نتایج جستجو

76075

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7608

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

خاتمی علیرضا | زرتاب حامد

نشریه: 

پوست و زیبایی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  245-253
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  784
 • دانلود: 

  686
چکیده: 

درماتولوژی تمام جنبه های بیماری هایی را که روی پوست و ضمایم آن شامل مو، ناخن، غدد عرق و غشاهای مخاطی دهانی و تناسلی خارجی رخ می دهند را دربرمی گیرد. در این رشته تخصصی، قریب 3000 اختلال و بیماری وجود دارد که از نظر سبب شناختی طیف گسترده ای را دربرمی گیرند و برخی از آن ها از شیوع و میزان بروز بالایی در جوامع برخوردارند. علی رغم شیوع بالای این گروه از بیماری ها، که با توجه به درگیر کردن سطح بدن با ایجاد تنش و اضطراب، اختلال کیفیت زندگی و نهایتا بار بیماری، در سطح فرد و متعاقبا خانواده و اجتماع همراه هستند، غالبا اهمیت این بیماری ها از منظر بهداشت عمومی و سلامت جامعه نادیده گرفته می شود، بنابراین بر آن شدیم تا بیان مثال هایی از وضعیت بیماری های مربوط به حیطه درماتولوژی در کشورها و جمعیت های مختلف و تاثیر آن ها بر سلامت جامعه، از منظر بار بیماری و اقتصاد سلامت، به دلایل بی توجهی به این رشته مهم که به عواقب نامطلوب متعددی در حیطه بهداشت عمومی منجر می شود، بپردازیم. هم چنین، راهبردهایی نیز برای اصلاح وضع موجود پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 784

دانلود 686 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  167-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1121
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1121 استناد 10 مرجع 0
نویسندگان: 

KANEKAR A. | BITTO A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  538
 • بازدید: 

  107581
 • دانلود: 

  26680
چکیده: 

Background: Ethics is a discipline, which primarily deals with what is moral and immoral behavior. public health Ethics is translation of ethical theories and concepts into practice to address complex multidimensional public health problems. The primary purpose of this paper was to conduct a narrative literature review-addressing role of ethics in developing curriculum in programs and schools of public health, ethics-related instruction in schools and programs of public health and the role of ethics in developing a competent public health workforce.Methods: An open search of various health databases including Google scholar and Ebscohost yielded 15 articles related to use of ethics in public health practice or public health training and the salient features were reported.Results: Results indicated a variable amount of ethics’ related training in schools and programs of public health along with public health practitioner training across the nation. Bioethics, medical ethics and public health ethics were found to be subspecialties’ needing separate ethical frameworks to guide decision making.Conclusions: Ethics based curricular and non-curricular training for emerging public health professionals from schools and programs of public health in the United States is extremely essential. In the current age of public health challenges faced in the United States and globally, to have an ethically untrained public health force is arguably, immoral and unethical and jeopardizes population health. There is an urgent need to develop innovative ethic based curriculums in academia as well as finding effective means to translate these curricular competencies into public health practice.

آمار یکساله:  

بازدید 107581

دانلود 26680 استناد 538 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  868-870
تعامل: 
 • استنادات: 

  541
 • بازدید: 

  6930
 • دانلود: 

  18432
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6930

دانلود 18432 استناد 541 مرجع 0
نویسندگان: 

BARA D. | MCPHILLIPS TANGUM C. | MANN M.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  451-458
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  12618
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12618

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
نویسندگان: 

GEISSLER CATHERINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  5-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21285
 • دانلود: 

  14374
کلیدواژه: 
چکیده: 

Although great strides have been made worldwide in the science of nutrition there remain many problems of under-nutrition and increasingly of obesity and related chronic diseases. However much has been learned over the past few decades about what works in the translation of science to practical policies and programmes to prevent and alleviate problems of nutrition. There is also increasing coordination of agencies and donors to support this effort. The need for capacity building in public health Nutrition has been stressed for many years by a range of academics, national and international organisations. The main emphasis in capacity building has been on the nutrition and health workforce but the causes of malnutrition are multifactorial and require collaboration across sectors in their solution. This means that public health Nutrition capacity building has to go beyond the immediate health workforce to policy makers in other sectors. There are many obstacles to the application of scientific knowledge apart from training and education, including lack of resources, unqualified advisers, media misinterpretations, public resistance to directives and conflicts of interest. These will be explored briefly in the presentation.

آمار یکساله:  

بازدید 21285

دانلود 14374 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

NYLEN K.J. | SEGRE L.S.

نشریه: 

PSYCHIATRIC ANNALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  599-608
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  7107
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7107

دانلود 14239 استناد 375 مرجع 0
نویسندگان: 

CASSANO P. | FAVA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  849-857
تعامل: 
 • استنادات: 

  377
 • بازدید: 

  15523
 • دانلود: 

  14482
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15523

دانلود 14482 استناد 377 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

AMA Journal of Ethics

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  76
 • بازدید: 

  561
 • دانلود: 

  6411
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 561

دانلود 6411 استناد 76 مرجع 0
نویسندگان: 

Hamzehie Saeed | Afzali Harsini Pooyan

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5722
 • دانلود: 

  3817
چکیده: 

Dear editor, Coronavirus disease 2019 (COVID-19), brought on by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), has become a world health emergency. As of December 14, 2020, more than 71, 503, 614 confirmed cases and more than 1, 612, 833 deaths have been reported worldwide (1). TheWorld health Organization (WHO) announced the outbreak in China in December 2019, and since then, it has rapidly spread throughout the world (2). The COVID-19 epidemic has proven that health infrastructure in some countries is inadequate.

آمار یکساله:  

بازدید 5722

دانلود 3817 استناد 0 مرجع 0
litScript