نتایج جستجو

7073

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

708

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  88-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  459
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

طی مطالعه پوشش گیاهی منطقه گرمسیری، حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، نمونه هایی از گونه Urochondrasetulosa متعلق به تیره گندمیان برای اولین بار به صورت خودرو از ساحل خور تنگ، جاده جاسک به چابهار جمع آوری شد. بنابراین به عنوان رکوردی جدید از حنوب شرق برای فلور ایران معرفی می شود. این گونه به دلیل تحمل شوری آب دریا، دمای بالا، داشتن دو نوع زادآوری توسط بذر و ریزوم و تعلیف دام، از اهمیت خاصی در منطقه برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 459

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

RELIABLE WAVE INFORMATION IS ESSENTIAL TO THE DESIGN OF ANY COASTAL FACILITY AND TO THE ASSESSMENT OF COASTAL PROCESSES, SUCH AS SEDIMENT TRANSPORT. A DETAILED INVESTIGATION OF THE WAVE CLIMATE ON THE oman sea COASTLINE OF IRAN IS BEING CARRIED OUT IN SUPPORT OF A COMPREHENSIVE STUDY OF COASTAL ZONE PROCESSES (PROJECT MONITOR SB&B BY PSO). THE oman sea COAST IS SUBJECT TO A COMPLEX WAVE CLIMATE WITH TWO DISTINCT COMPONENTS: (1) seaS THAT ARE GENERATED IN THE GULF OF oman AND APPROACH FROM A WESTERLY TO SOUTHWESTERLY DIRECTION; AND (2) LONG-PERIOD SWELLS THAT ARE GENERATED IN THE INDIAN OCEAN AND APPROACH FROM SOUTHERLY TO SOUTHEASTERLY DIRECTIONS. THIS PAPER PRESENTS PRELIMINARY RESULTS BASED ON THE WORK COMPLETED TO DATE.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
نویسندگان: 

عظیمی فردوس

نشریه: 

زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1559
 • دانلود: 

  607
چکیده: 

وجود زلزله در منطقه مکران و دریای عمان و بروز سونامی 27 نوامبر 1945 در ساحل مکران دلالت بر ناامن بودن منطقه در ارتباط با سونامی دارد. تفسیر ژئوفیزیکی منطقه نیز صحت این گفته را تایید می کند. در این تحقیق به دلیل رفتار لرزه خیزی متفاوت، منطقه دریای عمان به دو ناحیه تقسیم شده است. از زمین لرزه های قرن جاری و همچنین زلزله های تاریخی برای محاسبه ضرایب گوتنبرگ - ریشتر و دوره بازگشت زلزله ها استفاده شده است. نمودارهای توزیع انرژی رسم و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. به کمک داده های عمقی، شیب دیواره حوضه رسوبی و همچنین سرعت امواج سونامی در نقاط مختلف این دریا مورد بررسی قرار گرفته و احتمال لغزش سواحل و ارتفاع امواج سونامی در سواحل مختلف این دریا با هم مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1559

دانلود 607 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

KHANI M. | VAKILI M.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: THE SOUTH COAST OF IRAN BORDERING ON THE oman sea IS SUBJECT TO TROPICAL CYCLONE INFLUENCE ON AN INFREQUENT BASIS; HOWEVER, THESE CYCLONES CAN GENERATE RELATIVELY LARGE sea STATES. AT MANY LOCATIONS ALONG THIS COASTLINE, PARTICULARLY IN THE CENTRAL AND EASTERN PORTIONS OF THE COAST, TROPICAL CYCLONE WAVES ARE THE DOMINANT COASTAL DESIGN WAVE CONDITION AS THE WAVE HEIGHTS CAN EXCEED THOSE GENERATED FROM OTHER METEOROLOGICAL PHENOMENA, SUCH AS THE MONSOON AND LOCAL WESTERLY WINDS. RECENTLY, IN EARLY JUNE 2007, CYCLONE GONU ENTERED THE oman sea AND LARGE WAVES WERE EXPERIENCED ALONG THE IRANIAN COASTLINE. THIS CYCLONE HAD AN UNUSUAL PATH, TRAVELLING MUCH FURTHER WEST AND NORTH THAN THE TYPICAL CYCLONE. SIGNIFICANT WAVE HEIGHTS IN EXCESS OF 4 METERS WERE MEASURED AT CHABAHAR DURING THIS EVENT.

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  9-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15653
 • دانلود: 

  20864
چکیده: 

There are several global marine forecast systems based on large scale regional data covering Iranian seas which are freely available on their websites. They are also several local marine forecast systems in Iranian waters. This paper performs an inter-comparison among different marine forecasting systems in Iranian seas in order to evaluate the accuracy and difference between them and give a proper ground for further investigation and research in this crucial issue. For this purpose, the results of two forecasting system in several points in the Persian are compared and the reason of differences are investigated.

آمار یکساله:  

بازدید 15653

دانلود 20864 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم آبزیان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

این مطالعه، جهت شناسایی گونه های خیار دریایی (sea cucumber) موجود در شرق خلیج چابهار دریای عمان صورت پذیرفت. با توجه به مطالعات پیشین در خلیج چابهار، 4 ایستگاه بین اعماق 4 تا 12 متری انتخاب شد. نمونه برداری خیارهای دریایی در مساحت 200 مترمربع با 4 بار تکرار به وسیله غواصی SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus) صورت پذیرفت. شناسایی نمونه ها به کمک اسیکل های اپیدرمی و کلیدهای شناسایی معتبر انجام شد. 4 گونه: شامل Stichopus ermanii, H.edulis, H.hilla, Holothuria leucospilota متعلق به خانواده های Sthichopodidae و Holothuroidea شناسایی گردید. بررسی نتایج مربوط به تراکم، شاخص تنوع (شانون) و غنای گونه ای (مارگالوف)، بیش ترین میزان را در فصل زمستان و کمترین را در فصل تابستان نشان می دهد. بررسی شاخص ترازی زیستی نیز بیانگر توزیع به نسبت یکسان گونه ها در فصل ها و مناطق مورد مطالعه است.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 16 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

هیدروفیزیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

در مطالعه ی حاضر، از مدل MITgcm برای مدل سازی جبهه ی سطحی دریای عمان استفاده شده است. منطقه ی موردمطالعه شامل قسمتی از تنگه هرمز و دریای عمان (3/27-5/22 درجه ی شمالی و 7/61-2/56 درجه ی شرقی) است. داده های اولیه (دما، شوری، باد، شار گرمای خالص، تبخیر و بارش) به مدل معرفی شدند. مدل برای 15 سال اجرا شده تا به پایداری برسد. مقایسه ی خروجی های مدل و داده های اندازه گیری (شامل داده های اندازه گیری و ماهواره) توافق خوبی را نشان می دهد. نتایج مدل نشان دهنده ی وجود جبهه ی رأس الحد در سواحل جنوبی دریای عمان است که پهنا و گستردگی آن به صورت مکانی و زمانی تغییر کرده و در زمستان به علت شدت وزش بادهای شمال غربی، پهن تر و گسترده تر و در تابستان و پاییز گستردگی کمتری دارد. وجود سیکلون ها با شعاع بیشتر در زمستان و بهار در سطح دریای عمان مشخص است. در تابستان و پاییز با افزایش ناپایداری وجود آنتی سیکلون ها در سطح دیده می شود که با نتایج مدل سازی و مشاهدات قبلی در توافق است. چگالی در مرکز این سیکلون ها به kg/m^3 1026 می رسد. بیشینه اختلاف چگالی بین شمال و جنوب دریای عمان در زمستان (kg/m^3 1) و کمینه ی اختلاف چگالی در پاییز (kg/m^3 5/0) محاسبه شد. افزایش گرادیان چگالی افقی در طول جبهه به افزایش سرعت قائم و ایجاد ناپایداری باروکلینیکی منجر می شود. عمق جبهه در زمستان بیشینه m80، در بهار کمینه m55 و در تابستان و پاییز m60 است. فرکانس شناوری در زمستان 1-s 007/0، در بهار 1-s023/0 و در تابستان و پاییز 1-s022/0 و نسبت بیشترین طول موج رشد یافته به شعاع تغییر شکل راسبی در زمستان 5/1، در بهار 65/0 و در تابستان و پاییز 61/0 محاسبه گردید مقدار محاسبه شده در زمستان به مقدار تجربی نزدیک تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  343
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

این مطالعه به منظور بررسی زیست شناسی تغذیه ماهی حسون، در آب های دریای عمان صورت گرفت. در سال 1388 در مجموع 116 قطعه ماهی، زیست سنجی شد که از این تعداد 77 قطعه نر و 39 قطعه ماده بودند که حداقل و حداکثر طول کل نرها به ترتیب 22.8 و 45.5 سانتی متر و حداقل و حداکثر طول کل ماده ها به ترتیب 25.5 و 53.4 سانتی متر بود. نتایج نشان داد که با افزایش طول ماهی، وزن معده نیز افزایش می یابد. همچنین ماهی حسون دارای رژیم گوشتخواری است و از گونه های مختلفی از ماهیان از جمله بز ماهی، یال اسبی، گوازیم دم رشته ای، زمین کن، پنجزاری، ساردین، منقار ماهی، کوتر معمولی و پست لارو میگو، ماهی مرکب و اسکوئید هندی تغذیه می کند. محاسبه شاخص فراوانی وقوع شکار (FP) نشان داد که بز ماهی و یال اسبی به ترتیب با 29.6 و 12.9 درصد به عنوان غذای درجه دوم و فرعی محسوب می شوند و سرپایان و سخت پوستان و سایر گونه های تغذیه شده به عنوان شکار تصادفی بوده اند. ماهی حسون فاقد غذای اصلی بوده و غذای خود را بر اساس در دسترس بودن گونه های موجود شکار می کند. میزان شاخص خالی بودن معده (CV) 51.7 درصد به دست آمد که با توجه به تفسیر (CV) مشخص گردید که این آبزی تغذیه متوسطی دارد. بیشترین میزان پر بودن معده (FI) 93.7 درصد در فصل زمستان و کمترین میزان آن 36.8 درصد در فصل تابستان بود.

آمار یکساله:  

بازدید 343

دانلود 53 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

سنجرانی ملیحه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (مسلسل 71)
 • صفحات: 

  59-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  987
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

این تحقیق به شناسایی و معرفی جمعیت مژه داران راسته (Tintinnida) آبهای ایرانی دریای عمان، از تنگه هرمز تا پسابندر در چابهار در سال 1386 پرداخته است. 10 ترانسکت عمود بر ساحل انتخاب و روی هر ترانسکت تعداد 4 ایستگاه ثابت برای نمونه برداری تعیین شد. در طول سال، نمونه برداری در دو فصل قبل و بعد از مانسون صورت گرفت.در هر ایستگاه، نمونه برداری از اعماق صفر تا 20 و 20 تا 50 متر انجام گردید. در ایستگاه یک بدلیل عمق کم (5 متر) تنها یکبار نمونه برداری صورت گرفت. در کل نمونه برداری ها در مجموع 16 جنس از 10 خانواده از راسته Tintinnida شناسایی گردید. از جنس های شناسایی شده 4 جنس متعلق به خانواده Tintinnidae و خانواده های Xystonellidae، Ptychocylidae و Rhabdonellidae هر کدام با 2 جنس و خانواده های Tintinnidiidae، Codonellidae، Epiplocylididae، Dictyocystidae، Metacylididae و Ascampbeliellidae هر کدام با یک جنس شناسایی گردیدند. در این مطالعه مشخص شد که جنس Tintinnopsis از خانواده Codonellidae با 54 درصد بیشترین فراوانی و جنس Epiplocyloides از خانواده Epiplocylididae با 0.01 درصد کمترین فراوانی را بخود اختصاص داده اند. خانواده Tintinnidae با بیشترین تعداد جنس، شامل جنسهای Eutintinnus، Amphorellopsis، Salpingella و Dadayiella بود.

آمار یکساله:  

بازدید 987

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

طاهری علی | باوی زینب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2 (پیاپی 127)
 • صفحات: 

  93-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

امروزه بررسی ترکیبات آنتی اکسیدان طبیعی مستخرج از موجودات دریایی مورد توجه می باشد. لذا در این مطالعه خواص آنتی اکسیدانی اسیدین Phallusia nigra سواحل چابهار بررسی شد. خواص آنتی اکسیدانی با استفاده از روش مهار رادیکال آزاد Diphenyl Picrylhydrazyl (DPPH)i، قدرت کاهشی و فعالیت کلاته کنندگی با استفاده از حلال های متانول، اتانول و کلروفرم بررسی شد. از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی دانکن جهت آنالیز آماری استفاده شد. بیشترین درصد مهار رادیکال DPPH مربوط به غلظت mg/ml 1 عصاره متانولی با مهار 5/1± 09/93 درصد بود. در روش سنجش قدرت کاهشی، غلظت mg/ml 1 عصاره متانولی بیش از سایر عصاره ها بود (01/0± 35/0). فعالیت کلاته کنندگی عصاره کلروفرمی در همه غلظت ها بالاترین درصد را داشت. در هر سه روش رابطه مستقیمی بین غلظت، توانایی مهار و جذب عصاره ها برقرار بود. نتایج نشان داد خواص آنتی اکسیدانی Phallusia nigra بسیار قابل توجه و می تواند مبنایی برای انجام مطالعات بعدی به منظور دستیابی به مواد دارویی جدید برای درمان بسیاری بیماری ها از جمله سرطان باشد. همچنین پس از انجام مطالعات درون تنی، پیش کلینیکی و کلینیکی می توان از عصاره آن در صنایع آرایشی و بهداشتی و دامپزشکی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
litScript