نتایج جستجو

487

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

49

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

حبیبی سیدمحسن

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  43-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  3536
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

ویرانی بافت های کهن و آثار ارزشمندی که آنها دربر دارند، با دلایل متعددی که مردم و مسئولان را به عنوان عاملان آن با نقش های متفاوت در کنار یکدیگر قرار می دهد، سبب گردید تا با فقدان حیات شهری در این محدوده ها مواجه گردیم. این امر خود دلیلی بر رها شده و متروکه شدن این بافتها علیرغم تمامی ویژگی هایشان است. در حالی که با وجود کمترین توجهات و اقدامات در جهت حفاظت از این محدوده های تاریخی، این ثروت های فرهنگی- تاریخی، به لحاظ ارزش های فوق العاده ای که شاید هنوز برای بسیاری از ما ناشناخته باشد پذیرای گردشگرانی است (هرچند اندک) که در جهت آگاهی و شناخت هر چه بیشتر از حقایق و رازهای پنهان آنها و آشنایی با نحوه تفکر مردمان متعلق به آنها به این گنجینه های ملی روی می آورند.طراحی مسیرهای پیاده- گردشگری در بافت کهن به عنوان گامی دو جانبه و شاید چند سویه برای حفاظت از بافت و هدایت گردشگر، می تواند به عنوان «پیش اقدامی» بافت کهن مورد نظر را حیات بخشد و به عنوان عامل تکمیلی در امر حفاظت به احیا بافت منجر گردد. این مسیر که مطابق با حرکت انسان برای بافتی مطابق با حرکت او طراحی می شود ضمن معرفی بافت و عناصر با ارزش آن به عنوان یک راوی و یک هادی مناسب می تواند هر ناآشنایی را با بافت مانوس سازد و آشنا، و میتواند راهی باشد که حیات را در درون بافت جاری سازد. قابلیت جذب گردشگری نه تنها برآورنده نیازهای مربوط و معاصر بافت است بلکه به عنوان یک ضرورت برای حل مسائل بافت های کهن و ارزشمند نهفته در دل شهرها تلقی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 3536

دانلود 87 استناد 6 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  253-271
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

TRAFFIC INJURY PREVENTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  510-514
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1246
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1246

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  111-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

از جمله جنبش های نوین در حوزه حمل ونقل شهری که با هدف ارتقای جایگاه عابران پیاده در سطح شهر و کاهش تسلط اتومبیل مطرح شده است، سیاست های پیاده مداری و پیاده راه سازی هستند. با این وجود اجرای پیاده راه ها در شهرهای مختلف با نتایج متنوعی همراه بوده است؛ تا جایی که برخی پیاده راه ها با شکست مواجه شده و مجددا به روی سواره ها باز شده اند. در پژوهش حاضر به ارزیابی سیاست های به کار گرفته در طرح های پیاده راه خیام جنوبی اورمیه پرداخته پرداخته می شود. در پژوهش حاضر با تحلیل و ارزیابی راهکارها و سیاست های به کار رفته در پیاده راه خیام جنوبی و قیاس تطبیقی با مولفه ها و معیارهای استاندارد فضاهای پیاده سعی در شناسایی نقاط قوت و ضعف محور و رفع نواقص آن است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی است. همچنین به منظور مقایسه بهتر از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی به معیارها و طرح ها بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت پیاده راه خیام در حد متوسط است و در برخی معیارها وضعیت مطلوبی ندارد. تدبیر سیاست های بهتر جهت افزایش امنیت و عدم پاک کردن صورت مساله همچون حذف مبلمان، توجه به نیازهای ذی نفعان، تنوع در طراحی و ایجاد تسهیلات برای جذب کاربران مختلف، انعطاف پذیری طرح، برخورد قاطع با ورود غیرمجاز موتورسیکت و موارد مشابه، استفاده از الگوهای بومی با زمینه فرهنگی و تاریخی راهکارهایی است که می توان با کاربست آنان پیاده راه های سرزنده تر و آرامش بخش تری ایجاد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  85-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1706
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی تطبیقی توسعه فضاهای پیاده بازار قدیم و و خیابان پیاده تربیت شهر تبریز می پردازد. اهمیت این موضوع، بیشتر از آن روست که با بررسی مقایسه ای فضاهای پیاده بازار سنتی به عنوان محصول طراحی دوره گذشته و خیابان خرید پیاده تربیت به عنوان محصول طراحی دوره جدید علاوه بر شناخت محاسن و معایب موجود هر یک می توان به جهت گیری های آتی در توسعه فضاهای تجاری و تفریحی کمک نمود. این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی و روش نمونه گیری آن هدفمند بوده است. 244 نفر مراجعه کنندگان واجد شرایط حجم نمونه را تشکیل می دادند و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. تحلیل اطلاعات موجود نشان داد که بر اساس نتایج آزمون t وابسته، در سطح a=0.05 تفاوت میانگین امتیازات مربوط به عوامل اجتماعی و اقتصادی، دسترسی و آمد و شد، عوامل کالبدی و فیزیکی فضاهای پیاده بازار قدیم با خیابان پیاده تربیت، معنی دار می باشد. به بیان دیگر با وجود این که فضاهای پیاده بازار قدیم از قدمت معماری و تاریخی خاص برخوردارند لیکن فضاهای پیاده خیابان تربیت از دید بازدیدکنندگان مقبولیت بیشتری دارند. بنابراین فضاهای مزبور (قدیم) بایستی به لحاظ برنامه ریزی و طراحی مورد بازبینی قرار گیرند و با کاهش تقابلات زمانی، عملکردهای تجاری، اجتماعی و تفریحی بافت سنتی شهر معاصر گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 1706

دانلود 87 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  63-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2844
 • دانلود: 

  1427
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: سرمایه اجتماعی مفهومی است که در سالهای اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی و مدیریت شهری گشته است. سرمایه اجتماعی ریشه در تعاملات اجتماعی دارد و هنگامی که سطح تعاملات در جامعه ای افزایش یابد، باعث افزایش سطح سرمایه اجتماعی می گردد. در این میان یکی از عواملی که میتواند باعث افزایش سطح تعاملات شود، حرکت عابر پیاده در فضای شهری است در این راستا، پژوهش حاضر سطح تعاملات اجتماعی را به عنوان نقطه اشتراک طراحی شهری، پیادهراه و سرمایه اجتماعی با تاکید بر پیاده راه تربیت تبریز معرفی کرده و بررسی می کند. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی، همبستگی بکارگرفته شده در این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. و به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه، صد نفر را به صورت غیرسهمیه ای و بدون توجه به متغیرهای سن و جنس به عنوان حجم نمونه مورد کاوش قرار داده است. برای ارزیابی و پردازش داده ها از شیوههای آماری توصیفی و استنباطی، در قالب نرم افزار spss استفاده شده استیافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین دو متغیر اعتماد اجتماعی و شبکه اجتماعی و بین اعتماد اجتماعی و تعامل اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد. اما بین متغیرهای تعامل اجتماعی و شبکه اجتماعی، با توجه به ضریب همبستگی 0.593، رابطه معنی داری وجود دارد. بررسی ارتباط میان شاخص های سرمایه اجتماعی و عامل کیفیت پیاده راه نشان دهنده عدم رابطه معنی داری بین دو متغیر می باشد.نتیجه گیری: بنابراین هر چند به دلیل رد فرضیه تحقیق، نمیتوان به صورت قاطع بیان داشت که می توان با تقویت کیفیت پیاده راه های شهری به تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی دست یافت، اما به سبب معناداری و یا نزدیک به معنادار بودن برخی از مولفه های سرمایه اجتماعی می توان بیان داشت توجه به مفهوم ذهنی سرمایه اجتماعی شرط انکارناپذیر تحقق مفهوم عینی پیاده راه و تقویت کیفیت آن جهت پیشبرد تعاملات اجتماعی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2844

دانلود 1427 استناد 0 مرجع 12
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  15-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2140
 • دانلود: 

  963
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: در چند دهه اخیر با بروز مسائل اجتماعی، زیست محیطی و ترافیکی در شهرها از یک سوی و افزایش نیازهای فرهنگی و فراغتی شهروندان از سوی دیگر احیاء فضاهای پیاده برای گسترش نظام حرکت پیاده در قالب طرح های بهسازی و مناسب سازی محورهای پیاده از وجهی نو مورد توجه نهاد مدیریت شهری قرار گرفته است. این مقاله در راستای بازشناسی و تاکید بر اهمیت و نقش معابر پیاده چالش ها و مسائل طرح های مناسب سازی قبل از اجرا، هنگام اجرا و پس از اجرا را در پاره محور خیابان ولیعصر از چهارراه ولیعصر تا چهارراه طالقانی شناسایی و تحلیل می نماید.روش پژوهش: روش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی از نوع کاربردی و ابزار پژوهش در مطالعه نمونه پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس روش نمونه گیری از جوامع نامحدود میان 200 نفر از کارشناسان، ساکنان و کسبه محدوده محور توزیع شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که فقدان مدیریت واحد، مستقل و متمرکز، ابهام و تردید مدیران شهری نسبت به ضرورت و اهمیت مناسب سازی و نارسایی نظام اطلاع رسانی به موقع به ساکنان و کاربران یا بی توجهی به مشارکت محلی مهم ترین چالش های فراروی پروژه های مناسب سازی قبل از اجرا است. مشکلات ناشی از فعالیت روزمره به ویژه تردد عابران توام با توقف های متعدد در اجرا و نبود ستاد یا متولی مراقبت و نگهداری به ترتیب مهم ترین مولفه های چالش زا در زمان اجرا و پس از آن می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 2140

دانلود 963 استناد 2 مرجع 8
نویسنده: 

LIAGHATPOOR ZAHRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

UNDOUBTEDLY ONE OF THE SIGNIFICANT ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IS SUSTAINABLE TRANSPORTATION. WHILE NON-MOTORIZED MODES OF TRANSPORTATION SUCH AS WALKING HAVE ATTRACTED THE ATTENTION OF MANY RESEARCHERS AND POLICY MAKERS FOR BEING ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE, pedestrianISM IS STILL UNDER QUESTION FOR SAFETY REASONS...

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
نویسندگان: 

AHUJA R. | DALUI S.K. | GUPTA V.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22143
 • دانلود: 

  10061
چکیده: 

Wind velocity closed to the earth surface is quite close to zero and it increases with increase in height. However, construction of tall buildings in a locality of low-rise buildings alters the street level wind environment. The wind which strikes tall building surface get deflected towards the ground causing high speed winds on the windward side as well as near the corners of the buildings at street / pedestrian level. This leads to discomfort to the pedestrian walking and also to the cyclists and two wheeler drivers. This paper describes the comfort criteria for pedestrians within a built environment and also enumerates the recent research work done in this area.      

آمار یکساله:  

بازدید 22143

دانلود 10061 استناد 0 مرجع 444
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  229-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  120
 • بازدید: 

  24196
 • دانلود: 

  3252
چکیده: 

Objective: pedestrians are road users vulnerable to traffic injuries and fatalities. This study aimed to develop and validate a pedestrian behavior questionnaire to be used in Iran. Methods: In this cross-sectional study, the initial questionnaire was designed based on the evaluation of previous studies conducted world-wide or in Iran. The initial pack included 127 items. After the assuring the face validity of the questionnaire, 27 experts’ opinions in the field of traffic was obtained for assessing/ improving the content validity. To test the reliability of the questionnaire, the test-retest method and internal consistency assessment were used. To evaluate the structural validity, the Exploratory Factor Analysis (EFA) using the principal component and the Varimax rotation was applied. Results: After completing the face validity and after summarizing the experts’ suggestions, 12 questions were deleted. By calculating the content validity ratio and coefficient, 20 and 17 were removed. Also, the average content validity coefficient regarding relevancy, clarity and overall average were 0. 86, 0. 88, and 0. 87, respectively. The Cronbach’ s alpha coefficient was 0. 84. In the last stage and according to the results of the factor analysis, five factors violations, distraction, positive behaviors (group1), positive behaviors (group2) and Aggressive behaviors) were identified from the 29-items questionnaire, which explained 98% of the total variance. Conclusion: Considering the necessity of using a verified and validated tool for planning and evaluating effective interventions for pedestrians is inevitable. The tool designed in the study was found to be valid and reliable for use to measure pedestrian’ s behavior and planning to modify high-risk behaviors and enhance safe pedestrian behaviors.

آمار یکساله:  

بازدید 24196

دانلود 3252 استناد 120 مرجع 0
litScript