نتایج جستجو

5077

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

508

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ذوالفقارخانی مسلم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  293
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

شعر اعتراف (Confessional poetry) همگام با دیگر انواع شعری در قرن بیستم پا به منصة ظهور گذاشت تا شاید مرهمی بر دردهای انسان آشفته، و گریزگاهی از جهانی پیچیده باشد. ماشا لوییس روزنتال (Macha Louis Rosenthal 1917-1996) چنین اصطلاحی را نخستین بار هنگام بررسی و تحلیل دفتر شعر رابرت لووِل (Robert Lowell 1917-1977) (1295-1356 ش. ) با عنوان تأمّلات زندگانی (Life Studies) (1959) به کار برد. برخی از مهم ترین خصیصه های این نوع شعری عبارت اند از بیان آشکار احساسات و احوالات درونی، بازتاب آمال و آرزوهای شاعر، اشاره به حریم های فردی و خانوادگی در شعر، به کارگیری اسامی و نام های خاص از جمله مکان و زمان و افراد، بهره گیری از زبانی ساده و بی پیرایه، حقیقت نمایی (Verisimilitude) و جلب اعتماد خواننده. منظومة بلند «صدای پای آب» سهراب سپهری و شعر «آخرین بعد از ظهر من با عمو دِوِروکس وینسلو» اثر رابرت لوول به عنوان نمونه هایی برتر از این گونة شعری برای بحث و بررسی در این مقاله انتخاب شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 293

دانلود 291 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  75-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  420
 • دانلود: 

  537
چکیده: 

شعر و ادب فارسی به ویژه ادبیات مذهبی و آیینی در عهد صفویه، با توجه به اقبال پادشاهان صفوی به مذهب تشیع، مورد استقبال بیشتر واقع شد. از لحاظ سبک شعری، اگر چه شاعران به خاطر گرایش به تقلید در حالت رکود به سر می برند؛ اما برخی شاعران مضامین جدیدی در شعر پدید آوردند که در نوع خود بی نظیربود. این مقاله با روش تحلیلی و با هدف بررسی تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در عهد صفوی با نگاهی به شعر محتشم کاشانی انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عناصر مذهبی رایج در این دوره به ویژه درشعر محتشم شامل عبارات قرآنی، اسامی شخصیت های دینی و مذهبی و پیامبران الهی، واژگان و اصطلاحات دینی رایج در دستورات اسلام و اولیا، معجزات پیامبران الهی، احادیث نبوی، اماکن مقدس، بهشت، جهنم و. . . است که در این بین اشعار محتشم کاشانی در حوزه دین و مذهب بسیار بیشتر از سایر شاعران از این موضوع بهره برده است.

آمار یکساله:  

بازدید 420

دانلود 537 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

علوی فریده

نشریه: 

قلم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5472
 • دانلود: 

  579
کلیدواژه: 
چکیده: 

مضمون اصلی همه آثار مولانا عشق است. عشق جوهر اصلی و کلید دیوان شمس، مثنوی معنوی و تنها سرچشمه نور، معرفت و شناخت است. مولانا که در تمام زندگی اش در جستجوی یکی شدن با خداوند بوده، عشق را تنها راه رستگاری می داند. اگر در طی قرن های متمادی،عقل و تفکر مدعی کشف اسرار جهان بوده اند، مولانا اصل وجود را در عشق می یابد. از این روست که فقط در دیوان شمس می توان در حدود پنج هزار بیت را یافت که در مورد عشق، این ((اصطرلاب اسرار خدایی)) که با هیچ چیزی مگر با خود عشق نمی توان آن را تعریف کرد سخن به میان می آورد.از نظر مولانا عقل پس از عشق در جهان ظاهر می شود. از آنجایی که عقل محدود است، در مرگ چیزی به جز پوچی نمی یابد ولی عشق در مرگ یکی شدن با معشوق، با خداوند، را می بیند. با این همه مولانا اشکال عقل را نفی نمی کند. جایگاه عقل و به خصوص عشق در آثار مولانا کجاست؟ برای پاسخ به این پرسش، این مقاله پژوهشی است در افکار مولانا از ورای دریای ابیات این شاعر بزرگ عرفانی.

آمار یکساله:  

بازدید 5472

دانلود 579 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

قنبری عبدالملکی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  53 (دوره جدید 10)
 • شماره: 

  1 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  107-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

غیاث الدین علی یزدی، متخلص به غیاث، شاعر و نقاش مشهور سده های دهم و یازدهم هجری است که به سبب طراحی بر روی پارچه های زربفت به نقشبند معروف بود. غیاث افزون بر مهارت در هنر نقشبندی، در شاعری نیز توانا بود. دیوان او شامل مثنوی، قصیده، قطعه، رباعی، غزل است که تاکنون فقط یک بار به اهتمام حسین مسرت در سال 1393 تصحیح و منتشر شده است. این جستار با بررسی این چاپ، ضعف ها و نارسایی های آن را در چند بخش نشان خواهد داد: 1 روش تصحیح، نامشخص و نامستند، به گونه ای قیاسی است، 2 بسیاری از ابیات با تحریفات و تصحیفات ضبط شده است، به طوری که با تاثیر بر معنای متن اصلی، تاحد بسیاری آن را دگرگون کرده است. افزون بر این نکته ها، باید به اشکالات مربوط به تعلیقات، غلط های چاپی، بدخوانی نسخه، ضبط ابیات به صورت نقطه چین نیز اشاره کرد. تصحیح مسرت از دیوان غیاث اشکالاتی دارد، به همین سبب این مقاله می کوشد با اشاره به برخی از آنها، ضرورت تصحیح دوباره دیوان را بررسی کند. عناصر سبکی شعر غیاث نیز در این جستار، از منظر آشنایی زدایی و هنجارگریزی تحلیل می شود. مهم ترین جلوه های هنجارگریزی در شعر غیاث در زمینه های نحوی و زمانی، آرکائیسم، مشاهده می شود. در این گفتار سعی شده است تا با یادآوری این بخش از هنجارگریزی، قسمتی از کارکردهای زیبایی آفرینی در شعر غیاث بررسی و تحلیل شود.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رضوانیان قدسیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  99-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

تخیّل رمانتیک، اساس فلسفی نزدیک به تمام جنبش­ های فکری و هنری پس از خود تا حال حاضر بوده است. مکتب رمانتی سیسم به دلیل گستردگی تعاریف و مصداق­ هایی که بر آن دلالت می­ کند و همچنین به دلیل این که ریشه در تغییر نگرش انسان از «من کلی» به «من فردی» دارد، در بیشتر مکتب­ ها و جریان ­ های ادبی و هنری منتشر است. رمانتی سیسم که خود حاصل اعتراض به چهارچوب­ های متصلّب نگرش کلاسیک است، بار دیگر در نگرش پست مدرن که ناشی از سرخوردگی انسان از اصول و چارچوب ­ های مدرن است، با قدرت اعتراض آمیز بیشتری ظهور می ­ کند. این مقاله بر آن است تا با رویکردی تطبیقی ضمن بررسی ویژگی­ های ادبی همانند رمانتی سیسم و پست ­ مدرنیسم در ایران، میزان پیوند این دو رویکرد را نشان دهد. بررسی ­ ها نشان می­ دهد که شعر پست مدرن هم به لحاظ مضمون عصیانی و اعتراضی، و هم بهره­ گیری از زبان هنجارشکن، پیوندی تنگاتنگ با رمانتی سیسم سیاه دهه­ ی سی، و شعر زبان گرای دهه ­ ی چهل دارد و با گرفتن شکل صوری نوشتار پسامدرن و تلاش در جهت چندصدایی کردن شعر، در جست ­ وجوی آن است تا با تلفیق انتقادی سبک­ های شعری گذشته­ ی ادب فارسی با جهان­ نگری نو، به بوطیقایی مستقل دست یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شفق اسماعیل | بحرانی بلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  141-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  649
 • دانلود: 

  274
چکیده: 

در دهه ی هفتاد خورشیدی، جریان­ هایی در شعر فارسی ظهور کردند که شعر آن­ هاهم از نظر زبان و بیان و هم از نظر محتوا، با شعر دوره­ های گذشته به کلی متفاوت بود. وجه مشترک همه ی جریان­ های شعری دهه ی هفتاد، فراروی از زبان و بیان متعارف شعر فارسی بود. یکی از مهم­ ترین و تأثیرگذارترین جریان­ های شعری دهه ی هفتاد، «جریان شعر زبان»، به راهبری رضا براهنی بود. در این پژوهش، ابتدا نظریه ی زبانیت براهنی را به اختصار معرفی کرده­ ایم و سپس از خلال دیدگاه­ های جدید وی، مؤلّفه های اصلی شعر زبان را به دست داده­ ایم. مهم­ ترین مؤلّفه­ های شعر زبان عبارتند از: نحوگریزی، معنی­ زدایی، چندصدایی، جابه­ جاسازی پرتابی و. . . . پس از ارزیابی شعر براهنی، به عنوان نماینده ی شاخص این جریان، به نتایجی دست یافته­ ایم؛ از جمله این که در شعر براهنی نیز مانند نیما و شاملو، میان نظریه ی شعری و اجرای شعری شکاف هایی وجود دارد. دیگر این­ که این جریان شعری می­ توانست با زدودن کهنگی از زبان شعر و متناسب کردن آن با شرایط و اقتضائات زمانه، شعر نوِ فارسی را در مسیر بهتری قراردهد؛ اما با تندروی­ هایی، ازجمله تأکید افراطی و غیرمنطقی بر معنازدایی و تخریب و از هم گسیختگی زبان، این فرصت طلایی از شعر معاصر فارسی گرفته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 649

دانلود 274 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نیکجوی تبریزی راحله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  487-500
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  578
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

مکتب رئالیسم یکی از مکاتب ادبی اروپایی است که بر بیان واقعیات عینی و ملموس جهان بدون دخالت دادن ذهنیات انتزاعی نویسنده تاکیدمی کند. این مکتب درحوزه ی شعرمعاصر فارسی نفوذ و تأثیردرخوراعتنایی داشته که رد پای آن را می توان در اشعار شاعرانی همچون نیمایوشیج. مهدی اخوان ثالث. احمد شاملو. فروغ فرخ زاد مشاهده نمود. آنچه مسلم است؛ شاعران این جریان شعری با نگرشی خردگرا و واقع بینانه در پی به تصویر کشیدن عینیات زندگی مردم و رخدادهای اجتماعی-سیاسی به منظور بالابردن سطح آگاهی و دست یافتن به مطالبات حقوق فردی واجتماعی افراد جامعه ی زمان خود هستند. زبان منطق شعری آنها غالباآمیخته با نمادوتمثیل است که با بیانی غیر مستقیم و تأویل بردار ازآن در جهت پرداختن به رسالت شعری به مفهوم برجسته ساختن واقعیات پنهان جامعه و بیدارگری افراد جامعه بهره می گیرند. لذا دراین مقاله برای روشن تر شدن مسأله و میزان تأثیر پذیری این مکتب در جریان شعرنیمایی در ابتدا کلیاتی در باره ی مفهوم، اصول و ویژگی های مکتب رئالیسم بیان گردیده و سپس کلیاتی درباره ی شعر معاصر ایران (شعر نیمایی)، ظهور واقع گرایی در شعر معاصر ودر ادامه مقایسه ای میان اصول و ویژگی های جریان شعری نیمایی با مکتب رئالیسم اروپایی به عمل آمده و در نهایت یک جمع بندی و نتیجه گیری از ویژگی های این جریان صورت گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 578

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ABDI MEHDI | ABDI AREZOU

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IRANIAN POETS HAVE ATTENTIONED USE OF NUMBERS FROM THE PAST AND HAVE USED VARIOUS NUMBERS WITH ESPECIAL CONCEPTS IN THEIR POEMS. NUMBERS IN THE ANCIENT BELIEFS OF THE PEOPLE OF IRAN HAVE HAD IMPORTANT AND EFFECTIVE FUNCTION; SO THAT SOME OF THEM HAD HOLY AND OUTSTANDING PLACE AMONG PEOPLE AND OTHERS WERE SINISTER AND SYMBOL OF EVIL UNIVERSE. FAMOUS POETS WITH AWARENESS OF THESE BELIEFS AND TO CONSOLIDATE CONCEPTS IN THE MIND OF THEIR AUDIENCE HAVE USED THESE NUMBERS HIGH FREQUENCY, WITH VARIOUS FUNCTIONS IN LINE WITH PEOPLE BELIEFS. SCIENCE OF NUMBERS HAVE HAD SUBLIME PLACE TO THE SCHOLARS AND POETS AND NUMBERS HAVE USED IN DIFFERENT FORMAT OF MANY INTERPRETATIONS AND ALLEGORIES IN PERSIAN LANGUAGE ESPECIALLY poetry. HAFEZ FREQUENTLY HAS USED DIFFERENT NUMBERS TO EXPLAIN HIS EMINENT GOALS IN FORMAT OF INDICATIONS AND ALLEGORIES THAT THEY SHOW AWARENESS AND ABILITY OF THIS POET TO RECOGNIZE ESPECIAL NUMBERS IN PEOPLE BELIEFS. HE HAS TRIED TO COMMUNICATE WITH HIS AUDIENCES IN THIS WAY AND EXPLAIN EMINENT PLACE OF THESE NUMBERS BY ESPECIAL TECHNIQUES. IN THE ARTICLE WE HAVE TRIED TO STUDY DIFFERENT SEMANTIC FUNCTIONS OF THE NUMBERS IN HAFEZ’S poetry BY USING INDUCTIVE METHOD DEPEND ON LIBRARY STUDIES AND MENTIONING CLEAR EVIDENCES AND STANZAS AND HAVE DEFINED THEIR PLACE TO THE POET.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

حری ابوالفضل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  9-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  13
 • بازدید: 

  2686
 • دانلود: 

  795
چکیده: 

اسطوره، یا از طریق صور خیال یا از طریق تصاویر کهن الگویی در اثر ادبی بروز می یابد. ابتدا، تعاریفی از اسطوره و تصویر کهن الگویی و رابطه میان آن دو ارایه می شود. سپس، در پرتو بررسی نمونه هایی از اشعار کهن و نو، نقش و جایگاه اسطوره در ساختار کلی شعر و در محور افقی و عمودی خیال تبیین می شود. آن گاه در بخش اصلی مقاله، تجلی اسطوره به واسطه تصاویر کهن الگویی بررسی و به این نیز پرداخته می شود که اسطوره راهنمای فهم کهن الگوهاست. خودآگاهی، ناخودآگاهی و ناخودآگاه جمعی و کهن الگو از دیدگاه یونگ نیز بررسی و برخی از این کهن الگوها در اشعار شاملو تبیین می شود. نتیجه این است که کهن الگوها در قالب پیکره، نوعی اسطوره می آفرینند و اسطوره ها از یک سوء، در نقش ماما، اندیشه های نوزاد شاعر را متولد می کنند و از سوی دیگر، جزئی جدایی ناپذیر از کلیت اندام وارِ سازگان شعر نیز به شمار می آیند.

آمار یکساله:  

بازدید 2686

دانلود 795 استناد 13 مرجع 18
نویسندگان: 

NOJOUMIAN A.A.

نشریه: 

JOURNAL OF HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  43-44
 • صفحات: 

  61-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14242
 • دانلود: 

  11407
چکیده: 

Robinson Jeffers (1887-1962), the American poet, is one of the most typical examples of a poet who postulated his own philosophical doctrine and declared it in his poetry. His deep acquaintance with science on one hand and his religious background influenced by his parents on the other resulted in his two-fold philosophy. While bearing in mind. Some contradictory ideas in Jeffers' poetry, I intend to compare the most long-lasting notions in Jeffers' poetry on man's relation to God/nature and life/death with the philosophic writings and poetic works inspired by Persian mysticism in this short essay. Finally, I will explain how the notion of 'love' is introduced in the philosophy of both and what it signifies. The obvious affinities between Jeffers and classical Persian mystical poets with completely separate social and philosophical contexts and in different times manifest that the great themes of love, humanity, God, death, and nature are reflected in very similar manners in both poetic traditions.  

آمار یکساله:  

بازدید 14242

دانلود 11407 استناد 0 مرجع 0
litScript