نتایج جستجو

57374

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5738

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  512
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

در اکثر شبیه سازی هایی که در زمینه فرآیند تراشکاری تا کنون توسط محققان انجام گرفته است، میرایی سیستم در زمان برش با میرایی بدست آمده از آزمایشات مودال، یکسان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب اثر تماس ابزار با قطعه کار درنظر گرفته نشده است و این ساده سازی می تواند سبب کاهش دقت شبیه سازی شود. در این مقاله، به تعیین میرایی زمان برش در فرآیند تراشکاری به روش تحلیل سری زمانی پرداخته شده است. این روش، برپایه مقایسه بعد همبستگی سیگنال جابجایی ابزار در راستای پیشروی در آزمایش و شبیه سازی است. بدین ترتیب میرایی زمان برش قابل محاسبه خواهد بودکه با شرایط تماس بین ابزار و سطح قطعه کار در زمان ماشینکاری در پیشروی ها و سرعت های برشی مختلف تغییر می کند. مقایسه نتایج شبیه سازی جابجایی ابزار در نرم افزار متلب با جابجایی های بدست آمده از آزمایش، حاکی از دقت قابل توجه روش پیشنهادی، به منظور تعیین جابجایی ابزار در فرآیند تراشکاری است.از نتایج روش پیشنهاد شده، می توان جهت پیشگویی بافت سطح قطعات تولید شده در فرآیند تراشکاری استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 512

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1 (پیاپی 87)
 • صفحات: 

  357-366
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

پایداری ژنراتور سنکرون و بهبود آن، از مهم ترین مسائل سیستم قدرت است. پایداری می تواند از نوع ماندگار، دینامیکی یا گذرا باشد که در این مقاله، پایداری دینامیکی مطالعه می شود. در شبکه قدرت شامل تولیدات بادی مبتنی بر ژنراتور القایی از دو سو تغذیه (DFIG)، بهره گیری از قابلیت های DFIG، روش مؤثری برای بهبود پایداری دینامیکی ژنراتور سنکرون است. در این مقاله، یک کنترل کننده میراساز دینامیکی (DDC) در باند توان راکتیو DFIG ارائه شده است که با الگوریتم ژنتیک تنظیم می شود. به این منظور، از دو فیدبک تغییرات سرعت ژنراتور سنکرون و گشتاور الکترومغناطیسی DFIG استفاده می گردد. برای نشان دادن تأثیر کنترل کننده پیشنهادی، از آنالیز مقادیر ویژه و گشتاور میراساز استفاده می شود که این موضوع، نیازمند مطالعه سیگنال کوچک سیستم می باشد. نتایج شبیه سازی تأییدکننده توانایی کنترل کننده در بهبود پایداری دینامیکی ژنراتور سنکرون است.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

VU K. | CHENU B. | THIAGARAJAN K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4831
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4831

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BRINCKER R. | VENTURA C. | ANDERSEN P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7455
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7455

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

BERNAL D.

نشریه: 

EARTHQUAKE SPECTRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  367-381
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4152
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4152

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KORATKAR N. | WEI B.Q.

نشریه: 

ADVANCED MATERIALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  13-14
 • صفحات: 

  997-1000
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6283
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6283

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DUWEL A. | CANDLER R.N. | KENNY T.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1437-1445
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8556
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8556

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript