نتایج جستجو

1166

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

117

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  97-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2229
 • دانلود: 

  756
چکیده: 

هدف از طرح تکامل برزخی نفس، امکان و کیفیت تکامل نفس در عالم برزخ است. در ضمن بحث، به نظریه حرکت، قوه و فعل و نظریه تجدد امثال که به ترتیب مربوط به فلاسفه و عرفاست، اشاره می شود. سوال های زیادی در رابطه با تکامل نفس بعد از مرگ مطرح است که در این مقاله به دو سوال پاسخ داده می شود: سوال اول، آیا تکامل در عالم برزخ ممکن است، یا در عالم بعد از مرگ تکامل امکان ندارد و سوال دوم، آیا با فرض قبول تکامل برزخی نفس، کیفیت آن با تکامل دنیوی فرق دارد یا اینکه یکسان است؟در نهایت، بحث به این نتیجه منتهی می گردد که تکامل نفس بعد از مرگ از دیدگاه نقلی، عقلی و شهودی، نه تنها ممکن بلکه امری مسلم و قطعی است.

آمار یکساله:  

بازدید 2229

دانلود 756 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شمخی مینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1632
 • دانلود: 

  467
چکیده: 

رهنمودهای تربیتی قرآن، برای تجلی کمال انسانی و ذکر ویژگی های انسان کامل، بخش وسیعی از این کتاب آسمانی را در برگرفته است. تفکر در محتوای این گونه آیات، یگانه راه شناخت ابعاد همه جانبه شخصیت آرمانی و کامل از نظر اسلام است. زیرا قرآن کتاب هدایت انسان هاست و هرچیزی در این باره، اصول آن در قرآن موجود است. ازآن جا که درادبیات قرآنی، تکامل و رستگاری هدف و خاستگاه هر انسان آزاده ای است، از این رو، آموزه های تربیتی قرآن، می تواند فراروی عمل و اندیشه همه آزادگان جهان در جهت نهادینه کردن اصل کمال و تعالی انسانی باشد.این نوشتار در صدد است که بعد از بیان چیستی و تعریف کمال انسان، به مبانی کمال و ظرفیت های وجودی انسان برای رسیدن به این مقام بپردازد و سپس راهکارهای دست یابی به کمال و نیز موانع آن را بر اساس متون دینی، معرفی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1632

دانلود 467 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  169-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  800
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

چکیده فارسی:براساس تنوع کارکردهای قوای نفس ناطقه (قوه نظری و عملی) نزد طوسی، استکمال علمی و عملی نیز متفاوت می شود. کمال علمی از سنخ معرفت و حقایق تکوینی (بینش ها) و کمال اخلاقی از جنس معارف جزئی و آثار عملی است. نظریه اخلاقی طوسی در واقع فراتر از سلامت نفس است و به آرمان های بالادستی، یعنی کمال نفس اشاره می کند. کمال به عنوان آرمان اخلاق دارای مراتب است که می توان آنها را با هرم طولی کمال ترسیم کرد. مراحل استکمال نزد طوسی، در آثار فلسفی به قوای عرضی نفس اشاره دارد و در آثار عرفانی نیز ناظر به سلوک نفس و سپهرهای وجودی طولی آن است. فرآیند استکمال در دو بعد علمی و اخلاقی است و طوسی برای استکمال آن برنامه عملی ارائه داده و تنها به نظریه پردازی نپرداخته است. چکیده عربی:القضیة التی یعالجها هذا البحث هی تحلیل التکامل العلمی والأخلاقی من منظار الخواجه نصیر الدین الطوسی. ولأجل هذه الغایة بدأنا بتحلیل مفهوم الکمال والتکامل. ومن الامور الاخری التی یتناولها هذا البحث أیضا هی جوانب تکامل الانسان علمیا وأخلاقیا، وبیان مراتب کماله والمنهج العملی وعملیة التکامل کما یراها الطوسی. إن جوانب الکمال فی تناظر مع قوی النفس الناطقة (القوة النظریة والقوة العملیة) ویختلف رای الطوسی حول تاثیر هذه القوی فی مؤلفاته المختلفة. واستنادا إلی مبدأ تنوع تاثیرات قوی النفس عند الطوسی، فان التکامل العلمی والعملی یختلف تبعا لذلک أیضا. الکمال العلمی من نمط المعرفة والحقائق التکوینیة (الرؤی)، والکمال الأخلاقی من نمط المعارف الجزئیة والآثار العملیة. ان النظریة الأخلاقیة التی یقول بها الطوسی تشمل فی الواقع ما هو أبعد من سلامة النفس وتمتد إلی تطلعات أسمی وهی کمال اللنفس. الکمال بصفته غایة للأخلاق، له درجات ومراتب وکل واحدة منها یمکن ابرازه مع الهرم الطولی للکمال. مراحل التکامل عند الطوسی تشیر فی کتبه الفلسفیة الی القوی العرضیة للنفس، بینما ترکز فی کتبه العرفانیة علی سلوک النفس ومظاهرها الوجودیة الطولیة. تسیر عملیة التکامل علی صعیدین، علمی وأخلاقی. وقد طرح الطوسی منهجا عملیا للتکامل، ولم یکتف بتقدیم رؤاه النظریة فقط.

آمار یکساله:  

بازدید 800

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قیوم زاده محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  89-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  293
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

چیستی و حقیقت انسان و شناخت انسان آرمانی و کمال وی از مسائلی است که همواره ذهن بشر را به خود معطوف داشته است. مکاتب مختلف در تعریف انسان و تبیین مفهوم انسانیت، اختلاف نظر دارند و هرگروه با توجه به نوع نگرش خاص خود برداشت و تحلیل ویژه ای از آدمی دارند.مقاله حاضر به تبیین انسان آرمانی و چگونگی کمال وی در عرفان شرقی و هندویی و مقایسه آن با انسان شناسی عرفان اسلامی در متون عرفانی و اسلامی به روش کتابخانه ای و توصیف و تحلیل داده های مطالعاتی می پردازد. منظومه عرفانی- هندویی «بهگودگیتا» یا سرود ایزدی از زیباترین آثار معنوی هندوان به زبان سانسکریت است. چگونگی آفرینش انسان، ارتباط او با خداوند، مراتب انسان، انسان کامل و راه های نیل به کمال، رابطه جان و تن و اصل تناسخ در منظومه هنددویی بهگودگیتا از موضوعات مورد بحث و قابل تطبیق با اندیشه عارفان مسلمان در آثار منظوم و منثور است. شایان ذکر است که در مواردی نیز تعالیم و عناصر مغایر با بینش عارفان مسلمان در گیتا به چشم می خورد.

آمار یکساله:  

بازدید 293

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تربیت اسلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  161-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2011
 • دانلود: 

  582
چکیده: 

هدف از تدوین این مقاله، تبیین عوامل زمینه ساز در جهت کمال و تربیت انسان می باشد. تبیین عوامل مورد نظر بر اساس دیدگاه های مطرح شده در نهج البلاغه می باشد. این مقاله که از نوع پژوهش های بنیادی است، با روش تحقیق کیفی مبتنی بر تحلیل محتوایی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته و با مطالعه گزاره های انشایی در نهج البلاغه، شش عامل اساسی در تربیت را که هموار کننده مسیر کمال آدمی است استخراج و پیرامون آن به بحث و بررسی پرداخته است. این عوامل عبارتند از: 1) عامل معرفت شناختی به واجب تعالی. 2) یقین، و محقق نمودن آن در نفس. 3) خرد و خردورزی. 4) علم و نقش آن در تربیت و کمال انسان. 5) خودشناسی. 6) تمسک متربی به مربی کامل (انسان کامل).

آمار یکساله:  

بازدید 2011

دانلود 582 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1-2 (45-46)
 • صفحات: 

  203-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  776
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

پرسش اصلی این مقاله این است که احکام دین (شریعت) چه سهمی در سیر و سلوک عارف دارد و در این طریق، التزام به احکام دین تا چه حد لازم و ضروری است؟ طرح این موضوع، از مساله پایبندی عرفا به شریعت رفع ابهام می کند؛ به همین منظور ابتدا معنای واقعی شریعت را می کاویم و سپس نقش آن را در سیر و سلوک عارف، از ابتدا تا انتها، بررسی می کنیم. بدین ترتیب در می یابیم که اگر شریعت را به معنای واقعی کلمه درنظر بگیریم ملتزم ترین افراد نسبت به آن عرفای واقعی هستند که از ابتدای سیر و سلوک خود تا آخرین مراتب سفر، پایبند به شریعت هستند و در حقیقت عرفان واقعی و سلوک حقیقی، چیزی جز پایبندی به شریعت و متابعت کامل از آن نیست و آنان که جز این گفته اند یا ناآگاهانه در این باب سخنی طرح کرده و یا آگاهانه و مغرضانه به قصد خدشه دار کردن عرفان به بیان آن پرداخته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 776

دانلود 305 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

علی خانی اسماعیل

نشریه: 

معرفت ادیان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  83-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  413
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

از موضوعات مهم در همه ادیان و مکاتب، کمال و سعادت نهایی انسان و رهاورد آن است. در مسیحیت نیز که یکی از ادیان آسمانی است موضوع کمال نهایی انسان مطرح است. در ادیان الهی، کمال انسان نزدیک شدن به خداوند و اتحاد با اوست. این نوشتار به کمال نهایی یک مومن مسیحی و رهاوردهای این کمال، از منظر کتاب مقدس و مفسران آن، به ویژه الهیات رسمی کلیسا، پرداخته است. در مسیحیت، کمال و سعادت انسان که «اتحاد با خدا و مسیح» است بیشتر اعطایی و به واسطه فیض خدا و فدیه مسیح است تا توسط خود شخص و اعمال او. برخی از رهاوردهای دنیوی و اخروی کمال نهایی مسیحی، امور ذیل هستند: نورانیت؛ جانشینی مسیح و ولایت بر امور؛ دریافت روح القدس؛ و رویت سعیده. آگاهی از دستاوردهای سالکان طریق الی الله در مسیحیت، و بدین ترتیب آشنایی با دیگر ادیان الهی، ورود به گفت وگوی ادیان، و نزدیک ساختن ادیان الهی در برابر جبهه الحاد، مد نظر این نوشتار بوده است. این پژوهش با رویکرد بیشتر الهیاتی، نه عرفانی، به بررسی کمال نهایی در مسیحیت و رهاوردهای آن پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 413

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ادبیات عرفانی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  163-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1456
 • دانلود: 

  458
چکیده: 

سلوک عرفانی یکی از شاخص ترین طریقه هایی است که در آن، فرد آگاهانه در مسیر خودشناسی گام می نهد؛ مسیری که غایت آن از همان آغاز مشخص و منازل و مراحل آن کاملا تبیین شده است. در این طریقه، سالک تحت تعلیم پیری راهدان و فرزانه، دشواری های راه را پشت سر می گذارد و در نهایت به توحید می رسد. از دیدگاهی کلی، سلوک عرفانی را می توان با «کهن الگوی فرایند فردیت» یونگ به طور تطبیقی مطالعه و مقایسه کرد. البته باید در نظر داشت که فرایند فردیت یونگ کاملا ناخودآگاه است که او آن را از مطالعه بر روی خواب ها و اساطیر و افسانه ها استنباط، و مراحل آن را تدوین کرده است؛ ازاین روی ساختاری کاملا ساده و بدوی دارد. درحالی که سلوک عرفانی آگاهانه است و مراحل و منازل آن دارای دقت و جزئیات فراوانی است. با وجود این، چارچوب کلی آن، همان است که یونگ برای کهن الگوی فرایند فردیت روانی تبیین کرده است. همین امر، مقایسه تطبیقی میان این دو مقوله را ممکن و مشابهت ها و تمایزات میان آن ها را مشخص کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1456

دانلود 458 استناد 4 مرجع 5
نشریه: 

معرفت فلسفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  11-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

چکیده فارسی:لطفا برای مشاهده چکیده فارسی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید. چکیده عربی:علی الرغم من أنه لا خلاف فی کون الکمال مرغوبا فیه؛ ولکن مفهوم الکمال نفسه هو محل خلاف سواء علی الصعیدین العملی والنظری، وتضرب هذه الخلافات بجذورها فی مبادی ء مبحث الکمال النهائی للإنسان، حیث أدت هذه الخلافات إلی نشوء المدارس الأخلاقیة المختلفة، وتعتبر المبادیء الإبستمولوجیة من أهم هذه المبادیء. لقد قام الباحثان فی هذه المقالة بدراسة حول المبادیء الإبستمولوجیة للکمال من منظار آیه الله العلامة مصباح، وعلی أساسها فإن المعرفة أمر ممکن بل متحقق ویمکن إثباته عبر بیان مفید للیقین. إضافة إلی ذلک، فإن وسائل المعرفة لا تنحصر فی العقل والحس؛ بل یعتبر الوحی والکشف الشهودی من جملة الوسائل الرئیسة للمعارف البشریة. کذلک بناء علی رؤیة سماحته، فإن العلاقة بین فعل الأخلاق وغایته هی من نوع العلاقة الضروریة (الضرورة بالقیاس).

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
litScript