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  9679
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9679

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  812
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

زمینه و هدف: تعاونی های بهداشتی درمانی در چارچوب ساختار شبکه بهداشت و درمان کشور، مراقبت های بهداشتی را با نظارت بخش دولتی به جمعیت تعریف شده ارائه می نمایند.مواد و روش کار: این پژوهش در قالب یک مطالعه تحلیلی مقطعی، 2 گروه از مراکز بهداشتی درمانی با مدیریت دولتی و تعاونی را از نظر شاخص های عملکردی مقایسه نمود.یافته ها: رضایت گیرندگان خدمت در مقیاس پنج امتیازی لیکرت در مراکز بهداشتی درمانی تعاونی 4.14 و در مراکز بهداشتی درمانی دولتی 3.9 بود. میانگین تعداد کل مراقبت انجام شده در روز در مراکز دولتی 85.1 و در مراکز تعاونی 110.8 بود.نتیجه گیری: تعاونی های بهداشتی راهکار مناسبی برای کوچک سازی دولت در حیطه سلامت است.

آمار یکساله:  

بازدید 812

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  9 (پیاپی 38) (ویژه نامه توسعه آموزش و ارتقای سلامت)
 • صفحات: 

  1071-1178
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2837
 • دانلود: 

  1024
چکیده: 

مقدمه: پژوهشگران عرصه روانشناسی تربیتی، یادگیری را از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار داده اند و یافته های آنان در تبیین پدیده های یادگیری به ارائه نظریه های متفاوتی منجر شده است. هر یک از این نظریه ها می تواند مبین اصول، قوانین و شرایط خاصی برای کاربرد در کلاس درس باشد. هدف از این تحقیق ارائه نمونه هایی از موارد کاربرد نظریه های یادگیری در بهداشت عمومی است.روش ها: در این مطالعه پایگاه های اطلاعاتی شامل sid، iranmedex،irandoc  و magiran با کمک کلید واژه هایی شامل یادگیری شناختی اجتماعی، نظریه یادگیری، نظریه رفتاری، نظریه شناختی، نظریه سازندگی، آزوبل و بندورا مورد جستجو قرار گرفت. تعدادی کتب مرتبط نیز مورد بررسی و استفاده قرار گرفت.نتایج: از قانون پاداش ثراندیک در طرح رابطین بهداشتی استفاده فراوان می شود. فرایند تمیز محرک در درس حشره شناسی برای تمایز بین انواع مختلف حشرات استفاده می شود. از تئوری یادگیری-اجتماعی برای آموزش پیشگیری از ایدز استفاده شده است. در تدریس روش تحقیق در علوم بهداشتی از روش آموزش از بالا به پایین استفاده می شود.نتیجه گیری: از نظریه های یادگیری در بهداشت عمومی بسیار کم استفاده می شود ولی قابلیت استفاده بالایی از این نظریه ها در بهداشت عمومی وجود دارد. بهتر است که برای آشنا ساختن اعضای هیات علمی دانشگاه ها، برنامه هایی در حوزه نظریه های یادگیری طراحی و اجرا گردد تا بدین وسیله زمینه آشنایی و بهره گیری از انواع نظریه های یادگیری در فرایند یاددهی و یادگیری فراهم شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2837

دانلود 1024 استناد 2 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Synnevag Ellen Strom | Amdam Roar | Fosse Elisabeth

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  982-992
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33184
 • دانلود: 

  25387
چکیده: 

Background: Intersectoral action is often presented as essential in the promotion of population health and health equity. In Norway, national public health policies are based on the health in All Policies (HiAP) approach that promotes whole-of-government responsibility. As part of the promotion of this intersectoral responsibility, planning is presented as a tool that every Norwegian municipality should use to integrate public health policies into their planning and management systems. Although research on implementing the HiAP approach is increasing, few studies apply a planning perspective. To address this gap in the literature, our study investigates how three Norwegian municipalities experience the use of planning as a tool when implementing the HiAP approach. Methods: To investigate planning practices in three Norwegian municipalities, we used a qualitative multiple case study design based on face-to-face interviews. When analysing and discussing the results, we used the dichotomy of instrumental and communicative planning approaches, in addition to a collaborative planning approach, as the theoretical framework. Results: The municipalities encounter several dilemmas when using planning as a tool for implementing the HiAP approach. Balancing the use of qualitative and quantitative knowledge and balancing the use of structural and processual procedures are two such dilemmas. Other dilemmas include balancing the use of power and balancing action and understanding in different municipal contexts. They are also faced with the dilemma of whether to place public health issues at the forefront or to present these issues in more general terms. Conclusion: We argue that the dilemmas experienced by the municipalities might be explained by the difficult task of combining instrumental and communicative planning approaches because the balance between them is seldom fixed.

آمار یکساله:  

بازدید 33184

دانلود 25387 استناد 0 مرجع 1587
نویسندگان: 

EBBELING C.B. | PAWLAK D.B. | LUDWIG D.S.

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  360
 • شماره: 

  9331
 • صفحات: 

  473-482
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  14322
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14322

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
نویسندگان: 

HEIDARY F. | RAHIMI A. | GHAREBAGHI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  81-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53669
 • دانلود: 

  48905
چکیده: 

Background: Visual sciences have been progressing quickly in recent decades through globalization phenomenon. An enormous change has taken place in ocular health issues, however, there are various problems facing ophthalmic public health worldwide. In the previous years, the World health Organization and the International Agency for the Prevention of Blindness in partnership launched the global initiative to eradicate avoidable blindness by the year 2020, VISION 2020 the Right to Sight. It has concentrated on the prevention of blindness disability and recognized a health issue-sight as a human right. In view of challenges ahead of visual sciences, close collaboration between international agencies at the global level to implement new strategies and monitor the progress will be mandatory. In these circumstances non-governmental organizations should not be neglected. World Sight Day 2012 would be a great opportunity to be a focus on importance of visual impairment as an important public health issue and discovering new challenges ahead.

آمار یکساله:  

بازدید 53669

دانلود 48905 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BOHNING D. | DIETZ E. | SCHLATTMANN P.

نشریه: 

STATISTICS IN MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  17-18
 • صفحات: 

  2333-2344
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  8198
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8198

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
litScript