نتایج جستجو

12724

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1273

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  ب-3
 • صفحات: 

  265-277
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  633
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

کاربرد مفهوم معادل شبکه برای نمایش سیستم خارجی در تحلیل گذراهای سیستم قدرت به خوبی شناخته شده است. اما بهرحال، مورد چالش برانگیز در استفاده از یک معادل، تقریب زده شده با یک تابع گویا، تضمین پسیو بودن مدل مربوطه می باشد. در این رابطه، تکنیکهای ویژه ای برای تامین پسیوبودن مدل معادل از طریق یک روش post processing که تاثیراتش را روی مشخصات مدل اصلی مینیمم می کند، مورد نیاز است. در این مقاله، پسیوبودن ابتدا بوسیله تبیین مساله در ترمهایی از یک مساله اپتیمم سازی Convex که حل بهینه تام را تضمین می کند، اعمال می گردد. مساله اپتیمم سازی Convex بطور موثری بوسیله روشهای عددی interior-point که اخیرا توسعه داده شده، حل می گردد. این اعمال پسیو بودن نیز تام بوده، بدین معنی که اعمال پسیو بودن در یک ناحیه منجر به تخطی از پسیو بودن در نواحی دیگر نمی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 633

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

در این تحقیق مساله بهینه سازی طراحی و بهره برداری از سدهای برقابی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر هوش جمعی (PSO) در دو مساله بهینه سازی طراحی با سیاست بهره برداری معلوم و مساله بهینه سازی توام طراحی و بهره برداری مورد مطالعه قرار گرفته است. در مساله اول متغیرهای ارتفاع نرمال و رقوم حداقل بهره بر داری سد و ظرفیت نیروگاه بعنوان متغیرهای طراحی سیستم مخزن برقابی بهینه سازی می شوند. در مساله دوم متغیرهای ارتفاع نرمال سد، رقوم حداقل بهره برداری و ظرفیت نیروگاه به عنوان متغیرهای طراحی و متغیرهای جریان خروجی از مخزن در هر دوره زمانی به عنوان متغیرهای بهره برداری بصورت توام بهینه سازی می شوند. نتایج مدلهای طراحی بهینه و طراحی و بهره برداری بهینه توام در مطالعه موردی سد بختیاری و در سطح اعتمادپذیری 90% برای تولید بده انرژی قابل استحصال (انرژی مطمئن) حکایت از نزدیکی بسیار زیاد جوابهای دو نوع مساله فوق و به عبارتی عدم تاثیر قابل ملاحظه بهینه سازی متغیرهای بهره برداری دارد. علیرغم آن در شرایط احتساب بزرگی کمبود و زمانی که بزرگی شکستهای رخ داده در دوره های خشک، که در آنها سیستم در تامین بده انرژی مطمئن مورد نیاز ناتوان است، در ساختار مدل های بهینه سازی لحاظ می شود، تفاوت بین مدلهای طراحی بهینه با سیاست بهره بردای معلوم و طراحی و بهره برداری بهینه توام ظهور می نماید. همچنین نتایج نشان می دهد که الگوریتم PSO در شرایط مختلف و انواع مدلهای توسعه یافته از توفیق قابل توجهی در نیل به جوابهای مطلوب برخودارمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 39
نویسندگان: 

RAEI R. | ALI BEYGI H.

نشریه: 

FINANCIAL RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15693
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

The Markowitz’s optimization problem is considered as a standard quadratic programming problem that has exact mathematical solutions. Considering real world limits and conditions، the portfolio optimization problem is a mixed quadratic and integer programming problem for which efficient algorithms do not exist. Therefore، the use of meta-heuristic methods such as neural networks and evolutionary algorithms has been an important issue in the literature of portfolio optimization. This study considers the problem of finding the efficient frontier associated with the standard mean-variance portfolio optimization model and presents a heuristic algorithm based upon particle swarm optimization for finding the cardinality constrained efficient frontier. The test data set is the daily prices of 20 companies from March 2006 to September 2008 from the TEPIX in Iran. The results show that PSO is successful in constrained portfolio optimization to find the optimum solutions in all levels of risk and return.

آمار یکساله:  

بازدید 15693

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 122
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  29
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 29

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  31-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

در بهینه سازی سبد دارایی، مسئله اصلی انتخاب بهینه دارایی ها و اوراق بهاداری است که با مقدار مشخصی سرمایه می توان تهیه نمود. اگر چه حداقل سازی ریسک و حداکثرسازی بازده سرمایه گذاری به نظر ساده می رسد، اما در عمل روش های متعددی برای تشکیل سبد بهینه مطرح شده است. در سال 1950 هری مارکوئیتز مدل خود را ارائه کرد که در آن مسئله بهینه سازی سبد دارایی را به صورت یک مدل برنامه ریزی درجه دوم با هدف حداقل سازی واریانس مجموعه دارایی ها با این شرط که بازده مورد انتظار برابر با یک مقدار ثابت باشد، مطرح کرد. در این تحقیق مسئله بهینه سازی سه هدفه (یعنی حداکثرسازی بازده سبد سهام، حداقل سازی ریسک آن و تابع هدف سوم یعنی حداقل سازی تعداد دارایی ها یا سهام ها) مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس، سرمایه گذاران با پذیرش مقدار کمی ریسک و تقریبا همان مقدار بازده، سبدی را انتخاب می کنند که تعداد دارایی کمتر داشته باشد. برای این منظور در ابتدا از دو الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب (NSGA2) و الگوریتم تجمع ذرات چند هدفه (MOPSO) برای برآورد مدل دو هدفه حداقل واریانس و حداکثر بازده برای شناسایی الگوریتم بهتر مورد استفاده قرار گرفت. سپس با توجه به عملکرد بهتر الگوریتم MOPSO، از این الگوریتم برای برآورد مدل سه هدفه حداکثرسازی بازده سبد سهام، حداقل سازی ریسک و حداقل سازی تعداد سهام ها مورد استفاده قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1888
 • دانلود: 

  922
چکیده: 

در این مقاله، یک روش ابتکاری برای حل مسائل بهینه سازی غیرخطی که دارای قیود و تابع هدف محدب هستند طراحی شده است. در این روش، یک تابع هزینه تعریف می گردد، سپس مقادیر متغیرها طوری تعیین می شوند که آن تابع هدف مینیمم شود. جهت ایجاد تابع هزینه مناسب، از شرایط بهینگی K. K. T استفاده شده است. مینیمم سازی تابع هزینه با استفاده از روش بهینه سازی بدون مشتق نلدرمید انجام شده است. کاربردها نشان می دهند کارایی این روش برای مسائل با ابعاد بزرگ مانند R^10 نسبت به روش های مشابه بیشتر است و به کارگیری این روش، آسان تر از روش های مشابه است. توسط مثال هایی کارایی روش توضیح داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1888

دانلود 922 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YE J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  252-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6368
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6368

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GHARESHEIKLOU A.A. | MOUSAVI DEHGHANI S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12646
 • دانلود: 

  7639
چکیده: 

ABSTRACT: This study concerns the scope to improve water flooding in heterogeneous reservoirs. We used an existing, in-house developed, optimization program consisting of a reservoir simulator in combination with an adjoint-based optimal control algorithm. In particular we aimed to examine the scope for optimization in a two-dimensional horizontal reservoir containing a single high permeable streak, as a function of reservoir and fluid parameters, which we combined in the form of 10 dimensionless parameters. We defined the parameter NPV improvement to indicate the improvement in net present value (NPV) that can be achieved through optimization. For initial screening of the effect of the dimensionless parameters, a two-level D-optimal design of experiments (DOE) technique was used to obtain a linear response surface model with the aid of 11 water-flooding simulations. As a result 8 dimensionless groups were selected for more detailed analysis, and a full quadratic NPV improvement model was constructed using a three-level D-optimal design using 50 simulations. It should be reminded that all the D-optimal matrix designs were generated by using commands of statistics Toolbox of MATLAB software. Finally, Pareto charts were plotted to visualize the sensitivity of the model as a function of the dimensionless parameters. Based on the present model we can draw the conclusion that the parameters L s/L (relative streak length), k max/k max streak (relative streak permeability) and the ratio of water cost and oil price have the largest effect on the scope for obtaining a high value of NPVimprovement .

آمار یکساله:  

بازدید 12646

دانلود 7639 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (ویژه نامه مهندسی عمران)
 • صفحات: 

  99-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2330
 • دانلود: 

  447
چکیده: 

در دهه های اخیر، روشهای تکاملی و فراکاوشی به عنوان یک ابزار جستجو و بهینه سازی در حوزه های مختلفی مانند علوم، تجارت و مهندسی مورد استفاده قرار گرفته اند. وسعت دامنه کاربرد، سهولت استفاده و قابلیت دستیابی به جواب نزدیک به بهینه مطلق از جمله دلایل موفقیت این روشها می باشد. فرآیند جفت گیری زنبورهای عسل نیز به عنوان یک روش بهینه سازی بر پایه رفتار حشرات، می تواند مورد توجه قرار گیرد. در این الگوریتم، فرآیند بهینه سازی نشات گرفته از رفتار زنبورهای واقعی در جفت گیری و تولید مثل می باشد. در این مقاله الگوریتم بهینه سازی جفت گیری در زنبورهای عسل در سه مثال شناخته شده ریاضی به کار گرفته شده است. جهت آزمایش قابلیت الگوریتم این سه مثال از مسایل شناخته شده ریاضی مقید و نامقید و با متغیرهای پیوسته و با انواع پیچیدگی های موجود در مسایل بهینه سازی انتخاب شده اند. الگوریتم با تعداد قابل قبولی از پروازهای جفت گیری نتایج مناسب و نزدیک به بهینه مطلق ارایه می نماید. همچنین جهت نمایش کارآیی الگوریتم در حل این مسایل، نتایج حاصل با یک الگوریتم ژنتیک همراه با نخبه گرایی نیز مقایسه گردیده است. با وجود اینکه این الگوریتم در مراحل مقدماتی توسعه قرار دارد، اما نتایج حاصل بیانگر برابری نمودن و یا حتی برتری نتایج الگوریتم حاضر با نتایج حاصل از روش الگوریتم ژنتیک می باشد. مثال آخر نیز یک مساله در دنیای واقعی و در رسته مهندسی آب است که مساله بهره برداری بهینه از مخزن را شامل می شود. مدل توسعه یافته در یک مخزن با 60 دوره بهره برداری و با تابع هدف حداقل نمودن مجموع مجذور اختلاف رهاسازی از نیاز به کار گرفته شده است. نتایج حاصل گویای نتایج قابل قبول این الگوریتم با جواب بهینه مطلق این مساله که از روش برنامه ریزی غیر خطی حاصل شده است می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2330

دانلود 447 استناد 1 مرجع 0
litScript