نتایج جستجو

4983

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

499

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  66
 • صفحات: 

  203-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  874
 • دانلود: 

  296
چکیده: 

در این تحقیق شیر آجیلی پاستوریزه به عنوان یک محصول طعم دار جدید و فراسودمند با استفاده از شیر پاستوریزه %1.5 چربی، شکر، پودر وانیل، پایدارکننده تجاری GBavo و پودر آجیل با ترکیب مقدار مساوی از چهار مغز پسته، گردو، بادام و فندق تولید گردید. پاستوریزاسیون به روش کند و غیر مداوم انجام شد. پودرآجیل در سه سطح 2، 3 و 5 درصد و پایدارکننده در سه سطح 0.2، 0.3 و 0.4 استفاده گردید. نمونه ها تا 12 روز در 4 درجه سانتیگراد نگهداری شدند و خواص فیزیکو شیمیایی و حسی آنها در روزهای تولید، سوم، ششم، نهم و دوازدهم بررسی گردید. روند تغییرات اسیدیته نمونه ها در روز های نهم و دوازدهم، بر خلاف pH، افزایشی بود. مقدار پایدارکننده در کاهش دو فاز شدن شیر آجیلی پاستوریزه در مدت نگهداری تاثیر معنی داری (P<0.05) داشت. افزایش میزان آجیل تا روز سوم تولید بر روی طعم، احساس دهانی، رنگ و پذیرش کلی تاثیر مثبت داشته و از روز ششم تا پایان نگهداری روند منفی داشته است. با توجه به ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی، قابلیت نگهداری نمونه ها در دمای 4oCحداقل به مدت 9 روز بود و در روز دوازدهم کلیه نمونه ها غیر قابل مصرف بودند. نمونه های حاوی 5 درصد آجیل و 0.4 درصد پایدارکننده و 3 درصد آجیل و 0.4 درصد پایدارکننده کیفیت حسی بالاتری داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 874

دانلود 296 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KUMARESAN G. | ANNALVILLI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  56-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5255
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5255

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  651-651
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1588
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1588

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Ahmed S. | Zim A.F.M.I.U. | Rahman S. | GHOSH S. | Chhetri A. | Ali M.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14033
 • دانلود: 

  12262
چکیده: 

Background: milk is considered as one of the highly nutritious food for human. This study was undertaken to evaluate the physicochemical as well as the microbial quality of pasteurized milk of different brands available in Chittagong, Bangladesh. Methods: Five types of branded pasteurized liquid milk were collected from retail markets of Chittagong, Bangladesh. Physicochemical analyses were carried out in order to determine the levels of pH, acidity, fat, protein, casein, specific gravity, Solids-Not-Fat (SNF), and total solids of the samples. Also, the samples were analyzed microbiologically to assess the total microbial loads and coliforms. Statistical analysis was done using SPSS software version 23. 0. Results: The ranges of physicochemical parameters of the samples were determined, including specific gravity (1. 024-1. 031), pH (5. 8-6. 7), acidity (0. 17± 0. 01-0. 37± 0. 01%), total solids content (8. 17-12. 27%), SNF (7. 28-8. 49%), fat (0. 89-3. 78%), protein (3. 42± 0. 09-3. 63± 0. 02%), and casein content (2. 66± 0. 07-2. 82± 0. 02%). Statistically significant differences (p<0. 05) were recorded among different milk brands for all physicochemical parameters except specific gravity. The highest and lowest amounts of total bacterial counts were 1150400 and 35500 CFU/ml, respectively. A significant difference (p<0. 05) was found in bacterial loads among different brands of pasteurized milk. Conclusion: This survey revealed that different brands of Bangladeshi pasteurized milk did not maintain the standard and acceptable quality.

آمار یکساله:  

بازدید 14033

دانلود 12262 استناد 0 مرجع 315
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  884-889
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1375
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

مقدمه: مصرف فرآورده های غذایی با منشا دامی آلوده به باقیمانده آنتی بیوتیکی دارای اثرات سوء بر سلامت و بهد اشت افراد جامعه می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه باقیمانده آنتی بیوتیک ها در شیرهای خام و پاستوریزه استان ایلام مورد ارزیابی قرار گرفت. از تعداد 9 واحد دامداری نیمه صنعتی، 4 واحد ایستگاه جمع آوری شیر و 3 شرکت تولید شیر پاستوریزه در استان ایلام طی فصول بهار و تابستان سال 1391 نمونه برداری و از لحاظ باقیمانده آنتی بیوتیک ها با استفاده از روش تست شیر کوپن بررسی شد.یافته ها: نتایج نشان داد که از مجموع 96 نمونه اخذ شده در این مطالعه تعداد 28 نمونه (16.29%) از نظر وجود باقیمانده آنتی بیوتیکی مثبت بودند. نمونه های شیر بررسی شده طی فصل بهار و تابستان به لحاظ آلودگی باقیمانده آنتی بیوتیکی اختلاف آماری معنی داری را نشان دادند، به گونه ای که نمونه های شیر دارای باقیمانده آنتی بیوتیکی در فصل تابستان (50.37%) در مقایسه با نمونه های شیر فصل بهار (83.20%) بالاتر بود (P<0.05). درصد آلودگی نمونه های شیر خام (76.30%) به باقیمانده آنتی بیوتیکی در مقایسه با نمونه های شیر پاستوریزه (20.22%) به طور معنی داری بالاتر بود (P<0.05).بحث و نتیجه گیری: با توجه به عوارض سوء حاصل از مصرف شیرهای آلوده به بقایای آنتی بیوتیک ها و همچنین ضررها و زیان های متعدد حاصل از آن در صنایع لبنی، به نظر می رسد که نیاز به مطالعات جامع تری برای تعیین دقیق نوع باقیمانده آنتی بیوتیک در شیرهای مصرفی در این منطقه وجود دارد.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 1375

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  153-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18883
 • دانلود: 

  8327
چکیده: 

The aim of this study was to evaluate aflatoxin M1 (AFM1) contamination in pasteurized milk samples in Mashhad, Iran. One hundred and ten milk samples from different supermarkets were collected during three months in spring and investigated by Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA). AFM1 was found in 100% of the milk samples. About 5.4% of the samples contained AFM1 greater than the maximum tolerance limit (0.05 mg/l) accepted by European Union. There was not a significant difference among the mean value of AFM1 in three months.

آمار یکساله:  

بازدید 18883

دانلود 8327 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  5-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  931
 • دانلود: 

  621
چکیده: 

زمینه و هدف: افلاتوکسینها متابولیتهای سمی ثانویه قارچی هستند که توسط گونه های سمی قارچ آسپرژیلوس تولید می گردند و نقش مهمی را در شیوع برخی از بیماریهای انسان از قبیل سرطان کبد، هپاتیت مزمن و سیروز کبدی دارند. مطالعه حاضر به منظور تعیین کمیت افلاتوکسین MI در نمونه های شیر پاستوریزه انجام گردید.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی – کاربردی به طور تصادفی تعداد 90 نمونه شیر پاستوریزه (45 نمونه در پاییز و زمستان و 45 نمونه در بهار و تابستان) از مراکز تولید این فرآورده جمع آوری و به منظور بررسی میزان افلاتوکسین MI به روش الیزا مورد آزمایش قرار گرفت و اطلاعات با استفاده از آزمون t.student مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: 34 نمونه (77.55%) از 45 نمونه اخذ شده در زمستان و پاییز و 18 نمونه (40%) از 45 نمونه اخذ شده در بهار و تابستان بیشتر از میزان مجاز پذیرفته شده توسط برخی از کشورهای اروپایی (50 ng/L) با افلاتوکسین MI آلوده بودند. آزمونهای آماریF)  (T, نشان داد که میانگین افلاتوکسین MI در نمونه های پاییز و زمستان به طور معنی داری (0.05>P) بیشتر از میانگین نمونه های بهار و تابستان می باشد.نتیجه گیری: درصد بالایی از نمونه ها از نظر کیفیت بهداشتی با استانداردهای موجود منطبق نبودند. افلاتوکسین MI در حرارت پاستوریزاسیون به صورت پایدار باقی می ماند. در ایران میزان استانداردی برای افلاتوکسین MI در شیر و فرآورده های آن وجود ندارد و ضروری است. غذاهای دامی دور از آلودگی قارچی نگهداری شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 931

دانلود 621 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  91-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 47)
 • صفحات: 

  44-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

زمینه و هدف: آفلاتوکسین ها متابولیست های سمی قارچها هستند که توسط گونه های مختلف اسپرژیلوس تولید می شوند. این سموم در ایجاد بیماریهایی از قبیل سرطان کبد، هپاتیت مزمن و سیروز نقش بسیار مهمی دارند، هدف از این مطالعه تعیین میزان آفلاتوکسین M1 در شیر خام جمع آوری شده برای شرکت شیر پاستوریزه سنندج می باشد.روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از شیرهای خام جمع آوری شده مناطق مختلف استان کردستان و تهران بطور تصادفی 84 نمونه در فاصله زمانی دو هفته در اسفند ماه 85 انتخاب گردید، بعد از سانتریفوژ کردن نمونه ها بخش فوقانی شیر سانتریفوژ شده که شامل چربی های شیر بوده خارج و کنار گذاشته شد و بخش پایینی شیر سانتریفوژ شده فاقد چربی با روش الیزا و با کیت مخصوص ساخت کارخانه Tecna S.r I، نمونه ها آنالیز و مقدار آفلاتوکسین آنها تعیین شد. آزمون مورد استفاده در تحلیل داده ها، آنالیز واریانس بود.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد تعداد 77 نمونه (91.65%) از کل نمونه ها به آفلاتوکسین M1 آلوده و 7 نمونه فاقد آفلاتوکسین بودند، همچنین در 67 نمونه (79.77%) مورد آزمایش مقدار آفلاتوکسین در حد استاندارد و در 17 نمونه (20.23%) مقدار آفلاتوکسین از حد مجاز استاندارد اروپا بالاتر بود. بین میزان آلودگی شیر در مناطق مختلف به سم آفلاتوکسین M1 با p<0.001 تفاوت معنی دار بود.نتیجه گیری: حضور آفلاتوکسین در لبنیات یک مشکل بسیار جدی و مهم برای سلامت عمومی است؛ مخصوصا نوزادان و کودکان که بیشترین مصرف کننده این محصولات بشمار می روند. برای کاهش میزان آفلاتوکسین در شیر؛ کنترل تغذیه دامهای شیرده که به نوعی از شیر آنها استفاده می شود از لحاظ آلودگی به آفلاتوکسین M1 باید مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 55 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻫﺪف از اﻳﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻨﻲﺳﺎزی ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﺑﺎ نمک ﻫﺎی ﻛﻠﺴﻴﻢ دار ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢﺑﺎﻻﺗﺮ، زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺎ رﻧﺖ ﻛﻤﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ: ﺷﻴﺮﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه، ﺑﺎ 4 ﻧﻮع نمک ﻛﻠﺴﻴﻢ دار، ﻛﻠﺴﻴﻢﻻﻛﺘﻮﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺎت، ﻛﻠﺴﻴﻢﻻﻛﺘﺎت، ﻛﻠﺴﻴﻢ ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺎت و ﺗﺮی ﻛﻠﺴﻴﻢﺳﻴﺘﺮات در ﻏﻠﻈﺖ 36 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 100 ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﻏﻨﻲﺳﺎزی ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم اﺿﺎﻓﻪﻧﻤﻮدن نمک ﻫﺎی ﻛﻠﺴﻴﻢ دار، ﻣﻘﺪاری ﻛﺎﻫﺶ در pH ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻌﺪﻳﻞ pH ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ دی ﺳﺪﻳﻢﻫﻴﺪروژن ﻓﺴﻔﺎت اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از رﺳﻮب ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺗﻪ ﻇﺮوف ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻴﺰ از ﺗﺮی ﭘﺘﺎﺳﻴﻢﺳﻴﺘﺮات و ﻛﺎﭘﺎﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ نمک ﻛﻠﺴﻴﻢﻻﻛﺘﻮﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺎت دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦﻣﻴﺰان زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺎ رﻧﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ارﮔﺎﻧﻮلپتیک ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در درجه ﺑﻌﺪی نمک ﻫﺎی ﻛﻠﺴﻴﻢﻻﻛﺘﺎتوﻛﻠﺴﻴﻢﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺎت ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ رادارا ﺑﻮدﻧﺪ.ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی: ﻏﻨﻲ ﺳﺎزی ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﺑﺎ نمک ﻫﺎی ﻛﻠﺴﻴﻢ دار ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﻣﻴﺴﻞ ﻫﺎی ﻛﺎزﺋﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮﺑﻪ ﺳﻤﺖ 2 ﻣﻲﮔﺮدد، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺑﺪن ﮔﺮدد.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 66 استناد 0 مرجع 2
litScript