نتایج جستجو

1874

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

188

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی مزیت های رقابتی و توانمندی های مهم گردشگری ورزشی استان گیلان جهت توسعه گردشگری و جذب گردشگران بود...

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 13
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Today, increasing the quality and quantity of agriculture production is a need more and more. In recent several decades, the only practical solution to meet the needs of decreased quality and quantity of production is increase average yield of farm and the decrease and avoidance of 37% loss resulted of pests, diseases, and weeds. Although using the pesticide is useful in short time, has undesirable effect including ecocide side effect, the toxin remained in productions and their threat on bio-community such as human being. The proponents of integrated pest management is using the integration of pest control population - not only resorting of chemical pesticides - including agricultural, physical, chemical, biological method for meet to economic needs and bio-community protection in the threshold economic time. on the other hand, the proponents of biotechnology is recognizing and using the options contains the strange potential method to fight against the pests and diseases including producing the plants that are resistance against the pest and reinforcing the pest biologic control. Biotechnology lets us manage the pests well under integrated pest management chart.This article review the capability of the integrated pests management and biotechnology to control pests by using the methods compatible with environment and biosafety.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ARANCON N.Q. | EDWARDS C.A.

نشریه: 

BIOCYCLE MARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  51-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8156
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8156

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  72-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

در این تحقیق مدل هیدرولوژیکی توزیعی- مکانی WetSpa در حوزه دینور با مساحت 1717 کیلومتر مربع واقع در بالادست سد کرخه به کاربرده شد. آمار هیدرومتئورلوژیکی با گام زمانی روزانه و در طول دوره آماری 1383 تا 1389 شامل آمار بارش از نه ایستگاه، آمار دما و تبخیر اندازه گیری شده از چهار ایستگاه، برای ورودی مدل استفاده شدند. هم چنین، ویژگی های مکانی حوزه در قالب سه نقشه، با ابعاد سلولی 100 متر در محیط GIS تهیه شدند. نتایج نشان می دهد که هیدروگراف خروجی طبق هیدروگراف های مشاهداتی در خروجی حوزه به خوبی شبیه سازی شده است و مدل هیدروگراف روزانه را طبق معیارناش- ساتکلیف 66 درصد، با صحت قابل قبولی پیش بینی می نماید. آنالیز حساسیت و عدم قطعیت پارامترهای موثر در شبیه سازی هیدروگراف جریان با استفاده از نرم افزار pest انجام شد. نتایج آنالیز حساسیت نشان می دهد پارامتر Kg، که شاخه افت هیدروگراف و محاسبه آب زیرزمینی را کنترل می کند دارای بیش ترین حساسیت و پارامترهای kep و kss در رتبه دوم و سوم حساسیت قرار دارند. طبق نتایج آنالیز عدم قطعیت پارامترهای Ki، Kep و Kss، Kg با حدود اطمینان خیلی کم (قطعیت بالا) و پارامترهای krain و kmax با حدود اطمینان بالا (قطعیت کم) شناسایی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHATER H.F.

نشریه: 

PHARMACOLOGIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  641-656
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4704
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4704

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

مدیریت کنترل تلفیقی آفات (Integrated pest management) مستلزم شناخت کمی و کیفی اکوسیستم می باشد. شناخت کمی و تنوع گیاهی و جانوری (Biodiversity) از طریق بررسیهای فونستیک (Faunestic) و فلورستیک (Florestic) قابل حصول است. شناخت کیفی اکوسیستم، کشف روابط موجود و حاکم میان عوامل زنده (Biotic factors) و بررسی تاثیر عوامل غیر زنده محیطی (Abiotic factors) در تغییرات جمعیت اعضای زنده اکوسیستم بخش دیگری از اطلاعات لازم برای تدوین برنامه کنترل را فراهم خواهد نمود. مطالعه روشها و شیوه های گوناگون و مرسوم برای کنترل آن دسته از عواملی که خسارت آنها زیادتر از سطح زیان اقتصادی تعیین شده و آفت محسوب میگردند، از دیگر نیازهای مدیریت کنترل تلفیقی آفات به شمار می رود. در این برنامه شیوه های کنترل در برنامه عملی و اجرایی قابل توصیه است که ضمن کاهش جمعیت آفات و رساندن خسارات به زیر سطح زیان اقتصادی در مقایسه با سایر روشها، کمترین عارضه نامطلوب زیست محیطی را دارا بوده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد. برنامه مدیریت کنترل تلفیقی آفات صنوبر در استانهای شمالی کشور مبتنی بر تحقیقات و بررسیهایی است که روی گونه ها و کلنهای مختلف صنوبر بعمل آمده است. در نتیجه این بررسیها بخشی از فون بند پایان صنوبر که بالغ بر 200 گونه است در این منطقه جمع آوری و شناسایی شده است، به علاوه مهمترین آفات صنوبر در این منطقه مشخص شده اند. پروانه گالزای صنوبر و پروانه زنبور مانند، کرم سفید ریشه و پروانه کرم جگری به عنوان آفات چوبخوارParanthrane tabaniformis Rott, Melolontha. Cossus cossus Melolontha سنک صنوبر Monosteira unicostata، شته ساقه صنوبرPterocomma populnea، به عنوان آفات مکنده و سوسک برگخوار صنوبر .Melasoma populi L و گونه های پروانه ای Amorpha populi و Dicranura=(Cerura) Vinula و Nycteola asiatica و Gypsonema aceriana از برگخواران مهم صنوبر در این منطقه تعیین شده اند. زیست شناسی و چرخه زندگی، رفتار تغذیه ای و تغییرات فصلی انبوهی جمعیت برخی از آفات مهم صنوبر نظیر Paranthrane tabaniformis Rott، پروانه توری تبریزی Nycteola asiatica و شته ساقه صنوبرPterocomma populeum (Kalt)  و زنبور برگخوار صنوبر Steraunematus compressicornis در استانهای گیلان و مازندران مورد مطالعه قرار گرفته اند. گونه هایی از دشمنان طبیعی آفات صنوبر متعلق به خانواده های Chrysopidae و Miridae و Coccinellidae ، Anthocoridae در منطقه شناسایی شده و کارآیی برخی از آنها نظیر کفشدوزک کرویOenopia .conglobata L و بالتوری سبز Chrysoperla carnea روی سنک صنوبر و شته های صنوبر بررسی شده اند. این بررسیها زمینه های استفاده عملی و کاربردی و یا از آنها به عنوان ابزارهای کنترل بیولوژیک در تلفیق با سایر روشهای کنترل فراهم نموده است. بررسیهای صحرایی و آزمایشگاهی انجام شده در زمینه شناسایی گونه ها و کلنهای مقاوم صنوبر در برابر آفات اقتصادی و مهم نظیر Paranthrane tabaniformis, Rott در استان گیلان، حاکی از وجود درجات مختلف از حساسیت تا مقاومت گونه ها و کلنهای مختلف صنوبر در برابر این آفات می باشند. با توجه به مجموعه اطلاعات موجود که از طریق بررسی منابع، ارتباط با سازمانهای اجرایی و نتایج چندین طرح تحقیقاتی که در زمینه آفات و بیماریهای صنوبر در استانهای مختلف کشور از جمله استانهای گیلان و مازندران بعمل آمده، در این مقاله با مرور فون بندپایان صنوبر و آفات مهم آن در استانهای شمالی کشور به معرفی اجمالی پاره ای از خصوصیات مهم بیولوژیک آفات مهم صنوبر در شمال کشور پرداخته می شود و در پایان دستورالعمل و برنامه ای عملی برای کنترل آفات مهم صنوبر که خسارت آنها بیشتر از سطح زیان اقتصادی برآورد میشود ارایه میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 20 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  229-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

به دلیل نیاز به فومیگانت جدید برای کنترل حشرات انباری، در سال 1379 اثر تدخینی استون بر حشرات انباری و بذر گندم در دانشگاه ارومیه ارزیابی گردید. در آزمایش های فضایی خالی مقادیر LC50 استون برای حشرات کامل Oryzaephilus surinamensis (L.)، Callosobruchus maculatus (F)،Tribolium confusum (Duv.)  وSitophilus granarius (L.)  به ترتیب برابر با 15.40، 15.51، 17.55 و 18.26 میکرولیتر برآورد شد. در آزمایش امکان نفوذ استون به داخل توده گندم، معلوم شد که بخار استون می تواند از سطح توده گندم به اعماق توده آن نفوذ نموده و حشرات S. granarius و T. confusum مخفی شده در بین دانه های گندم را از بین ببرد. با مقایسه مقادیر LC50 در آزمایش های فضای خالی و نفوذ به اعماق توده گندم، معلوم شد که در گازدهی توده گندم نسبت به فضای خالی مقدارLC50  برای S. granarius، 8.63 برابر گردید. در مورد حشرات کامل T. confusum نیز همین روند مشاهده شد. هنگامی که استون بر علیه حشره S. granarius فعال در داخل بذرهای گندم به کار رفت، استون مراحل مختلف زیستی این حشره را در داخل بذر از بین برد، و با غلظت 160 میکرولیتر بر لیتر، در مدت هفت هفته 75 درصد تلفات را موجب گردید. استون در دوزهای مصرف شده، در قابلیت جوانه زنی و پنبه بذر گندم اثر سوئی نشان نداد.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 27 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  217-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

در کنترل جوندگان مضر، طعمه های مسموم و تله ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و به دلیل مضرات سموم، استفاده از تله ها ترجیح داده می شود. در کنترل جوندگان مضر، تله های چندگیر از تله های تک گیر مناسب تر هستند ولی این گونه تله ها در داخل کشور به صورت تجاری تولید نمی شوند. در پژوهش حاضر نمونه هایی از تله چندگیر - زنده گیر ساخته شد، که تحت عنوان «تله فراگیر» در تاریخ 13/10/ 1389 به شماره 68186، ثبت اختراع گردید. این تله از جنس پلی کربنات شفاف ساخته شد که دارای دو درب، فضای ذخیره موقت، مخزن و محفظه اصلی طعمه می باشد. جهت ارزیابی تله، 10 نمونه از تله فراگیر در مکان های پرتراکم موش به مدت 3 شب متوالی کار گذاشته شد. در مجموع از 30 شب - تله، 23 موش به دام افتاد. میزان موفقیت این تله 77 درصد حاصل گردید. تله فراگیر نسبت به تله های مشابه چندگیر - زنده گیر خارجی، قیمت کمتر، اندازه کوچک تر و قابلیت ساخت آسان تر دارد. همچنین به دلیل تعبیه محفظه اصلی طعمه، بوی طعمه همواره محرکی جهت جلب موش ها به سمت تله می باشد. از آنجایی که این تله می تواند به عنوان رویکردی جدید در کنترل جوندگان مضر در مکان های مختلف و نیز در نمونه برداری های صحرایی و مطالعات بیولوژیکی مورد استفاده قرار بگیرد، حمایت در جهت تولید انبوه آن توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 73 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  131-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae، در بیشتر مناطق پسته کاری دنیا پراکنش وسیعی دارد. هدف این تحقیق ارزیابی آگاهی کشاورزان از وضعیت آفات و سطح زیان اقتصادی پسیل معمولی پسته در راستای پایداری باغات پسته بود. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش پیمایش در سال 97-1396 انجام شده است. جامعه مورد مطالعه پسته کاران شهرستان رفسنجان به تعداد 38410 نفر بودند. با استفاده از جدول رجیس و مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم تعداد 380 پسته کار به عنوان نمونه از مناطق شش گانه پسته کاری در شهرستان رفسنجان انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار اصلی جمع آوری داده ها بود. با توجه به نتایج، پسته کاران پسیل پسته را مهمترین آفت منطقه دانسته و در مقایسه با سایر آفات آگاهی بیشتری از این آفت دارند. بیشتر کشاورزان به محض مشاهده پسیل پسته اقدام به سم پاشی می نمایند. این موضوع نشان می دهد که کشاورزان تحمل وجود پسیل پسته را تا زمانی که جمعیت آن به حد آستانه زیان اقتصادی برسد را ندارند. این امر موجبات ایجاد ناپایداری در باغات پسته شهرستان رفسنجان و از بین رفتن عوامل مؤثر در کنترل بیولوژیک این آفت شده است. نتایج آزمون همبستگی حاکی از آن است که بین دفعات شرکت در دوره های ترویجی با میزان آگاهی از آفات مختلف پسته رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین، آشنا نمودن و آگاه ساختن کشاورزان با آفات و سطح زیان اقتصادی آنها نیازمند برنامه های پویای ترویجی است.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
litScript